Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2018  № 227/153


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2018 р.
за № 466/31918

Про затвердження Інструкції з організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, пункту 49 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, з метою вдосконалення організації взаємодії між Державною службою України з питань надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію з організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету ветеринарної медицини України від 27 жовтня 2008 року № 763/234 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Державного комітету ветеринарної медицини України щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, які пов’язані з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2008 року за № 1122/15813.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О. і Голову Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Лапу В.І.

Міністр внутрішніх справ
України


А. Аваков

Перший заступник Міністра
аграрної політики
та продовольства УкраїниМ. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
Володимир Лапа


М. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
23.03.2018  № 227/153


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2018 р.
за № 466/31918

ІНСТРУКЦІЯ
з організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів під час виконання спільних завдань при їх функціонуванні в режимі повсякденної діяльності, підвищеної готовності та діяльності в надзвичайних ситуаціях (далі - НС) з питань ліквідації наслідків НС, при виникненні НС техногенного та природного характеру на об’єктах агропромислового комплексу та у приватному секторі.

2. Метою взаємодії ДСНС і Держпродспоживслужби при організації та виконанні заходів із запобігання або ліквідації наслідків НС, пов’язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин, є запобігання зараженню населення збудниками інфекційних хвороб, спільних для тварин і людини, збереження поголів’я сільськогосподарських тварин та мінімізація економічних наслідків НС.

3. Взаємодія ДСНС і Держпродспоживслужби здійснюється:

на рівні центральних органів виконавчої влади - між ДСНС і Держпродспоживслужбою;

на регіональному рівні - між територіальними органами ДСНС та головними управліннями Держпродспоживслужби в областях, місті Києві;

на місцевому рівні - між підрозділами територіальних органів ДСНС і управліннями Держпродспоживслужби в районах (містах).

4. Взаємодія сторін здійснюється на основі таких принципів:

єдиний підхід до реалізації державної політики у сфері запобігання і ліквідації НС, пов’язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин;

пріоритет захисту життя і здоров’я населення від інфекційних хвороб, спільних для тварин і людини, збереження поголів’я сільськогосподарських тварин та мінімізація економічних наслідків надзвичайних ситуацій;

єдині підхід та критерії аналізу причин та умов виникнення і поширення інфекційних хвороб тварин, участі в ліквідації осередків інфекційних хвороб, спільних для тварин і людей, профілактики та боротьби з такими хворобами.

5. Залучення сил і засобів ДСНС і Держпродспоживслужби для запобігання та ліквідації наслідків НС, пов’язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями тварин, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6. Обмін інформацією між ДСНС і Держпродспоживслужбою щодо запобігання виникненню та реагування на НС (далі - обмін інформацією) організовується в межах єдиної державної системи цивільного захисту:

на державному рівні - між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС і управлінням здоров’я та благополуччя тварин Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужби;

на регіональному рівні - між оперативно-черговими службами центрів управління в надзвичайних ситуаціях (оперативно-координаційними центрами) територіальних органів ДСНС та головними управліннями Держпродспоживслужби в областях, місті Києві;

на місцевому рівні - між підрозділами територіальних органів ДСНС, розташованими за місцем дислокації, і управліннями Держпродспоживслужби в районах (містах).

ІІ. Оперативне інформування

1. Уповноважені посадові особи управління здоров’я та благополуччя тварин Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужби в разі отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення НС у сфері відповідальності Держпродспоживслужби протягом доби надсилають до оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації за формою згідно з додатком до цієї Інструкції.

2. У разі отримання оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС первинної інформації про загрозу виникнення або виникнення НС у сфері відповідальності Держпродспоживслужби начальник чергової зміни оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС інформує телефоном керівника (іншу посадову особу у разі відсутності керівника) управління здоров’я та благополуччя тварин Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужби.

3. У разі необхідності за запитом управління здоров’я та благополуччя тварин Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужби інформація про оперативну обстановку в районі виникнення НС або загрози виникнення НС надається факсом оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС.

III. Інші заходи з інформаційної взаємодії

1. У разі утворення штабу з ліквідації наслідків НС (далі - Штаб) залежно від його рівня періодичність та форми оперативного інформування про ліквідацію наслідків НС можуть змінюватися відповідно до рішення керівника Штабу.

2. ДСНС здійснює оповіщення та інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення та виникнення НС.

ІV. Обмін оперативною інформацією

1. Передача оперативної інформації між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС й управлінням здоров’я та благополуччя тварин Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужби здійснюється за такими номерами телефонів та адресами електронної пошти:

1) оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС:

телефони: (044) 247-30-50, 59-01 (АТС-10);

факс: (044) 247-32-11;

електронна пошта: oper@mns.gov.ua;

2) управління здоров’я та благополуччя тварин Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужби:

телефон/факс: (044) 279-48-15 (у робочі дні з 09:00 до 18:00);

електронна пошта: klimenok@vet.gov.ua, matvienko@vet.gov.ua;

телефон: (044) 279-12-70 (у вихідні та святкові дні).

2. Про зміну контактних номерів телефонів та адреси електронної пошти оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС й управління здоров’я та благополуччя тварин Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужби негайно інформують один одного.

3. Порядок обміну інформацією між оперативно-координаційними центрами територіальних органів ДСНС та головними управліннями Держпродспоживслужби в областях, місті Києві на регіональному і місцевому рівнях визначається на підставі спільних організаційно-розпорядчих актів цих органів.

V. Заходи взаємодії в режимах діяльності ДСНС і Держпродспоживслужби

1. У режимі повсякденної діяльності:

розроблення спільних планів взаємодії щодо запобігання та реагування на НС, пов’язані з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин;

участь представників ДСНС і Держпродспоживслужби в роботі державних надзвичайних протиепізоотичних комісій, комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та НС усіх рівнів;

здійснення взаємного обміну інформацією про епізоотичну ситуацію щодо особливо небезпечних хвороб тварин, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро, та інших інфекційних хвороб тварин на території України та в державах, що межують з Україною, щодо загрози виникнення НС, пов’язаних із цими інфекційними хворобами;

визначення та погодження завдань, порядку спільних дій, застосування сил і засобів, необхідних для попередження та ліквідації НС, пов’язаних з інфекційними захворюваннями й отруєннями сільськогосподарських тварин;

проведення спільних командно-штабних і тренувальних навчань органів та підрозділів служби цивільного захисту ДСНС та Держпродспоживслужби з питань реагування на НС, пов’язані з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин;

розроблення та реалізація науково-технічних програм у сфері запобігання НС, пов’язаним з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин.

ДСНС відповідно до покладених на неї завдань сприяє підготовці спеціалістів, призначених для ліквідації НС, пов’язаних з виникненням особливо небезпечних хвороб та отруєнь тварин.

Держпродспоживслужба відповідно до покладених на неї завдань:

створює резерви біологічних, лікувальних і дезінфекційних препаратів та засобів, необхідних для профілактики й ліквідації НС та їх наслідків, пов’язаних з виникненням заразних хвороб тварин і птиці;

здійснює ветеринарно-санітарний контроль і нагляд за об’єктами державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, інформує ДСНС про можливі загрози виникнення НС на цих об’єктах і характер уражаючих факторів;

веде статистичну звітність щодо захворюваності тварин.

2. У режимі підвищеної готовності ДСНС і Держпродспоживслужба:

1) здійснюють аналіз ситуації, що склалася, прогнозують шляхи можливого розвитку НС, пов’язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями тварин;

2) розробляють та затверджують плани оперативних заходів із запобігання та ліквідації НС, у яких визначають:

склад сил і засобів ДСНС та Держпродспоживслужби, які слід перевести в режим підвищеної готовності та в разі потреби залучати до ліквідації наслідків НС;

територіальні органи та державні установи ветеринарної медицини, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби, та територіальні органи й підрозділи ДСНС, що взаємодіють під час НС;

алгоритм спільних дій відповідних служб із зазначенням основних завдань, місця і часу організації та проведення ветеринарно-санітарних і протиепізоотичних заходів під час НС;

канали зв’язку і схему обміну інформацією;

порядок проведення ветеринарно-санітарного контролю та протиепізоотичних заходів в осередку НС;

3) перевіряють та за потреби поповнюють матеріальні резерви для ліквідації НС;

4) уживають оперативних заходів щодо попередження виникнення НС, зменшення розмірів збитків і матеріальних втрат у разі виникнення та розвитку НС, а також підвищення безпеки функціонування органів управління та підрозділів ДСНС і Держпродспоживслужби під час НС.

Держпродспоживслужба відповідно до покладених на неї завдань:

інформує оперативно-чергову службу ДСНС про загрозу виникнення або виникнення НС;

оперативно визначає і приводить у режим підвищеної готовності підрозділи ветеринарної медицини, які можуть бути залучені до ліквідації наслідків НС, пов’язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин;

посилює заходи щодо моніторингу епізоотичної ситуації з особливо небезпечних хвороб тварин, ветеринарно-санітарного контролю за здоров’ям тварин, безпечністю та якістю продуктів тваринного походження, а також об’єктами ветеринарно-санітарного контролю та нагляду з метою недопущення виникнення НС.

ДСНС відповідно до покладених завдань:

аналізує інформацію про виникнення або загрозу виникнення НС, пов’язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин, отриману від територіальних органів ДСНС, та організовує готовність органів управління і підрозділів служби цивільного захисту щодо реагування та ліквідації наслідків НС;

через оперативну службу інформує Держпродспоживслужбу або головні управління Держпродспоживслужби в областях, місті Києві про прийняті рішення з підготовки до реагування і ліквідації НС.

3. У режимі надзвичайної ситуації ДСНС і Держпродспоживслужба:

1) здійснюють аналіз ситуації, що склалася, визначають зону розповсюдження інфекційних хвороб тварин та обсяг робіт з ліквідації НС та її наслідків;

2) складають прогноз розвитку НС та її наслідків;

3) оцінюють стан і можливість наявних сил і засобів;

4) визначають спільні заходи, спрямовані на ліквідацію наслідків НС;

5) узгоджують питання щодо додаткового матеріально-технічного забезпечення;

6) визначають місця розташування, зустрічі особового складу ДСНС та представників Держпродспоживслужби;

7) визначають ветеринарно-санітарні заходи та організовують їх проведення;

8) узгоджують обсяг і характер інформації, яка надається населенню, про ступінь ризику наслідків НС та порядок її надання;

9) продовжують взаємний обмін інформацією про перебіг ліквідації наслідків НС, яка належить до компетенції ДСНС і Держпродспоживслужби;

10) узгоджують рішення про виділення додаткових сил і засобів для ліквідації наслідків НС, пов’язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями тварин;

11) визначають наявність, механізм використання й поповнення запасів медикаментів, обладнання і ветеринарного майна, необхідного для ліквідації ветеринарно-санітарних наслідків НС.

ДСНС відповідно до покладених на неї завдань:

аналізує інформацію, отриману від головних управлінь Держпродспоживслужби в областях, м. Києві, та на підставі Класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 року № 457, і Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МНС України від 12 грудня 2012 року № 1400, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 40/22572, відносить події, які пов’язані з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин, до НС, надає експертний висновок про рівень НС;

разом з Держпродспоживслужбою приймає узгоджені рішення з локалізації або ліквідації наслідків НС на об’єктах суб’єктів господарювання різних форм власності чи в адміністративному районі;

забезпечує в разі потреби виїзд оперативної групи ДСНС, яка спільно з оперативною групою Держпродспоживслужби здійснює координацію в ліквідації наслідків НС, пов’язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями тварин.

Держпродспоживслужба відповідно до покладених на неї завдань:

надає ДСНС інформацію щодо кількості голів захворілих та загиблих під час НС сільськогосподарських тварин;

бере участь у роботі Штабу;

здійснює протиепізоотичні і ветеринарно-санітарні заходи з локалізації або ліквідації НС, пов’язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями сільськогосподарських тварин;

оперативно визначає сили та засоби ветеринарної медицини, які можуть бути залучені з інших регіонів або територіальних органів Держпродспоживслужби для ліквідації наслідків НС, пов’язаних з інфекційними захворюваннями та отруєннями тварин;

забезпечує територіальні органи та державні установи ветеринарної медицини, які беруть участь у ліквідації НС та їх наслідків, необхідною кількістю ветеринарних препаратів.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар

Директор Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства
Мінагрополітики
В.М. ТопчійДодаток
до Інструкції з організації взаємодії
між Державною службою України
з надзвичайних ситуацій
і Державною службою України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
при виникненні надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
(пункт 1 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації


Документи та файли

Сигнальний документ — f474706n109.doc

Публікації документа