Документ z0468-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2005, підстава - z1209-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
30.05.2003 N 144/239
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2003 р.
за N 468/7789
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 308/519 ( z1209-05 ) від 05.10.2005 )
Про внесення змін та доповнень до
Умов оплати праці працівників закладів охорони
здоров'я та установ соціального захисту населення,
затверджених наказом Міністерства праці та
соціальної політики України та
Міністерства охорони здоров'я України
від 06.04.2001 N 161/137

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
19 травня 2003 року N 740 ( 740-2003-п ) "Про підвищення посадових
окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" Н А К А З У Є М О:
1. Унести до Умов оплати праці працівників закладів охорони
здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених
наказом Міністерства праці та соціальної політики України та
Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2001 N 161/137
( z0333-01 ) "Про впорядкування та затвердження Умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
11.04.2001 за N 333/5524 (із змінами та доповненнями), зміни та
доповнення, виклавши розділ 2 у новій редакції, що додається.
2. Керівникам закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення: - установити посадові оклади (ставки заробітної плати)
працівників виходячи з розмірів та у терміни, передбачені розділом
2; - у разі коли із запровадженням цього наказу заробітна плата
працівників за відпрацьовану місячну норму праці з урахуванням
доплат, надбавок, премій та інших виплат, крім тих, що не
враховуються до мінімальної заробітної плати відповідно до статті
3 Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), менша
встановленого розміру мінімальної заробітної плати, провадити
доплату до її розміру.
Міністр праці та соціальної
політики України М.Папієв
Міністр охорони здоров'я України А.Підаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
06.04.2001 N 161/137
( z0333-01 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
30.05.2003 N 144/239)

2. Схеми посадових окладів
працівників закладів охорони здоров'я та
установ соціального захисту населення
2.1. Визначення схемних посадових окладів лікарів
-------------------------------------------------------------------- | | Схемні посадові | | | оклади (грн.), | | | які встановлюються: | | Посади |-----------------------| | | з | з | | |01.05.2003 | 01.07.2003| |------------------------------------------+-----------+-----------| | 2.1.1.| Лікарі-хірурги всіх найменувань* | | | | | і лікарі-ендоскопісти, | | | | | лікарі-анестезіологи, | | | | | сімейні лікарі**, які мають: | | | | | - вищу кваліфікаційну категорію | 312 | 350 | | | - першу кваліфікаційну категорію | 285 | 319 | | | - другу кваліфікаційну категорію | 258 | 289 | | | - без категорії | 231 | 259 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| | 2.1.2.| Лікар-інтерн, лікар-стажист | 224 | 251 | | | хірургічного профілю | | | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| | 2.1.3.| Лікарі інших спеціальностей, | | | | | які мають: | | | | | - вищу кваліфікаційну категорію | 298 | 334 | | | - першу кваліфікаційну категорію | 271 | 304 | | | - другу кваліфікаційну категорію | 251 | 281 | | | - без категорії | 224 | 251 | |-------+----------------------------------+-----------+-----------| | 2.1.4.| Лікар-інтерн, лікар-стажист | 217 | 243 | --------------------------------------------------------------------
-------------- * Лікарі-хірурги всіх найменувань: лікар-хірург,
лікар-комбустіолог, лікар-хірург-проктолог,
лікар-ортопед-травматолог, лікар-уролог, лікар-нейрохірург,
лікар-хірург судинний, лікар-хірург серцево-судинний,
лікар-хірург-онколог, лікар-хірург торакальний, лікар-радіолог
(лікар з променевої терапії, лікар з радіонуклідної діагностики),
лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог;
лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює
хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в
умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог,
лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює
оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог,
лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її
компонентів, клітин та їх трансфузіологію. ** Лікарям, призначеним на посади лікарів загальної
практики - сімейних лікарів, зберігається протягом 3-х років
схемний посадовий оклад з урахуванням кваліфікаційної категорії за
спеціальностями "Терапія", "Підліткова терапія", "Педіатрія",
"Медицина невідкладних станів" та "Суднова медицина".
2.1.5. Схемні посадові оклади лікарів-хірургів усіх
найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів
підвищуються за здійснення оперативних втручань у залежності від
обсягу, складності й характеру їх праці при роботі: в
амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) - до 15 відсотків
схемного посадового окладу; денному стаціонарі хірургічного
профілю - до 25 відсотків, стаціонарі - до 40 відсотків. 2.1.6. Лікарям усіх спеціальностей (провізорам), які отримали
диплом з відзнакою після закінчення медичних інститутів
(університетів, академій), схемний посадовий оклад підвищується
протягом 5 років на 5 відсотків. 2.1.7. Фахівцям з вищою немедичною освітою (психологи,
біологи, ентомологи, зоологи та інші) схемні посадові оклади
встановлюються на рівні окладів, передбачених для лікарів інших
спеціальностей (пункт 2.1.3). 2.1.8. Лікарям медичних відділів протезно-ортопедичних
підприємств та об'єднань схемні посадові оклади встановлюються
згідно з пунктом 2.1.1. 2.1.9. Схемні посадові оклади, передбачені пунктами 2.1.1 та
2.1.3, встановлюються для посад лікарів усіх найменувань незалежно
від типу закладу та місця його розташування. 2.1.10. Лікарям медико-соціальних експертних комісій (далі -
МСЕК), центрів (бюро) медико-соціальних експертиз (далі - ЦМСЕ),
що виїжджають у вихідні дні на засідання комісій поза місцем
постійної роботи, доплата здійснюється за фактичний час роботи
згідно з чинним законодавством.
2.2. Визначення схемних посадових окладів керівників
структурних підрозділів 2.2.1. Лікарям - керівникам структурних підрозділів
(відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) схемні посадові
оклади встановлюються відповідно до пунктів 2.1.1-2.1.5 з
урахуванням кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розмірів на
10-25 відсотків у залежності від обсягу робіт, кількості
лікарських посад згідно зі штатним розписом, з урахуванням посад
завідувачів (посади лікарів-інтернів не враховуються) у розмірах: - на 10 відсотків - при кількості лікарських посад до
3 одиниць (включно); - на 20 відсотків - при кількості лікарських посад понад 3 до
6 одиниць (включно); - на 25 відсотків - при кількості лікарських посад понад 6
одиниць. 2.2.2. Завідувачам підстанцій швидкої медичної допомоги
схемні посадові оклади підвищуються на 10-25 відсотків у
залежності від напруженості й обсягу роботи: - на 10 відсотків - підстанцій третьої категорії, у штатному
розписі яких є 2-5 виїзних бригад швидкої медичної допомоги
(40-120 посад персоналу); - на 20 відсотків - підстанцій другої категорії, у штатному
розписі яких є 6-12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги
(120-240 посад персоналу); - на 25 відсотків - підстанцій першої категорії, у штатному
розписі яких є понад 12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги
(понад 240 посад персоналу). 2.2.3. Лікарям - головам медико-соціальних експертних комісій
схемні посадові оклади встановлюються згідно з пунктами 2.1.1 та
2.1.3 в залежності від кваліфікаційної категорії з підвищенням їх
розмірів на 25 відсотків. 2.2.4. Лікарям - головам лікувально-льотних та
лікувально-консультаційних комісій, міським, районним педіатрам,
старшим лікарям гірничорятувальних частин установлюється схемний
посадовий оклад за пунктом 2.1.3 з підвищенням його розміру на
20 відсотків, старшим лікарям оперативного відділу
(диспетчерської) станції швидкої медичної допомоги - на
10 відсотків. 2.2.5. Завідувачам відділень соціальної допомоги вдома,
соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації,
стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги,
територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян встановлюються посадові оклади (у
залежності від кількості осіб, які обслуговуються):
-------------------------------------------------- | Кількість осіб | з 01.05.2003 | з 01.07.2003 | |------------------+--------------+--------------| | до 160 осіб | 217 | 243 | |------------------+--------------+--------------| | від 161 до 320 | 224 | 251 | |------------------+--------------+--------------| | від 321 до 480 | 231 | 259 | |------------------+--------------+--------------| | від 481 до 640 | 237 | 266 | |------------------+--------------+--------------| | від 641 до 800 | 244 | 274 | |------------------+--------------+--------------| | понад 800 | 258 | 289 | --------------------------------------------------
2.3. Визначення схемних посадових окладів середнього
медичного персоналу
------------------------------------------------------------------- | | Схемні посадові | | | оклади (грн.), | | Посади | які встановлюються: | | |---------------------| | | з | з | | |01.05.2003|01.07.2003| |-------------------------------------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------------------------------+----------+----------| | 2.3.1.| Сестри медичні, рентгенлаборанти, | | | | | інструктори, медичні статистики, | | | | | зубні техніки, гіпсові техніки - | | | | | ортезисти; сестри з дієтичного | | | | | харчування, які мають: | | | | | - вищу кваліфікаційну категорію | 210 | 235 | | | - першу кваліфікаційну категорію | 204 | 229 | | | - другу кваліфікаційну категорію | 197 | 221 | | | - без категорії | 190 | 213 | |-------+-----------------------------------+----------+----------| | 2.3.2.| Акушерки, сестри медичні: | | | | | операційних, перев'язувальних, | | | | | відділень (груп, палат) | | | | | анестезіології та інтенсивної | | | | | терапії, пологових будинків | | | | | (відділень, палат), відділень | | | | | (палат) новонароджених та | | | | | недоношених дітей, станцій | | | | | (відділень) швидкої медичної | | | | | допомоги та невідкладної медичної | | | | | допомоги, екстреної медичної | | | | | допомоги, аудіометристи, | | | | | оптометристи; помічники: | | | | | санітарного лікаря, | | | | | лікаря-епідеміолога, | | | | | лікаря-паразитолога, ентомолога; | | | | | фельдшери, лаборанти | | | | | (фельдшери-лаборанти), медичні | | | | | сестри загальної практики, | | | | | які мають: | | | | | - вищу кваліфікаційну категорію | 231 | 259 | | | - першу кваліфікаційну категорію | 217 | 243 | | | - другу кваліфікаційну категорію | 204 | 229 | | | - без категорії | 197 | 221 | |-------+-----------------------------------+----------+----------| | 2.3.3.| Зубні лікарі, які мають: | | | | | - вищу кваліфікаційну категорію | 231 | 259 | | | - першу кваліфікаційну категорію | 217 | 243 | | | - другу кваліфікаційну категорію | 204 | 229 | | | - без категорії | 190 | 213 | |-------+-----------------------------------+----------+----------| | 2.3.4.| Реєстратори медичні, дезінфектори | 183 | 205 | -------------------------------------------------------------------
2.3.5. Старшим: медичним сестрам, фельдшерам, акушеркам,
зубним технікам та іншим фахівцям схемні посадові оклади
встановлюються за пунктом 2 з урахуванням відповідної
кваліфікаційної категорії з підвищенням на 10 відсотків. 2.3.6. Керівникам закладів охорони здоров'я та їх структурних
підрозділів із числа середнього медичного персоналу схемні
посадові оклади встановлюються за пунктом 2.3 у залежності від
кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розміру на
10-20 відсотків: - на 10 відсотків - при кількості посад середнього медичного
персоналу згідно зі штатним розписом з урахуванням посади
керівника до 3 одиниць (включно); - на 15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць (включно); - на 20 відсотків - понад 10 одиниць. 2.3.7. Старшим медичним сестрам, медичним сестрам та медичним
реєстраторам МСЕК та ЦМСЕ, що виїжджають у вихідні дні на
засідання комісій поза місцем постійної роботи, доплата
здійснюється за фактичний час роботи згідно з чинним
законодавством.
2.4. Визначення схемних посадових окладів молодшого медичного
персоналу
------------------------------------------------------------------- | | Схемні посадові | | | оклади (грн.), | | Посади | які встановлюються: | | |---------------------| | | з | з | | |01.05.2003|01.07.2003| |-------------------------------------------+----------+----------| | 2.4.1.| Молодші медичні сестри: | 170 | 191 | | | операційних, перев'язувальних, | | | | | палатні, для догляду за хворими | | | |-------+-----------------------------------+----------+----------| | 2.4.2.| Сестри-господині | 170 | 191 | |-------+-----------------------------------+----------+----------| | 2.4.3.| Буфетниці, ванниці, няні, | | | | | прибиральниці (палатні) та інший | | | | | молодший медичний персонал | 163 | 183 | -------------------------------------------------------------------
2.5. Схемні посадові оклади працівників територіальних
центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян, відділень соціальної допомоги вдома і
служб милосердя
------------------------------------------------------------------- | | Схемні посадові | | | оклади (грн.), | | Посади | які встановлюються: | | |---------------------| | | з | з | | |01.05.2003|01.07.2003| |-------------------------------------------+----------+----------| | 2.5.1.| Соціальні працівники, які мають: | | | | | - першу кваліфікаційну категорію | 210 | 235 | | | - другу кваліфікаційну категорію | 197 | 221 | | | - без категорії | 183 | 205 | |-------+-----------------------------------+----------+----------| | 2.5.2.| Молодша сестра милосердя, | 163 | 183 | | | соціальний робітник | | | -------------------------------------------------------------------
2.6. Визначення схемних посадових окладів керівних
працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення
------------------------------------------------------------------- | | Схемні посадові оклади, | | Посади | які встановлюються за | | | групами з оплати праці | | | (грн.) | | |-----------------------------| | | I | II | III | IV | V | |-----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------------------------------+-----------------------------| | | з 01.05.2003 | |-----------------------------------+-----------------------------| | 2.6.1.| Керівник (головний лікар, | | | | | | | | генеральний директор, | 340 | 325 | 305 | 285 | 271 | | | директор, головний | | | | | | | | державний санітарний | | | | | | | | лікар, начальник, | | | | | | | | завідувач) | | | | | | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.6.2.| Головна медична сестра | | | | | | | | (головний фельдшер) | 258 | 244 | 231 | 224 | 217 | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.6.3.| Завідувач аптеки | | | | | | | | (структурний підрозділ | | | | | | | | лікувально-профілактичного| | | | | | | | закладу) | | | | | | | | - провізор | 258 | 244 | 237 | 231 | - | | | - фармацевт | 237 | 231 | 224 | 217 | - | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.6.4.| Начальник | | | | | | | | планово-економічного | 224 | 217 | 210 | 204 | - | | | відділу | | | | | | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.6.5.| Головні фахівці | 224 | 217 | 210 | 204 | - | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.6.6.| Керівник молочної | | | | | | | | фабрики - кухні | 231 | 224 | 217 | 210 | 204 | | | Завідувач молочної кухні | 217 | 210 | 204 | 197 | 190 | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.6.7.| Начальники служб, відділів| | | | | | | | (крім планово-економічного| 217 | 210 | 204 | 197 | - | | | відділу), начальник штабу| | | | | | | | цивільної оборони | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2003 | |-----------------------------------------------------------------| | 2.6.1.| Керівник (головний лікар, | | | | | | | | генеральний директор, | | | | | | | | директор, головний | 381 | 364 | 342 | 319 | 304 | | | державний санітарний | | | | | | | | лікар, начальник, | | | | | | | | завідувач) | | | | | | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.6.2.| Головна медична сестра | | | | | | | | (головний фельдшер) | 289 | 274 | 259 | 251 | 243 | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.6.3.| Завідувач аптеки | | | | | | | | (структурний підрозділ | | | | | | | | лікувально-профілактичного| | | | | | | | закладу) | | | | | | | | - провізор | 289 | 274 | 266 | 259 | - | | | - фармацевт | 266 | 259 | 251 | 243 | - | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.6.4.| Начальник | | | | | | | | планово-економічного | 251 | 243 | 235 | 229 | - | | | відділу | | | | | | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.6.5.| Головні фахівці | 251 | 243 | 235 | 229 | - | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.6.6.| Керівник молочної | | | | | | | | фабрики - кухні | 259 | 251 | 243 | 235 | 229 | | | Завідувач молочної кухні | 243 | 235 | 229 | 221 | 213 | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.6.7.| Начальники служб, відділів| | | | | | | | (крім планово-економічного| 243 | 235 | 229 | 221 | - | | | відділу), начальник штабу | | | | | | | | цивільної оборони | | | | | | -------------------------------------------------------------------
2.6.8. Заступникам керівників закладів охорони здоров'я та
установ соціального захисту населення схемні посадові оклади
встановлюються на 5-15 відсотків нижче схемного посадового окладу
відповідного керівника, визначеного за пунктом 2.6.1 (без
підвищення за кваліфікаційну категорію): - заступникам керівника - лікарям - на 5 відсотків; - заступнику керівника з економічних питань - на
10 відсотків; - іншим заступникам - на 15 відсотків, головному бухгалтеру
на 10-15 відсотків. 2.6.9. Керівникам лепрозоріїв, пунктів охорони здоров'я,
лікарських амбулаторій схемний посадовий оклад установлюється з
01.05.2003 в розмірі 251 грн., керівникам жіночих консультацій,
які не входять до складу інших лікувально-профілактичних
закладів, - 258 грн., з 01.07.2003 в розмірі 281 грн. та 289 грн.
відповідно. 2.6.10. Керівникам республіканської (Автономна Республіка
Крим), обласних, міських міст Києва і Севастополя ЦМСЕ - головним
експертам медико-соціальної експертизи республіки, області, міста
схемний посадовий оклад установлюється з 01.05.2003 в розмірі
325 грн., з 01.07.2003 - в розмірі 364 гривні. 2.6.11. Схемні посадові оклади керівних працівників закладів
охорони здоров'я, фармацевтичних закладів та установ соціального
захисту населення встановлюються відповідно до показників
віднесення цих закладів до груп з оплати праці, які визначені в
додатку 2, із підвищенням їх розмірів за кваліфікаційну категорію: а) керівникам та їх заступникам - лікарям - за спеціальністю
"організація і управління охороною здоров'я", провізорам - за
спеціальністю "провізор-організатор", які мають:
------------------------------------------------------------------ | | з 01.05.2003 | з 01.07.2003 | |----------------------------------+--------------+--------------| | - вищу кваліфікаційну категорію | на 74 (грн.) | на 83 (грн.) | | - першу кваліфікаційну категорію | на 54 "-" | на 60 "-" | | - другу кваліфікаційну категорію | на 39 "-" | на 44 "-" | ------------------------------------------------------------------
б) керівникам із числа середнього медичного (фармацевтичного)
персоналу та головним медичним сестрам, які мають:
------------------------------------------------------------------ | | з 01.05.2003 | з 01.07.2003 | |----------------------------------+--------------+--------------| | - вищу кваліфікаційну категорію | на 46 (грн.) | на 52 (грн.) | | - першу кваліфікаційну категорію | на 29 "-" | на 33 "-" | | - другу кваліфікаційну категорію | на 14 "-" | на 16 "-" | ------------------------------------------------------------------
2.7. Схемні посадові оклади працівників аптечних закладів
------------------------------------------------------------------- | | Схемні посадові | | | оклади (грн.), | | Посади | які встановлюються: | | |---------------------| | | з | з | | |01.05.2003|01.07.2003| |-------------------------------------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------------------------------+----------+----------| | 2.7.1.| Старший провізор, провізор | | | | | контрольно-аналітичної | | | | | лабораторії, провізор-аналітик, | | | | | робота якого пов'язана з | | | | | перевірками підвідомчої мережі, | | | | | які мають: | | | | | - вищу кваліфікаційну категорію | 298 | 334 | | | - першу кваліфікаційну категорію | 271 | 304 | | | - другу кваліфікаційну категорію | 251 | 281 | | | - без категорії | 231 | 259 | |-------+-----------------------------------+----------+----------| | 2.7.2.| Провізори, які мають: | | | | | - вищу кваліфікаційну категорію | 271 | 304 | | | - першу кваліфікаційну категорію | 251 | 281 | | | - другу кваліфікаційну категорію | 237 | 266 | | | - без категорії | 224 | 251 | |-------+-----------------------------------+----------+----------| | 2.7.3.| Провізор-інтерн | 217 | 243 | |-------+-----------------------------------+----------+----------| | 2.7.4.| Фармацевти, які мають: | | | | | - вищу кваліфікаційну категорію | 231 | 259 | | | - першу кваліфікаційну категорію | 217 | 243 | | | - другу кваліфікаційну категорію | 204 | 229 | | | - без категорії | 197 | 221 | |-------+-----------------------------------+----------+----------| | 2.7.5.| Лаборанти контрольно-аналітичної | | | | | лабораторії, які мають: | | | | | - вищу кваліфікаційну категорію | 210 | 235 | | | - першу кваліфікаційну категорію | 204 | 229 | | | - другу кваліфікаційну категорію | 197 | 221 | | | - без категорії | 190 | 213 | |-------+-----------------------------------+----------+----------| | 2.7.6.| Продавець оптики | 177 | 198 | |-------+-----------------------------------+----------+----------| | 2.7.7.| Молодший фармацевт, продавець | 170 | 191 | | | кіоску | | | |-------+-----------------------------------+----------+----------| | 2.7.8.| Фасувальник-пакувальник, молодша | 163 | 183 | | | медична сестра-мийниця | | | |-------+-----------------------------------+----------+----------| | 2.7.9.| Молодша медична сестра-мийниця, | | | | | яка використовує дезінфекційні | 170 | 191 | | | засоби | | | -------------------------------------------------------------------
2.7.10. Посадові оклади провізорів, які зайняті виключно
інформаційною роботою, встановлюються на 5 відсотків вище
посадового окладу провізора з відповідною кваліфікаційною
категорією.
2.8. Схемні посадові оклади керівних працівників аптечних
закладів (крім баз, складів)
------------------------------------------------------------------- | | Схемні посадові оклади, | | Посади | які встановлюються за | | | групами з оплати праці | | | (грн.) | | |-----------------------------| | | I | II | III | IV | V | |-----------------------------------------------------------------| | з 01.05.2003 | |-----------------------------------------------------------------| | 2.8.1.| Керівник (завідувач) | 271 | 258 | 244 | 237 | 231 | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.8.2.| Завідувач відділу: | | | | | | | | - провізор | 244 | 231 | 224 | - | - | | | - фармацевт | 231 | 217 | 210 | - | - | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.8.3.| Начальник господарського | 204 | 190 | - | - | - | | | відділу | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2003 | |-----------------------------------------------------------------| | 2.8.1.| Керівник (завідувач) | 304 | 289 | 274 | 266 | 259 | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.8.2.| Завідувач відділу: | | | | | | | | - провізор | 274 | 259 | 251 | - | - | | | - фармацевт | 259 | 243 | 235 | - | - | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.8.3.| Начальник господарського | 229 | 213 | - | - | - | | | відділу | | | | | | -------------------------------------------------------------------
2.8.4. Посадові оклади завідувачів аптечних пунктів
установлюються з 01.05.2003 в розмірі 204 грн. - для провізорів,
197 грн. - для фармацевтів, з 01.07.2003 - в розмірі 229 грн. та
221 грн., відповідно. При обсязі робіт аптечного пункту, коли товарообіг відповідає
III групі з оплати праці, посадові оклади завідувачів аптечних
пунктів - провізора, фармацевта встановлюються на 15 та
20 відсотків нижче посадового окладу керівника аптечного закладу. 2.8.5. Завідувачу кіоску з обсягом річного планового
товарообігу на наступний рік нижче ніж 30 тис. грн. установлюється
схемний посадовий оклад з 01.05.2003 у розмірі 190 грн., з
01.07.2003 - у розмірі 213 грн. (перерахунок показників у
додатку 2). 2.8.6. Посадові оклади керівних працівників аптечних
закладів, обсяг роботи яких перевищує у 2 рази показники щодо
I групи з оплати праці, встановлюються на 10 відсотків вище, а при
перевищенні показників у 3 рази - на 15 відсотків вище розмірів
окладів, визначених у пунктах 2.8.1- 2.8.3. 2.8.7. Посадові оклади керівних працівників Центральної
районної аптеки (далі - ЦРА): завідувача ЦРА, його заступників,
головного бухгалтера ЦРА, його заступника, завідувачів відділів та
їх заступників, які здійснюють постачання аптек усього району,
встановлюються за пунктом 8 із підвищенням: - на 10 відсотків - при прикріпленні до ЦРА від 5 до
15 аптек; - на 15 відсотків - при прикріпленні до ЦРА понад 15 аптек.
2.9. Схемні посадові оклади працівників аптечних баз, складів
------------------------------------------------------------------- | | Схемні посадові оклади, | | Посади | які встановлюються за | | | групами з оплати праці | | | (грн.) | | |-----------------------------| | | I | II | III | IV | V | |-----------------------------------------------------------------| | з 01.05.2003 | |-----------------------------------------------------------------| | 2.9.1.| Завідувач | 285 | 271 | 258 | 251 | 244 | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.9.2.| Завідувач відділу: | | | | | | | | - провізор | 251 | 244 | 237 | 231 | 224 | | | - фармацевт | 244 | 237 | 231 | 224 | 217 | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.9.3.| Начальник | | | | | | | | планово-економічного | 224 | 217 | - | - | - | | | відділу | | | | | | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.9.4.| Начальники (завідувачі) | | | | | | | | інших відділів | 217 | 210 | 204 | 197 | 190 | |-----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2003 | |-----------------------------------------------------------------| | 2.9.1.| Завідувач | 319 | 304 | 289 | 281 | 274 | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.9.2.| Завідувач відділу: | | | | | | | | - провізор | 281 | 274 | 266 | 259 | 251 | | | - фармацевт | 274 | 266 | 259 | 251 | 243 | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.9.3.| Начальник | | | | | | | | планово-економічного | 251 | 243 | - | - | - | | | відділу | | | | | | |-------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.9.4.| Начальники (завідувачі) | | | | | | | | інших відділів | 243 | 235 | 229 | 221 | 213 | -------------------------------------------------------------------
2.9.5. Схемні посадові оклади керівників баз
спецмедпостачання
------------------------------------------------------------------ | Посади | Центральна база | Інші бази спецмедпостачання | | | спецмедпостачання | за групою з оплати праці | | | (грн.) | (грн.) | | | |-----------------------------| | | | I | II | III | IV | V | |----------------------------------------------------------------| | з 01.05.2003 | |----------------------------------------------------------------| | Керівник | 325 | 305 | 291 | 278 | 264 | 251 | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2003 | |----------------------------------------------------------------| | Керівник | 364 | 342 | 326 | 312 | 296 | 281 | ------------------------------------------------------------------
2.9.6. Схемні посадові оклади керівників складів
спецмедпостачання
------------------------------------------------------------------ | Посади | Схемні посадові оклади, | | | які встановлюються за групами з оплати праці | | | (грн.) | |--------------+-------------------------------------------------| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |---------------------------------------+------------------------| | з 01.05.2003 | з 01.07.2003 | |---------------------------------------+------------------------| | Керівник | 271 | 258 | 244 | 231 | 304 | 289 | 274 | 259 | ------------------------------------------------------------------
2.9.7. Посадові оклади керівних працівників аптечних баз,
складів, обсяг роботи яких перевищує в 2 рази показники щодо
I групи з оплати праці, підвищуються на 10 відсотків, а при
перевищенні показників у 3 рази - на 15 відсотків. 2.9.8. Схемні посадові оклади керівників та їх заступників із
числа провізорів (фармацевтів) підвищуються за наявність
кваліфікаційної категорії у розмірах, наведених у пункті 2.6.11.
2.10. Посадові оклади працівників централізованих бухгалтерій
при закладах охорони здоров'я та органах соціального захисту
населення 2.10.1. Керівнику групи обліку встановлюється посадовий оклад
з 01.05.2003 у розмірі 210 грн., з 01.07.2003 - у розмірі
235 гривень. 2.10.2. Фахівцям та службовцям централізованих бухгалтерій
посадові оклади встановлюються відповідно до пункту 2.12. 2.10.3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії
розмір посадового окладу визначається за пунктом 2.6.8, виходячи з
найвищої групи з оплати праці керівників закладів, які
обслуговуються централізованою бухгалтерією.
2.11. Схемні посадові оклади керівних працівників будинків
відпочинку, будинків творчості, пансіонатів, туристських баз,
профілакторіїв
------------------------------------------------------------------- | | Схемні посадові оклади, | | Посади | які встановлюються за | | | групами з оплати праці | | | (грн.) | | |-----------------------------| | | I | II | III | IV | V | |-----------------------------------------------------------------| | з 01.05.2003 | |-----------------------------------------------------------------| | 2.11.1.| Директор (начальник) | 231 | 217 | 204 | 197 | 190 | |--------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.11.2.| Начальник служби | 204 | 190 | - | - | - | |--------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.11.3.| Начальник відділу | 204 | 190 | - | - | - | |-----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2003 | |-----------------------------------------------------------------| | 2.11.1.| Директор (начальник) | 259 | 243 | 229 | 221 | 213 | |--------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.11.2.| Начальник служби | 229 | 213 | - | - | - | |--------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.11.3.| Начальник відділу | 229 | 213 | - | - | - | -------------------------------------------------------------------
2.12. Місячні посадові оклади фахівців та службовців
------------------------------------------------------------------- | | Схемні посадові | | | оклади (грн.), | | Посади | які встановлюються: | | |---------------------| | | з | з | | |01.05.2003|01.07.2003| |-------------------------------------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------------------------------+----------+----------| | 2.12.1.| Фахівці, які зайняті на роботах | | | | | із рентгенівськими, | | | | | радіологічними, радіаційними, | | | | | радіометричними, дозиметричними, | | | | | радіохімічними, лазерними, | | | | | плазмовими, компресорними, | | | | | вакуумними, електронними, | | | | | телеметричними, ультразвуковими | | | | | апаратами, приладами, препаратами| | | | | та обладнанням; інженери з | | | | | охорони праці, метрологи: | | | | | Інженери: | | | | | провідний | 231 | 259 | | | I категорії | 217 | 243 | | | II категорії | 204 | 229 | | | без категорії | 197 | 221 | | | Техніки: | | | | | I категорії | 197 | 221 | | | II категорії | 190 | 213 | | | без категорії | 183 | 205 | |--------+----------------------------------+----------+----------| | 2.12.2.| Інженери служб | | | | | (водопровідно-каналізаційної, | | | | | газової, ліфтової, енергетичної, | | | | | кондиціонування повітря, | | | | | опалення, ремонту): | | | | | провідний | 204 | 229 | | | I категорії | 197 | 221 | | | II категорії | 183 | 205 | | | без категорії | 177 | 198 | |--------+----------------------------------+----------+----------| | 2.12.3.| Інженери всіх спеціальностей, | | | | | економіст, бухгалтер, | | | | | бухгалтер-ревізор, юрисконсульт, | | | | | ветеринарний лікар, агроном, | | | | | інші фахівці: | | | | | провідний | 204 | 229 | | | I категорії | 197 | 221 | | | II категорії | 183 | 205 | | | без категорії | 177 | 198 | |--------+----------------------------------+----------+----------| | 2.12.4.| Художник ектопротезного кабінету,| | | | | художник-окопротезист, редактор | | | | | центру здоров'я, художник | 183 | 205 | |--------+----------------------------------+----------+----------| | 2.12.5.| Гідрогеолог: | | | | | I категорії | 197 | 221 | | | II категорії | 190 | 213 | | | без категорії | 183 | 205 | | | старший лаборант | 190 | 213 | | | (з вищою освітою) | | | |--------+----------------------------------+----------+----------| | 2.12.6.| Техніки всіх спеціальностей, | | | | | ветеринарний фельдшер, зоотехнік:| | | | | I категорії | 183 | 205 | | | II категорії | 177 | 198 | | | без категорії | 170 | 191 | |--------+----------------------------------+----------+----------| | 2.12.7.| Завідувач виробництва | | | | | (шеф-кухар): | | | | | - у лікарнях до 500 ліжок | 177 | 198 | | | - від 500 до 800 ліжок | 183 | 205 | | | - понад 800 ліжок | 190 | 213 | | | - у госпіталях та санаторіях до | 177 | 198 | | | 150 ліжок | | | | | - від 150 до 250 ліжок | 183 | 205 | | | - понад 250 ліжок | 190 | 213 | | | - в установах соціального | 190 | 213 | | | захисту населення | | | |--------+----------------------------------+----------+----------| | 2.12.8.| Завідувач: | | | | | - центрального складу, | 190 | 213 | | | канцелярії | | | | | - друкарського бюро, | 177 | 198 | | | копіювально-розмножувального | | | | | бюро, фотолабораторії, | | | | | експедиції, господарства, | | | | | архіву, складу, гуртожитку, | | | | | пральні, клубу тощо | | | | | - камери схову, віварію, | 163 | 183 | | | кінного двору | | | |--------+----------------------------------+----------+----------| | 2.12.9.| Старші: товарознавець, касир, | | | | | інспектор, табельник, | 177 | 198 | | | перекладач-дактилолог, | | | | | стенографістка | | | |--------+----------------------------------+----------+----------| |2.12.10.| Інші службовці: товарознавець, | | | | | експедитор, секретар учбової | | | | | частини, касир, інспектор, | | | | | агент з постачання, діловод, | | | | | архіваріус, табельник, | 170 | 191 | | | копіювальник, кресляр, | | | | | обліковець, друкарка, секретар, | | | | | стенографістка, інкасатор, | | | | | комендант, паспортист, | | | | | обліковець, евакуатор, | | | | | секретар-друкарка, інші | | | | | Оператор диспетчерської служби | 170 | 191 | | | Диспетчер | 170 | 191 | | | Старший диспетчер | 177 | 198 | | | Оператор комп'ютерного набору | 170 | 191 | | | Старший оператор комп'ютерного | 177 | 198 | | | набору | | | |--------+----------------------------------+----------+----------| |2.12.11.| Старші: виконавець робіт | | | | | (начальник дільниці), майстер | 197 | 221 | | | (у т.ч. виробничого навчання), | | | | | контрольний майстер | | | |--------+----------------------------------+----------+----------| |2.12.12.| Майстер (у т.ч. виробничого | | | | | навчання), контрольний майстер, | 190 | 213 | | | механік, виконроб | | | -------------------------------------------------------------------
2.13. Робітники, яким встановлюються місячні оклади
------------------------------------------------------------------ | | Місячні посадові | | | оклади (грн.), | | Найменування професії | які встановлюються: | | |---------------------| | | з | з | | |01.05.2003|01.07.2003| |------------------------------------------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | |------------------------------------------+----------+----------| | Береговий: матрос, робітник | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Береговий: матрос, робітник (старший) | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Банник | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Водій електро- та автовізка | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Водій транспортно-прибиральних машин | 170 | 191 | |------------------------------------------+----------+----------| | Водій самохідних механізмів | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Гардеробник | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Єгер | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Єгер (старший) | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Опалювач | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Кастелянка | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Комірник | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Комірник (старший) | 170 | 191 | |------------------------------------------+----------+----------| | Конюх | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Кубівник | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Кур'єр | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Лісник | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Ліфтер | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | | | | від 2,5 до 5 метрів за сек. | 160 | 179 | | від 5 до 7 метрів за сек. | 163 | 183 | | більше 7 метрів за сек. | 170 | 191 | |------------------------------------------+----------+----------| | Двірник | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Робітник ритуальних послуг | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Черговий гуртожитку, поверху | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Старший електромеханік | 177 | 198 | |------------------------------------------+----------+----------| | Електромеханік | 170 | 191 | |------------------------------------------+----------+----------| | Оператор електрозв'язку | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Телеграфіст, телефоніст | | | | I кл. | 177 | 198 | | II кл. | 170 | 191 | | III кл. | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Лаборант, який не має вищої освіти | 170 | 191 | |------------------------------------------+----------+----------| | Оператор заправних станцій | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Сторож | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Гідрометеоспостерігач | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Візник | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Візник з вивезення нечистот з вигрібних | | | | ям | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Маркувальник | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Машиніст із прання та ремонту спецодягу | | | | (білизни) | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Комплектувальник білизни | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Прасувальник | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Апаратник хімічного чищення | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Оператор апаратів мікрофільмування | | | | та копіювання | 170 | 191 | |------------------------------------------+----------+----------| | Оператор електронно-обчислювальних та | | | | обчислювальних машин | | | | I категорії | 177 | 198 | | II категорії | 170 | 191 | |------------------------------------------+----------+----------| | Оператор електронно-обчислювальних та | | | | обчислювальних машин (старший) | 177 | 198 | |------------------------------------------+----------+----------| | Оператор копіювальних і розмножувальних | | | | машин: | | | | при одержанні копій на папері | 163 | 183 | | при виготовленні друкарських форм із | 170 | 191 | | текстових і штрихових оригіналів | | | |------------------------------------------+----------+----------| | Палітурник документів | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Натирач підлоги | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Натирач підлоги з цінних порід деревини | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Приймальник золота стоматологічних | | | | установ (підрозділів) | 170 | 191 | |------------------------------------------+----------+----------| | Перукар | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Офіціант | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Провідник із супроводження вантажів | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Робітник з благоустрою (на роботах з | | | | видалення нечистот вручну) | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Робітник з обслуговування й ремонту | | | | будинків (обладнання) | 170 | 191 | |------------------------------------------+----------+----------| | Садівник | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Сатураторник | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Склографіст (ротаторник) | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Підсобний робітник | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Ремонтувальник висотних частин будинків | 177 | 198 | |------------------------------------------+----------+----------| | Препаратор | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Склопротиральник | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Робітник з догляду за тваринами | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Прибиральник територій | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Прибиральник службових приміщень | 160 | 179 | |------------------------------------------+----------+----------| | Прибиральник виробничих приміщень | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Прибиральник сміттєпроводів | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Фотограф | 170 | 191 | |------------------------------------------+----------+----------| | Швачка | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Вантажник | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Електроосвітлювач | 163 | 183 | |------------------------------------------+----------+----------| | Робітники з наладки, експлуатації та | | | | ремонту електронного та іншого особливо | | | | складного обладнання | 177 | 198 | |------------------------------------------+----------+----------| | Висококваліфіковані робітники, які | | | | зайняті на особливо важливих і | | | | відповідальних роботах ( у т.ч. з ремонту| | | | взуття та з виробничого навчання) | 183 | 205 | |------------------------------------------+----------+----------| | Робітники, які зайняті комплексним | | | | обслуговуванням і ремонтом будинків: | | | | за 2-5 професіями | 177 | 198 | | за 6 і більше професіями | 183 | 205 | |------------------------------------------+----------+----------| | Оптик медичний | 183 | 205 | |------------------------------------------+----------+----------| | Механік дизельної та холодильної | | | | установок | 177 | 198 | ------------------------------------------------------------------
2.14. Місячні оклади робітників, які зайняті на
вантажно-розвантажувальних роботах при семигодинному робочому дні
------------------------------------------------------------------- | | Місячні посадові | | | оклади (грн.), | | Найменування робіт | які встановлюються: | | |---------------------| | | з | з | | |01.05.2003|01.07.2003| |-------------------------------------------+----------+----------| | 2.14.1.| При навантаженні (розвантаженні) | | | | | на судна шкідливих для здоров'я | | | | | вантажів, що змерзлись, і | | | | | вантажів з вагою одного місця | 163 | 183 | | | понад 50 кг: у гарячому стані | | | | | металу, агломерату і шлаку, руди,| | | | | пеку, вугілля, вугільного | | | | | брикету, креозоту, подової і | | | | | анодної маси, азбесту, негашеного| | | | | вапна та мінеральної вати, | | | | | цементу | | | |--------+----------------------------------+----------+----------| | 2.14.2.| При навантаженні (розвантаженні) | | | | | у залізничні вагони, автомобілі | | | | | та інший рухомий склад шкідливих | 163 | 183 | | | для здоров'я вантажів, що | | | | | змерзлись, і вантажів з вагою | | | | | одного місця понад 50 кг, | | | | | на судна інших вантажів | | | |--------+----------------------------------+----------+----------| | 2.14.3.| При навантаженні (розвантаженні) | | | | | у залізничні вагони, автомобілі | 160 | 179 | | | та інший рухомий склад решти | | | | | вантажів, на внутрішньоскладській| | | | | переробці вантажів | | | -------------------------------------------------------------------
2.14.4. Оплата праці вантажників, які зайняті на виконанні
підсобних, допоміжних і господарських робіт, пов'язаних із
вантажно-розвантажувальними роботами (прибирання вантажних
складів, територій вантажних дільниць тощо), за години переходів,
переїздів на інші дільниці робіт, а також години простою не з їх
вини проводиться за пунктом 2.14.3. 2.14.5. Вантажникам, які працюють у нічний час,
установлюються місячні оклади: - при відрядній оплаті з 01.05.2003 - 160 грн.,
з 01.07.2003 - 179 грн. - при погодинній оплаті з 01.05.2003 - 163 грн.,
з 01.07.2003 - 183 грн.
2.15. Працівники підсобних сільських господарств 2.15.1. Посадові оклади керівників підсобних сільських
господарств
------------------------------------------------------------------ | | Місячні посадові | | | оклади (грн.), | | Посади | які встановлюються: | | |---------------------| | | з | з | | |01.05.2003|01.07.2003| |------------------------------------------+----------+----------| | Директор, завідувач підсобного сільського| | | | господарства з обсягом виробництва | | | | продукції до 50 тис. грн. | 190 | 213 | | понад 50 тис. грн. | 204 | 229 | ------------------------------------------------------------------
2.15.2. Місячні оклади робітників підсобних сільських
господарств
------------------------------------------------------------------ | | Місячні оклади, | | | які встановлюються за | | Професії | кваліфікаційними розрядами | | | (грн.) | | |-----------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI | |----------------------------------------------------------------| | з 01.05.2003 | |----------------------------------------------------------------| | Механізатори | 163 | 165 | 169 | 171 | 173 | 177 | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | Робітники, зайняті: | | | | | | | | - на ремонтних і верстатних| 163 | 165 | 169 | 171 | 173 | 177 | | роботах | | | | | | | | - на верстатних роботах з | 170 | 172 | 174 | 178 | 180 | 183 | | обробки металу та інших | | | | | | | | матеріалів різанням на | | | | | | | | металообробних верстатах | | | | | | | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | Робітники, які зайняті на | | | | | | | | ручних роботах: | | | | | | | | - у тваринництві | 160 | - | - | - | - | - | | - у рослинництві | 163 | - | - | - | - | - | | - трактористи-машиністи | 160 | 163 | 165 | 169 | 171 | 173 | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2003 | |----------------------------------------------------------------| | Механізатори | 183 | 185 | 189 | 192 | 194 | 198 | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | Робітники, зайняті: | | | | | | | | - на ремонтних і верстатних| 183 | 185 | 189 | 192 | 194 | 198 | | роботах | | | | | | | | - на верстатних роботах з | 191 | 193 | 195 | 200 | 202 | 205 | | обробки металу та інших | | | | | | | | матеріалів різанням на | | | | | | | | металообробних верстатах | | | | | | | |----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | Робітники, які зайняті на | | | | | | | | ручних роботах: | | | | | | | | - у тваринництві | 179 | - | - | - | - | - | | - у рослинництві | 183 | - | - | - | - | - | | - трактористи-машиністи | 179 | 183 | 185 | 189 | 192 | 194 | ------------------------------------------------------------------
2.16. Місячні тарифні ставки працівників автомобільного
транспорту 2.16.1. Водії вантажних автомобілів
-------------------------------------------------------------------------------------- | Вантажопідйомність | Місячні тарифні ставки, | | | які встановлюються за групами | | | автомобілів (грн.) | | |-------------------------------------------------------------| | | I група | II група | III група | |----------------------+-------------+-------------------------+---------------------| | | бортові | спеціалізовані і | автомобілі для | | | автомобілі, | спеціальні автомобілі: | перевезення цементу,| | | автомобілі- | самоскиди, цистерни, | отрутохімікатів, | | | фургони | фургони, рефрижератори, | трупів, безводного | | | загального | контейнеровози, пожежні,| аміаку, аміачної | | | призначення | технічної допомоги, | води, сміття, що | | | | снігоочищувальні, | гниє, асенізаційних | | | | поливально-мийні, | вантажів | | | | підмітально-прибиральні,| | | | | автокрани, | | | | | автонавантажувачі та | | | | | інші, сідельні тягачі з | | | | | напівпричепами та | | | | | баластні тягачі з | | | | | причепами | | |------------------------------------------------------------------------------------| | з 01.05.2003 | |------------------------------------------------------------------------------------| | до 1,5 | 163 | 165 | 169 | | понад 1,5 до 3 | 165 | 169 | 171 | | понад 3 до 5 | 169 | 171 | 173 | | понад 5 до 7 | 171 | 173 | 177 | | понад 7 до 10 | 173 | 177 | 179 | | понад 10 до 20 | 177 | 179 | 182 | | понад 20 до 40 | 179 | 182 | 183 | | понад 40 до 60 | 183 | 183 | - | | понад 60 | - | 183 | - | |------------------------------------------------------------------------------------| | з 01.07.2003 | |------------------------------------------------------------------------------------| | до 1,5 | 183 | 185 | 189 | | понад 1,5 до 3 | 185 | 189 | 192 | | понад 3 до 5 | 189 | 192 | 194 | | понад 5 до 7 | 192 | 194 | 198 | | понад 7 до 10 | 194 | 198 | 201 | | понад 10 до 20 | 198 | 201 | 204 | | понад 20 до 40 | 201 | 204 | 205 | | понад 40 до 60 | 205 | 205 | - | | понад 60 | - | 205 | - | --------------------------------------------------------------------------------------
2.16.2. Водії легкових (у т.ч. спеціальних) автомобілів
------------------------------------------------------------------ | Клас | Робочий обсяг |Місячні тарифні ставки (грн.),| | автомобіля | двигуна (л) | які встановлюються | | | |------------------------------| | | | загальні | при роботі на | | | | | легкових таксі у | | | | | м. Києві і в | | | | | містах з | | | | | чисельністю | | | | | населення 500 тис.| | | | | чоловік і більше; | | | | | на санітарних | | | | | автомобілях (крім | | | | | швидкої допомоги) | |----------------------------------------------------------------| | з 01.05.2003 | |----------------------------------------------------------------| | Особливо | | | | | малий і малий | до 1,8 | 163 | 169 | | Середній | понад 1,8 до 3,5| 165 | 171 | | Великий | понад 3,5 | 169 | 173 | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2003 | |----------------------------------------------------------------| | Особливо | | | | | малий і малий | до 1,8 | 183 | 189 | | Середній | понад 1,8 до 3,5| 185 | 192 | | Великий | понад 3,5 | 189 | 194 | ------------------------------------------------------------------
2.16.3. Водії автомобілів швидкої медичної допомоги та
оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу
"сирена")
------------------------------------------------------------------ | Клас автомобіля | Робочий обсяг | Місячні тарифні | | | двигуна (л) | ставки (грн.), | | | |які встановлюються| |----------------------------------------------------------------| | з 01.05.2003 | |----------------------------------------------------------------| | Особливо малий і малий | до 1,8 | 173 | |---------------------------+-----------------+------------------| | Середній (а також автобуси| | | | спеціальні та швидкої | понад 1,8 до 3,5| 177 | | медичної допомоги) | | | |---------------------------+-----------------+------------------| | Великий (а також автобуси | | | | спеціальні та швидкої | понад 3,5 | 179 | | медичної допомоги) | | | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2003 | |----------------------------------------------------------------| | Особливо малий і малий | до 1,8 | 194 | |---------------------------+-----------------+------------------| | Середній (а також автобуси| | | | спеціальні та швидкої | понад 1,8 до 3,5| 198 | | медичної допомоги) | | | |---------------------------+-----------------+------------------| | Великий (а також автобуси | | | | спеціальні та швидкої | понад 3,5 | 201 | | медичної допомоги) | | | ------------------------------------------------------------------
2.16.4. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
------------------------------------------------------------------------ | Клас | Габаритна | Місячні тарифні ставки (грн.), | | автобуса | довжина автобуса | які встановлюються | | | (у метрах) |--------------------------------| | | | загальні | при роботі на | | | | | міських та | | | | | екскурсійних | | | | | маршрутах у м. Києві| | | | | та інших містах із | | | | | чисельністю | | | | | населення 500 тис. | | | | | чоловік і більше; | | | | | на санітарних | | | | | автобусах (крім | | | | | швидкої медичної | | | | | допомоги) | |----------------------------------------------------------------------| | з 01.05.2003 | |----------------------------------------------------------------------| | Особливо малий | до 5 | 165 | 169 | | Малий | а) понад 5 до 6,5 | 169 | 171 | | | б) понад 6,5 до 7,5| 171 | 173 | | Середній | понад 7,5 до 9,5 | 173 | 177 | | Великий | а) понад 9,5 до 11 | 177 | 179 | | | б) понад 11 до 12 | 179 | 182 | | | в) понад 12 до 15 | 182 | 183 | | | г) понад 15 до 18 | 183 | 183 | |----------------------------------------------------------------------| | з 01.07.2003 | |----------------------------------------------------------------------| | Особливо малий | до 5 | 185 | 189 | | Малий | а) понад 5 до 6,5 | 189 | 192 | | | б) понад 6,5 до 7,5| 192 | 194 | | Середній | понад 7,5 до 9,5 | 194 | 198 | | Великий | а) понад 9,5 до 11 | 198 | 201 | | | б) понад 11 до 12 | 201 | 204 | | | в) понад 12 до 15 | 204 | 205 | | | г) понад 15 до 18 | 205 | 205 | ------------------------------------------------------------------------
2.16.5. Водії мотоциклів, моторолерів і мотонарт з
01.05.2003 - 163 грн., з 01.07.2003 - 183 грн. 2.16.6. Начальнику гаража із рухомим складом від 50 до
100 одиниць (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин)
установлюється посадовий оклад з 01.05.2003 у розмірі 204 грн., а
більше 100 одиниць - 231 грн., з 01.07.2003 - у розмірі 229 грн.
та 259 грн., відповідно. 2.16.7. Старшим механікам, які здійснюють керівництво
автотранспортними підрозділами закладів охорони здоров'я і установ
соціального захисту населення з рухомим складом від 25 до 50
наявних автомобілів, шляхових машин, посадовий оклад
установлюється з 01.05.2003 в розмірі 183 грн., механікам з
рухомим складом від 15 до 25 одиниць - 177 грн., з 01.07.2003 - у
розмірах 205 грн. та 198 грн. відповідно. 2.16.8. Водіям санітарних автомобілів місячні тарифні ставки
підвищуються на 20 відсотків.
2.17. Місячні оклади робітників, зайнятих на ремонті рухомого
складу, устаткування, на верстатних роботах і на роботах у
спеціалізованих цехах (із нормальними умовами праці)
----------------------------------------------------------------------- | | Місячні оклади, | | | які встановлюються за | | Професії | розрядами (грн.) | | |-----------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------------------------------------------------------------------| | з 01.05.2003 | |---------------------------------------------------------------------| | 2.17.1. Робітники з ремонту | | | | | | | | устаткування (рухомого складу, | | | | | | | | суден та автомобілів), | | | | | | | | контрольно-вимірювальних | | | | | | | | приладів та автоматів; | | | | | | | | ремонтно-будівельних, | 160 | 163 | 165 | 169 | 171 | 173 | | енергетичних, ливарних, | | | | | | | | ковальських, паросилового | | | | | | | | обладнання, електролітичних, | | | | | | | | компресорних, | | | | | | | | вентиляційно-зволожувальних і | | | | | | | | кисневих установок, очисних | | | | | | | | споруд | | | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.17.2. Робітники, що виконують | | | | | | | | верстатні роботи з обробки | | | | | | | | металу та інших матеріалів | | | | | | | | різанням на металообробних | | | | | | | | верстатах, роботи з холодної | 163 | 165 | 169 | 171 | 173 | 177 | | штамповки металу та інших | | | | | | | | матеріалів, виготовлення і | | | | | | | | ремонту інструменту і | | | | | | | | технологічної оснастки | | | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.17.3. Робітники у виробничих | | | | | | | | цехах, безпосередньо зайняті | | | | | | | | ремонтом і наладкою основного | | | | | | | | технологічного | | | | | | | | електро-енергетичного, | | | | | | | | експериментального і наукового | 163 | 165 | 169 | 171 | 173 | 177 | | обладнання, машин, механізмів, | | | | | | | | суден, автомобілів та іншого | | | | | | | | рухомого складу, | | | | | | | | електронно-вимірювальної | | | | | | | | техніки, | | | | | | | | контрольно-вимірювальних | | | | | | | | приладів і автоматики | | | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.17.4. Робітники у виробничих | | | | | | | | цехах та підрозділах, | | | | | | | | безпосередньо зайняті ремонтом | 169 | 171 | 173 | 177 | 179 | 182 | | автомобільних шин та | | | | | | | | виготовленням гумово-технічних | | | | | | | | виробів | | | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.17.5. Робітники, зайняті | | | | | | | | ремонтом та обслуговуванням | | | | | | | | водопровідних та каналізаційних | | | | | | | | систем, ремонтом та | | | | | | | | виготовленням меблів та інших | 160 | 163 | 165 | 169 | 171 | 173 | | виробів із дерева, ремонтом та | | | | | | | | виготовленням взуття, | | | | | | | | експлуатацією та | | | | | | | | обслуговуванням котелень; | | | | | | | | газозварювальники | | | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.17.6. Робітники, зайняті | | | | | | | | ремонтом та обслуговуванням | 163 | 165 | 169 | 171 | 173 | 177 | | технологічного обладнання | | | | | | | | та електрообладнання | | | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.17.7. Робітники, зайняті в | | | | | | | | будівництві, на | | | | | | | | ремонтно-будівельних і | 165 | 169 | 171 | 173 | 177 | 179 | | ремонтно-вантажних роботах та | | | | | | | | робітники учбово-виробничих | | | | | | | | (учбових) майстерень | | | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.17.8. Кухарі та інші | | | | | | | | виробничі робітники | 160 | 163 | 165 | 169 | 171 | 173 | | громадського харчування | | | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.17.9. Ливарники, | | | | | | | | полірувальники | 169 | 171 | 173 | 177 | 180 | 183 | |---------------------------------------------------------------------| | з 01.07.2003 | |---------------------------------------------------------------------| | 2.17.1. Робітники з ремонту | | | | | | | | устаткування (рухомого складу, | | | | | | | | суден та автомобілів), | | | | | | | | контрольно-вимірювальних | | | | | | | | приладів та автоматів; | | | | | | | | ремонтно-будівельних, | 179 | 183 | 185 | 189 | 192 | 194 | | енергетичних, ливарних, | | | | | | | | ковальських, паросилового | | | | | | | | обладнання, електролітичних, | | | | | | | | компресорних, | | | | | | | | вентиляційно-зволожувальних і | | | | | | | | кисневих установок, очисних | | | | | | | | споруд | | | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.17.2. Робітники, що виконують | | | | | | | | верстатні роботи з обробки | | | | | | | | металу та інших матеріалів | | | | | | | | різанням на металообробних | 183 | 185 | 189 | 192 | 194 | 198 | | верстатах, роботи з холодної | | | | | | | | штамповки металу та інших | | | | | | | | матеріалів, виготовлення і | | | | | | | | ремонту інструменту і | | | | | | | | технологічної оснастки | | | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.17.3. Робітники у виробничих | | | | | | | | цехах, безпосередньо зайняті | | | | | | | | ремонтом і наладкою основного | | | | | | | | технологічного | | | | | | | | електро-енергетичного, | | | | | | | | експериментального і наукового | 183 | 185 | 189 | 192 | 194 | 198 | | обладнання, машин, механізмів, | | | | | | | | суден, автомобілів та іншого | | | | | | | | рухомого складу, | | | | | | | | електронно-вимірювальної | | | | | | | | техніки, | | | | | | | | контрольно-вимірювальних | | | | | | | | приладів і автоматики | | | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.17.4. Робітники у виробничих | | | | | | | | цехах та підрозділах, | | | | | | | | безпосередньо зайняті ремонтом | 189 | 192 | 194 | 198 | 201 | 204 | | автомобільних шин та | | | | | | | | виготовленням гумово-технічних | | | | | | | | виробів | | | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.17.5. Робітники, зайняті | | | | | | | | ремонтом та обслуговуванням | | | | | | | | водопровідних та каналізаційних | 179 | 183 | 185 | 189 | 192 | 194 | | систем, ремонтом та | | | | | | | | виготовленням меблів та інших | | | | | | | | виробів із дерева, ремонтом та | | | | | | | | виготовленням взуття, | | | | | | | | експлуатацією та | | | | | | | | обслуговуванням котелень; | | | | | | | | газозварювальники | | | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.17.6. Робітники, зайняті | | | | | | | | ремонтом та обслуговуванням | 183 | 185 | 189 | 192 | 194 | 198 | | технологічного обладнання та | | | | | | | | електрообладнання | | | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.17.7. Робітники, зайняті в | | | | | | | | будівництві, на | | | | | | | | ремонтно-будівельних і | 185 | 189 | 192 | 194 | 198 | 201 | | ремонтно-вантажних роботах та | | | | | | | | робітники учбово-виробничих | | | | | | | | (учбових) майстерень | | | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.17.8. Кухарі та інші | | | | | | | | виробничі робітники | 179 | 183 | 185 | 189 | 192 | 194 | | громадського харчування | | | | | | | |---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 2.17.9. Ливарники, | 189 | 192 | 194 | 198 | 202 | 205 | | полірувальники | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
2.18. Визначення посадових окладів працівників центрів
медичної статистики, інформаційно-аналітичних центрів та
автоматизованих систем управління 2.18.1. Посадові оклади керівників центрів медичної
статистики, інформаційно-аналітичних центрів та автоматизованих
систем управління
------------------------------------------------------------------ | Чисельність населення, | Групи з | Посадові оклади (грн.), | | що обслуговується | оплати | які встановлюються | | лікувально-профілактичними | праці |-------------------------| | закладами, які закріплені | | | | | за центрами медичної | | | | | статистики, інформатики | |з 01.05.2003|з 01.07.2003| | та автоматизованих систем | | | | | управління (тис. чол.) | | | | |----------------------------+---------+------------+------------| | понад 2500 | I | 291 | 326 | | від 1500 до 2500 | II | 278 | 312 | | від 500 до 1500 | III | 264 | 296 | | до 500 | IV | 251 | 281 | ------------------------------------------------------------------
За наявності у керівників центрів медичної статистики,
інформаційно-аналітичних центрів кваліфікаційної категорії за
спеціальністю "організація та управління охороною здоров'я" їх
посадові оклади підвищуються у розмірах, установлених у пункті
2.6.11.
2.18.2. Керівникам відділів (бюро) автоматизованих систем
управління посадові оклади встановлюються за пунктом 2.12.3 із
підвищенням на 20 відсотків. 2.18.3. Посадові оклади інших працівників центрів медичної
статистики, інформаційно-аналітичних центрів та автоматизованих
систем управління встановлюються за пунктами 2.12, 2.13. 2.18.4. Керівнику центру статистики МОЗ України схемний
посадовий оклад установлюється з 01.05.2003 у розмірі 305 грн., з
01.07.2003 - у розмірі 342 гривні.
2.19. Ставки погодинної оплати праці працівників, які
залучаються закладами та організаціями для проведення консультацій
------------------------------------------------------------------ | Науковий ступінь, вчене звання|Ставки погодинної оплати (грн.),| | | які встановлюються: | | |--------------------------------| | | з 01.05.2003 | з 01.07.2003 | |-------------------------------+----------------+---------------| | Професор, доктор медичних наук| 17,84 | 20,00 | |-------------------------------+----------------+---------------| | Доцент, кандидат медичних наук| 15,02 | 16,84 | |-------------------------------+----------------+---------------| | Особи, які не мають наукового | | | | ступеня, зі стажем роботи | 13,16 | 14,75 | | не менше 5 років | | | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Ставки погодинної оплати праці академіка та
члена-кореспондента підвищуються на 25 відсотків від ставок
погодинної оплати праці професора та доктора медичних наук. 2. Разова консультація тривалістю менше однієї години
сплачується як за годину. 3. Оплата за час, витрачений на перебування в дорозі,
проводиться лікарям-консультантам, виходячи із посадового окладу
лікаря відповідної спеціальності за фактичний час перебування у
дорозі. 4. Цей порядок оплати праці лікарів-консультантів не
застосовується при оплаті праці лікарів, які залучаються до
проведення консультацій у закладах, у штаті яких вони є.
Начальник управління політики
оплати праці Міністерства праці
та соціальної політики України О.І.Дворник
Начальник Головного управління
економіки Міністерства охорони
здоров'я України М.Г.Вовквгору