Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Держспоживстандарт України; Наказ, Перелік від 01.02.200528
Документ z0466-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.03.2018, підстава - z0194-18


Перелік позначень нормативних документів та скорочень, які використані в тексті

Позначення

Назва

1. ДСТУ

Державний стандарт України

2. ГОСТ

Міждержавний стандарт

3. ТУ

Технічні умови

4. ТУ У

Технічні умови України

5. ГСТУ

Галузевий стандарт

6. СОУ

Стандарт організації України

7. ДБН В

Державні будівельні норми і вимоги, затверджені Державним комітетом України з будівництва та архітектури

8. МЭК

Міжнародна електротехнічна комісія

9. Правила ЄЕК ООН

Правила Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй, які є додатками до міжнародного договору України - Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року

{Перелік в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1308 від 06.11.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 451 від 06.05.2015, № 452 від 06.05.2015, № 1443 від 13.11.2015, № 1411 від 29.08.2016}вгору