Документ z0468-98, поточна редакція — Редакція від 09.04.2004, підстава - z0379-04

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 402 від 07.07.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 липня 1998 р.
за N 468/2908

Про внесення змін і доповнень
до деяких нормативних документів МЗЕЗторгу
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 57/188/84/105 ( z0288-02 ) від 26.02.2002
N 218 ( z0679-02 ) від 24.07.2002
N 219 ( z0680-02 ) від 24.07.2002
N 228 ( z0681-02 ) від 31.07.2002
N 98 ( z0379-04 ) від 11.03.2004 }

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про підприємництво" ( 762/97-ВР ) і з метою впорядкування
торговельної діяльності Н А К А З У Ю:
Внести зміни і доповнення до таких нормативних документів
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України:
{ Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків N 129
( z0230-95 ) від 03.07.95, до якого вносились зміни } 1. У пункті
1.3 Правил роботи підприємств громадського харчування,
затверджених наказом МЗЕЗ від 03.07.95 N 129 ( z0230-95 ), після
слів "як суб'єктів підприємницької діяльності" вилучити слова "за
наявності у них спеціального дозволу (ліцензії) щодо виробництва,
реалізації продуктів харчування у сфері громадського харчування",
замість слів "сертифіката щодо реалізації алкогольних напоїв і
тютюнових виробів" записати слова "ліцензій на роздрібну торгівлю
алкогольними напоями і тютюновими виробами".
{ Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі N 168 ( z0489-95 ) від 18.12.95, до якого вносились
зміни } 2. У пункті 1.2 Правил торгівлі транспортними засобами і
номерними агрегатами, затверджених наказом МЗЕЗторгу від 18.12.95
N 168 ( z0489-95 ), виключити слова "і мають відповідний дозвіл
(ліцензію) на здійснення торговельної діяльності".
{ Пункт 3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі N 157 ( z0138-96 ) від 12.03.96, до якого вносились
зміни } 3. У Правилах торгівлі на ринках, затверджених наказом
МЗЕЗторгу від 12.03.96 N 157 ( z0138-96 ):
пункт 41 викласти в такій редакції: "41. При продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів через
розташовані на території ринку спеціалізовані торговельні
підприємства (відділи, секції), а також тютюнових виробів через
стаціонарні пункти дрібнороздрібної торговельної мережі потрібно
мати ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та
роздрібну торгівлю тютюновими виробами";
пункт 49 виключити. У зв'язку з цим пункти 50-56 вважати
відповідно пунктами 49-55;
пункт 52 доповнити абзацом такого змісту: "іграшкову зброю з пластиковими кульками".
{ Пункт 4 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі N 294 ( z0298-96 ) від 27.05.96, до якого вносились
зміни } 4. У Правилах продажу непродовольчих товарів, затверджених
наказом МЗЕЗторгу від 27.05.96 N 294 ( z0298-96 ):
у пункті 2 виключити слова "і мають спеціальний дозвіл
(ліцензію) на здійснення торговельної діяльності у сфері
роздрібної торгівлі непродовольчими товарами";
в абзаці першому пункту 19 друге речення викласти в такій
редакції: "Разом з товаром покупцю в обов'язковому порядку видається
касовий чи товарний чек";
пункт 3.2 викласти в такій редакції: "3.2. Маркування взуття передбачає наявність найменування
підприємства-виготівника, його адреси, товарного (фірмового)
знака, артикула (індекса), номера моделі, розміру, повноти, сорту,
дати виготовлення, номера контролера ВТК, позначення нормативного
документа. Маркувальні дані розміщують відповідно до вимог нормативних
документів. В індивідуальну упаковку кожної пари взуття має бути
вкладена інформація (рекомендації) щодо його експлуатації та
догляду за ним".
5. У Правилах роботи дрібнороздрібної торговельної мережі,
затверджених наказом МЗЕЗторгу від 08.07.96 N 369 ( z0372-96 ):
у пункті 8: абзац четвертий замінити абзацами такого змісту: "алкогольних напоїв (крім автомагазинів системи споживчої
кооперації, що здійснюють виїзну торгівлю у сільській місцевості,
за наявності марок акцизного збору); тютюнових виробів через засоби пересувної мережі за винятком
автомагазинів, автокафе, авторозвозок, лавок-автопричепів системи
споживчої кооперації, що здійснюють продаж у сільській
місцевості";
абзац п'ятий викласти в такій редакції: "тютюнових виробів через стаціонарні пункти, якщо стан
приміщень не відповідає вимогам нормативних документів щодо їх
зберігання";
абзац шостий викласти в такій редакції: "тютюнових виробів без марок акцизного збору";
в абзаці сьомому після слів "алкогольних напоїв" записати
слова "і тютюнових виробів", далі - за текстом;
пункт 18 викласти в такій редакції: "18. Пункти дрібнороздрібної торговельної мережі повинні
мати копії ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами та
роздрібну торгівлю алкогольними напоями, завірені підписом
відповідальної особи та печаткою органу, що їх видав";
у пункті 19 замість слів "копії спеціальних дозволів
(ліцензій, сертифікатів)" записати слова "копії ліцензій", далі -
за текстом.
{ Пункт 6 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі N 503 ( z0432-96 ) від 03.08.96, до якого вносились
зміни } 6. Пункт 17 Правил роздрібної торгівлі тютюновими
виробами, затверджених наказом МЗЕЗторгу від 03.08.96 N 503
( z0432-96 ), викласти в такій редакції:
"17. Гарантійні строки зберігання тютюнових виробів мають
відповідати строкам, зазначеним у нормативних документах (ТУ,
ДСТУ) на тютюнові вироби".
7. У пункті 2 Правил роздрібної торгівлі картоплею та
плодоовочевою продукцією, затверджених наказом МЗЕЗторгу від
08.07.97 N 344 ( z0353-97 ), виключити слова "і мають спеціальний
дозвіл (ліцензію) на здійснення роздрібної торгівлі продовольчими
товарами". 8. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі та
громадського харчування (Родіонов Ю.Ф.), Управлінню правового
забезпечення (Сервинський А.Ю.) зареєструвати цей наказ у
Міністерстві юстиції України. 9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шевченка М.О.
В.о.Міністра В.Д.Гладушвгору