Документ z0454-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.05.1996, підстава - z0239-96

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 387 від 05.12.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 грудня 1995 р.
vd951205 vn387 за N 454/990
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінвугілля
N 158 ( z0239-96 ) від 29.04.96 )
Про затвердження Прейскуранта оптових
регульованих цін на вугілля, продукти
збагачення та брикети
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінвугілля
N 46 ( z0075-96 ) від 07.02.96 )
З метою упорядкування цін на вугільну продукцію за марками і
сортами, урахування їх попиту на внутрішньому та зовнішньому
ринках та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від
13.02.95 р. N 109 ( 109-95-п ) "Про уточнення повноважень
центральних органів державної виконавчої влади, Уряду Автономної
Республіки Крим та виконкомів місцевих Рад у галузі
ціноутворення", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Прейскурант оптових регульованих цін на
вугілля, продукти збагачення та брикети, що додається. 2. Начальнику Головного економічного управління Хрушкову В.В.
та генеральному директору об'єднання "Укрвуглезбут" Чобаняну Г.С.
забезпечити своєчасне введення в дію Прейскуранта оптових
регульованих цін на вугілля, продукти збагачення та брикети,
правильність їх застосування. 3. Начальнику Головного економічного управління Хрушкову В.В.
разом з начальником юридичного відділу Дьоміною А.М. в
установленому порядку зареєструвати зазначений Прейскурант в
Міністерстві юстиції. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра вугільної промисловості України В.А.Копилова. 5. З введенням в дію цього наказу втрачає чинність
Прейскурант оптових регульованих цін на вугілля, продукти
збагачення та брикети, затверджений наказом від 27.03.95 р. N 93
( z0091-95 ) та наказ від 11.04.95 р. N 108 ( z0102-95 ) "Про
зміну пункту 1.2 Прейскуранта оптових регульованих цін на вугілля,
продукти збагачення вугілля та брикети".
Міністр С.В.Поляков
Затверджено
наказом міністра вугільної
промисловості України
від 5 грудня 1995 року N 387
Прейскурант
оптових регульованих цін на вугілля,
продукти збагачення вугілля та брикети
1. Загальні положення
1.1. Оптові ціни прейскуранта (додаток до Прейскуранта)
поширюються на вугілля, продукти збагачення вугілля та брикети
(далі - продукція), які видобуваються та перероблюються на
підприємствах вугільної промисловості України. 1.2. Оптові ціни прейскуранта установлені в доларах США, які
Мінвуглепром перераховує в українські карбованці в залежності від
зміни курсу Національного банку України з повідомленням покупців. 1.3. Оптові ціни прейскуранта застосовуються в розрахунках з
усіма покупцями зазначеної в прейскуранті продукції. 1.4. Оптові ціни установлені франко-вагон (судно) станція
(порт, пристань) відправлення. При цьому навантаження продукції в транспортні засоби
проводиться за рахунок постачальника, а її доставка до складу
покупця та розвантаження на складі - за рахунок покупця.
2. Умови розрахунків за вугілля,
продукти збагачення вугілля та
брикети
2.1. Оптові ціни на вугілля за марки і класи установлені за
якістю, що відповідає середній розрахунковій нормі по золі та
масовій долі вологи, зазначеній у прейскуранті, а по коксівному
вугіллю також з урахуванням середніх норм по масовій долі сірки. У випадках, коли фактична зола, масова доля вологи, а по
коксівному вугіллю і масова доля сірки не відповідає зазначеним
нормам до оптових цін застосовуються знижки (надбавки) в таких
розмірах: А. По золі - за кожний процент перевищення або зниження золи
в рядовому та розсортувальному вугіллі, продуктах збагачення
вугілля та брикетах - 2,5%. Б. По масовій долі вологи - за кожний процент перевищення або
зниження масової долі вологи: а) в рядовому та розсортувальному кам'яному вугіллі та
антрацитах 1,3%. б) в бурому рядовому і розсортувальному вугіллі та продуктах
збагачення вугілля 2,0%. в) в продуктах збагачення кам'яного вугілля, яке
видобувається в результаті мокрого процесу збагачення, та у
вугіллі від гідровидобутку - 1,3%, а при поставці цієї продукції
для коксування на підприємства чорної металургії - 2,9%. В) За масовою долею сірки при поставці рядового та
збагаченого вугілля, призначених для коксування, на збагачувальні
фабрики 0,5% за кожний 0,1% перевищення або зниження фактичного
рівня масової долі сірки. Різниця між фактичними показниками якості та розрахунковими
нормами за прейскурантом закругляється до 0,1%, при цьому 0,04%
і нижче відкидається, а 0,05% і вище приймається за 0,1%. 2.2. Розрахунки за концентрат, здобутий у результаті
сумісного збагачення двох марок вугілля і більше, здійснюються за
оптовими цінами на концентрати цих марок. Часткова участь марок,
які надходять на збагачення, визначається за узгодженням з
основним споживачем. 2.3. Оптові ціни на рядове вугілля та вугілля класів з
верхнім рубежем розмірів кусків 200 мм застосовуються для вугілля
підземного способу видобутку і 300 мм - відкритого способу
видобутку. 2.4. При поставці вугілля коксівних марок на енергетичні цілі
розрахунки із споживачем проводяться за цінами зазначених марок,
установлених цим прейскурантом без розрахунків за масовою долею
сірки.
Додаток
до Прейскуранта оптових регульованих
цін на вугілля, продукти збагачення
вугілля та брикети
Оптові ціни на вугілля, продукти
збагачення вугілля та брикети
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Найменування|Марки, класи (за розмі-|Середня розрахункова|Оптова| |басейну та |рами кусків в мм) |норма в % |ціна | |зон (родови-| |————————————————————|за 1 | |ща) | |зола |волога |сірка |тонну | | | | | | |дола- | | | | | | |рів | | | | | | |США | |————————————+———————————————————————+—————+———————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Донецький КР 0-200 32,6 5,7 2,2 28
КОР 0-200 36 6,7 1,2 24
КСР 0-200 31,7 5,4 2,7 21
КЖР 0-200 29,6 5 3 30
ЖР 0-200 30,7 5,7 3,3 26
ГР 0-200 коксівне 32,8 7,1 2 24
ГР 0-200 енергетичне 32,4 8,7 23
ГКО 25-100 5,8 6,5 56
ГКОМ 13-100 9,1 8,2 58
ГСШ 0-13 збагачене 24,4 9,3 37
ГЖОР 0-200 коксівне 30,5 6,8 2,1 24
ГЖОР 0-200 енергетичне 29,4 6,5 28
ГЖОКО 25-100 5,9 4,1 60
ГЖОКОМ 13-100 13,3 7,5 54
ГЖОСШ 0-13 29 11,8 37
ГЖР 0-200 41 6,4 2,6 26
ГЖКО 25-100 6 3 66
ОСР 0-200 коксівне 29,4 5,1 2,5 27
ОСР 0-200 енергетичне 32,2 5,9 32
ДР 0-200 31 11,7 26
ДКОМ 13-100 9,9 10,2 49
ДМСШ 0-25 відсів 41 12,5 30
ДСШ 0-13 відсів 36,4 12,3 23
ДСШ 0-13 збагачене 29 11,8 25
ДГР 0-200 коксівне 25,8 7,7 2,1 22
ДГСШ 0-13 відсів кок-
сівний 28,5 10,3 2,6 25
ДГР 0-200 енергетичне 37,6 11,4 23
ДГК 50-100 6 14,2 53
ДГКОМ 13-100 8,4 8,7 1,3 48
ДГО 25-50 7,3 15 52
ДГОМ 13-50 8,7 9,2 56
ДГМ 13-25 7,5 15 51
ДГСШ 0-13 відсів 28,1 8,8 28
ДГСШ 0-13 збагачене 29,5 11,4 30
ТР 0-200 29,1 5,4 32
ТСР 0-200 коксівне 28,5 5,1 1,7 22
ТСР 0-200 енергетичне 34,9 5,8 24
АРШ 0-200 30,8 6,3 32
АК 50-100 6,1 4,8 68
АКО 25-100 7,2 4,4 67
АО 25-50 7,4 4,8 67
АМ 13-25 9,3 5 65
АС 6-13 11,7 5,7 59
АШ 0-6 відсів 29,5 8,3 33
АШ 0-6 збагачене 19,8 8 45
А 70-120, антрацит для
електродного термоан-
трациту 4,3 4,2 78
А 25-70, антрацит для
електродного термоантра-
циту 4,3 4,2 73
АШ 0-6 концентрат
технологічний 16,4 7,5 58
К концентрат 0-100 8,2 9,4 1,7 55
КО концентрат 0-100 7,4 8,4 1,3 50
КС концентрат 0-100 7,7 8,6 1,9 42
КЖ концентрат 0-100 8,6 10,5 2 56
Ж концентрат 0-100
коксівний 8,3 9,6 2,7 50
Ж концентрат 13-100 9,2 3,4 66
Ж концентрат 0-13 22,2 11 38
Г концентрат 0-100
коксівний 7,1 9,4 2,3 45
Г концентрат 13-100 9,1 8,5 54
Г концентрат 0-13
енергетичний 14 12,3 48
ГЖО концентрат
коксівний 7,3 10,3 1,9 47
ГЖ концентрат 0-100
коксівний 8,6 10 2 50
ГЖ концентрат 0-25 9 10 52
ОС концентрат 0-100
коксівний 8,7 10,3 1,6 49
ОС концентрат 0-100
енергетичний 10 8,5 52
Д концентрат 0-100 27 11 29
Д концентрат 13-100 8,5 12,5 49
ДГ концентрат 0-100
коксівний 12,6 16,2 1,7 41
ДГ концентрат 0-100
енергетичний 19,6 11,2 41
ДГ концентрат 13-100
енергетичний 8,2 9,6 54
ДГ концентрат 0-25
енергетичний 7 10,9 54
ДГ концентрат 0-13
енергетичний 14,4 15,3 42
Т концентрат 0-100
коксівний 11 9,5 2,1 43
Т концентрат 0-100
енергетичний 20,8 8,3 45
ТС концентрат 0-100
коксівний 8,7 10,3 1,7 36
ТС концентрат 0-100
енергетичний 11 11,8 45
Промпродукт всіх
марок 39 7,4 16
Шлам всіх марок 39,2 17,3 8
Львівсько- ДГР 0-200 енергетич-
Волинський ний 30,8 8,7 34
ГЖОР 0-200 енерге-
тичний 41,4 5,3 28
ГЖР 0-200 енергетич-
ний 41,4 5,2 27
ГЖОКОМ+10 мм енерге-
тичний 21 5 46
ГЖОСШ 0-10 мм енерге-
тичний 28 8,5 30
ГЖОШ 0-10 мм коксів-
ний 28 8,3 3 27
Сухий відсів
ГЖОСШ+ДГСШ 38,5 8 19
Придні- ІБР 0-200 (300) 25,5 55,3 8
провський 1БР 0-200 (300) для
технологічних потреб 25 55,3 6
Брикет буровугільний 23,1 44
Бій брикету та брикет-
на крошка 23,1 11
Начальник Головного управління
Мінвуглепрому України В.В.Хрушков
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінвугілля N 46
( z0075-96 ) від 07.02.96 )вгору