Документ z0448-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2006, підстава - z1538-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 67 від 08.02.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 липня 1999 р.
vd990208 vn67 за N 448/3741
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку
N 860 ( z1538-05 ) від 07.12.2005 )
Про затвердження Інструкції про порядок перевірки
фінансово-економічної спроможності виконання
експлуатантами норм і правил з питань безпеки
авіації

З метою виконання положень Повітряного кодексу України
( 3167-12 ), Указу Президента України від 15 січня 1998 року
N 17/98 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації
України" для запровадження регулярної перевірки
фінансово-економічної спроможності виконання експлуатантами норм і
правил з питань безпеки авіації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок перевірки
фінансово-економічної спроможності виконання експлуатантами норм і
правил з питань безпеки авіації (додається).
2. Державній авіаційній адміністрації України (Семенову
М.Ю.): 2.1. Забезпечити подання на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Інструкції
про порядок перевірки фінансово-економічної спроможності виконання
експлуатантами норм і правил з питань безпеки авіації". 2.2. Довести зазначену Інструкцію до відома всіх
експлуатантів.
3. Керівникам структурних підрозділів Мінтрансу і Укравіації
вивчити та прийняти до керівництва зазначену Інструкцію. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту України Демиденка А.Ф.
Міністр І.П.Данькевич
Затверджено
Наказ Міністерства транспорту
України 08.02.99 N 67
Інструкція
про порядок перевірки фінансово-економічної
спроможності виконання експлуатантами норм
і правил з питань безпеки авіації
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок перевірки фінансово-економічної
спроможності виконання експлуатантами норм і правил з питань
безпеки авіації (далі - Інструкція) розроблена на виконання Указу
Президента України від 15 січня 1998 року N 17/98 "Про невідкладні
заходи щодо забезпечення безпеки авіації України" та поширюється
на українських експлуатантів незалежно від форм власності та
відомчої приналежності. 1.2. Ця Інструкція встановлює порядок перевірки
фінансово-економічної спроможності виконання експлуатантами норм і
правил з питань безпеки авіації. 1.3. Ця Інструкція використовується посадовими особами
Державної авіаційної адміністрації України (далі - Укравіації) при
виконанні офіційних дій щодо перевірки фінансово-економічної
спроможності виконання експлуатантами норм і правил з питань
безпеки авіації. 1.4. При розробці цієї Інструкції використовувались такі
нормативно-правові акти: Повітряний кодекс України ( 3167-12 ) (надано чинності
Постановою Верховної Ради України від 4 травня 1993 року
N 3168-XII ( 3168-12 ); Конвенція про Міжнародну організацію цивільної авіації
( 995_038 ) (Чикаго, 1944 р.); Указ Президента України від 11 червня 1997 року N 531/97 "Про
заходи щодо впорядкування державного регулювання діяльності
цивільної авіації в Україні"; Указ Президента України від 15 січня 1998 року N 17/98 "Про
невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації України"; Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 року
N 815 ( 815-98-п ) "Положення про Державну авіаційну адміністрацію
України"; Правила сертифікації експлуатантів, затверджені наказом
Міністерства транспорту України від 29.05.98 N 204 ( z0552-98 ) та
зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 09.09.98
N 552/2992. 1.5. У цій Інструкції терміни мають такі значення: Безпека польотів - комплексна характеристика повітряного
транспорту та авіаційних робіт, що визначає здатність виконувати
польоти без загрози для життя і здоров'я людей. Бізнес-план - опис запланованої комерційної діяльності
експлуатанта на відповідний період, який включає дії з розвитку
ринку і вкладень капіталу, фінансові і економічні наслідки таких
дій. Звіт керівництва - опис надходжень і витрат за відповідний
період, що включає розподіл між діяльністю, яка належить до
повітряних перевезень, та іншими видами діяльності. Припинення дії сертифіката - офіційна процедура Укравіації,
яка фіксує тимчасове припинення дії сертифіката з правом
відновлення його дії після усунення недоліків, що призвели до
припинення. Сертифікація експлуатанта - офіційна процедура, щодо
перевірки здатності експлуатанта забезпечити відповідність
встановленим вимогам з забезпечення безпеки авіації. Стандартизований рівень забезпечення авіаційної безпеки - це
рівень, що визначається вимогами чинних в Україні норм з питань
авіаційної безпеки, які не суперечать стандартам Міжнародної
організації цивільної авіації (ІКАО). Фінансово-економічна спроможність виконання експлуатантами
норм і правил з питань безпеки авіації - можливість забезпечення
надійних і адекватних послуг визначеної інтенсивності за умови
гарантії роботи експлуатанта на рентабельному економічному рівні
та найвищому рівні безпеки.
2. Критерії перевірки фінансово-економічної
спроможності виконання експлуатантом норм
і правил з питань безпеки авіації
2.1. Наявність бізнес-плану, який засвідчує можливість
діяльності експлуатанта, та гарантії його виконання. 2.2. Сплата за державні послуги, що пов'язані зі здійсненням
авіаційної діяльності, обов'язковість яких установлюється чинним
законодавством. 2.3. Виплата заробітної платні працівникам експлуатанта та
укомплектованість штатного розкладу персоналом, в частині, що
стосується авіаційної діяльності експлуатанта. 2.4. Наявність кредиторської заборгованості за всіма видами
забезпечення, пов'язаними зі здійсненням авіаційної діяльності, а
саме: оренда або лізинг повітряних суден, обов'язкове авіаційне
страхування, технічне обслуговування, аеронавігаційне
обслуговування, метеозабезпечення, аеропортове обслуговування,
пошукові і рятувальні роботи. 2.5. Фінансова заборгованість за договорами та
зобов'язаннями.
3. Перевірка фінансово-економічної спроможності
виконання норм і правил з питань безпеки авіації
тим експлуатантом, який уперше отримує сертифікат
експлуатанта
3.1. Експлуатант повинен надати до Укравіації бізнес-план,
який уміщує: показники виконання своїх фактичних та потенційних
зобов'язань, встановлених на основі реалістичних припущень
протягом 24 місяців з початку діяльності; загальну характеристику експлуатанта; організаційну структуру, штатний розклад та фактичну
укомплектованість; обгрунтування можливості покриття своїх постійних та змінних
витрат на виконання повітряних перевезень та авіаційних робіт
протягом 3 місяців після початку експлуатації без урахування
надходжень за цей період; обгрунтування запланованих цифр доходів і витрат - з
урахуванням прогнозованої вартості палива, потенційного рівня цін
і тарифів та заробітної плати, технічного обслуговування,
амортизації, рівня аеропортових та аеронавігаційних зборів,
страхування, курсу валют, а також прогнозу завантаження та
виручки; розрахунок показників собівартості льотної години; подання наявних та очікуваних джерел фінансування. 3.2. Експлуатант повинен визначити розмір початкових витрат у
період подання заявки до початку експлуатації - зокрема, способи
покриття таких витрат. 3.3. Посадова особа, яка здійснює перевірку, повинна
засвідчити в акті перевірки можливість виконання експлуатантом
усіх вимог, перелічених у цьому розділі. Тільки в цьому випадку в
акті робиться висновок про потенційну спроможність експлуатанта
забезпечувати належний рівень виконання ним норм і правил з питань
безпеки авіації. В інших випадках приймається рішення про
неможливість експлуатанта забезпечувати належне виконання норм і
правил з питань безпеки авіації та неможливість видачі сертифіката
експлуатанта.
4. Порядок перевірки фінансово-економічної
спроможності виконання експлуатантом норм і правил з
питань безпеки авіації в процесі його діяльності
4.1. Посадова особа, яка здійснює перевірку, встановлює
ступінь виконання експлуатантом бізнес-плану, який визначається в
акті перевірки. Експлуатант повинен надати особі, яка здійснює перевірку,
необхідні форми бухгалтерського обліку та статистичної звітності,
які містять відповідну інформацію. Посадова особа, яка здійснює перевірку, в акті перевірки
зазначає відсутність або наявність і розмір заборгованості зі
сплати загальнодержавних та місцевих податків і зборів
(обов'язкових платежів). При потребі посадова особа, яка здійснює
перевірку, може одержувати в установленому порядку від центральних
та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від Державного
комітету статистики (безоплатно) - статистичні дані. 4.2. При перевірці встановлюється наявність заборгованості за
державні послуги, які пов'язані з державним регулюванням
діяльності цивільної авіації, а саме реєстрацією, сертифікацією,
ліцензуванням, одержанням дозволів щодо доступу на ринок
авіаційних перевезень та робіт. Експлуатант повинен надати посадовій особі, яка здійснює
перевірку, необхідну інформацію разом із формами відповідного
обліку. Посадова особа, яка здійснює перевірку, може використовувати
при перевірці інформацію стосовно фінансово-економічної
спроможності експлуатанта, отриману у відповідних органах або
організаціях, що надають державні послуги. 4.3. При перевірці встановлюється наявність заборгованості з
виплати заробітної плати, аналізується організаційна структура та
штатний розпис експлуатанта, а також його укомплектованість
персоналом. Якщо укомплектованість служб, які забезпечують
правову, фінансово-економічну, льотно-експлуатаційну, управління
виробництвом та інженерно-авіаційну діяльність і здійснюються
безпосередньо експлуатантом, нижча за 80 відсотків, то робиться
висновок про неспроможність експлуатанта утримувати потрібний для
функціонування персонал. Посадова особа, яка проводить перевірку, встановлює
відповідність розмірів заробітної плати працівників експлуатанта
чинному законодавству України в частині дотримання вимог щодо її
мінімального розміру. Експлуатант повинен надати посадовій особі, яка здійснює
перевірку, всі потрібні матеріали для перевірки та встановлення
достовірності наданої інформації, включаючи достовірність
щомісячних відомостей з виплати заробітної плати. Посадова особа, яка проводить перевірку, в акті перевірки
зазначає відсутність або, в разі наявності - розмір заборгованості
зі сплати заробітної плати, укомплектованість штатного розкладу. 4.4. При перевірці встановлюється наявність кредиторської
заборгованості за всіма видами забезпечення, пов'язаними із
здійсненням авіаційної діяльності. Експлуатант повинен надати матеріали, потрібні для
достовірного встановлення факту заборгованості та її розміру. Посадова особа, яка здійснює перевірку, може використовувати
при перевірці інформацію, отриману від суб'єктів, перед якими
експлуатант має кредиторську заборгованість. Особа, яка здійснює
перевірку, в акті зазначає відсутність або наявність і розмір
кредиторської заборгованості зі вказівкою видів забезпечення. 4.5. При перевірці встановлюється, чи виконує експлуатант
свої фінансові зобов'язання за договорами з суб'єктами, які
здійснюють надання послуг, пов'язаних із забезпеченням авіаційної
діяльності, які не знайшли відображення у відповідній
бухгалтерській звітності експлуатанта. Експлуатант повинен надати особі, яка здійснює перевірку,
повний перелік тих договорів, згідно з якими він отримує послуги
від інших суб'єктів, пов'язані із забезпеченням авіаційної
діяльності, та перелік цих договорів. Посадова особа, яка здійснює перевірку, може отримувати
потрібну їй інформацію від таких суб'єктів. В акті перевірки
зазначаються дані про факти виконання або невиконання
експлуатантом таких договорів. 4.6. Посадова особа, яка здійснює перевірку, виявляє випадки
ухилення від ненадання або надання експлуатантом недостовірної
інформації стосовно вимог та обов'язків, які випливають з
фінансово-економічної спроможності виконання експлуатантом норм і
правил з питань безпеки авіації.
5. Порядок прийняття рішення за результатами перевірки
фінансово-економічної спроможності виконання
експлуатантом норм і правил з питань безпеки авіації
5.1. Якщо відсутні заборгованість та інші недоліки за всіма
критеріями оцінки фінансово-економічної спроможності виконання
експлуатантом норм і правил з питань безпеки авіації, то
приймається (шляхом затвердження керівником Укравіації
відповідного висновку в акті перевірки) рішення про задовільний її
стан. 5.2. Якщо перевіркою виявлено наявність недоліків із: заборгованості щодо виплати податків та зборів (обов'язкових
платежів), заборгованості щодо виплати поточної заробітної плати, виконання угод з обов'язкового авіаційного страхування, то в акті перевірки робиться висновок про незадовільний стан
фінансово-економічної спроможності виконання експлуатантом норм і
правил з питань безпеки авіації, який затверджується керівником
Укравіації. З прийняттям такого рішення потрібно обов'язково
припинити дію сертифіката експлуатанта. 5.3. Якщо виявлено недоліки у стані фінансово-економічної
спроможності виконання експлуатантом норм і правил з питань
безпеки авіації, які перелічені в п.5.2 цієї Інструкції, то у
висновках акта перевірки експлуатанту пропонується надати
обгрунтовану програму їх ліквідації, яка затверджується керівником
Укравіації. Програма повинна передбачувати ліквідацію всіх
недоліків щодо фінансово-економічної спроможності експлуатанта
виконувати норми і правила з питань безпеки авіації у визначені
терміни, але не більше шести місяців, з перевіркою відповідних
показників щодо заборгованості. Таку програму підписує головний
бухгалтер та затверджує керівник експлуатанта і подає до
Укравіації для перевірки в десятиденний термін після затвердження
акта перевірки. Якщо експлуатант не виконує програми в зазначений
термін, то приймається рішення про припинення дії сертифіката
експлуатанта. 5.4. Якщо виявлено факти ненадання або надання недостовірної
інформації стосовно вимог та обов'язків з фінансово-економічної
спроможності виконання експлуатантом норм і правил з питань
безпеки авіації, особа, яка здійснює перевірку, обов'язково
зазначає це в акті. Якщо це призвело до порушень або до
незабезпечення відповідності показників фінансово-економічної
спроможності до критеріїв виконання експлуатантом норм і правил з
питань безпеки авіації залежно від їх вагомості, приймається
рішення стосовно припинення дії сертифіката експлуатанта.
6. Проведення перевірки фінансово-економічної
спроможності експлуатанта шляхом письмового запиту
6.1. При потребі можливе проведення перевірки
фінансово-економічної спроможності виконання експлуатантом норм і
правил з питань безпеки авіації шляхом письмового запиту. 6.2. Експлуатант повинен надати інформацію відповідно до
запиту Укравіації у 10-ти денний термін. 6.3. За результатами такої перевірки складається акт, який
затверджується керівником Укравіації. 6.4. Укравіація має право перевірки достовірності наданої
експлуатантом інформації на місцях. 6.5. Укравіація проводить перевірку фінансово-економічної
спроможності виконання експлуатантом норм і правил з питань
безпеки авіації один раз на рік.
7. Права та обов'язки Укравіації при здійсненні
перевірки фінансово-економічної спроможності виконання
експлуатантом норм і правил з питань безпеки авіації
7.1. Укравіація має право отримувати потрібні їй документи
експлуатанта з метою достовірної оцінки стану його
фінансово-економічної спроможності виконувати норми і правила з
питань безпеки авіації. 7.1. Укравіація має право отримувати необхідні документи
експлуатанта з метою достовірної оцінки стану
фінансово-економічної спроможності. 7.2. Укравіація має право призупинити дію сертифіката
експлуатанта у разі ненадання або надання недостовірної інформації
експлуатантом при його перевірці. 7.3. Укравіація зобов'язана забезпечувати конфіденційність
інформації, яка надається експлуатантом. Відповідальність за
втрату конфіденційної інформації посадові особи Укравіації несуть
відповідно до чинного законодавства.
8. Права та обов'язки експлуатанта
8.1. Надавати до Укравіації повну та достовірну інформацію і
документацію для перевірки фінансово-економічної спроможності
виконання експлуатантом норм і правил з питань безпеки авіації
згідно з цією Інструкцією. 8.2. Надавати до Укравіації всі зміни стосовно інформації,
яка була надана раніше для перевірки фінансово-економічної
спроможності виконання експлуатантом норм і правил з питань
безпеки авіації. 8.3. Поновити в місячний термін після закінчення календарного
року бізнес-план на наступні 24 місяці та за встановленим порядком
надати його до Укравіації. В окремих випадках, пов'язаних з
виробничою необхідністю, експлуатант може поновити бізнес-план
частіше, повідомивши про це Укравіацію за встановленим порядком. 8.4. Сприяти Укравіації в проведенні перевірки. 8.5. Експлуатант може оскаржити дії Укравіації шляхом
направлення до Укравіації відповідної заяви та документів, що
підтверджують неправильність дій, або у судовому порядку.
Начальник Головного управління
економічної політики Мінтрансу В.В.Бурдейвгору