Документ z0464-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.05.2018. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2018  № 270/126


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2018 р.
за № 464/31916

Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 92 «Реєстрація авіаційних аварійних привідних передавачів ELT 406 MHz»

Відповідно до вимог статей 11, 111 Повітряного кодексу України, підпунктів 3, 8, 38 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2014 року № 520, з метою виконання вимог Міжнародної супутникової системи пошуку та рятування КОСПАС-САРСАТ, забезпечення дотримання стандартів та рекомендованої практики міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) для встановлення вимог та порядку кодування, реєстрації авіаційних аварійних привідних передавачів ELT 406 MHz, а також приведення нормативно-правових актів України у відповідність до законодавства Європейського Союзу НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Авіаційні правила України, Частина 92 «Реєстрація авіаційних аварійних привідних передавачів ELT 406 MHz», що додаються.

2. Управлінню аеродромів та аеропортів (Голодняк Г.Г.) забезпечити в установленому законодавством порядку:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної авіаційної служби України та першого заступника Міністра оборони України.

Голова Державної
авіаційної служби України


О. Більчук

Міністр оборони України
генерал армії України


С. ПолторакЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної авіаційної
служби України,
Міністерства оборони України
23.03.2018  № 270/126


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 квітня 2018 р.
за № 464/31916

АВІАЦІЙНІ ПРАВИЛА УКРАЇНИ
Частина 92
«Реєстрація авіаційних аварійних привідних передавачів ELT 406 MHz»

I. Загальні положення

1. Ці Авіаційні правила розроблено з урахуванням вимог Повітряного кодексу України, стандартів та Рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), рекомендацій Міжнародної супутникової системи пошуку та рятування КОСПАС-САРСАТ.

2. Ці Авіаційні правила встановлюють вимоги та порядок кодування, реєстрації авіаційних аварійних привідних передавачів ELT 406 MHz (далі - ELT 406 MHz).

3. Відповідно до рекомендацій Міжнародної супутникової системи пошуку та рятування КОСПАС-САРСАТ реєстрація ELT 406 MHz, які встановлені на повітряне судно (далі - ПС), зареєстроване у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та реєстрі державних повітряних суден України, є обов'язковою. Реєстрація здійснюється для розпізнавання ПС, що зазнає лиха, належного планування та здійснення пошуково-рятувальних робіт.

4. Достовірність наданої інформації для внесення до електронної бази даних (далі - ЕБД) ELT 406 MHz, своєчасність реєстрації, а також оперативне інформування про зміну інформації, яка вноситься або внесена до ЕБД ELT 406 MHz, забезпечує експлуатант/власник ПС.

5. ELT 406 MHz призначені для використання тільки в аварійних ситуаціях.

Експлуатант/власник ПС не допускає несанкціоноване вмикання ELT 406 MHz.

6. Вимоги цих Авіаційних правил поширюються і є обов'язковими для юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з кодуванням, реєстрацією та експлуатацією ELT 406 MHz.

7. У цих Авіаційних правилах терміни вживаються в таких значеннях:

авіаційний аварійний привідний передавач (ELT 406 MHz) - обладнання, встановлене на ПС і призначене для передачі через штучні супутники землі на станції прийому та обробки інформації Міжнародної супутникової системи пошуку та рятування КОСПАС-САРСАТ радіосигналів на частоті 406 MHz, за якими визначаються координати місця аварії ПС та його належність конкретному експлуатанту/власнику. Наведення пошуково-рятувальних засобів на місце аварії ПС здійснюється на частоті 121,5 MHz;

власник ПС - юридична або фізична особа, право власності якої на ПС, на яке встановлено ELT 406 MHz, підтверджено відповідними документами;

експлуатант - юридична або фізична особа, яка експлуатує чи пропонує послуги з експлуатації ПС;

електронна база даних ELT 406 MHz - електронна база даних, яка містить інформацію про зареєстровані ELT 406 MHz;

підтвердження реєстрації ELT 406 MHz - інформація, що направляється на електронну адресу експлуатанта/власника ПС уповноваженим органом з питань цивільної авіації за формою згідно з додатком 1 до цих Авіаційних правил або уповноваженим органом виконавчої влади в галузі державної авіації за формою згідно з додатком 2 до цих Авіаційних правил.

Інші терміни, що використовуються у цих Авіаційних правилах, вживаються у значеннях, наведених у Повітряному кодексі України, стандартах Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), документах Європейського Союзу та інших нормативно-правових актах з питань діяльності цивільної та державної авіації України.

II. Порядок кодування ELT 406 MHz та обслуговування

1. Кодування ELT 406 MHz, які встановлюються на ПС, зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України та реєстрі державних повітряних суден України, здійснюється згідно з рекомендаціями міжнародної супутникової системи пошуку та рятування КОСПАС-САРСАТ щодо кодування, реєстрації та схвалення типу маяків 406 MHz (COSPAS-SARSAT GUIDELINES ON 406 MHz BEACON CODING, REGISTRATION AND TYPE APPROVAL), додатка 10 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та цих Авіаційних правил.

2. ELT 406 MHz, що встановлені/встановлюються на ПС, зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, кодуються адресою ПС (індивідуальна комбінація, що складається з 24 бітів, надана повітряному судну з метою забезпечення зв'язку «повітря - земля», навігації та спостереження) або державним і реєстраційним знаками ПС. Адреса ПС та державний і реєстраційний знаки ПС надаються уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

ELT 406 MHz, що встановлені/встановлюються на ПС, зареєстровані в реєстрі державних повітряних суден України, кодуються адресою ПС (індивідуальна комбінація, що складається з 24 бітів, надана повітряному судну з метою забезпечення зв'язку «повітря - земля», навігації та спостереження). Адресу ПС надає уповноважений орган виконавчої влади в галузі державної авіації.

3. Мінімальні вимоги для кодування ELT 406 MHz, що встановлені/встановлюються на ПС, зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України:

адреса ПС або державний і реєстраційний знаки ПС;

код України - 272;

порядкова нумерація ELT 406 MHz відповідно до пункту 4 цього розділу.

Мінімальні вимоги для кодування ELT 406 MHz, що встановлені/встановлюються на ПС, зареєстровані в реєстрі державних повітряних суден України:

адреса ПС;

код України - 272;

порядкова нумерація ELT 406 MHz відповідно до пункту 4 цього розділу.

4. Якщо на ПС встановлено декілька ELT 406 MHz, їх порядкова нумерація виконується так:

першому ELT 406 MHz присвоюється № 0;

другому ELT 406 MHz присвоюється № 1;

третьому ELT 406 MHz присвоюється № 2 і т.д.

5. Кодування та обслуговування ELT 406 MHz дозволяється виконувати:

організаціям, які є виробниками ELT 406 MHz;

організаціям, які мають відповідне схвалення уповноваженого органу з питань цивільної авіації або уповноваженого органу виконавчої влади в галузі державної авіації на виконання зазначеного виду робіт.

III. Порядок реєстрації ELT 406 MHz

1. Реєстрацію ELT 406 MHz, які встановлені/встановлюються на ПС, зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, виконує уповноважений орган з питань цивільної авіації.

Реєстрацію ELT 406 MHz, які встановлені/встановлюються на ПС, зареєстровані в реєстрі державних повітряних суден України, виконує уповноважений орган виконавчої влади в галузі державної авіації.

Ведення ЕБД ELT 406 MHz виконує уповноважений орган з питань цивільної авіації та уповноважений орган виконавчої влади в галузі державної авіації.

2. Реєстрації підлягають ELT 406 MHz, які встановлені/встановлюються на ПС, зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або в реєстрі державних повітряних суден України, відповідно до рекомендацій Міжнародної супутникової системи пошуку та рятування КОСПАС-САРСАТ щодо кодування, реєстрації та схвалення типу маяка 406 MHz (COSPAS-SARSAT GUIDELINES ON 406 MHz BEACON CODING, REGISTRATION AND TYPE APPROVAL), додатків 6, 10 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, документа ED-62 «Мінімальні вимоги до технічних характеристик аварійних радіомаяків ELT», та відповідають вимогам, встановленим цими Авіаційними правилами.

3. Заявку на реєстрацію ELT 406 MHz, які встановлені/встановлюються на ПС, зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, експлуатант/власник ПС направляє на електронну адресу за формою згідно з додатком 3 до цих Авіаційних правил до уповноваженого органу з питань цивільної авіації окремо на кожний ELT 406 MHz. Заявка заповнюється двома мовами (українською та англійською).

Заявку на реєстрацію ELT 406 MHz, які встановлені/встановлюються на ПС, зареєстровані в реєстрі державних повітряних суден України, експлуатант/власник ПС направляє на електронну адресу за формою згідно з додатком 4 до цих Авіаційних правил до уповноваженого органу виконавчої влади в галузі державної авіації окремо на кожний ELT 406 MHz. Заявка заповнюється двома мовами (українською та англійською).

4. Після отримання заявки від експлуатанта/власника ПС уповноважений орган, що здійснює реєстрацію, перевіряє повноту інформації, вказаної в заявці, та ідентифікатор ELT 406 MHz (beacon identification code 15 HEX) за допомогою програми декодування на офіційному сайті міжнародної супутникової системи КОСПАС-САРСАТ з метою перевірки правильності кодування ELT 406 MHz відповідно до цих Авіаційних правил.

У разі позитивних результатів вищезазначених перевірок уповноважений орган, що здійснює реєстрацію ELT406 MHz, протягом п’яти робочих днів здійснює реєстрацію в ЕБД ELT406 MHz та направляє на електронну адресу експлуатанта/власника ПС підтвердження реєстрації ELT 406 MHz.

У разі негативних результатів вищезазначених перевірок уповноважений орган, що здійснює реєстрацію, повідомляє експлуатанта/власника ПС (на електронну адресу) про невідповідності, виявлені під час перевірки, та призупиняє процедуру реєстрації ELT 406 MHz.

Поновлення процедури реєстрації ELT 406 MHz здійснюється після усунення невідповідностей та отримання від експлуатанта/власника ПС нової заявки на реєстрацію ELT 406 MHz.

5. Реєстрація ELT 406 MHz здійснюється строком на два роки з метою підтримання в актуалізованому стані даних, що знаходяться в ЕБД.

6. Перереєстрація ELT 406 MHz здійснюється:

після закінчення строку дії реєстрації;

у разі зміни інформації, зазначеної у заявці (додатки 3, 4).

7. Процедура перереєстрації ELT 406 MHz аналогічна процедурі реєстрації ELT 406 MHz.

8. Реєстрація ELT 406 MHz, який не відповідає рекомендаціям Міжнародної супутникової системи пошуку та рятування КОСПАС-САРСАТ, заборонена.

9. Після реєстрації (перереєстрації) ELT 406 MHz, що встановлені/встановлюються на ПС, зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, на ELT 406 MHz експлуатант/власник ПС встановлює бирку у вигляді форми згідно з додатком 5 до цих Авіаційних правил. Бирку підписує відповідальна за безпеку польотів особа експлуатанта/власника ПС.

Після реєстрації (перереєстрації) ELT 406 MHz, що встановлені/встановлюються на ПС, зареєстровані в реєстрі державних повітряних суден України, на ELT 406 MHz експлуатант/власник ПС встановлює бирку у вигляді форми згідно з додатком 6 до цих Авіаційних правил. Бирку підписує відповідальна за безпеку польотів особа експлуатанта/власника ПС.

IV. Електронна база даних ELT 406 MHz

1. Створення та ведення ЕБД ELT 406 MHz встановлюють відповідні уповноважені органи з питань цивільної та державної авіації України.

2. Мінімальний об’єм інформації, який містить ЕБД ELT 406 MHz, повинен відповідати додатку 10 до Конвенції про Міжнародну цивільну авіацію.

3. Інформація щодо ELT 406 MHz, що міститься в ЕБД ELT 406 MHz, повинна бути доступною для пошуково-рятувальних служб України 24 години на добу, сім днів на тиждень.

V. Виключення ELT 406 MHz з електронної бази даних

1. ELT 406 MHz підлягає виключенню з ЕБД у разі, якщо:

ПС з встановленим ELT 406 MHz виключено з Державного реєстру цивільних ПС України або реєстру державних ПС України;

припинено подальшу експлуатацію ПС з встановленими ELT 406 MHz;

змінено експлуатанта ПС;

вилучено ELT 406 MHz з ПС.

2. Заявку на виключення ELT 406 MHz, що встановлені/встановлюються на ПС, зареєстровані в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, з ЕБД експлуатант/власник ПС направляє за формою згідно з додатком 7 до цих Авіаційних правил на електронну адресу до уповноваженого органу з питань цивільної авіації окремо на кожний ELT 406 MHz.

Заявку на виключення ELT 406 MHz, що встановлені/встановлюються на ПС, зареєстровані в реєстрі державних повітряних суден України, з ЕБД експлуатант/власник ПС направляє за формою згідно з додатком 8 до цих Авіаційних правил на електронну адресу до уповноваженого органу виконавчої влади в галузі державної авіації окремо на кожний ELT 406 MHz.

3. Виключення ELT 406 MHz з ЕБД здійснюється протягом п’яти робочих днів після отримання відповідної заявки.

Заступник
директора департаменту -
начальник управління
аеродромів та аеропортів
Г.Г. Голодняк

Начальник Управління
регулювання діяльності
державної авіації УкраїниМ.Б. Кушнірук


Додаток 1
до Авіаційних правил України,
Частина 92 «Реєстрація авіаційних
аварійних привідних
передавачів ELT 406 MHz»
(пункт 8 розділу І)

ФОРМА А2
для підтвердження реєстрації ELT 406 MHz
(для цивільної авіації)


Додаток 2
до Авіаційних правил України,
Частина 92 «Реєстрація авіаційних
аварійних привідних
передавачів ELT 406 MHz»
(пункт 8 розділу І)

ФОРМА А2
для підтвердження реєстрації ELT 406 MHz
(для державної авіації)


Додаток 3
до Авіаційних правил України,
Частина 92 «Реєстрація авіаційних
аварійних привідних
передавачів ELT 406 MHz»
(пункт 3 розділу IIІ)

ФОРМА А1
для заявки на реєстрацію ELT 406 MHz
(для цивільної авіації)


Додаток 4
до Авіаційних правил України,
Частина 92 «Реєстрація авіаційних
аварійних привідних
передавачів ELT 406 MHz»
(пункт 3 розділу IIІ)

ФОРМА А1
для заявки на реєстрацію ELT 406 MHz
(для державної авіації)


Додаток 5
до Авіаційних правил України,
Частина 92 «Реєстрація авіаційних
аварійних привідних
передавачів ELT 406 MHz»
(пункт 9 розділу IIІ)

ФОРМА БИРКИ
для встановлення на ELT 406 MHz
(для цивільної авіації)


Додаток 6
до Авіаційних правил України,
Частина 92 «Реєстрація авіаційних
аварійних привідних
передавачів ELT 406 MHz»
(пункт 9 розділу IIІ)

ФОРМА БИРКИ
для встановлення на ELT 406 MHz
(для державної авіації)


Додаток 7
до Авіаційних правил України,
Частина 92 «Реєстрація авіаційних
аварійних привідних
передавачів ELT 406 MHz»
(пункт 2 розділу V)

ФОРМА А3
для заявки на виключення ELT 406 MHz
(для цивільної авіації)


Додаток 8
до Авіаційних правил України,
Частина 92 «Реєстрація авіаційних
аварійних привідних
передавачів ELT 406 MHz»
(пункт 2 розділу V)

ФОРМА А3
для заявки на виключення ELT 406 MHz
(для державної авіації)вгору