Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні
Мінкультури України; Наказ, Правила від 05.05.1999275
Документ z0449-99, поточна редакція — Редакція від 18.08.2017, підстава - z0635-17

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.05.1999  № 275


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 липня 1999 р.
за № 449/3742

Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства культури
№ 319 від 25.05.2001
№ 340 від 19.04.2017}

Відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27 січня 1995 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові правила користування бібліотеками в Україні, що додаються.

2. Міністерству культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, бібліотекам усіх систем і відомств здійснити потрібні заходи щодо впровадження нових Типових правил.

3. Визнати такими, що не застосовуються на території України, Типові правила користування бібліотеками в СРСР, затверджені Міністром культури СРСР № 01 від 03.01.1986 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра М.В. Захаревича.

Міністр

Д.І. ОстапенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури і мистецтв України
05.05.1999  № 275
(у редакції наказу
Міністерства культури України
19.04.2017  № 340)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 липня 1999 р.
за № 449/3742

ТИПОВІ ПРАВИЛА
користування бібліотеками в Україні

1. Ці Типові правила визначають основні засади обслуговування користувачів бібліотек.

2. У цих Типових правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

3. Ці Типові правила правила поширюються на бібліотеки державної та комунальної форм власності.

4. Кожна бібліотека відповідно до законодавства, цих Правил та з врахуванням характеристики своїх фондів, основних напрямів діяльності, визначених установчими документами, затверджує власні правила користування бібліотекою.

5. Під час запису до бібліотеки користувач повинен бути ознайомлений із правилами користування бібліотекою.

6. Правила користування бібліотекою розміщуються в місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті бібліотеки.

7. Час обслуговування користувачів у бібліотеці повинен становити не менше 40 годин на тиждень та не збігатися повністю з часом роботи основної частини населення відповідного населеного пункту.

8. Для запису до бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що посвідчує особу, та заповнюють реєстраційну картку (формуляр), в якій зазначають прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» також надається письмова згода на обробку персональних даних.

Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.

Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

9. Бібліотеки здійснюють обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.

10. Статистичний облік кількості користувачів здійснюється бібліотеками щороку. До облікових даних вноситься інформація про користувачів, які протягом звітного періоду звернулися до бібліотеки не менше одного разу.

11. Користування документами з бібліотечних фондів здійснюється через абонемент (у тому числі міжбібліотечний абонемент), читальний зал, веб-сайт бібліотеки, бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки та інші форми обслуговування.

12. Бібліотека самостійно визначає:

документи, користування якими відповідно до законодавства здійснюється виключно в читальному залі;

кількість документів, що одночасно можуть бути видані користувачеві;

строки користування документами через абонемент.

13. У разі порушення користувачем правил, що діють у бібліотеці, він може бути позбавлений права користування нею.

{Типові правила в редакції Наказу Міністерства культури № 340 від 19.04.2017}вгору