Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Мінпраці України, Мінфін України, МОЗ України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 30.04.2002226/293/169
Документ z0466-02, поточна редакція — Редакція від 05.10.2018, підстава - z1029-18

Одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, а також одинокій матері (одинокому батьку) призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

{Абзац третій пункту 3.11 глави 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1431/1033/1288 від 25.11.2016}

Надбавка на догляд призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею.

Для призначення надбавки на догляд особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, додатково подають первинний обліковий документ № 080-1/о "Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді" за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1173/21485 (далі - довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді), та копію наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг з них. У такому разі надбавка на догляд призначається на строк, на який дитина потребує домашнього догляду, але не більший від періоду, визначеного в наказі (розпорядженні) роботодавця щодо перебування такої особи у відпустці. При поновленні довідки про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді та/або наказу (розпорядження) роботодавця про відпустку у разі відсутності перерви в строках надбавка на догляд призначається на наступний строк без подання заяви, якщо довідку про потребу дитини (дитини з інвалідністю) в домашньому догляді та/або копію наказу (розпорядження) роботодавця про відпустку чи витяг з таких документів донесено протягом місяця.

{Абзац п'ятий пункту глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 276/548/308 від 08.05.2014; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1431/1033/1288 від 25.11.2016}

Надбавка на догляд призначається на кожну дитину з інвалідністю, на яку призначена державна соціальна допомога.

У разі неможливості документального підтвердження факту догляду, який визначає право на призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю, за бажанням особи здійснюється обстеження на дому і складається акт обстеження сім'ї, у якій виховується дитина з інвалідністю. Обстеження у сім'ї, у якій виховується дитина з інвалідністю, здійснюється комісією у складі депутата місцевої ради (за згодою), посадової особи структурного підрозділу з питань соціального захисту населення і двох сусідів.

{Абзац сьомий пункту 3.11 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1166/699/1505 від 16.08.2018}

Для підтвердження інших фактів, що впливають на вирішення питання призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги при відсутності документів, направляються запити до центру зайнятості, органів доходів і зборів, органів охорони здоров’я, органів освіти та інших підприємств, установ, організацій.

{Абзац восьмий пункту глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 276/548/308 від 08.05.2014}

Структурними підрозділами з питань соціального захисту населення стосовно особи, яка подала документи для призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги, перевіряється та додається до справи інформація, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, про те, чи перебуває зазначена особа на обліку як фізична особа - підприємець.

{Пункт глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 276/548/308 від 08.05.2014}

{Пункт в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 258/778/380 від 29.06.2011}

3.12. У разі встановлення дитині з інвалідністю, яка досягла 18-річного віку, групи інвалідності, надбавка на догляд встановлюється з місяця, наступного за тим, в якому органом медико-соціальної експертизи дитині з інвалідністю встановлена група інвалідності.

3.13. Перерахунок розміру надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю, якій виповнилося 6 років, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення здійснюють без подання одержувачем заяви, але з оформленням рішення про перерахунок в установленому порядку. У новому розмірі надбавка на догляд встановлюється з дня, коли дитині виповнилося 6 років.

3.14. У разі працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю (крім одиноких матерів, одиноких батьків дітей з інвалідністю та одного з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників дитини з інвалідністю підгрупи А), виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося працевлаштування.

Якщо працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю (крім одиноких матерів, одиноких батьків дітей з інвалідністю та одного з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників дитини з інвалідністю підгрупи А), було короткотерміновим (меншим від календарного місяця), виплата надбавки на догляд не припиняється. Перерахунок державної соціальної допомоги без надбавки на догляд проводиться на підставі рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення з дня працевлаштування по день звільнення одержувача.

{Пункт 3.14 глави 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1431/1033/1288 від 25.11.2016}

3.15. У разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати надбавки на догляд, одержувачі зобов'язані повідомити про це структурні підрозділи з питань соціального захисту населення. Зняття надбавки на догляд у таких випадках проводиться з місяця, наступного за тим, в якому виникли ці обставини.

3.16. Під час перебування особи з інвалідністю з дитинства на повному державному утриманні надбавка на догляд призначається.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 229/569/402 від 19.06.2006}

4. Виплата державної соціальної допомоги

4.1. Державна соціальна допомога виплачується державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку за місцем проживання особи з інвалідністю з дитинства або законного представника, яким призначена допомога на дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю, які визнані недієздатними.

{Абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 258/778/380 від 29.06.2011}

Виплата державної соціальної допомоги проводиться щомісяця за поточний місяць за графіками, які складаються державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку та узгоджуються з структурними підрозділами з питань соціального захисту населення на підставі виплатних документів, що готують структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, згідно з Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв'язку, затвердженою наказом Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства праці та соціального захисту населення від 28.04.2009 № 464/156 та постановою правління Пенсійного фонду України від 28.04.2009 № 14-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.07.2009 за № 592/16608.

{Абзац другий підпункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 229/569/402 від 19.06.2006; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 258/778/380 від 29.06.2011}

Виплата державної соціальної допомоги може здійснюватися через установи уповноважених банків за письмовою заявою одержувача згідно з діючим Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596.

4.2. Перерахування коштів державним підприємствам і об'єднанням зв'язку та установам уповноважених банків для забезпечення виплати державної соціальної допомоги здійснюється органами Державного казначейства України за поданням відповідних структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.

4.3. У разі зміни одержувачем державної соціальної допомоги місця проживання виплата цієї допомоги продовжується відповідним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за новим місцем проживання з дня, наступного за днем припинення цієї виплати за попереднім місцем проживання.

{Пункт 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 258/778/380 від 29.06.2011; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1431/1033/1288 від 25.11.2016}

4.4. Припинення виплати державної соціальною допомоги (в тому числі з надбавкою) у зв'язку з відновленням здоров'я здійснюється з місяця, наступного за тим, в якому особу не визнано особою з інвалідністю.

4.5. Призначена державна соціальна допомога виплачується особі з інвалідністю з дитинства незалежно від одержуваного нею заробітку, стипендії, аліментів або інших доходів.

{Абзац перший пункту 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1166/699/1505 від 16.08.2018}

Державна соціальна допомога, яка призначається на дитину з інвалідністю віком до 18 років, виплачується незалежно від одержання на неї інших видів допомоги.

4.6. Державна соціальна допомога може виплачуватися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначаються законодавством України.

4.7. Особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, пансіонатах для ветеранів війни та праці, стаціонарних відділеннях територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), навчальних закладах тощо (далі - установа (заклад)), виплачується 25 відсотків призначеного розміру державної соціальної допомоги.

Різниця між розміром призначеної державної соціальної допомоги особі з інвалідністю з дитинства, яка перебуває в установі (закладі), і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується особі з інвалідністю з дитинства відповідно до абзацу першого цього пункту, перераховується установі (закладу), де перебуває особа з інвалідністю з дитинства, за її особистою письмовою заявою або заявою його законного представника.

{Абзац другий пункту 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1166/699/1505 від 16.08.2018}

У разі тимчасового вибуття з установи (закладу) у зв'язку із хворобою або за особистими мотивами (без виключення із списку підопічних) призначена державна соціальна допомога виплачується в повному розмірі за весь період відсутності в установі (закладі) з дати вибуття до дати повернення включно. Виплата у вказаний період проводиться на підставі наказу (витягу з наказу) установи (закладу) про зняття з матеріального забезпечення, копія якого надсилається структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцезнаходженням установи (закладу), який видає розпорядження про припинення перерахування частини державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства установі (закладу).

Виплата в повному розмірі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства в разі влаштування їх до установи (закладу) на повне державне утримання або зняття з повного державного утримання відповідно припиняється або відновлюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому виникли ці обставини.

У разі переведення особи з інвалідністю з дитинства до іншої установи (іншого закладу) на повне державне утримання виплата державної соціальної допомоги за новим місцем перебування проводиться з дня, наступного за днем припинення виплати такої допомоги за попереднім місцем перебування особи.

{Пункт 4.7 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1166/699/1505 від 16.08.2018}

{Пункт 4.7 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 258/778/380 від 29.06.2011}

4.8. Дітям з інвалідністю із числа сиріт за період перебування на повному державному утриманні державна соціальна допомога виплачується в повному розмірі та перераховується на їх особисті рахунки у банку.

Іншим дітям з інвалідністю, які перебувають у будинках-інтернатах, навчальних закладах, інших стаціонарних установах (закладах) на повному державному утриманні, призначена державна соціальна допомога виплачується в розмірі 50 відсотків та перераховується на їх особисті рахунки у банку. При цьому частина державної соціальної допомоги, що залишилася після виплати суми державної соціальної допомоги, перераховується на банківський рахунок установи (закладу) за місцем перебування дитини і спрямовується виключно на поліпшення умов проживання дітей.

{Абзац другий пункту 4.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 258/778/380 від 29.06.2011}

У разі влаштування дитини з інвалідністю віком до 18 років до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання або зняття з повного державного утримання виплата державної соціальної допомоги на дитину з інвалідністю у повному розмірі відповідно припиняється або відновлюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виникли ці обставини.

У разі тимчасового вибуття з установи (закладу) у зв’язку з хворобою або з особистих причин (без виключення зі списку підопічних) призначена державна соціальна допомога виплачується у повному розмірі за весь період відсутності в закладі (установі) з дати вибуття до дати повернення включно. Виплата у зазначений період проводиться на підставі наказу (витягу з наказу) установи (закладу) про зняття з матеріального забезпечення, копія якого надсилається структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування законного представника дитини з інвалідністю на обліку (місцем отримання державної соціальної допомоги), який видає розпорядження про припинення перерахування частини державної соціальної допомоги дитині з інвалідністю установі (закладу).

{Пункт 4.8 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 258/778/380 від 29.06.2011; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1166/699/1505 від 16.08.2018}

У разі переведення дитини з інвалідністю до іншої установи (іншого закладу) на повне державне утримання виплата державної соціальної допомоги за новим місцем перебування проводиться з дня, наступного за днем припинення виплати такої допомоги за попереднім місцем перебування дитини.

{Пункт 4.8 глави 4 доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1166/699/1505 від 16.08.2018}

Порядок зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню структурними підрозділами з питань соціального захисту населення установам (закладам), де особи з інвалідністю з дитинства чи діти з інвалідністю перебувають на повному державному утриманні, а також відкриття рахунків в банківських установах на дітей з інвалідністю здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

{Підпункт 4.8 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 229/569/402 від 19.06.2006}

4.9. Якщо дитина з інвалідністю, яка перебуває на повному державному утриманні, по досягненню 18-річного віку визнана особою з інвалідністю з дитинства, виплата призначеної допомоги здійснюється в розмірі 25 відсотків відповідного розміру державної соціальної допомоги з місяця, наступного за тим, в якому дитині з інвалідністю виповнилось 18 років.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення перерахунок розміру державної соціальної допомоги у такому випадку здійснюють без подання заяви одержувачем і оформлюють його своїм рішенням, яке зберігається в особовій справі особи з інвалідністю з дитинства.

{Підпункт 4.9 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 229/569/402 від 19.06.2006}

4.10. Суми державної соціальної допомоги, призначені, але не витребувані своєчасно одержувачем без поважних причин, виплачуються за минулий час не більш як за 12 місяців перед зверненням за її одержанням.

Призначені суми державної соціальної допомоги, не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує державну соціальну допомогу, або через неможливість отримання цих сум особою з інвалідністю чи її законним представником з поважних причин (поважною причиною є перебування особою з інвалідністю на лікуванні та інші причини, які фізично унеможливили своєчасне витребування призначених сум державної соціальної допомоги, або інші об'єктивні обставини, коли особа з інвалідністю чи її законний представник не могли звернутися за їх отриманням), виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата державної соціальної допомоги за минулий час здійснюється, виходячи із прожиткового мінімуму, затвердженого на момент її виплати, з компенсацією за несвоєчасну її виплату.

{Абзац другий пункту 4.10 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 258/778/380 від 29.06.2011}

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення несуть відповідальність за неодержання з їх вини призначених сум державної соціальної допомоги.

Невиплату або відмову у виплаті державної соціальної допомоги за минулий час може бути оскаржено у судовому порядку відповідно до закону.

{Підпункт 4.10 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 229/569/402 від 19.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 258/778/380 від 29.06.2011, № 1166/699/1505 від 16.08.2018}

4.11. Утримання надмірно виплачених сум державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю проводиться із загального розміру допомоги. При цьому розмір утримання розподіляється за видами виплат пропорційно їх частці у загальному розмірі.

{Пункт 4 доповнено підпунктом 4.11 згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 229/569/402 від 19.06.2006}

5. Допомога на поховання

5.1. У разі смерті особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю члену її сім'ї або особі, яка здійснила поховання, виплачується на вибір допомога на поховання в розмірі двомісячної суми призначеної державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» або державна соціальна допомога на поховання чи відшкодування витрат на поховання згідно з іншими нормативно-правовими актами.

{Підпункт 5.1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 229/569/402 від 19.06.2006, Наказу Міністерства соціальної політики № 258/778/380 від 29.06.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1166/699/1505 від 16.08.2018}

5.2. Допомога на поховання не виплачується у разі:

смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншою особою);

смерті осіб, поховання яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

5.3. Для оформлення допомоги на поховання структурним підрозділам з питань соціального захисту населення подається заява та довідка про смерть, видана органами реєстрації актів громадянського стану.

У разі смерті особи з інвалідністю з дитинства чи дитини з інвалідністю за кордоном подаються видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи (далі - легалізований документ), що засвідчують смерть цих осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

{Пункт 5.3 глави 5 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1431/1033/1288 від 25.11.2016}

На звороті довідки про смерть або легалізованого документа робиться розпорядження керівника структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про призначення допомоги на поховання з зазначенням дати та суми, яка належить до виплати, і завіряється печаткою.

{Абзац третій пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1431/1033/1288 від 25.11.2016}

Допомога на поховання виплачується незалежно від строку звернення за її виплатою, але при умові, що смерть настала не раніше 1 січня 2001 року.

5.4. Витрати на виплату допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю провадяться за рахунок джерел, з яких виплачувалась державна соціальна допомога.

6. Кінцеві положення

6.1. Розмір державної соціальної допомоги встановлюється відповідно до прожиткового мінімуму, що визначається згідно з законодавством України.

У разі збільшення прожиткового мінімуму перерахунок державної соціальної допомоги здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення без подання одержувачем заяви, але з оформленням відповідного рішення про перерахунок в установленому порядку. Виплата в новому розмірі здійснюється з місяця, наступного за тим, в якому збільшився прожитковий мінімум, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Державна соціальна допомога встановлюється в новому розмірі з дня набрання чинності законів про збільшення розміру прожиткового мінімуму.

{Абзац третій підпункту 6.1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 229/569/402 від 19.06.2006}

При визначенні розмірів надбавок на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю з важкими формами інвалідності, які потребують постійного стороннього догляду або допомоги (прикуті до ліжка, сліпоглухонімі, з психічними вадами тощо) внаслідок захворювань за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, не може застосовуватися рівень забезпечення прожиткового мінімуму.

{Підпункт 6.1 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 229/569/402 від 19.06.2006}

У разі якщо щомісячний розмір державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи не досягає розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, здійснюється щомісячна доплата у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

{Пункт 6.1 глави 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1431/1033/1288 від 25.11.2016}

6.2. Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства або дітям з інвалідністю віком до 18 років призначається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

У сільській місцевості заяви з необхідними документами можуть приймати уповноважені особи, визначені виконавчими комітетами селищних і сільських рад. Для призначення і нарахування державної соціальної допомоги, надбавки на догляд, допомоги на поховання уповноважені особи передають прийняті документи відповідним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення.

У разі утворення об’єднаної територіальної громади заяви з необхідними документами для призначення допомоги на догляд приймаються уповноваженими особами, визначеними виконавчими органами об’єднаної територіальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення.

{Пункт 6.2 глави 6 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1431/1033/1288 від 25.11.2016}

Про призначення або відмову у призначенні державної соціальної допомоги структурний підрозділ з питань соціального захисту населення письмово повідомляє особу, що звернулася за її призначенням.

6.3. Суми державної соціальної допомоги та надбавки на догляд, якщо остання призначена, надміру виплачені одержувачу внаслідок зловживань з його боку (внаслідок подання документів з явно неправильними відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім'ї тощо), стягуються на підставі рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Відрахування на підставі рішень структурного підрозділу з питань соціального захисту населення щомісячно провадяться в розмірі не більше 25 відсотків державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, якщо остання призначена, понад відрахування з інших підстав.

6.4. Призначені суми державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, які належали особі з інвалідністю з дитинства і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім'ї, які згідно із законодавством належать до кола осіб, забезпечуваних пенсією у зв'язку із втратою годувальника. Однак батьки і чоловік (дружина), а також родичі, які проживали разом з особамою з інвалідністю з дитинства на день його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не входять у коло забезпечуваних пенсією у зв'язку із втратою годувальника. Державна соціальна допомога виплачується зазначеним особам за повний місяць, в якому настала смерть особи з інвалідністю з дитинства, незалежно від дати його смерті.

Призначені суми державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, які належали дитині з інвалідністю і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, виплачуються одному з батьків (усиновителів, опікуну, піклувальнику), або одному з членів сім'ї дитини з інвалідністю, які проживали разом з дитиною з інвалідністю на день його смерті. Ця державна соціальна допомога виплачується за повний місяць, в якому настала смерть дитини з інвалідністю.

Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшли не пізніше 6 місяців після смерті особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю.

6.4-1. Стягнення аліментів з державної соціальної допомоги проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 146 "Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб.

{Порядок доповнено підпунктом 6.4-1 згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 229/569/402 від 19.06.2006; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 258/778/380 від 29.06.2011}

{Підпункт 6.5 виключено на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 229/569/402 від 19.06.2006}

6.5. Рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про призначення (непризначення) державної соціальної допомоги особі з інвалідністю з дитинства, дитині з інвалідністю чи надбавки на догляд на ними може бути оскаржене у відповідних органах виконавчої влади або в судовому порядку.

6.6. Отримувачам державної соціальної допомоги видається посвідчення, форму якого затверджено Мінсоцполітики.

{Главу 6 доповнено підпунктом 6.6 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 258/778/380 від 29.06.2011; в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1166/699/1505 від 16.08.2018}

6.7. Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подається Міністерству соціальної політики України звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики праці України від 01.09.2003 № 241 "Про затвердження форми звітності про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та інструкції щодо її заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.09.2003 за № 823/8144 (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 09.12.2009 № 449 "Про внесення змін до форми звітності ДСДІ (місячна) "Звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та інструкції щодо її заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2009 за № 1250/17266.

{Главу 6 доповнено підпунктом 6.7 згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 258/778/380 від 29.06.2011, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 276/548/308 від 08.05.2014}

Начальник
Управління політики
соціального захисту інвалідівВ.П. Войтович

{Додаток 1 вилучено на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 229/569/402 від 19.06.2006}Додаток 1
до пункту 2.4 Порядку надання
державної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю

АКТ
обстеження сім'ї, у якій виховується дитина з інвалідністю

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 1431/1033/1288 від 25.11.2016, № 1166/699/1505 від 16.08.2018}вгору