Документ z0472-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.04.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.03.2016  № 232


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2016 р.
за № 472/28602

Про затвердження Змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання

Відповідно до статті 35 Закону України «Про зайнятість населення», пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2013 року за № 843/23375 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту ринку праці та зайнятості (Кікіна С.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В.С.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Міністр освіти і науки України

Голова Державної
регуляторної служби України

Д. ОлійникС.М. Кондрюк

С.М. Квіт


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
09.03.2016  № 232


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 березня 2016 р.
за № 472/28602

ЗМІНИ
до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання

1. У пункті 1 слова «та їх проживання в період навчання» замінити словами «та (або) платні послуги з проживання зареєстрованих безробітних у період навчання».

2. У пункті 5:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

«копію ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою окремою професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань) – у разі отримання ліцензії до набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» або інформацію щодо рішення органів ліцензування, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», про видачу ліцензії (із зазначенням реквізитів цього рішення) або ліцензію (копію ліцензії), видану органом ліцензування на паперовому носії, – у разі отримання ліцензії після набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; у разі наявності – копію сертифіката про акредитацію освітньої програми чи копію свідоцтва про атестацію з додатками;»;

2) абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:

«інформація про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання, умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, встановленим законодавством;

кошторис витрат або калькуляцію на проживання одного слухача на добу, складений відповідно до законодавства;».

3. Пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою навчального закладу та надсилається або подається до територіального органу з написом: «На відбір навчальних закладів (професійне навчання)» або «На відбір навчальних закладів (проживання)».».

4. У пункті 11:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

«11. Критеріями прийнятності навчальних закладів – претендентів на участь у відборі є подання всіх документів, визначених пунктом 5 цього Порядку, щодо організації професійного навчання, відповідність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення для повного виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, місце розташування навчального закладу або подання всіх документів, визначених пунктом 5 цього Порядку, щодо проживання в період навчання, відповідність умов проживання вимогам законодавства.»;

2) абзац другий після слів «відповідно до законодавства» доповнити словами «без застосування процедури відбору».

5. У пункті 12:

1) в абзаці п’ятому слово «п’яти» замінити словом «десяти»;

2) абзац шостий викласти в такій редакції:

«третій – за результатами розгляду поданих документів Комісія, враховуючи вартість навчання та (або) проживання, матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення, місце розташування навчального закладу, приймає рішення про відбір одного чи декількох навчальних закладів за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), які забезпечать професійну підготовку або перепідготовку, підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних та (або) проживання зареєстрованих безробітних відповідно до законодавства.».

6. Пункт 17 викласти в такій редакції:

«17. Рішення Комісії про проведення відбору навчальних закладів територіальними органами Державної служби зайнятості України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є підставою для укладання договорів з навчальними закладами про організацію професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) про проживання зареєстрованих безробітних у період навчання цими територіальними органами або підпорядкованими їм територіальними органами у районах, містах, районах у містах, відповідними міжрегіональними територіальними органами.».

7. У тексті Порядку слова «та їх проживання в період навчання» замінити словами «та (або) проживання зареєстрованих безробітних під час навчання».

Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості


С. Кікінавгору