Документ z0464-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.06.2011, підстава - z0617-11

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 293 від 13.05.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
30 травня 2002 р.
за N 464/6752
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 110 ( z0617-11 ) від 21.02.2011 }
Про затвердження та введення в дію Положення про
воєнізовану охорону об'єктів Прикордонних військ
України та Інструкції з організації та несення
служби воєнізованою охороною на об'єктах
Прикордонних військ України

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
29 березня 2002 року N 409 ( 409-2002-п ) "Про впорядкування
охорони об'єктів Прикордонних військ" та з метою подальшого
поліпшення організації охорони об'єктів Прикордонних військ
підрозділами воєнізованої охорони Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію: Положення про воєнізовану охорону об'єктів Прикордонних
військ України (додається); Інструкцію з організації та несення служби воєнізованою
охороною на об'єктах Прикордонних військ України ( z0465-02 )
(додається).
2. Наказ Голови Держкомітету - Командувача Прикордонних
військ України від 22 квітня 1996 року N 182 скасувати.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Голови Держкомітету - Командувача Прикордонних військ
України - начальника Головного штабу. Наказ довести до командирів з'єднань та частин.
Голова Державного комітету -
Командувач Прикордонних військ
України генерал-полковник М.М.Литвин
Затверджено
Наказ Державного комітету
у справах охорони
державного кордону
13 травня 2002 року N 293
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 травня 2002 р.
за N 464/6752
Положення
про воєнізовану охорону об'єктів Прикордонних
військ України
1. Загальні положення
1.1. Воєнізована охорона створюється для забезпечення
охорони особливо важливих і режимних об'єктів (баз, складів зі
зброєю та боєприпасами, пально-мастильних матеріалів, таємних
кімнат, техніки та архівів) Прикордонних військ України.
1.2. Загальна чисельність воєнізованої охорони для кожної
військової частини встановлюється Державним комітетом у справах
охорони державного кордону України (далі - Держкомкордон).
1.3. Під час підготовки проекту штату підрозділів
воєнізованої охорони береться до уваги те, що всього на один
цілодобовий пост необхідно 9 стрільців. Розрахунок потреби стрільців для постів з тривалістю охорони
менше доби здійснюється шляхом приведення цих постів за часом
охорони до цілодобового поста (наприклад, пост, що охороняється 15
годин на добу, становить 15:24=0,6 цілодобового поста, і на його
охорону потрібно 9х0,6=5,4 штатної одиниці (п'ять штатних
одиниць).
1.4. Для охорони та оборони об'єктів створюються такі
підрозділи воєнізованої охорони: команда (штатна чисельність від 15 до 74 осіб); група (штатна чисельність до 15 осіб). Команди і групи воєнізованої охорони входять до складу
військових частин (об'єктів) та іменуються за умовним
найменуванням військової частини (об'єкта, що охороняється),
наприклад команда, група воєнізованої охорони військової частини
0000.
1.5. Особовий склад підрозділів воєнізованої охорони є
працівниками Прикордонних військ України, на яких поширюється
законодавство України про працю та державне соціальне страхування. Тривалість робочого часу та часу відпочинку особового складу
воєнізованої охорони встановлюється відповідно до чинного
законодавства України.
1.6. Особовий склад воєнізованої охорони Прикордонних військ
залежно від посад, які він обіймає, поділяється на середній,
молодший начальницький та рядовий. До середнього начальницького складу належать: начальник окремої команди; заступник начальника окремої команди; начальник команди службового собаківництва. До молодшого начальницького складу належать: начальник групи (варти); інструктор службового собаківництва; майстер (зброяр, з ремонту технічних засобів охорони). До рядового складу належать: стрілець I класу; стрілець II класу; вожатий службових собак; контролер на контрольно-пропускному пункті.
1.7. Особовий склад воєнізованої охорони озброюється
вогнепальною нарізною зброєю. Забезпечення підрозділів
воєнізованої охорони зброєю та боєприпасами здійснюється
управлінням озброєння та техніки Держкомкордону. Порядок організації обліку зберігання і видачі зброї та
боєприпасів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства
України. Зброя та боєприпаси особовому складу воєнізованої охорони з
кімнати зберігання зброї команди (групи) видаються тільки для
несення служби у варті або проведення занять. При цьому видача
зброї та боєприпасів здійснюється за особистим підписом кожного в
книзі видачі зброї та боєприпасів.
1.8. Особовий склад воєнізованої охорони забезпечується
формою одягу за встановленими нормами через штаб тилу
Держкомкордону за рахунок коштів, виділених на утримання
воєнізованої охорони. Носіння спеціальної форми одягу особовим
складом під час несення служби обов'язкове.
1.9. Відповідальність за організацію, підготовку і несення
служби воєнізованою охороною, а також обладнання постів та
об'єктів, що охороняються, технічними засобами охоронної та
пожежної сигналізації, матеріальне і технічне забезпечення
підрозділів воєнізованої охорони, морально-психологічне, фінансове
та медичне забезпечення особового складу, матеріальне і
ветеринарне забезпечення вартових собак покладається на командирів
військових частин (начальників об'єктів).
1.10. Для підвищення службової кваліфікації з особовим
складом воєнізованої охорони проводяться заняття зі спеціальної та
вогневої підготовки, порядку несення вартової служби та заняття із
заходів безпеки під час виконання службових обов'язків - чотири
години на місяць у робочий час згідно з програмою підготовки
особового складу воєнізованої охорони, затвердженою
Держкомкордоном. Допуск особового складу воєнізованої охорони до самостійної
роботи здійснюється після складання заліків відповідно до Програми
підготовки особового складу воєнізованої охорони.
1.11. Фінансування витрат на утримання воєнізованої охорони
здійснюється за рахунок і в межах коштів, передбачених кошторисом
Держкомкордону з цією метою.
2. Комплектування підрозділів воєнізованої охорони
2.1. До воєнізованої охорони приймаються громадяни України у
віці від 21 до 60 років, які пройшли військову службу, не були
засуджені за вчинення злочину і здатні за своїми діловими і
моральними якостями та станом здоров'я до несення служби зі
зброєю, спроможні виконувати обов'язки, що випливають з умов та
особливостей несення служби на кожному об'єкті, що охороняється.
При цьому на посаду середнього начальницького складу приймаються
особи з вищою освітою та досвідом військової служби на керівних
посадах не менше 5 років.
2.2. Прийняття громадян до складу підрозділів воєнізованої
охорони, здійснюється згідно з вимогами Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ).
2.3. Під час укладання трудового договору громадянин
зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує
особу, трудову книжку. Документ про освіту (спеціальність,
кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи подаються
відповідно до вимог чинного законодавства України. Довідка про стан здоров'я, видана медичними установами
України, приймається за наявності довідки з наркологічного,
шкірно-венерологічного, туберкульозного диспансерів та від
психіатра. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї
освіти, досвіду роботи, професійного рівня.
2.4. Кандидатура громадянина, який приймається на роботу,
розглядається на засіданні атестаційної комісії військової
частини, про що складається протокол з висновком стосовно
придатності громадянина для роботи в підрозділах воєнізованої
охорони, який затверджується командиром військової частини.
3. Обов'язки особового складу воєнізованої охорони
3.1. Начальник команди (групи) воєнізованої охорони
відповідає за організацію та несення служби особовим складом
команди (групи); його спеціальну підготовку,
морально-психологічний стан та трудову дисципліну; виконання
заходів безпеки під час несення служби; за стан і зберігання
зброї, боєприпасів та іншого майна команди (групи). Він
підпорядкований безпосередньо командиру військової частини
(начальнику об'єкта) і є прямим начальником усього особового
складу команди (групи). Начальник команди (групи) воєнізованої охорони зобов'язаний: організовувати охорону об'єкта згідно з рішенням командира
військової частини (начальника об'єкта) на охорону об'єктів
військової частини (об'єкта) та Інструкцією з організації та
несення служби воєнізованою охороною на об'єктах Прикордонних
військ України ( z0465-02 ), яка затверджується Держкомкордоном; керувати особовим складом команди (групи): стежити за точним
виконанням особовим складом вимог табеля постів та інструкцій з
питань організації і здійснення охорони та пропускного режиму і не
менш як три рази на тиждень (з них один раз уночі) раптово
перевіряти несення служби вартою; організовувати та постійно здійснювати контроль за несенням
служби особовим складом воєнізованої охорони; особисто бути
присутнім під час зміни варт і видачі (здавання) зброї особовим
складом воєнізованої охорони; організовувати і проводити заняття із спеціальної та вогневої
підготовки з особовим складом команди (групи); знати ділові та морально-психологічні якості всього особового
складу команди (групи). Разом з кадровим органом і фахівцями
виховної роботи військової частини (об'єкта) забезпечувати якісний
добір особового складу для команди (групи) воєнізованої охорони та
вносити пропозиції стосовно його просування по службі або
звільнення. Подавати командиру військової частини (начальнику
об'єкта) дані для заохочення, накладення стягнень на підлеглих; разом з командиром військової частини (начальником об'єкта)
виявляти постійну турботу про поліпшення морально-психологічного
клімату і дисципліни серед особового складу, створювати
підпорядкованому особовому складу умови для роботи та несення
служби, організовувати щотижневе інформування особового складу
команди (групи) про події в Україні та світі; готувати та подавати на розгляд командира військової частини
(начальника об'єкта) пропозиції щодо вдосконалення охорони
об'єкта, застосування технічних засобів охорони і засобів пожежної
сигналізації, поліпшення пропускного режиму та з інших питань
життєдіяльності воєнізованої охорони; не менше одного разу на місяць перевіряти наявність і стан
зброї та боєприпасів команди (групи) і запасу бойових патронів у
варті, про що робити запис у книзі огляду, перевірки наявності,
стану зберігання зброї та боєприпасів і в книзі обліку запасу
бойових патронів, забезпечувати надійність їх зберігання та
боєздатність, стежити за справністю технічних засобів охорони і
засобів пожежної сигналізації, а також правильністю їх
експлуатації; на підставі плану охорони та оборони об'єкта складати і
подавати на затвердження командиру військової частини (начальнику
об'єкта) щомісячні графіки несення вартової служби особовим
складом та іншу службову документацію щодо організації вартової
служби і виконання поставлених завдань командою (групою)
воєнізованої охорони. Щомісяця проводити підбиття підсумків
несення служби особовим складом команди (групи).
3.2. Заступник начальника команди воєнізованої охорони (один
з начальників груп) відповідає за планування підготовки особового
складу підрозділів воєнізованої охорони, організацію вартової
служби; облік особового складу, зброї, боєприпасів та іншого майна
команди (групи). Він підпорядковується начальнику команди і є
прямим начальником усього особового складу команди. Заступник начальника команди воєнізованої охорони
зобов'язаний: на підставі плану охорони та оборони об'єкта і за дорученням
начальника команди розробляти службову документацію щодо
організації та несення вартової служби особовим складом і
виконання поставлених завдань підрозділом воєнізованої охорони; розробляти тематичний розрахунок годин з предметів навчання
на навчальний рік, особисто проводити заняття зі спеціальної та
вогневої підготовки з молодшим начальницьким складом, а також
контролювати проведення ними занять з рядовим складом команди
(групи), вести журнал обліку занять; за дорученням начальника команди організовувати і постійно
здійснювати контроль за несенням служби особовим складом
воєнізованої охорони; бути присутнім під час зміни варт, а також
видачі (здавання) зброї особовому складу воєнізованої охорони; постійно знати наявність особового складу команди і щоденно
подавати звітні дані про особовий склад команди до штабу
військової частини; проводити інструктаж осіб, які заступають у варту. Не менш як
два рази на тиждень (з них один раз уночі) перевіряти несення
служби вартою; не менше одного разу на місяць проводити перевірку наявності
та стану зброї і боєприпасів та іншого майна команди (групи) і
проводити звірку їх наявності з відповідними службами військової
частини (об'єкта), про що робити запис у книзі огляду, перевірки
наявності, стану зберігання зброї та боєприпасів, у книзі обліку
запасу бойових патронів і книзі обліку майна команди (групи); за відсутності начальника команди виконувати його обов'язки.
3.3. Особи молодшого начальницького складу команди (групи)
здійснюють навчання, виховання, трудову дисципліну й охайний
зовнішній вигляд своїх підлеглих, точне виконання ними своїх
обов'язків. Вони є безпосередніми начальниками підпорядкованого їм
рядового складу. Особи молодшого начальницького складу команди (групи)
зобов'язані: знати ділові якості та морально-психологічний стан своїх
підлеглих, ступінь їх підготовленості до несення служби, особисто
проводити заняття зі спеціальної підготовки з особовим складом
команд (груп); розподіляти підлеглих на пости (ділянки роботи, виходячи з їх
службових обов'язків) з урахуванням ділових якостей кожного.
3.4. Посадові інструкції особового складу воєнізованої
охорони, виходячи з конкретних умов діяльності воєнізованої
охорони, повинні бути розроблені та доповнені начальником команди
(групи) з урахуванням завдань та особливостей несення служби
підрозділами воєнізованої охорони і затверджені наказом командира
військової частини (начальника об'єкта).
Заступник начальника Головного
штабу з режиму та служби військ
Держкомітету генерал-майор В.П.Бідахвгору