Документ z0454-97, поточна редакція — Прийняття від 15.09.1997
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 07.10.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 37/200 від 15.09.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 жовтня 1997 р.
vd970915 vn37/200 за N 454/2258

Про затвердження Порядку повернення заготівельними
підприємствами бюджетної позички, наданої на
закупівлю сільськогосподарської продукції за
державним контрактом 1994-1995 років, у сумі
заборгованості спеціалізованих
сільськогосподарських підприємств з виробництва
яєць, м'яса птиці, свинини та яловичини
підприємствам комбікормової промисловості за
комбікорми

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
20 січня 1997 року N 33 ( 33-97-п ) "Про відстрочку повернення
заборгованості за бюджетною позичкою, наданою на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним контрактом
1994-1995 років, у сумі заборгованості спеціалізованих
сільськогосподарських підприємств з виробництва яєць, м'яса птиці,
свинини та яловичини підприємствам комбікормової промисловості за
комбікорми" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок повернення заготівельними
підприємствами бюджетної позички, наданої на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним контрактом
1994-1995 років, у сумі заборгованості спеціалізованих
сільськогосподарських підприємств з виробництва яєць, м'яса птиці,
свинини та яловичини підприємствам комбікормової промисловості за
комбікорми, що додається. 2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра агропромислового комплексу України Рижука С.М. та
виконуючого обов'язки начальника Головного управління Державного
казначейства України Шевченка І.М.
Міністр агропромислового
комплексу України Ю.М.Карасик
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Затверджено
наказом Міністерства агропромислового
комплексу, Міністерства фінансів
України від 15 вересня 1997 р.
N 37/200
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 жовтня 1997 р.
за N 454/2258

Порядок повернення заготівельними підприємствами
бюджетної позички, наданої на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним
контрактом 1994-1995 років, у сумі
заборгованості спеціалізованих
сільськогосподарських підприємств з виробництва
яєць, м'яса птиці, свинини та яловичини
підприємствам комбікормової промисловості за
комбікорми
1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 33 ( 33-97-п ) "Про
відстрочку повернення заборгованості за бюджетною позичкою,
наданою на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним
контрактом 1994-1995 років, у сумі заборгованості спеціалізованих
сільськогосподарських підприємств з виробництва яєць, м'яса птиці,
свинини та яловичини підприємствам комбікормової промисловості за
комбікорми". 2. Відстрочка повернення заборгованості заготівельним
підприємствам за отримані комбікорми спеціалізованими
сільськогосподарськими підприємствами з виробництва яєць, м'яса
птиці, свинини та яловичини (далі - спеціалізовані підприємства)
проводиться в межах лімітів по роках, встановлених зазначеною вище
постановою Кабінету Міністрів України. 3. Заготівельні підприємства складають графік повернення
бюджетної позички, наданої на закупівлю сільськогосподарської
продукції за державним контрактом 1994-1995 років, у сумі
заборгованості спеціалізованих сільськогосподарських підприємств з
виробництва яєць, м'яса птиці, свинини та яловичини підприємствам
комбікормової промисловості за комбікорми по роках з розбивкою по
місяцях, згідно з додатком N 1, на підставі акта звірки
заборгованості між ними за станом на 1 січня 1997 року, який
затверджується відділенням Державного казначейства України в
районі. 4. Спеціалізовані підприємства згідно з затвердженим графіком
перераховують кошти на окремий рахунок відділення Державного
казначейства України в районах на розділ 38 по відповідних
параграфах і символах звітності банку: параграф 1 символ 17 - заборгованість за 1994 рік; параграф 2 символ 18 - заборгованість за 1995 рік. В платіжному дорученні в розділі "призначення платежу"
робиться запис такого змісту: "Погашення відстроченої
заборгованості згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
20.01.97 N 33". Заготівельне підприємство повідомляє спеціалізованим
підприємствам платіжні реквізити, необхідні для перерахування
коштів. 5. Спеціалізовані підприємства щомісяця до 5 числа надсилають
заготівельним підприємствам реєстр платіжних доручень про
перераховані кошти на окремий рахунок, погоджений відділенням
Державного казначейства України в районах. Заготівельні підприємства подають представництвам ДАК "Хліб
України" в Автономній Республіці Крим та областях і відділенням
Державного казначейства України в районах щомісяця до 10 числа
довідки про стан повернення відстроченої заборгованості згідно з
додатком N 2. Узагальнені представництвами ДАК "Хліб України" в Автономній
Республіці Крим та областях довідки про стан погашення
заборгованості подаються щомісяця до 15 числа в ДАК "Хліб України"
та в управління Державного казначейства України в Автономній
Республіці Крим і областях. Зведену по Україні довідку ДАК "Хліб України" подає до
Міністерства агропромислового комплексу та Головного управління
Державного казначейства України до 20 числа місяця після звітного
кварталу. 6. Заборгованість, не погашена в строк згідно з графіком,
вважається простроченою. За несвоєчасне повернення бюджетної
позички спеціалізованими підприємствами відділення Державного
казначейства України в районах, за наслідками документальних
перевірок, мають право у безспірному порядку стягувати з їх
рахунків прострочену заборгованість і застосовувати штрафні
санкції у разі нецільового їх використання, згідно з статтею 16
Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік"
( 404/97-ВР ). 7. Стягнена пеня зараховується до Державного бюджету України
за Класифікацією доходів і видатків Державного і місцевих бюджетів
( v0035201-92 ) на розділ 12, параграф 2, символ звітності банку 39.
8. Контроль за виконанням цього Порядку покладається:
- за своєчасне погашення заборгованості спеціалізованих
підприємств - на Міністерство агропромислового комплексу України; - за своєчасне повернення бюджетної позички - на Головне
управління Державного казначейства України.
Додаток N 1
до Порядку повернення заготівельними підприємствами
бюджетної позички, наданої на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним
контрактом 1994-1995 років, у сумі заборгованості
спеціалізованих сільськогосподарських підприємств
з виробництва яєць, м'яса птиці, свинини та
яловичини підприємствам комбікормової
промисловості за комбікорми
Затверджую Начальник відділення Державного
казначейства України
в ______________________ районі
"___" ____________ 199_ р.
М.П.
Графік повернення
відстроченої заборгованості за бюджетною позичкою,
наданою на закупівлю сільськогосподарської
продукції за державним контрактом 1994-1995 років,
у сумі заборгованості спеціалізованих
сільськогосподарських підприємств з виробництва
яєць, м'яса птиці, свинини та яловичини
підприємствам комбікормової промисловості за
комбікорми
по _______________________________________________
(назва спеціалізованого підприємства)
(грн.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Місяць |Всього| В т.ч. підлягає поверненню по роках | |——————————————————————————————————————————————— | | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 ——————————+——————+—————————+—————————+—————————+————————+———————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ————————————————————————————————————————————————————————————————— Січень х
Лютий х
Березень х
Квітень х
Травень х
Червень х
Липень х
Серпень х
Вересень х
Жовтень х
Листопад х
Грудень х
Разом —————————————————————————————————————————————————————————————————
Заготівельне підприємство Спеціалізоване підприємство
Керівник ________________ Керівник __________________
М.П. М.П.
Додаток N 2
до Порядку повернення заготівельними підприємствами
бюджетної позички, наданої на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним
контрактом 1994-1995 років, у сумі заборгованості
спеціалізованих сільськогосподарських підприємств
з виробництва яєць, м'яса птиці, свинини та
яловичини підприємствам комбікормової
промисловості за комбікорми
Довідка
про стан повернення відстроченої заборгованості за бюджетною
позичкою, наданою на закупівлю сільськогосподарської
продукції за державним контрактом 1994-1995 років, у сумі
заборгованості спеціалізованих сільськогосподарських
підприємств з виробництва яєць, м'яса птиці, свинини та
яловичини підприємствам комбікормової промисловості за
комбікорми
на ________________________ 199_ р.
по ____________________________________________
(назва заготівельного підприємства)
(тис.грн.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Показники|Всього| В т.ч. по роках | |——————————————————————————————————————————————— | | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |до01.10. | | | | | | 2001 ——————————+——————+—————————+—————————+—————————+————————+———————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ————————————————————————————————————————————————————————————————— Підлягає
повернен-
ню - всьо-
го
Фактично
повернуто
Заборгова-
ність в
т.ч. прос-
трочена ————————————————————————————————————————————————————————————————— Сплачено штрафних
санкцій
Керівник ____________ Керівник _________________________
відділення Державного казначейства
в _________________________ районі
М.П. М.П.вгору