Документ z0462-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.06.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.02.2019  № 75


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 травня 2019 р.
за № 462/33433

Про затвердження Порядку обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування

Відповідно до статті 49 Водного кодексу України, з метою визначення механізму обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування, що додається.

2. Управлінню охорони земельних та водних ресурсів (Осіпенко С.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Кузя М.С.

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра охорони здоров’я України

Голова Державного агентства водних
ресурсів України

Т.в.о. Голови Державної служби геології
та надр України

Голова Державного агентства з питань
електронного урядування України

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації УкраїниП. Ковтонюк


І. Овчаренко


О.В. Кирилюк


О. Риженко


Л.О. Євдоченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
19 лютого 2019 року № 75


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 травня 2019 р.
за № 462/33433

ПОРЯДОК
обміну документами в електронній формі при видачі дозволу на спеціальне водокористування

1. Цей Порядок визначає механізм обміну документами в електронній формі між територіальними органами Держводагентства, Держводагентством - у разі видачі дозволу на спеціальне водокористування у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - дозвільні органи), і МОЗ та/або Держгеонадрами (далі - заінтересовані ЦОВВ).

2. Обмін документами в електронній формі здійснюється з:

МОЗ - у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних (у такому випадку вода природна мінеральна підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а вода, віднесена до категорії лікувальної,- державній реєстрації як лікарського засобу відповідно до Закону України «Про лікарські засоби»);

Держгеонадрами - у разі використання підземних вод.

3. Обмін документами між дозвільними органами та заінтересованими ЦОВВ здійснюється в електронній формі за допомогою інформаційної системи Держводагентства, призначеної для автоматизації процесу видачі дозволів на спеціальне водокористування (далі - інформаційна система).

Обмін документами в електронній формі здійснюється згідно з вимогами Законів України «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг», постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності».

Електронні документи оброблюються та зберігаються відповідно до Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

4. Авторизація користувачів в інформаційній системі здійснюється за їх кваліфікованим електронним підписом (далі - КЕП).

Інформаційний обмін документами між заінтересованими ЦОВВ здійснюється користувачами інформаційної системи виключно із застосуванням засобів КЕП чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Використання КЕП відповідальними особами здійснюється відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 749.

5. Обмін документами згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.

6. Заява водокористувача для отримання дозволу на спеціальне водокористування та додатки до неї (далі - заява) вносяться до інформаційної системи:

самостійно водокористувачем - у разі подання заяви в електронній формі;

відповідальною особою дозвільного органу - у разі подання заяви в паперовій формі через центри надання адміністративних послуг.

7. Відповідальна особа дозвільного органу протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви за допомогою інформаційної системи готує супровідний лист до заінтересованих ЦОВВ відповідно до пункту 2 цього Порядку стосовно надання висновків про можливість видачі дозволу на спеціальне водокористування.

8. Супровідний лист надсилається до заінтересованих ЦОВВ із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

9. Заінтересовані ЦОВВ через інформаційну систему отримують доступ до заяви та протягом 15 календарних днів з дня одержання супровідного листа за результатами розгляду заяви готують висновок щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування (далі - висновок).

10. Висновок надається дозвільному органу із використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

11. Якщо відповідно до частини тринадцятої статті 49 Водного кодексу України заінтересовані ЦОВВ, зазначені у пункті 2 цього Порядку, протягом строку, встановленого пунктом 9 цього Порядку, не надали висновок, вважається, що відповідний ЦОВВ не заперечує проти видачі такого дозволу, а в інформаційній системі автоматично проставляється відповідна позначка.

12. Про відсутність висновку від заінтересованих ЦОВВ з урахуванням пункту 11 цього Порядку автоматично проставляється відмітка у дозволі на спеціальне водокористування.

Начальник Управління
охорони земельних
та водних ресурсівС.І. Осіпенковгору