Документ z0468-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.05.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2018  № 1183/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2018 р.
за № 468/31920

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 56 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 і від 5 квітня 2014 р. № 85» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
17.04.2018  № 1183/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2018 р.
за № 468/31920

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. У Положенні про органи досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 04 липня 2017 року № 2166/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 липня 2017 року за № 822/30690:

1) у розділі І:

у пункті 1 слова «міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції» замінити словами «Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні територіальні управління юстиції)»;

у підпункті 2 пункту 2 слова «міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції» замінити словами «Головних територіальних управлінь юстиції»;

2) у пункті 1 розділу ІV слова «межрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, уповноваженою» замінити словами «Головних територіальних управлінь юстиції, уповноважена»;

3) в абзаці п’ятому розділу VІІ слова «міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції» замінити словами «Головних територіальних управлінь юстиції»;

4) розділи ІХ, Х виключити.

2. В Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 01 березня 2017 року № 740/5, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 02 березня 2017 року за № 291/30159:

1) у розділі І:

у пункті 1 слова «Цим Положенням» замінити словами «Цією Інструкцією»;

у пункті 2 слова «міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (далі - міжрегіональні управління)» замінити словами «Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні територіальні управління юстиції)»;

2) в абзаці третьому пункту 2 розділу ІІІ слова «у супроводі озброєного працівника міжрегіонального управління, що призначається начальником органу (особою, яка виконує його обов’язки)» виключити;

3) у пункті 3 розділу V слова «цього Положення» замінити словами «цієї Інструкції»;

4) у тексті Інструкції слова «міжрегіональні управління» у всіх відмінках та числах замінити словами «Головні територіальні управління юстиції» у відповідних відмінках та числах.

3. В Інструкції з організації діяльності слідчих підрозділів органу Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 08 лютого 2017 року № 313/5, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 року за № 183/30051:

1) у розділі ІІІ:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Головне слідче управління Міністерства юстиції України (далі - слідче управління) є самостійним структурним підрозділом Міністерства юстиції України.»;

у пункті 3 слова «міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції (далі - міжрегіональне управління)» замінити словами «Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні територіальні управління юстиції)»;

2) у розділі ІV:

пункти 2, 3 викласти в такій редакції:

«2. Начальники міжрегіональних управлінь, Головних територіальних управлінь юстиції та керівники слідчих підрозділів є відповідальними за належну організацію взаємодії слідчих та оперативних підрозділів при попередженні, виявленні й розслідуванні кримінальних правопорушень.

З цією метою начальникам міжрегіонального управління, Головного територіального управління юстиції та керівнику слідчого підрозділу в межах повноважень, передбачених їх посадовими обов’язками, надається право:

включати слідчих та оперативних працівників до складу слідчо-оперативної групи для виїзду на місце події за заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення;

створювати слідчо-оперативні групи для виявлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

3. Начальникам Головного територіального управління юстиції та міжрегіонального управління забороняється втручатися в процесуальну діяльність слідчих.»;

у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4. З метою належної організації попередження, виявлення та розслідування кримінальних правопорушень начальники міжрегіонального управління та Головного територіального управління юстиції в межах повноважень, передбачених їх посадовими обов’язками, зобов’язані:»;

в абзаці шостому слова «, конвоєм для супроводження, охорони затриманих, підозрюваних» виключити;

3) у тексті Інструкції слова «міжрегіональні управління», «відділ» у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами «Головні територіальні управління юстиції», «підрозділ» у відповідних відмінках та числах.

Директор Департаменту
публічного права


Л.М. Кравченковгору