Документ z0450-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.09.2005, підстава - z1063-05

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 199 від 01.04.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
24 травня 2002 р.
за N 450/6738
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету
з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 233 ( z1063-05 ) від 31.08.2005 )
Про внесення змін до Положення про порядок застосування державними органами у справах захисту прав споживачів
фінансових санкцій за порушення Закону України "Про
державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами"

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких
законів України щодо державного регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів" від 7.02.2002 N 3032-III ( 3032-14 ) та
доручення Кабінету Міністрів України від 11.03.2002 N 2739/3
Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Положення про порядок застосування
державними органами у справах захисту прав споживачів фінансових
санкцій за порушення Закону України "Про державне регулювання
виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами", затвердженого
наказом Держстандарту України від 10.01.2001 N 3 ( z0219-01 ) і
зареєстрованого Міністерством юстиції України 12.03.2001
N 219/5410, що додаються.
2. Начальнику управління правового забезпечення, звернень
громадян та апеляцій Куделі Н.В. забезпечити подання на реєстрацію
до Міністерства юстиції України наказу "Про внесення змін до
Положення про порядок застосування державними органами у справах
захисту прав споживачів фінансових санкцій за порушення Закону
України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами".
3. Керівникам територіальних управлінь у справах захисту прав
споживачів прийняти зазначені зміни до керівництва в роботі і
неухильного виконання.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держстандарту України А.М. Воронкова.
Голова Комітету П.Кабан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
стандартизації, метрології
та сертифікації України
1.04.2002 N 199
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2002 р.
за N 450/6738
ЗМІНИ
до Положення про порядок застосування державними органами
у справах захисту прав споживачів фінансових санкцій за
порушення Закону України "Про державне регулювання
виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами" ( z0219-01 )
1. У назві Положення та пункті 1 слова "торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами" замінити словами "обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".
2. У пункті 2: абзац другий викласти в такій редакції: "- роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом
етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами з порушенням установлених правил торгівлі -
200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 1700
гривень"; в абзаці третьому цифри та слова "100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян" замінити цифрами та словами "1700
гривень".
3. Пункт 5 викласти в такій редакції: "5. Постанова про застосування фінансових санкцій складається
в двох примірниках. Перший примірник залишається у державному
органі у справах захисту прав споживачів, службова особа якого
прийняла постанову про застосування фінансових санкцій. Другий
примірник постанови у 3-денний термін після її прийняття
надсилається суб'єкту підприємницької діяльності або видається
його представнику під розписку. У разі невиконання суб'єктом
підприємницької діяльності рішення державних органів у справах
захисту прав споживачів, сума штрафу стягується на підставі
рішення суду".
4. Пункт 6 викласти в такій редакції: "6. Зазначені штрафи спрямовуються: 100 відсотків - до
Державного бюджету України".
5. Додаток викласти в такій редакції:
"Додаток
до Положення про порядок
застосування державними
органами у справах захисту
прав споживачів фінансових
санкцій за порушення Закону
України "Про державне
регулювання виробництва і
обігу спирту етилового,
коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та
тютюнових виробів"
( z0219-01 )
(в редакції наказу
Держстандарту України
від 1.04.2002 N 199 )
Форма N 10
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА
СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
_________________________________________________________________
(назва державного органу у справах захисту прав споживачів,
його місцезнаходження, _________________________________________________________________
телефон, факс)
ПОСТАНОВА
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ
N ________ "___"___________ 200_ р.
Перевіркою стану дотримання законодавства щодо роздрібної
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим
ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами у __________ __________________________________________________________________
(назва суб'єкта підприємницької діяльності, його місцезнаходження __________________________________________________________________
або прізвище, ініціали громадянина-підприємця, його місце __________________________________________________________________
проживання, номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію)
на підставі акта від "___"__________ 200_ р. N ______________
встановлено: __________________________________________________________________
(перелік порушень, за які відповідно до п. 2 Положення про __________________________________________________________________
порядок застосування державними органами у справах захисту __________________________________________________________________
прав споживачів фінансових санкцій за порушення Закону України __________________________________________________________________
"Про державне регулювання виробництва і обігу спирту __________________________________________________________________
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та __________________________________________________________________
тютюнових виробів" передбачена відповідальність)
Керуючись статтею 17 Закону України "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За _______________________________________________________
(перелік порушень, за які відповідно до п. 2 Положення __________________________________________________________________
про порядок застосування державними органами у справах захисту __________________________________________________________________
прав споживачів фінансових санкцій за порушення __________________________________________________________________
Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу __________________________________________________________________
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв __________________________________________________________________
та тютюнових виробів" передбачена відповідальність) застосувати до ___________________________________________________
(назва суб'єкта підприємницької діяльності або __________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця) штраф у розмірі ________________ гривень _________________________
(сума цифрами) (сума літерами) __________________________________________________________________
2. Зобов'язати _____________________________________________
(назва суб'єкта підприємницької діяльності або прізвище, __________________________________________________________________
ім'я та по батькові громадянина-підприємця)
сплатити в установленому порядку штраф у зазначеному розмірі:
100 відсотків (___________________ гривень) до Державного бюджету __________________________________________________________________
(код банку, назва відділення банку, рахунок N)
3. Суб'єкту підприємницької діяльності (юридична, фізична
особи) у 3-денний термін після сплати штрафу письмово повідомити
державний орган у справах захисту прав споживачів, який застосував
фінансові санкції, зазначивши номери та дати платіжних доручень,
за якими сплачено штраф. У разі невиконання порушником постанови сума штрафу
стягується на підставі рішення суду. Постанова про застосування фінансових санкцій може бути
оскаржена в місячний термін у судовому порядку.
4. Управлінню (відділу) _____________________________________
(назва структурного підрозділу державного __________________________________________________________________
органу у справах захисту прав споживачів) установити контроль за виконанням цієї постанови.
_________________________ М.П. ___________ _____________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
прийняла постанову)
Постанова про застосування фінансових санкцій надіслана
листом з повідомленням
суб'єкту підприємницької діяльності "___"____________ 200_ р.
Постанова про застосування фінансових санкцій мною одержана:
"___"____________ 200_ р.
___________________________________ ________ ___________________"
(посада повноважного представника (підпис) (прізвище, ініціали)
суб'єкта підприємницької діяльності
або громадянина-підприємця)

Начальник управління
правового забезпечення,
звернень громадян та апеляції Н.В.Куделявгору