Документ z0451-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.12.2011, підстава - z1312-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.04.2009 N 428
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2009 р.
за N 451/16467

Про затвердження Змін до Положення
про Інспекцію Головного державного
реєстратора флоту
{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності наказу Міністерства транспорту N 369
( z0532-97 ) від 20.10.97, до якого вносились
зміни }

Відповідно до Порядку ведення Державного суднового реєстру
України і Суднової книги України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.09.97 N 1069 ( 1069-97-п ) (із
змінами), та з метою вдосконалення діяльності з питань державної
реєстрації суден Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Положення про Інспекцію Головного
державного реєстратора флоту, затвердженого наказом Міністерства
транспорту України від 20.10.97 N 369 ( z0532-97 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 05.11.97 за N 532/2336, що
додаються.
2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Верещака М.А.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
2.2. Забезпечити доведення цього наказу до відома
заінтересованих підприємств, установ та організацій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - директора Державного департаменту морського і річкового
транспорту Работньова В.Г.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Й.Вінський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
21.04.2009 N 428
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2009 р.
за N 451/16467

ЗМІНИ
до Положення про Інспекцію Головного
державного реєстратора флоту
( z0532-97 )

1. Пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Інспекція Головного державного реєстратора флоту
(далі-Інспекція) є державним підприємством, заснованим на
державній власності, яке належить до сфери управління Міністерства
транспорту та зв'язку України. Метою діяльності Інспекції є здійснення загального
керівництва та контролю за реєстрацією і веденням обліку суден в
Україні, що мають право плавання під Державним Прапором України".
2. Пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту: "- безпосереднє здійснення державної реєстрації суден
відповідно до Порядку ведення Державного суднового реєстру України
і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.09.97 N 1069 ( 1069-97-п ) (із змінами)".
3. У пункті 4: підпункт 4.3 доповнити словами "визначає строк реєстрації (з
урахуванням періоду, зазначеного у суднових документах щодо
придатності судна до плавання), скасовує записи про реєстрацію
суден, у тому числі риболовних, що зареєстровані з порушенням
установленого порядку державної реєстрації суден"; підпункт 4.5 викласти в такій редакції: "4.5. Здійснює загальний контроль за кваліфікацією фахівців,
які працюють в органах державної реєстрації та обліку суден в
Україні, бере участь у перевірці їх знань"; доповнити новими підпунктами 4.16 - 4.23 такого змісту: "4.16. Вивчає та аналізує міжнародний досвід з питань
реєстрації суден, бере участь у міжнародних заходах (семінарах,
виставках тощо), пов'язаних з реєстрацією суден, судноплавством
тощо. 4.17. Готує та видає аналітичні, довідкові, інформаційні та
інші матеріали з питань державної реєстрації суден. 4.18. Організовує та проводить семінари, науково-дослідні та
науково-методичні роботи з питань державної реєстрації суден, що
мають право плавання під Державним Прапором України. 4.19. На договірних засадах надає інформаційні,
консультаційні та інші послуги. 4.20. Утворює атестаційні комісії з перевірки кваліфікації
осіб, які беруть участь у проведенні державної реєстрації суден в
Україні. 4.21. Здійснює оформлення та видачу: - журналу безперервної реєстрації історії судна (синопсис
судна); - свідоцтва про нанесення постійного маркування
розпізнавального номера; - свідоцтва про мінімальний склад екіпажу; - сертифіката про нереєстрацію судна (недобудованого судна),
корпусу судна в Державному судновому реєстрі України. 4.22. Веде книгу обліку ідентифікаційних кодів виробників
прогулянкових суден. 4.23. На договірних засадах на замовлення судновласників: - проводить ідентифікацію суден, веде облік ідентифікаційних
ознак суден, оформлює акт проведення ідентифікації; - забезпечує бортовими реєстраційними номерами".
4. Абзац третій пункту 5 викласти в такій редакції: "Головний державний реєстратор флоту видає розпорядження з
питань, що належать до компетенції Інспекції. Головний державний
реєстратор флоту та інші уповноважені особи Інспекції в
установленому законодавством порядку складають протоколи,
розглядають справи про адміністративні правопорушення та виносять
постанови згідно зі статтями 116-3, 188-15 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 )".
5. Доповнити новим пунктом 7 такого змісту: "7. Працівникам Інспекції видається спеціальне посвідчення,
вони мають право носити формений одяг установленого для
працівників морського транспорту зразка".
6. У тексті Положення ( z0532-97 ) слова "Міністерство
транспорту", "Міністр транспорту", "Мінтранс" у всіх відмінках
замінити відповідно словами "Міністерство транспорту та зв'язку",
"Міністр транспорту та зв'язку", "Мінтрансзв'язку" у відповідному
відмінку.
Перший заступник директора
Державного департаменту
морського і річкового
транспорту М.Верещакавгору