Документ z0462-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.05.2017. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

20.03.2017  № 1096


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 квітня 2017 р.
за № 462/30330

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої та пункту 1 частини п’ятої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. У додатку до Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 28 лютого 2013 року № 13, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 березня 2013 року за № 482/23014 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 грудня 2015 року № 232):

1) в абзаці першому слова та цифри «від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674» замінити словами та цифрами «від 01 березня 2016 року № 129»;

2) в абзаці десятому пункту 9 слова та цифри «від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674» замінити словами та цифрами «від 01 березня 2016 року № 129».

2. У розділі III Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1547/21859 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 вересня 2013 року № 29):

1) у підпункті 5 пункту 1 слова та цифри «від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674» замінити словами та цифрами «від 01 березня 2016 року № 129»;

2) в абзаці шостому пункту 2 слова та цифри «від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674» замінити словами та цифрами «від 01 березня 2016 року № 129».

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Рудуху Н.Є.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилінвгору