Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
10.12.2010 N 28-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2011 р.
за N 472/19210

Про облік відомостей про осіб, які підлягали
загальнообов'язковому державному соціальному
страхуванню на випадок безробіття
та отримували допомогу по безробіттю

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) та
пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261
( 1261-2007-п ), правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок подання Фондом загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
відомостей про осіб, які підлягали загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванню на випадок безробіття,
отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для
організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну
допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або
підвищення кваліфікації, до органів Пенсійного фонду України
(далі - Порядок), що додається.
2. Департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних
систем та мереж (Боршовська В.П.) та юридичному управлінню
(Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного
опублікування.
Голова правління Б.Зайчук
ПОГОДЖЕНО:
Директор - керівник
виконавчої дирекції Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття В.Галицький
Міністр соціальної
політики України В.Надрага

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
10.12.2010 N 28-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2011 р.
за N 472/19210

ПОРЯДОК
подання Фондом загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок
безробіття відомостей про осіб, які підлягали
загальнообов'язковому державному соціальному
страхуванню на випадок безробіття, отримували
допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати
для організації безробітним підприємницької
діяльності) та матеріальну допомогу у період
професійної підготовки, перепідготовки
або підвищення кваліфікації, до органів
Пенсійного фонду України

1. Цей Порядок встановлює порядок, строки та форму подання
робочими органами виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
до управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах та районах
у містах відомостей про осіб, які підлягали загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванню на випадок безробіття,
отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для
організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну
допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або
підвищення кваліфікації (далі - відомості).
2. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття не пізніше 20-го числа місяця, наступного за
звітним, формують та подають управлінням Пенсійного фонду України
в районах, містах та районах у містах відомості за формою згідно з
додатком ( za472-11 ) до цього Порядку.
3. У разі виявлення помилки в поданих відомостях до
закінчення звітного періоду робочі органи виконавчої дирекції
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття мають право до закінчення кінцевого
терміну подання відомостей повторно сформувати та подати відомості
до управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах та районах
у містах. Чинними вважаються останні відомості, подані до закінчення
термінів подання відомостей, визначених цим Порядком.
4. У разі виявлення органом Пенсійного фонду України
недостовірних відомостей про осіб, які подані та/або накопичені в
електронних базах даних персоніфікованого обліку, Пенсійний фонд
України протягом двох робочих днів повідомляє робочі органи
виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття про
виявлення недостовірних відомостей. Робочі органи виконавчої
дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття подають до відповідного
органу Пенсійного фонду України протягом наступних десяти робочих
днів необхідні коригуючі або скасовуючі документи щодо виявлених
недостовірних відомостей про осіб. Коригуючі або скасовуючі документи також подаються робочими
органами виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття у
разі самостійного виявлення помилки після закінчення звітного
періоду.
5. Коригуючі відомості з позначкою "коригуюча" надаються
робочими органами виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття у
разі, якщо було допущено помилку в прізвищі, імені або по батькові
особи, яка підлягала загальнообов'язковому державному соціальному
страхуванню на випадок безробіття.
6. Скасовуючі відомості з позначкою "скасовуюча" надаються
робочими органами виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття у
разі, якщо допущено помилку в звітному місяці, реєстраційному
номері облікової картки платника податків (для застрахованих осіб,
які з релігійних переконань відмовилися від реєстраційного номера
облікової картки платника податків, про що мають відповідну
відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер
(NNN ХХХХХХ - три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої
застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, проводиться реєстрація
за паспортними даними, зазначаються: серія та номер
(БКNNХХХХХХ - "БК"- константа, що вказує на реєстрацію за
паспортними даними; "NN"- дві українські літери серії паспорта
(верхній регістр); "ХХХХХХ" - шість цифр номера паспорта
(з ведучими нулями)), разом з відомостями, які мають позначку
"початкова", з правильними вищезазначеними реквізитами за ті
періоди, у даних яких було допущено помилку.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу департаменту
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж В.П.Боршовська

Додаток
до Порядку подання Фондом
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
відомостей про осіб,
які підлягали
загальнообов'язковому
державному соціальному
страхуванню на випадок
безробіття, отримували
допомогу по безробіттю
(крім одноразової її виплати
для організації безробітним
підприємницької діяльності)
та матеріальну допомогу
у період професійної
підготовки, перепідготовки
або підвищення кваліфікації,
до органів Пенсійного фонду
України

ВІДОМОСТІ
про осіб, які підлягали загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванню на випадок
безробіття, отримували допомогу по безробіттю
(крім одноразової її виплати для організації
безробітним підприємницької діяльності)
та матеріальну допомогу у період
професійної підготовки, перепідготовки
або підвищення кваліфікації
( za472-11 )


Публікації документа