Документ z0451-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.04.2011, підстава - z0161-11

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 355 від 03.07.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 липня 2000 р.
vd20000703 vn355 за N 451/4672
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 37 ( z0161-11 ) від 24.01.2011 }
Про затвердження Порядку визначення структури
ознаки неприбуткових установ (організацій)
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної податкової адміністрації
N 59 ( z0153-02 ) від 07.02.2002
N 203 ( z0443-02 ) від 29.04.2002
N 594 ( z1229-03 ) від 10.12.2003
N 20 ( z0147-05 ) від 17.01.2005 )

Керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок визначення структури ознаки
неприбуткових установ (організацій) (додається). 2. Начальнику Головного управління прямих податків
Фурману А.П. у 5-денний термін подати цей наказ до Міністерства
юстиції України на державну реєстрацію. 3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-денний
термін забезпечити його тиражування та надсилання державним
податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі. 4. Начальнику Головного управління прямих податків
Фурману А.П. щорічно за підсумками першого півріччя (до 25 серпня)
та до 25 лютого наступного за звітним року проводити аналіз втрат
бюджету за рахунок отриманих неприбутковими установами і
організаціями сум доходів, які звільняються від оподаткування. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Оперенка Г.М.
Голова М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
03.07.2000 N 355
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2000 р.
за N 451/4672

Порядок визначення структури ознаки
неприбуткових установ (організацій)
I. Загальні положення
1. Порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) (далі - Порядок) розроблено на виконання пункту 1.4
Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України
від 11.07.97 N 232 ( z0291-97 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 06.08.97 за N 291/2095. Упровадження Порядку забезпечує реєстрацію та облік установ і
організацій та має на меті використання єдиної методики обліку
неприбуткових організацій та установ в органах державної
податкової служби. Присвоєння установам та організаціям коду ознаки здійснюють
місцеві органи державної податкової служби. Виключення неприбуткової організації або установи з Реєстру
проводиться органом державної податкової служби, яким була
присвоєна ознака неприбутковості, у разі порушення такою
неприбутковою організацією або установою норм Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) або інших
законодавчих актів. ( Четвертий абзац пункту 1 в редакції Наказу
ДПА N 594 ( z1229-03 ) від 10.12.2003 ) 2. У цьому Порядку терміни вживаються відповідно до чинних
нормативно-правових актів, зокрема Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), Закону України
"Про страхування" ( 85/96-ВР ). ( Абзац другий пункту 2 вилучено на підставі Наказу ДПА N 594
( z1229-03 ) від 10.12.2003 )
( Абзац третій пункту 2 вилучено на підставі Наказу ДПА N 594
( z1229-03 ) від 10.12.2003 )
( Абзац четвертий пункту 2 вилучено на підставі Наказу ДПА
N 594 ( z1229-03 ) від 10.12.2003 )
( Абзац п'ятий пункту 2 вилучено на підставі Наказу ДПА N 594
( z1229-03 ) від 10.12.2003 )
( Абзац шостий пункту 2 вилучено на підставі Наказу ДПА N 594
( z1229-03 ) від 10.12.2003 )
( Абзац сьомий пункту 2 вилучено на підставі Наказу ДПА N 594
( z1229-03 ) від 10.12.2003 )
( Абзац восьмий пункту 2 вилучено на підставі Наказу ДПА
N 594 ( z1229-03 ) від 10.12.2003 )
( Абзац дев'ятий пункту 2 вилучено на підставі Наказу ДПА
N 594 ( z1229-03 ) від 10.12.2003 )
( Абзац десятий пункту 2 вилучено на підставі Наказу ДПА
N 594 ( z1229-03 ) від 10.12.2003 )
Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата
за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику
згідно з договором страхування (Закон України "Про страхування"
( 85/96-ВР ). 3. Центральний податковий орган веде Реєстр неприбуткових
організацій та установ, які звільняються від сплати податку на
прибуток. Реєстр неприбуткових організацій та установ здійснюється
автоматизовано в складі загальнодержавної Автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи підсистеми "Податки юридичних
осіб" Державної податкової адміністрації України. Коли зареєстровані неприбуткові установи та організації
будуть виключені з Реєстру неприбуткових організацій та установ,
то кошти вважаються доходом та оподатковуються на загальних
підставах. Оподаткування таких організацій буде здійснюватися з
моменту виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
( Абзац четвертий пункту 3 вилучено на підставі Наказу ДПА
N 594 ( z1229-03 ) від 10.12.2003 )
( Абзац п'ятий пункту 3 розділу 1 втратив чинність на
підставі Наказу ДПА N 203 ( z0443-02 ) від 29.04.2002 )

II. Структура ознаки
1. Органи державної влади України, органи місцевого
самоврядування та створені ними установи або організації, що
утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (абзац "а"
пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону ( 334/94-ВР ) 1.1. (0001) - органи державної влади України При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для органів державної влади України необхідно
керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ),
Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), Указом Президента України від 12 березня 1996 року
N 179/96 "Про загальне положення про міністерство, інший
центральний орган державної виконавчої влади", Указом Президента
України від 15 грудня 1999 року N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у
структурі центральних органів виконавчої влади", постановою
Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1992 року N 182
( 182-92-п ) "Про державні комітети та інші підвідомчі Кабінету
Міністрів України органи державної виконавчої влади" та іншими
нормативно-правовими актами. ( Абзац другий підпункту 1.1 пункту 1
розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 594
( z1229-03 ) від 10.12.2003 ) Відповідно до підпункту 7.11.8 пункту 7.11 статті 7
зазначеного Закону України ( 334/94-ВР ) доходи неприбуткових
організацій, визначених у абзаці "а" підпункту 7.11.1, у тому
числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони
здоров'я, а також архівних установ, які утримуються за рахунок
бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний
рахунок) на утримання таких неприбуткових організацій і
використовуються виключно на фінансування видатків такого
кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно
з їх статутами), розрахованого та затвердженого у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України. Перелік законодавчих актів щодо платних послуг, які можуть
надаватись зазначеними закладами: постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року
N 534 ( 534-97-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які
можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на
державній та комунальній формі власності"; постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року
N 38 ( 38-97-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які
можуть надаватися державними навчальними закладами" (із змінами та
доповненнями); постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 року
N 969 ( 969-99-п ) "Про перелік платних послуг, які можуть
надаватися установами і організаціями телебачення і радіомовлення,
заснованими на державній формі власності"; постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року
N 2266 ( 2266-99-п ) "Про перелік платних послуг, які можуть
надаватися інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ"; постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року
N 1214 ( 1214-98-п ) "Про затвердження Положення про виконання
статистичних робіт та надання органами державної статистики послуг
на платній основі" (із змінами та доповненнями); постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 року
N 639 ( 639-98-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які
можуть надаватися державними архівними установами"; постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 року
N 1379 ( 1379-99-п ) "Про затвердження переліку платних послуг,
які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що
належать до сфери управління Комітету водного господарства, на
замовлення юридичних і фізичних осіб"; постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 року
N 798 ( 798-2000-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, що
можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони
Міністерства внутрішніх справ"; постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 року
N 659 ( 659-2002-п ) "Про затвердження переліку груп власних
надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів
використання; ( Підпункт 1.1 пункту 1 розділу II доповнено абзацом
тринадцятим згідно з Наказом ДПА N 594 ( z1229-03 ) від
10.12.2003 ) та інші. ( Абзац підпункту 1.1 пункту 1 розділу II вилучено на
підставі Наказу ДПА N 594 ( z1229-03 ) від 10.12.2003 )
( Абзац підпункту 1.1 пункту 1 розділу II вилучено на
підставі Наказу ДПА N 594 ( z1229-03 ) від 10.12.2003 )
( Абзац підпункту 1.1 пункту 1 розділу II вилучено на
підставі Наказу ДПА N 594 ( z1229-03 ) від 10.12.2003 )
1.2. (0002) - установи, організації, створені органами
державної влади України, що утримуються за рахунок коштів
відповідних бюджетів При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для установ, організацій, створених органами
державної влади України, що утримуються за рахунок коштів
відповідних бюджетів, необхідно керуватися такими
нормативно-правовими актами: Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), Указом Президента України від 12 березня 1996 року
"Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган
державної виконавчої влади" ( 179/96 ), Указом Президента України
від 15 грудня 1999 року N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у структурі
центральних органів виконавчої влади", постановою Кабінету
Міністрів України від 8 квітня 1992 року N 182 ( 182-92-п ) "Про
державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України
органи державної виконавчої влади" та іншими нормативно-правовими
актами. 1.3. (0003) - органи місцевого самоврядування При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для органів місцевого самоврядування необхідно
керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), Законом України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), іншими
нормативно-правовими актами.
1.4. (0004) - установи, організації, створені органами
місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів
відповідних бюджетів При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для установ, організацій, створених органами
місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів
відповідних бюджетів, необхідно керуватися такими
нормативно-правовими актами: Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ) та "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), іншими нормативно-правовими актами.
2. Благодійні фонди і благодійні організації, створені у
порядку, визначеному законом для проведення благодійної
діяльності, в тому числі громадські організації, створені з метою
провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної,
культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі
спілки та політичні партії, громадські організації інвалідів та їх
місцеві осередки, створені згідно з Законом України "Про
об'єднання громадян" ( 2460-12 ) (абзац "б" підпункту 7.11.1
пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону) ( Абзац перший пункту 2
розділу II в редакції Наказу ДПА N 594 ( z1229-03 ) від
10.12.2003 ) 2.1. (0005) - благодійні фонди (організації), створені у
порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для зазначених фондів (організацій) необхідно
керуватися такими нормативно-правовими актами: Законами України
"Про благодійництво та благодійні організації" ( 531/97-ВР ), "Про
гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ), "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), іншими нормативно-правовими актами. Благодійники, які передали своє майно, кошти та інші
матеріальні цінності до благодійної організації, одержують звіт
про використання зазначених майна, коштів та цінностей. Якщо
майно, кошти та інші матеріальні цінності передані за цільовим
призначенням, то звіт про їх використання подається благодійнику в
обов'язковому порядку благодійною організацією. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а
також державні і комунальні підприємства, установи, організації
України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками
(засновником) благодійної організації (стаття 5 Закону України
"Про благодійництво та благодійні організації" ( 531/97-ВР ). Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1998 року N 382 ( 382-98-п ) "Про затвердження
Положення про порядок державної реєстрації благодійних
організацій" всі засновані благодійні фонди без справляння плати
повинні були здійснити перереєстрацію у Міністерстві юстиції
України. 2.2. (0006) - громадські організації, створені з метою
провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної,
культурної, освітньої та наукової діяльності, громадські
організації інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно з
Законом України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) ( Абзац
перший підпункту 2.2 пункту 2 розділу II в редакції Наказу ДПА
N 594 ( z1229-03 ) від 10.12.2003 ) При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для громадських організації, створених з метою
провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної,
культурної, освітньої та наукової діяльності необхідно керуватися
такими нормативно-правовими актами: Законами України "Про
об'єднання громадян" ( 2460-12 ), "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), іншими нормативно-правовими актами. 2.3. (0007) - творчі спілки При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для творчих спілок необхідно керуватися такими
нормативно-правовими актами: Законами України "Про об'єднання
громадян" ( 2460-12 ), "Про професійних творчих працівників та
творчі спілки" ( 554/97-ВР ), "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), іншими нормативно-правовими актами. 2.4. (0008) - політичні партії При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для політичних партій необхідно керуватися такими
нормативно-правовими актами: Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Законами України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ), "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), іншими
нормативно-правовими актами.
3. Пенсійні фонди, кредитні спілки, утворені у порядку,
визначеному законом (абзац "в" пункту 7.11 статті 7 зазначеного
Закону) 3.1. (0009) - пенсійні фонди При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для пенсійних фондів необхідно керуватися такими
нормативно-правовими актами: Законами України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ), "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ), "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ), "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), "Про страхування" ( 85/96-ВР ), іншими
нормативно-правовими актами. ( Абзац другий підпункту 3.1 пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 20 ( z0147-05 ) від 17.01.2005 ) 3.2. (0010) - кредитні спілки При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для кредитних спілок необхідно керуватися такими
нормативно-правовими актами: Законом України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), Законом України "Про кредитні
спілки" ( 2908-14 ), іншими нормативно-правовими актами. ( Абзац
другий підпункту 3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 20 ( z0147-05 ) від
17.01.2005 )
4. (0011) - інші, ніж визначені в абзаці "б", юридичні особи,
діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами
відповідних законів (абзац "г" пункту 7.11 статті 7 зазначеного
Закону ( 334/94-ВР ) При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для інших, ніж визначені в абзаці "б", юридичних
осіб, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з
нормами відповідних законів, необхідно керуватися такими
нормативно-правовими актами: Законами України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), "Про об'єднання громадян"
( 2460-12 ), іншими нормативно-правовими актами. 5. (0012) - спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних
осіб, створені для представлення інтересів засновників, що
утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не
проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних
доходів (абзац "д" пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону).
( Абзац перший пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 59 ( z0153-02 ) від 07.02.2002 ) При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для спілок, асоціацій та інших об'єднань юридичних
осіб, створених для представлення інтересів засновників, що
утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не
проводять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних
доходів, необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами:
Законами України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про
об'єднання громадян" ( 2460-12 ), "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), іншими нормативно-правовими актами.
( Абзац другий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 59 ( z0153-02 ) від 07.02.2002 )

( Абзац третій пункту 5 розділу II вилучено згігдно з Наказом
ДПА N 59 ( z0153-02 ) від 07.02.2002 )

6. (0013) - релігійні організації, зареєстровані у порядку,
передбаченому законом (абзац "е" пункту 7.11 статті 7 зазначеного
Закону ( 334/94-ВР ) При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для релігійних організацій, зареєстрованих у
порядку, передбаченому законом, необхідно керуватися такими
нормативно-правовими актами: Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації"
( 987-12 ), Законом України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), іншими нормативно-правовими актами. 7. (0014) - науково-дослідні установи та вищі навчальні
заклади III-IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру
наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники,
музеї-заповідники (абзац "б" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7
зазначеного Закону ( 2460-12 ) ( Абзац перший пункту 7 розділу II
в редакції Наказу ДПА N 594 ( z1229-03 ) від 10.12.2003 ) При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для науково-дослідних установ та вищих навчальних
закладів III - IV рівнів акредитації, внесених до Державного
реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави,
необхідно керуватися Законами України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), "Про освіту" ( 1060-12 ), іншими
нормативно-правовими актами. 8. (0015) - житлово-будівельні кооперативи, об'єднання
співвласників багатоквартирних будинків, створені в порядку,
визначеному Законом (абзац "є" пункту 7.11 статті 7 зазначеного
Закону). При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для житлово-будівельних кооперативів, об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків необхідно керуватися
Законами України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), "Про об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку" ( 2866-14 ), "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) та
іншими нормативно-правовими актами. ( Розділ II доповнено пунктом 8 згідно з Наказом ДПА N 59
( z0153-02 ) від 07.02.2002 )
9. (0016) - професійні спілки, їх об'єднання та організації
профспілок, утворені в порядку, визначеному законом (абзац "ж"
підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону
( 2460-12 ). При визначенні структури ознаки неприбуткових установ
(організацій) для професійних спілок, їх об'єднань та організацій
профспілок необхідно керуватися Законами України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ), "Про
об'єднання громадян" ( 2460-12 ) та іншими нормативно-правовими
актами. ( Розділ II доповнено пунктом 8 згідно з Наказом ДПА N 594
( z1229-03 ) від 10.12.2003 )
Заступник начальника Головного
Управління прямих податків Т.Б.Савченко
Додаток
до Порядку визначення структури
ознаки неприбуткових установ
(організацій)

Приклад розрахунку відповідно до підпункту 7.11.9
пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР )
тис.грн. ----------------------------------------------------------------------------------------- | N |Отримані |Використано|Використано | Сума не |25 відсотків | Сума |Підлягає | |п/п|загальні | на цілі, |на ті ж цілі|розподілена|від загальної|перевищення|сплаті за | | | валові |передбачені| в I кв. | на кінець |суми валових |(гр.5-гр.6)|ставкою 30| | |доходи в |статутом в | 2000 року |I кв. 2000 | доходів | |(гр.7 x | | |1999 році| 1999 році | |року (гр.2-|(гр.2 x 0,25)| |0,30) | | | | | |-гр.3-гр.4)| | | | |---+---------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+----------| | 1 | 8000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 1000 | 300 | |---+---------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+----------| | 2 | 8000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |---+---------+-----------+------------+-----------+-------------+-----------+----------| | 3 | 8000 | 5000 | 2000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | -----------------------------------------------------------------------------------------вгору