Документ z0468-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.05.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2014  № 692/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2014 р.
за № 468/25245

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань архівної справи

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ Закону України від 27 лютого 2014 року № 795-VII «Про внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» щодо приведення його у відповідність із Конституцією України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань архівної справи, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Голови Державної архівної служби України
В.М. Воронін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
25.04.2014  № 692/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2014 р.
за № 468/25245

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань архівної справи

1. У пункті 3 Типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 лютого 2012 року № 232/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 202/20515 (із змінами), слова «актами Президента України» замінити словами «указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами».

2. У пункті 3 Положення про Центральну експертно-перевірну комісію Державної архівної служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24 травня 2012 року № 779/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 833/21145 (із змінами), слова «актами Президента України» замінити словами «указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами».

3. У пункті 3 Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1226/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за № 1061/23593, слова «актами Президента України» замінити словами «указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами».

4. Пункт 3 Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за № 1062/23594, викласти в такій редакції:

«3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами, а також положенням про ЕК, затвердженим на підставі цього Типового положення.».

5. У пункті 3 Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1228/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за № 1063/23595, слова «актами Президента України» замінити словами «указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами».

Заступник директора
Департаменту - начальник
Управління взаємодії
з Державними
службами України

С.В. Мартиненковгору