Документ z0463-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.11.2018, підстава - z1191-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 199 від 31.10.95 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1995 р.
за N 463/999

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я
N 1361 ( z1191-18 ) від 20.07.2018 }

Про затвердження Положення про кваліфікаційні класи судових
експертів бюро судово-медичної експертизи
{ Назва Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 889 ( z1060-17 ) від 02.08.2017 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 168 ( z0464-00 ) від 17.07.2000
N 889 ( z1060-17 ) від 02.08.2017 }

Для організації виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 31 серпня 1995 р. N 558-р ( 558-95-р ) про віднесення
посад, що займають судові експерти державних спеціалізованих
установ, до категорії державних службовців Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про кваліфікаційні класи судових
експертів бюро судово-медичної експертизи, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я N 168 ( z0464-00 ) від 17.07.2000, N 889
( z1060-17 ) від 02.08.2017 }
2. Начальнику Головного бюро судово-медичної експертизи
Міністерства охорони здоров'я України організувати роботу щодо
присвоєння лікарям - судово-медичним: експертам, гістологам,
імунологам, криміналістам, токсикологам, цитологам, та
судово-медичним: імунологам, токсикологам, цитологам цього бюро
кваліфікаційних класів судових експертів і відповідних рангів та
подання до Міністерства охорони здоров'я України матеріалів на
працівників, яким кваліфікаційний клас судових експертів і
відповідний ранг присвоюється Міністерством охорони здоров'я
України. 3. Начальнику республіканського бюро судово-медичної
експертизи Автономної Республіки Крим та начальникам бюро
судово-медичної експертизи управління охорони здоров'я обласних
державних адміністрацій організувати роботу щодо присвоєння
лікарям - судово-медичним: експертам, гістологам, імунологам,
криміналістам, токсикологам, цитологам, та судово-медичним:
імунологам, токсикологам, цитологам цього бюро кваліфікаційних
класів судових експертів і відповідних рангів та подання до
Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій
матеріалів на працівників, яким кваліфікаційний клас судових
експертів та відповідний ранг присвоюється Міністерством охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим та обласними державними
адміністраціями. 4. Головному судово-психіатричному експерту МОЗ України
організувати роботу щодо присвоєння лікарям - судово-психіатричним
експертам та психологам - судовим експертам кваліфікаційних класів
судових експертів і відповідних рангів. ( Пункт 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОЗ N 168 ( z0464-00 ) від 17.07.2000 ) 5. Начальнику Головного бюро судово-медичної експертизи
Міністерства охорони здоров'я України, начальнику
республіканського бюро судово-медичної експертизи МОЗ Автономної
Республіки Крим та начальникам бюро судово-медичної експертизи
управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій
організувати роботу щодо: - нарахування лікарям - судово-медичним: експертам,
гістологам, імунологам, криміналістам, цитологам та
судово-медичним: імунологам, токсикологам, цитологам надбавок до
посадових окладів за ранг державного службовця; - реалізації інших особливостей матеріального та
соціально-побутового забезпечення, що згідно з ст.18 Закону
України "Про судову експертизу" ( 4038-12 ) поширюються на судових
експертів державних спеціалізованих установ судових експертиз, до
яких згідно з ст.7 зазначеного Закону України належать установи
судової експертизи Міністерства охорони здоров'я. 6. Керівникам психіатричних закладів, де діють
судово-психіатричні експертні комісії, директору НДІ загальної та
судової психіатрії організувати роботу щодо: - нарахування відповідним судовим експертам надбавок до
посадових окладів за ранг державного службовця; - реалізації інших особливостей матеріального та
соціально-побутового забезпечення, що згідно зі ст.18 Закону
України "Про судову експертизу" поширюється на судових експертів
державних спеціалізованих установ судових експертиз, до яких
згідно зі ст.7 зазначеного Закону належать установи судової
експертизи Міністерства охорони здоров'я. Проведення цієї роботи закінчити до 31 грудня 1995 року. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого
заступника Міністра Сердюка А.М.

Міністр Є.С.Короленко

Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України
від 31.10.95 р. N 199

Положення
про кваліфікаційні класи судових експертів
бюро судово-медичної експертизи

1. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
31 серпня 1995 року N 558-р ( 558-95-р ) про віднесення посад, що
займають судові експерти державних спеціалізованих установ, до
категорій посад державних службовців, Законів України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) від 16 грудня 1993 року та "Про
судову експертизу" ( 4038-12 ) від 25 лютого 1994 року судовим
експертам бюро судово-медичної експертизи України залежно від
посади і стажу судового експерта присвоюються такі кваліфікаційні
класи судових експертів та відповідні їм ранги: ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Кваліфікаційні | П о с а д а | |класи та ранги | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Судовий експерт вищо- Начальники та заступники начальників Го-
го кваліфікаційного ловного бюро судово-медичної експертизи
класу, МОЗ України, республіканського бюро судо-
5 ранг во-медичної експертизи МОЗ Автономної
Республіки Крим та бюро судово-медичної
експертизи управлінь охорони здоров'я об-
ласних державних адміністрацій, які мають
стаж роботи понад 20 років.
Судовий експерт пер- а) Начальники та заступники начальників
шого кваліфікаційного Головного бюро судово-медичної експертизи
класу, МОЗ України, республіканського бюро судо-
6 ранг во-медичної експертизи МОЗ Автономної
Республіки Крим та бюро судово-медичної
експертизи управлінь охорони здоров'я об-
ласних державних адміністрацій, які мають
стаж роботи від 15 до 20 років;
б) завідуючі відділами та відділеннями
Головного бюро судово-медичної експертизи
МОЗ України, які мають стаж роботи понад
20 років.
Судовий експерт дру- а) Начальники та заступники начальників
гого кваліфікаційного Головного бюро судово-медичної експертизи
класу, МОЗ України, республіканського бюро судо-
7 ранг во-медичної експертизи МОЗ Автономної
Республіки Крим та бюро судово-медичної
експертизи управлінь охорони здоров'я об-
ласних державних адміністрацій, які мають
стаж роботи від 10 до 15 років;
б) завідуючі відділами та відділеннями
Головного бюро судово-медичної експертизи
МОЗ України, які мають стаж роботи від 15
до 20 років;
в) лікарі - судово-медичні: експерти,
гістологи, імунологи, криміналісти, ток-
сикологи, цитологи та судово-медичні:
імунологи, токсикологи, цитологи Головно-
го бюро судово-медичної експертизи МОЗ
України, які мають стаж роботи понад 20
років.
Судовий експерт а) Начальники та заступники начальників
третього кваліфіка- Головного бюро судово-медичної експертизи
ційного класу, МОЗ України, республіканського бюро судо-
7 ранг во-медичної експертизи МОЗ Автономної
Республіки Крим та бюро судово-медичної
експертизи управлінь охорони здоров'я об-
ласних державних адміністрацій, які мають
стаж роботи до 10 років;
б) завідуючі відділами та відділеннями
Головного бюро судово-медичної експертизи
МОЗ України, які мають стаж роботи від 10
до 15 років;
в) лікарі - судово-медичні: експерти,
гістологи, імунологи, криміналісти, ток-
сикологи, цитологи та судово-медичні:
імунологи, токсикологи, цитологи Головно-
го бюро судово-медичної експертизи МОЗ
України, які мають стаж роботи від 15 до
20 років;
г) завідуючі відділами та відділеннями
республіканського бюро судово-медичної
експертизи МОЗ Автономної Республіки Крим
та бюро судово-медичної експертизи управ-
лінь охорони здоров'я обласних державних
адміністрацій, які мають стаж роботи по-
над 20 років.
8 ранг а) Завідуючі відділами та відділеннями
Головного бюро судово-медичної експертизи
МОЗ України, які мають стаж роботи до 10
років;
б) лікарі - судово-медичні: експерти,
гістологи, імунологи, криміналісти, ток-
сикологи, цитологи та судово-медичні:
імунологи, токсикологи, цитологи Головно-
го бюро судово-медичної експертизи МОЗ
України, які мають стаж роботи від 10 до
15 років;
в) завідуючі відділами та відділеннями
республіканського бюро судово-медичної
експертизи МОЗ Автономної Республіки Крим
і бюро судово-медичної експертизи управ-
лінь охорони здоров'я обласних державних
адміністрацій, які мають стаж роботи від
15 до 20 років.
9 ранг а) Лікарі - судово-медичні: експерти,
гістологи, імунологи, криміналісти, ток-
сикологи, цитологи та судово-медичні:
імунологи, токсикологи, цитологи Головно-
го бюро судово-медичної експертизи МОЗ
України, які мають стаж роботи до 10 ро-
ків;
б) завідуючі відділами та відділеннями
республіканського бюро судово-медичної
експертизи МОЗ Автономної Республіки Крим
і бюро судово-медичної експертизи управ-
лінь охорони здоров'я обласних державних
адміністрацій, які мають стаж роботи від
10 до 15 років.
Судовий експерт чет- а) Завідуючі районними та міжрайонними
вертого кваліфікацій- відділеннями республіканського бюро судо-
ного класу, во-медичної експертизи МОЗ Автономної
9 ранг Республіки Крим і бюро судово-медичної
експертизи управлінь охорони здоров'я об-
ласних державних адміністрацій, які мають
стаж роботи понад 20 років;
б) завідуючі відділами та відділеннями
республіканського бюро судово-медичної
експертизи МОЗ Автономної Республіки Крим
і бюро судово-медичної експертизи
управлінь охорони здоров'я обласних
державних адміністрацій, які мають стаж
роботи до 10 років.
10 ранг а) Завідуючі районними та міжрайонними
відділеннями республіканського бюро судо-
во-медичної експертизи МОЗ Автономної
Республіки Крим і бюро судово-медичної
експертизи управлінь охорони здоров'я об-
ласних державних адміністрацій, які мають
стаж роботи від 15 до 20 років;
б) лікарі - судово-медичні: експерти,
гістологи, імунологи, криміналісти, ток-
сикологи, цитологи та судово-медичні:
імунологи, токсикологи, цитологи респуб-
ліканського бюро судово-медичної експер-
тизи МОЗ Автономної Республіки Крим і бю-
ро судово-медичної експертизи управлінь
охорони здоров'я обласних державних адмі-
ністрацій, які мають стаж роботи понад 20
років.
11 ранг а) Завідуючі районними та міжрайонними
відділеннями республіканського бюро судо-
во-медичної експертизи МОЗ Автономної
Республіки Крим і бюро судово-медичної
експертизи управлінь охорони здоров'я об-
ласних державних адміністрацій, які мають
стаж роботи від 10 до 15 років;
б) лікарі - судово-медичні: експерти,
гістологи, імунологи, криміналісти, ток-
сикологи, цитологи та судово-медичні:
імунологи, токсикологи, цитологи респуб-
ліканського бюро судово-медичної експер-
тизи МОЗ Автономної Республіки Крим і бю-
ро судово-медичної експертизи управлінь
охорони здоров'я обласних державних адмі-
ністрацій, які мають стаж роботи від 15
до 20 років.
Судовий експерт а) Завідуючі районними та міжрайонними
п'ятого кваліфікацій- відділеннями республіканського бюро судо-
ного класу, во-медичної експертизи МОЗ Автономної
11 ранг Республіки Крим і бюро судово-медичної
експертизи управлінь охорони здоров'я об-
ласних державних адміністрацій, які мають
стаж роботи до 10 років;
б) лікарі - судово-медичні: експерти,
гістологи, імунологи, криміналісти, ток-
сикологи, цитологи та судово-медичні:
імунологи, токсикологи, цитологи респуб-
ліканського бюро судово-медичної експер-
тизи МОЗ Автономної Республіки Крим і бю-
ро судово-медичної експертизи управлінь
охорони здоров'я обласних державних адмі-
ністрацій, які мають стаж роботи від 10
до 15 років.
12 ранг а) Завідуючі районними та міжрайонними
відділеннями республіканського бюро судо-
во-медичної експертизи МОЗ Автономної
Республіки Крим і бюро судово-медичної
експертизи управлінь охорони здоров'я об-
ласних державних адміністрацій, які мають
стаж роботи до 5 років;
б) лікарі - судово-медичні: експерти,
гістологи, імунологи, криміналісти, ток-
сикологи, цитологи та судово-медичні:
імунологи, токсикологи, цитологи респуб-
ліканського бюро судово-медичної експер-
тизи МОЗ Автономної Республіки Крим і бю-
ро судово-медичної експертизи управлінь
охорони здоров'я обласних державних адмі-
ністрацій, які мають стаж роботи від 5 до
10 років.
13 ранг а) Лікарі - судово-медичні: експерти,
гістологи, імунологи, криміналісти, ток-
сикологи, цитологи та судово-медичні:
імунологи, токсикологи, цитологи респуб-
ліканського бюро судово-медичної експер-
тизи МОЗ Автономної Республіки Крим і бю-
ро судово-медичної експертизи управлінь
охорони здоров'я обласних державних адмі-
ністрацій, які мають стаж роботи до 5 ро-
ків.
2. Надбавки до посадових окладів судових експертів бюро
судово-медичної експертизи за ранг державного службовця
встановлюються в розмірі, передбаченому постановою Кабінету
Міністрів. 3. Кваліфікаційний клас судового експерта і відповідний ранг
начальнику Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України
присвоюється наказом Міністерства охорони здоров'я України,
начальнику республіканського бюро судово-медичної експертизи МОЗ
Автономної Республіки Крим - наказом Міністерства охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, начальнику бюро судово-медичної
експертизи управлінь охорони здоров'я обласної державної
адміністрації - наказом начальника управління охорони здоров'я
обласної державної адміністрації. 4. Кваліфікаційний клас судового експерта і відповідний ранг
заступнику начальника Головного бюро судово-медичної експертизи
МОЗ України присвоюється наказом Міністерства охорони здоров'я,
заступнику начальника республіканського бюро судово-медичної
експертизи МОЗ Автономної Республіки Крим - наказом Міністерства
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, заступнику начальника
бюро судово-медичної експертизи управлінь охорони здоров'я
обласної державної адміністрації - наказом начальника управління
охорони здоров'я обласної державної адміністрації. 5. Кваліфікаційний клас судового експерта і відповідний ранг
завідуючим відділами, відділеннями (в тому числі міжрайонними),
лікарям - судово-медичним: експертам, гістологам, імунологам,
криміналістам, токсикологам, цитологам і судово-медичним:
імунологам, токсикологам, цитологам бюро судово-медичної
експертизи присвоюється наказом начальника цього бюро. 6. Якщо працівник перейшов на посаду, яка відповідає нижчому
кваліфікаційному класу судового експерта, або залишив роботу, на
яку потім повернувся, але на посаду, який відповідає нижчий
кваліфікаційний клас судового експерта і відповідно нижчий ранг,
за ним зберігаються присвоєні кваліфікаційний клас судового
експерта і відповідний ранг. 7. За невиконання або неналежне виконання своїх службових
обов'язків працівнику може бути понижений кваліфікаційний клас
судового експерта або відмовлено в черговому його присвоєнні. У випадку зниження кваліфікаційного класу судового експерта
присвоєний раніше ранг державного службовця зберігається. 8. У разі звільнення працівника внаслідок скоєння злочину або
за порушення трудової дисципліни він позбавляється
кваліфікаційного класу судового експерта. 9. Позбавлення працівника кваліфікаційного класу судового
експерта або зниження його проводиться наказом відповідно:
Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я
обласної державної адміністрації, начальника бюро судово-медичної
експертизи. Позбавлення працівника рангу державного службовця проводиться
згідно з чинним законодавством. 10. У трудовій книжці працівника робиться запис про
присвоєння, зміну і позбавлення кваліфікаційного класу судового
експерта та присвоєння і позбавлення рангу державного службовця.вгору