Про затвердження Умов електронного декларування
Держмитслужба України; Наказ, Умови від 17.03.2011216
Документ z0468-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.08.2012, підстава - z1360-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
17.03.2011 N 216
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2011 р.
за N 468/19206
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }
Про затвердження Умов електронного декларування

На підставі статті 187 Митного кодексу України ( 92-15 ) та
відповідно до Законів України "Про електронні документи та
електронний документообіг" ( 851-15 ), "Про електронний цифровий
підпис" ( 852-15 ), Положення про вантажну митну декларацію,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97
N 574 ( 574-97-п ) (зі змінами), Положення про Державну митну
службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18.07.2007 N 940 ( 940-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Умови електронного декларування, що додаються.
2. Установити, що підприємства, унесені до Реєстру
підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура
електронного декларування відповідно до Порядку визначення
підприємств, до товарів яких може застосовуватися процедура
електронного декларування, затвердженого наказом Держмитслужби від
08.08.2007 N 669 ( z0967-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.08.2007 за N 967/14234, підлягають
автоматичному внесенню до Реєстру підприємств, допущених до
електронного декларування.
3. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.)
розробити й увести в експлуатацію програмно-інформаційний комплекс
з формування Реєстру підприємств, допущених до електронного
декларування, в Єдиній автоматизованій системі Держмитслужби та
застосування його відомостей у відповідних програмно-інформаційних
комплексах при здійсненні митного оформлення товарів.
4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної
служби України від 08.08.2007 N 669 ( z0967-07 ) "Про затвердження
Порядку визначення підприємств, до товарів яких може
застосовуватися процедура електронного декларування",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.08.2007 за
N 967/14234.
5. Унести до Порядку здійснення митного контролю та митного
оформлення товарів, які декларуються з поданням вантажної митної
декларації та документів контролю за переміщенням товарів
(попереднього повідомлення та попередньої митної декларації) в
електронному вигляді, затвердженого наказом Держмитслужби від
26.09.2007 N 800 ( z1166-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11.10.2007 за N 1166/14433 (зі змінами), такі
зміни:
5.1. Пункт 4 розділу I викласти в такій редакції: "4. Дія цього Порядку поширюється на підприємства, унесені до
Реєстру підприємств, допущених до електронного декларування.".
5.2. В абзаці першому пункту 2 розділу III слова "протягом
трьох годин з моменту" замінити словами "невідкладно, у порядку
черговості".
5.3. У розділі IV: 5.3.1. Абзаци перший - п'ятнадцятий пункту 2 замінити абзацом
такого змісту: "2. Посадова особа ПМО після отримання протоколу від ПІК в
першочерговому порядку здійснює аналіз результатів контролю,
наданих ПІК, та виконує митні процедури, встановлені підпунктами
1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 30, 31, 32 пункту 3 Порядку здійснення митного
контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної
митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від
20.04.2005 N 314 ( z0439-05 ), зареєстрованого в Мін'юсті
27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами).". У зв'язку з цим абзац шістнадцятий уважати абзацом другим. 5.3.2. Абзаци третій, четвертий та сьомий пункту 3 виключити.
У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий, восьмий та дев'ятий уважати
відповідно абзацами третім, четвертим, п'ятим та шостим. 5.3.3. В абзаці шостому пункту 3 слова та цифри
"підпунктів 25 та 26" замінити словами та цифрами
"підпунктів 27-29". 5.3.4. Абзац другий пункту 4 виключити. У зв'язку з цим
абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами другим та
третім. 5.3.5. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту: "передає в установлений строк ЕВМД до Єдиної автоматизованої
інформаційної системи Держмитслужби.".
5.4. Абзаци перший, другий та третій пункту 1 розділу VI
виключити.
6. Управлінню контролю за переміщенням товарів
(Луговець В.А.) забезпечити затвердження Класифікатора місць
доставки товарів і транспортних засобів.
7. Начальникам регіональних митниць, митниць забезпечити
отримання ключів електронного цифрового підпису посадовими особами
підрозділів митного оформлення.
8. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.)
забезпечити видачу ключів електронного цифрового підпису посадовим
особам митних органів.
9. Департаменту митних режимів та організації митного
оформлення (Муратов І.М.) забезпечити ведення Реєстру підприємств,
допущених до електронного декларування.
10. Департаменту митних режимів та організації митного
оформлення (Муратов І.М.) і Управлінню правового забезпечення
(Чорна Г.М.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
11. Установити, що цей наказ набирає чинності через 30 днів з
дня його офіційного опублікування.
12. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Держмитслужби Гутника А.Є.
Голова Державної
митної служби України І.Г.Калєтнік
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
17.03.2011 N 216
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2011 р.
за N 468/19206

УМОВИ
електронного декларування

I. Загальні положення
1. Ці Умови розроблені на виконання Концепції створення
багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця",
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2008
N 1236-р ( 1236-2008-р ), та абзацу третього пункту 10-2 Положення
про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.06.97 N 574 ( 574-97-п ) (зі змінами).
2. У цих Умовах терміни та скорочення вживаються в такому
значенні: договір - договір про надання посадовим особам митних органів
права безперешкодного доступу до фінансових і банківських
документів підприємства, що стосуються переміщення товарів і
транспортних засобів через митний кордон України, після закінчення
митних процедур і пропуску товарів і транспортних засобів через
митний кордон України, примірна форма якого визначається
Держмитслужбою (далі - Договір); електронна ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) - вантажна митна
декларація, що подається митному органу як електронний документ,
засвідчений електронним цифровим підписом; електронне декларування - здійснення декларування, митного
контролю та оформлення товарів і транспортних засобів з
використанням електронної ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) та інших
електронних документів; реєстр підприємств, допущених до електронного декларування
(далі - Реєстр), - електронна база даних, розміщена в Єдиній
автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби, яка
призначена для накопичення, систематизації і зберігання відомостей
про підприємства, допущені до електронного декларування. Інші терміни, що використовуються в цих Умовах, уживаються в
значеннях, наведених у Митному кодексі України ( 92-15 ), Законах
України "Про електронні документи та електронний документообіг"
( 851-15 ) та "Про електронний цифровий підпис" ( 852-15 ),
Положенні про вантажну митну декларацію, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 ( 574-97-п )
(зі змінами).
3. Митний орган застосовує електронний цифровий підпис для
вчинення правочинів за участю підприємств, унесених до Реєстру, за
наявності у них посилених сертифікатів відкритих ключів та якщо
сума податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають
сплаті за електронною ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) або внесенню
як грошова застава під час оформлення документа контролю за
переміщенням товарів, не перевищує 1 млн. гривень.
4. Інформація про наявність електронного цифрового підпису в
посадових осіб підрозділів митного оформлення митних органів
України розміщується на веб-сайті Держмитслужби в Інтернеті за
адресою ca.customs.gov.ua.
5. Подання митному органу електронної ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ), попереднього повідомлення або попередньої митної
декларації як електронного документа може здійснюватися
підприємством, якому належать такі товари і транспортні засоби,
або вповноваженим ним митним брокером. Підприємство, яке подає митному органу електронну ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ), попереднє повідомлення або попередню
митну декларацію, повинно бути внесеним до Реєстру. У разі подання митному органу електронної ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) митним брокером підприємство, якому належать товари
і транспортні засоби, що декларуються за цією електронною ВМД,
також повинне бути внесене до Реєстру.
6. Відомості про підприємства, унесені до Реєстру,
розміщуються на веб-сайті Держмитслужби в Інтернеті за адресою
www.customs.gov.ua у розділі "Електронна митниця" та в Єдиній
автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби.
7. Передання електронної ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) та
інших електронних документів здійснюється засобами електронної
пошти з використанням мережі Інтернет на адреси, визначені
Держмитслужбою та підприємством, унесеним до Реєстру.
II. Унесення підприємства до Реєстру
1. Унесення підприємства до Реєстру та ведення цього Реєстру
здійснюються Держмитслужбою.
2. Для внесення до Реєстру підприємство звертається до
Держмитслужби із письмовою заявою довільної форми. До заяви додаються: два оригінали Договору, підписані керівником підприємства та
скріплені печаткою підприємства; копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності; інформація про електронну адресу, яка буде використовуватись
підприємством для передання електронних ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) та інших електронних документів митним органам і
отримання ним зворотної інформації від митних органів.
3. Заява реєструється в Держмитслужбі в порядку,
встановленому Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97
N 1153 ( 1153-97-п ) (зі змінами).
4. Розгляд заяви та внесення підприємства до Реєстру
здійснюється Держмитслужбою у строк, що не перевищує тридцяти
календарних днів з дня реєстрації заяви.
5. Заява залишається без розгляду у разі недотримання
підприємством вимог пункту 2 цього розділу, про що Держмитслужба у
строк, що не перевищує п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації
заяви, надсилає заявнику повідомлення із зазначенням підстав
залишення документів без розгляду та повертає документи, що
додавалися до заяви.
6. Внесення підприємства до Реєстру оформлюється наказом
Держмитслужби, про що Держмитслужба письмово повідомляє заявника у
строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня видання
відповідного наказу Держмитслужби.
7. Посадові особи структурного підрозділу Держмитслужби,
відповідального за ведення Реєстру, вносять запис про підприємство
до Реєстру протягом одного робочого дня з дня видання відповідного
наказу Держмитслужби.
III. Унесення змін до Реєстру
або виключення підприємства з Реєстру
1. Унесення змін до відомостей про підприємство, унесене до
Реєстру, здійснюється Держмитслужбою у разі: зміни найменування (прізвище, ім'я, по батькові)
підприємства; зміни ідентифікаційного коду підприємства у Єдиному
державному реєстрі підприємств та організацій України.
2. Для внесення змін до відомостей про підприємство, унесене
до Реєстру, підприємство звертається до Держмитслужби з письмовою
заявою довільної форми. До заяви додаються: два оригінали додаткового договору до чинного Договору; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
(копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи -
підприємця).
3. Реєстрація та розгляд заяви підприємства здійснюються з
дотриманням вимог пунктів 3-5 розділу II цих Умов.
4. Внесення змін до відомостей про підприємство, унесене до
Реєстру, оформлюється наказом Держмитслужби, про що Держмитслужба
письмово повідомляє заявника у строк, що не перевищує п'яти
робочих днів з дня видання відповідного наказу Держмитслужби.
5. У разі внесення змін до відомостей про підприємство,
унесене до Реєстру, реєстраційний номер підприємства у Реєстрі
залишається незмінним.
6. Виключення підприємства з Реєстру здійснюється у разі
припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності
фізичної особи - підприємця).
7. У разі виключення підприємства з Реєстру реєстраційний
номер, за яким підприємство було внесено до Реєстру, не може бути
присвоєний іншому підприємству.
8. Посадові особи структурного підрозділу Держмитслужби,
відповідального за ведення Реєстру, вносять запис про зміну
відомостей про підприємство, унесене до Реєстру, або про
виключення підприємства з Реєстру протягом одного робочого дня з
дня видання відповідного наказу Держмитслужби.
Директор Департаменту
митних режимів та організації
митного оформлення І.М.Муратоввгору