Документ z0453-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.03.2002, підстава - z0229-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 341 від 10.09.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 жовтня 1997 р.
vd970910 vn341 за N 453/2257
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОН
N 128 ( z0229-02 ) від 20.02.2002 )
Про нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти

На виконання вимог протокольного рішення Кабінету Міністрів
України від 30.08.95 р. N 16 "Про проект Державного бюджету на
1996 рік", постанови Кабінету Міністрів України та Національного
банку України від 31.08.96 р. N 1033 ( 1033-96-п ) "Про заходи
щодо залучення додаткових надходжень до бюджету та підвищення
ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпечення
фінансування соціальних виплат населенню" Н А К А З У Ю :
1. Затвердити нормативи граничної наповнюваності класів,
груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у середніх закладах освіти (додаються). 2. Зупинити дію наказів Міністерства освіти України від
17.05.96 р. N 157 "Про нормативи граничної наповнюваності класів
та поділу класів на групи", від 6.12.96 р. N 395 "Про
наповнюваність гуртків у позашкільних закладах освіти", а також
дію таблиць N 1 та N 2 листа Міністерства освіти України від
27.05.94 N 13/2-7-166. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Андрущенка В.П. Додаток на 4 аркушах.
Міністр М.З.Згуровський
Затверджено
наказом Міносвіти України
від 10.09.97 N 341
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 жовтня 1997 р.
за N 453/2257
Нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих
предметів у середніх закладах освіти
Таблиця 1
Нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Показники | Норма | |(не більше) —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Загальноосвітні школи
1 - 9 класи 30
10 - 11(12) класи 35
2. Загальноосвітні школи-інтернати
1 - 11(12) класи та виховні групи 25
дошкільні групи 20
3. Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт
і дітей, які залишилися без піклування батьків
1 - 9 класи та виховні групи 25
10 - 11(12) класи та виховні групи 20
дошкільні групи 20
4. Школи-інтернати для дітей і підлітків, які мають
вади у фізичному або розумовому розвитку*
підготовчі, 1 - 10(11-12)класи
та виховні групи для дітей:
- глухих і сліпих 8
- злабочуючих, з наслідками поліоміеліту
і церебральними паралічами, глибоко
розумово відсталих 10 - злабозорих, з важкими порушеннями мови,
розумово відсталих, із затримкою
психічного розвитку 12 - зі складними дефектами розвитку 6
5. Гімназії
5 - 11(12) класи 30
6. Ліцеї
8 - 11(12) класи 30
7. Недільні школи
1 - 11(12) класи
місто 8-20
село 5-20
8. Загальноосвітні школи і профтехучилища
соціальної реабілітації 18
9. Позашкільні заклади ** 15-25 10. Санаторні школи-інтернати 20
11. Профільні та спеціалізовані класи при загаль- ноосвітніх школах та школах-інтернатах 30 12. Класи у сільських школах першого За рішенням
ступеня місцевих ор-
ганів влади
13. Групи продовженого дня 35 (у малокомплектних школах - 20) 14. Дошкільні заклади загального типу
виховні групи для дітей:
до 1-го року 10
від 1-го до 3-х років 15
з 3-х років 20
різновікові 15 15. Дошкільні заклади, дитячі будинки ком-
пенсуючого типу
виховні групи для дітей: - глухих, сліпих, із складними дефектами розвитку 6 - зі зниженим слухом, з порушеннями опорно-рухо-
вого апарату, глибоко розумово відсталих 8
- з важкими порушеннями мови, затримкою психічного
розвитку, косоокістю і амбіліопією, зі зниженим
зором, розумово відсталих, хворих на сколіоз 10
- з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення 12 16. Дошкільні заклади (групи) для дітей з ранніми
проявами туберкульозної інфекції, з малими і
затухаючими формами туберкульозу; для ослаблених
дітей та дітей, які часто хворіють (санаторні)
виховні групи для дітей:
- до 3-х років 15
- з 3-х років 20 17. Дитячі будинки
виховні групи для дітей:
- дошкільного віку 15
- шкільного віку 20 18. Вечірні (змінні) школи 30
* Наповнюваність дошкільних груп цих шкіл-інтернатів відповідає
наповнюваності груп дошкільних закладів для дітей з відповідними вадами розвитку.
** Наповнюваність гуртка встановлюється директором закладу
(більше чи менше) в залежності від профілю гуртка та можливостей організації навчального процесу при умові збереження середньої наповнюваності груп в цілому по закладу.

Таблиця 2
Нормативи поділу класів на 2 групи при вивченні
предметів у середніх закладах освіти —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Показники | Норма —————————————————————————————————————————————————————————————————— При наповнюваності
1. Трудове навчання
- 5 - 9 класи
по місту більше 27
по селу більше 25
- 10 - 11(12) класи більше 27
2. Державна (незалежно від мови навчан-
ня) та інші мови, які не є мовами
навчання, а вивчаються як предмет більше 27
3. При вивченні різних національних окремі групи з кіль-
мов (наприклад, російської і крим- кістю не менше 8 учнів сько-татарської, молдавської і у кожній угорської, російської і угорської тощо)
4. При вивченні різних іноземних мов окремі групи з кіль-
кістю не менше 8 учнів
у кожній
5. При проведенні семінарських, ла-
бораторних і практичних занять при лекційній формі навчання з профільних дисциплін у спеціа- лізованих школах, гімназіях і ліцеях більше 27
6. Фізична культура більше 27,
(у 10 - 11 класах окремо але не менше
для хлопців і дівчат) 8 учнів у групі
7. Практичні заняття з комп'юте-
рами більше 27
8. У 10 - 11 класах проводяться
заняття з допризовної підготовки
з юнаками і з медико-санітарної
підготовки з дівчатами - окремо,
а з цивільної оборони - з юнаками
і дівчатами спільно
9. В середніх закладах освіти при Клас ділиться
поглибленому вивченні іноземної на групи по 8-10
мови з 1 класу чол. у кожній (не
1 - 11(12) класи більше 3 груп)
10. У школах з поглибленим вивчен-
ням іноземної мови з 7 класу
- 7 - 11 класи більше 27
11. З трудового навчання у школах
та школах-інтернатах для дітей
з вадами у розумовому або фі-
зичному розвитку 8 і більше
12. При вивченні державної мови та
мов, що вивчаються як предмет,
трудового навчання, фізичної
культури, іноземних мов у сана-
торних школах-інтернатах 20 і більше
13. Факультативні заняття
по місту 8 і більше
по селу 4 і більше
Примітка: У школах з поглибленим вивченням окремих предметів,
профільним навчанням за рішенням педради школи при
проведенні семінарських, лабораторних і практичних
занять з профільних дисциплін класи можуть ділитися на
групи в межах ліміту 20 годин, передбачених на поділ
класів з вищезазначених предметів.
Вказані норми розповсюджуються і на вечірні (змінні) школи. Наповнюваність груп та поділ їх на підгрупи при організації
трудової підготовки учнів у міжшкільному навчально-виробничому
комбінаті встановлюється в межах коштів, переданих комбінату
загальноосвітніми школами на таку підготовку учнів.вгору