Документ z0467-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.04.2017, підстава - z0374-17

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.03.2012  № 128


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2012 р.
за № 467/20780

Про умови оплати праці працівників контактних центрів Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя

{Щодо підвищення з 1 грудня 2015 року в межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій на 10 відсотків посадові оклади див. Наказ Міністерства соціальної політики № 1264 від 30.12.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
№ 340 від 06.03.2017}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 21 „Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя” та доручення Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 5600/1/1-12 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схему посадових окладів працівників контактних центрів Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя (далі - центри) згідно з додатком.

Установити, що посадові оклади працівників центрів, зазначені в додатку, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено в примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 340 від 06.03.2017}

2. Надати право директорам Центрів у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, установлювати:

1) конкретні розміри посадових окладів працівників центрів;

2) посадові оклади заступників директорів центрів, заступників керівників структурних підрозділів цих установ - на 5-15 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемою тарифних посадових окладів, затвердженою цим наказом;

3) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором центру;

4) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директорам центрів, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ та їх заступникам;

б) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу;

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається директором центру.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

5) надання працівникам матеріальної допомоги, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

6) преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят у межах коштів на оплату праці.

3. Преміювання директорів контактних центрів Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя, установлення їм надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги, передбачених цим наказом, здійснюються за погодженням із органом виконавчої влади, до сфери управління якого ці центри належать.

4. Департаменту заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр


С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу профспілок,
заступник Голови Федерації профспілок УкраїниС. РибакО. МірошниченкоГ.В. Осовий
Додаток
до наказу Міністерства
соціальної політики України
12.03.2012  № 128
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
від 06.03.2017 № 340)

СХЕМА
посадових окладів працівників контактних центрів Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, грн

Директор

4 064-4 308

Начальник відділу, головний бухгалтер

3 110-3 274

Професіонали: аналітик консолідованої інформації, інженер з комп’ютерних систем

2 291-2 412

Фахівці: фахівець із професійної підготовки персоналу

1 723-1 840

{Додаток в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 340 від 06.03.2017}

Директор Департаменту
заробітної плати
та умов праціО. Товстенковгору