Документ z0448-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.05.2018. Подивитися в історії? )

9) персоналізації вступником бланків відповідей або наявності в них додаткових відміток, не передбачених процедурою проведення вступних випробувань;

10) дострокового припинення роботи над тестом внаслідок порушення вступником вимог, передбачених підпунктами 5-9 пункту 2, пунктом 3 розділу ІІ цього Порядку;

11) реєстрації вступника для участі в другій сесії у випадках:

задоволення регламентною комісією апеляційної заяви щодо порушення процедури;

дострокового припинення вступником вступного випробування за станом здоров’я або у зв’язку з виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено рішенням регламентної комісії.

ІХ. Апеляція

1. Предметом апеляції є:

1) порушення процедури проведення вступного випробування, що може вплинути на об’єктивність результатів вступного випробування;

2) результати вступного випробування.

2. Розгляд апеляційних заяв щодо порушень процедури проведення вступного випробування здійснюють регламентні комісії.

3. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів вступного випробування здійснює апеляційна комісія.

4. Подати апеляційну заяву щодо порушень процедури проведення вступного випробування можна в день проведення вступного випробування в пункті тестування. Розгляд цих заяв здійснюється протягом 3 робочих днів із дня проведення вступного випробування.

За результатами розгляду заяв щодо порушення процедури проведення вступного випробування регламентна комісія приймає одне з таких рішень:

1) відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення вступних випробувань;

2) відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення вступних випробувань не впливає на об’єктивність результату вступного випробування;

3) вважати виявлене порушення процедури проведення вступних випробувань таким, що впливає на об’єктивність результату вступного випробування. У разі прийняття такого рішення регламентна комісія також приймає рішення:

подати клопотання до апеляційної комісії про анулювання результату вступного випробування через допущення стосовно особи порушення процедури проведення вступних випробувань;

допустити особу до проходження вступного випробування під час другої сесії за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання результатів вступного випробування.

Рішення про відмову за результатами розгляду заяви щодо порушення процедури вступних випробувань (у вигляді витягу з протоколу засідання регламентної комісії) надсилається заявнику наступного робочого дня після його прийняття.

Клопотання про анулювання результату вступного випробування через допущення стосовно особи порушення процедури проведення вступних випробувань надсилається до апеляційної комісії наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

Регіональний центр інформує учасника про прийняте апеляційною комісією рішення не пізніше наступного робочого дня після його отримання.

5. У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів вступного випробування вступник має право протягом 3 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів (у тому числі в день оголошення) подати апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань до Українського центру. У разі подання апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань за допомогою поштового зв’язку дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, що зафіксована в електронній скриньці Українського центру.

В апеляційній заяві щодо результатів вступних випробувань мають бути зазначені:

1) прізвище, ім’я, по батькові вступника;

2) номер екзаменаційного листка;

3) назва вступного випробування (єдиний вступний іспит чи єдине фахове вступне випробування), результат якого оскаржується. У разі оскарження результатів єдиного фахового вступного випробування зазначається також назва блоку ТЗНПК чи Право;

4) номер контактного телефону;

5) адреса, за якою може надсилатися офіційна кореспонденція;

6) дата подання апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань.

В апеляційній заяві щодо результатів вступних випробувань має бути зазначено бажання вступника щодо повторного визначення результатів за виконання завдань певного блоку єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту, що засвідчується його підписом.

6. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань здійснюється апеляційною комісією протягом 3 робочих днів із моменту їх отримання.

7. Під час розгляду апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань до уваги не беруться записи, зроблені вступником в зошиті із завданнями.

8. У ході розгляду апеляційних заяв щодо результатів здійснюється технічна перевірка виконання завдань для встановлення правильності визначення результатів вступного випробування під час автоматизованої комп’ютерної обробки бланків відповідей та персоналізації роботи.

9. Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщується на веб-сайті Українського центру.

10. Вступники, апеляційні заяви щодо результатів вступних випробувань яких винесені на розгляд, та/або їх представники можуть бути присутні на засіданні апеляційної комісії.

11. Апеляційна комісія за результатами розгляду апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань приймає одне з таких рішень:

1) відмовити в задоволенні апеляційної заяви;

2) задовольнити апеляційну заяву.

12. Причинами відмови в задоволенні апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань є:

1) відсутність помилок під час здійснення автоматизованої комп’ютерної обробки роботи та її персоналізації;

2) підтвердження рішення про анулювання результатів вступного випробування.

13. У разі задоволення апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань приймається одне з таких рішень:

1) про відновлення результату вступного випробування;

2) про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих вступником.

14. Якщо під час розгляду заяв щодо результатів вступних випробувань апеляційною комісією встановлено факт неправильної персоналізації роботи внаслідок технологічних помилок, допущених працівниками пункту тестування або пункту обробки, також може бути ухвалено рішення щодо зміни або анулювання результату вступного випробування іншого вступника (зокрема у випадку неподання таким вступником відповідної заяви).

15. Після прийняття апеляційною комісією відповідного рішення не пізніше ніж через 3 робочі дні зазначене рішення у вигляді витягу із протоколу розміщується на інформаційній сторінці «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ».

16. У разі прийняття апеляційною комісією рішень про зміну результатів вступного випробування інформація про результати, встановлені апеляційною комісією, розміщується на інформаційних сторінках вступників не пізніше ніж через 3 робочі дні із дня прийняття рішення.

Х. Громадське спостереження

1. Громадське спостереження за перебігом вступних випробувань забезпечується шляхом відкритості та прозорості, широкого та об’єктивного інформування громадськості про його проведення.

2. Громадські організації, засоби масової інформації, міжнародні організації та учасники проектів міжнародної технічної допомоги можуть брати участь у громадському спостереженні за проведенням вступних випробувань через уповноважених представників.

3. Організаційні та функціональні засади громадського спостереження за проведенням вступних випробувань, права та обов’язки громадських спостерігачів визначаються відповідно до вимог Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 25 листопада 2011 року № 1354, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1481/20219 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2016 року № 20).

XІ. Фінансування єдиного фахового вступного випробування

1. Фінансування заходів, що проводяться Українським та регіональними центрами під час підготовки, проведення та визначення результатів вступних випробувань, здійснюється за рахунок коштів, передбачених для реалізації бюджетної програми 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами».

2. Фінансування заходів, пов’язаних з організацією роботи приймальних комісій, здійснюється за рахунок коштів, передбачених для реалізації бюджетної програми 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики».

3. Фінансування заходів, пов’язаних з розробленням, рецензуванням та апробацією тестових завдань з метою формування бази тестових завдань для проведення вступних випробувань, може здійснюватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Генеральний директор
директорату вищої освіти
і освіти дорослихО.І. Шаров


Додаток 1
до Порядку організації
та проведення вступних випробувань,
що проводяться з використанням
організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання для вступу
на другий (магістерський) рівень
вищої освіти в 2018 році
(підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТОКДодаток 2
до Порядку організації
та проведення вступних випробувань,
що проводяться з використанням
організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання для вступу
на другий (магістерський) рівень
вищої освіти в 2018 році
(підпункт 14 пункту 4 розділу ІІІ)

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 роціДодаток 3
до Порядку організації та проведення
вступних випробувань, що проводяться
з використанням
організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання для вступу
на другий (магістерський) рівень
вищої освіти в 2018 році
(пункт 5 розділу V)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
учасника вступних випробуваньДодаток 4
до Порядку організації та проведення
вступних випробувань, що проводяться
з використанням
організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання для вступу
на другий (магістерський) рівень
вищої освіти в 2018 році
(пункт 7 розділу V)

ЖУРНАЛ
видачі екзаменаційних листківДодаток 5
до Порядку організації та проведення
вступних випробувань, що проводяться
з використанням
організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання для вступу
на другий (магістерський) рівень
вищої освіти в 2018 році
(пункт 7 розділу VIІI)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КАРТКА
до екзаменаційного листкаДодаток 6
до Порядку організації та проведення
вступних випробувань, що проводяться
з використанням
організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання для вступу
на другий (магістерський) рівень
вищої освіти в 2018 році
(пункт 9 розділу VIІI)

ВІДОМІСТЬ ЗМІН РЕЗУЛЬТАТІВ
вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році, за підсумками розгляду апеляційних заяв
вгору