Документ z0455-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.04.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.05.2014. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

11.04.2014  № 342


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції Україн
28 квітня 2014 р.
за № 455/25232

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 18 травня 2012 року № 181

Відповідно до статей 5, 6, 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни до Механізму визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на виробництво теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 18 травня 2012 року № 181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 914/21226, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту тарифної політики та регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (Михайлістий А.Л.) та Юридичному управлінню (Дудченко В.Г.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови Комісії

Ю. Хіврич

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг
18.05.2012 № 181
(у редакції постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
комунальних послуг,
від 11.04.2014 № 342)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції Україн
28 квітня 2014 р.
за № 455/25232

МЕХАНІЗМ
визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на виробництво теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення

1. Цей Механізм установлює порядок визначення витрат на оплату праці, які враховуються як складова у відповідних тарифах суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання та централізованого водопостачання і водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - ліцензіат).

2. Витрати на оплату праці, які враховуються в тарифах на виробництво теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізоване водопостачання та водовідведення, - це сукупність елементу «витрати на оплату праці» в повній собівартості структури відповідних тарифів (у прямих та загальновиробничих витратах виробничої собівартості, адміністративних витратах і витратах на збут), що визначається відповідно до Закону України «Про оплату праці» та в межах, установлених Податковим кодексом України, у складі основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

3. До прямих витрат на оплату праці (заробітна плата та інші виплати працівникам, безпосередньо залученим до технологічного процесу виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення), загальновиробничих витрат на оплату праці, адміністративних витрат на оплату праці, витрат на збут на оплату праці відповідно до Закону України «Про оплату праці» належать:

основна заробітна плата працівників відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування), тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

додаткова заробітна плата за працю понад установлені норми, трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді доплат і надбавок (за роботу у важких та шкідливих умовах, надурочний час, святкові, неробочі та вихідні дні, нічний час, класність, керівництво бригадами, інші виплати, установлені законодавством), премій за виконання виробничих завдань і функцій та компенсаційних виплат (за невідпрацьований час, включаючи основні та додаткові відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, інші виплати, установлені законодавством);

інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, установлені законодавством).

4. Планування витрат на оплату праці для включення до тарифів здійснюється в установленому законодавством порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням рівня середньомісячної заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника регіону (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) або одного штатного працівника, зайнятого у промисловості регіону, на території якого здійснюється діяльність ліцензіата.

5. Підставою для коригування витрат на оплату праці ліцензіата як складової частини відповідного тарифу є зміна рівня мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства, якщо це призводить до збільшення цього тарифу більше ніж на 5 %.

Директор Департаменту
тарифної політики
та регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання
та водовідведення


А. Михайлістийвгору