Документ z0445-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.04.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.05.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

02.04.2019  № 194


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 квітня 2019 р.
за № 445/33416

Про внесення зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Пункт 17 розділу I Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами), доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Іноземний емітент, цінні папери якого допущені до обігу на території України, може розкривати в публічному доступі інформацію згідно з законодавством держави походження такого емітента.».

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

Голова Комісії

Т. Хромаєввгору