Документ z0444-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.12.2000, підстава - z0957-00

                                                          
ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 57/40/5 від 07.07.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 липня 1999 р.
vd990707 vn57/40/5 за N 444/3737
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держпідприємництва
N 86/63/5 ( z0957-00 ) від 26.12.2000 )
Про затвердження Інструкції про умови і правила
провадження підприємницької діяльності з
судово-експертної діяльності (ліцензійні умови) та
контроль за їх дотриманням

Відповідно до Закону України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ), Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ), на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.98 р.
N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок ліцензування підприємницької
діяльності" та відповідно до Положення про Ліцензійну палату
України, затвердженого Указом Президента України від 16.07.97
N 648/97, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження
підприємницької діяльності з судово-експертної діяльності
(ліцензійні умови) та контроль за їх дотриманням (далі -
Інструкція), що додається.
2. Управлінню ліцензування економічної діяльності Ліцензійної
палати України (Єфремову О.В.) та управлінню експертного
забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України (Головченко
Л.М.) в установленому порядку: 2.1. Подати Інструкцію в п'ятиденний термін на державну
реєстрацію в Міністерство юстиції України. 2.2. Довести Інструкцію до відома працівників управлінь
Ліцензійної палати України, представництв Ліцензійної палати в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
підпорядкованих Міністерству юстиції України науково-дослідних
інститутів судових експертиз, Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
юстиції, районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення) управлінь юстиції. 3. Управлінню контролю за процедурами ліцензування і
реєстрації Ліцензійної палати України (Апатенко О.П.) та
управлінню експертного забезпечення правосуддя Міністерства
юстиції України (Головченко Л.М.) передбачити у планах-графіках
роботи перевірки діяльності суб'єктів підприємницької діяльності,
що проводять судово-експертну діяльність, щодо дотримання ними
умов і правил провадження підприємницької діяльності. 4. Управлінню експертного забезпечення правосуддя та
управлінню господарського забезпечення Міністерства юстиції
України здійснити публікацію Інструкції у засобах масової
інформації. 5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністра юстиції
України від 19.10.94 р. N 27/5 ( z0016-95 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємництва ліцензій на
судово-експертну діяльність та умови і правила її здійснення",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 23.01.95 р.
N 16/552. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ліцензійної палати Музичука В.Т. та заступника Міністра
юстиції України Бірченка В.Г.
Голова Ліцензійної палати України С.І.Третьяков
Міністр юстиції України С.Р.Станік
Затверджено
Наказ Ліцензійної палати України,
Міністерства юстиції України
07.07.99 N 57/40/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 1999 р.
за N 444/3737
Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності з судово-експертної діяльності (ліцензійні
умови) та контроль за їх дотриманням
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до законів України
"Про судову експертизу" ( 4038-12 ), "Про підприємництво"
( 698-12 ) та Положення про порядок ліцензування підприємницької
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 3 липня 1998 року N 1020 ( 1020-98-п ) ( далі - Положення), і
визначає умови і правила провадження підприємницької діяльності з
судово-експертної діяльності (ліцензійні умови) та контроль за їх
дотриманням. 1.2. Міністерство юстиції України (далі - Мін'юст) видає
ліцензії на провадження підприємницької діяльності з
судово-експертної діяльності, відповідно до Положення про
експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів,
затвердженого наказом Міністра юстиції України від 15.07.97
N 285/7-А ( z0283-97 ) (додаток 5), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України від 04.08.97 N 283/2087. 1.3. Судово-експертна діяльність регулюється Законом України
"Про судову експертизу", Кримінальним процесуальним ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 ), Цивільним процесуальним ( 1501-06, 1502-06,
1503-06, 1504-06 ), Арбітражним процесуальним ( 1798-12 )
кодексами України, Інструкцією про призначення та проведення
судових експертиз, затвердженою наказом Міністра юстиції України
від 08.10.98 N 53/5 ( z0705-98 ), зареєстрованою у Міністерстві
юстиції України від 3.11.98 N 705/3145, а також іншими
нормативно-правовими актами з питань судової експертизи. 1.4. Дія Інструкції поширюється на всіх суб'єктів
підприємницької діяльності, незалежно від їх
організаційно-правових форм та форм власності, які проваджують
судово-експертну діяльність.
2. Права і обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності,
що здійснюють судово-експертну діяльність
2.1. Суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює
судово-експертну діяльність має право: - ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються
предмета судової експертизи, і подавати клопотання про надання
додаткових матеріалів; - вказувати в акті судової експертизи на факти, виявлені в
ході її проведення, які мають значення для справи і з приводу яких
йому не були поставлені питання; - викладати в письмовій або усній формі відповіді на питання,
які ставляться перед ним під час допиту; - з дозволу особи або органу, які призначили судову
експертизу, проводити дослідження в присутності підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного чи сторін у цивільних та арбітражних
справах; - з дозволу особи або органу, які призначили судову
експертизу, бути присутнім під час проведення слідчих чи судових
дій і заявляти клопотання, що стосуються предмета судової
експертизи; - подавати скарги на дії особи, у провадженні якої перебуває
справа, якщо ці дії порушують права судового експерта; - одержувати винагороду за проведення судової експертизи.
2.2. Суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює
судово-експертну діяльність зобов'язаний: - складати висновок експерта відповідно до вимог Інструкції
про призначення та проведення судових експертиз; - провести повне дослідження і дати обгрунтований та
об'єктивний висновок; - на вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора, судді, суду
давати роз'яснення щодо даного ним висновку; - заявляти самовідвід за наявності передбачених
законодавством підстав, які виключають його участь у справі; - повідомити в письмовій формі особу або орган, які
призначили експертизу, про неможливість її проведення, якщо
поставлене питання виходить за межі компетенції експерта або якщо
надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого
питання, а витребувані додаткові матеріали не були отримані. За наданий висновок експерт несе особисту відповідальність,
згідно з чинним законодавством.
2.3. Суб'єкту підприємницької діяльності, що здійснює
судово-експертну діяльність забороняється: - самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а
також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони
відображені у наданих йому матеріалах неоднозначно; - вступати в контакти, не передбачені порядком проведення
експертизи, з особами, якщо їх інтереси у будь-якій формі
стосуються експертизи; - суб'єкту підприємницької діяльності, залученому до
проведення судової експертизи з цивільних, арбітражних та
кримінальних справ, забороняється розголошувати дані попереднього
слідства без дозволу прокурора, слідчої особи, яка провадить
дізнання, та суду; - зберігати кримінальні, цивільні та арбітражні справи, а
також речові докази, що є об'єктами експертизи, поза службовим
приміщенням. Інші права та обов'язки судового експерта передбачаються
чинним законодавством.
3. Особливі умови і правила провадження підприємницької
діяльності з судово-експертної діяльності
3.1. Обов'язковою умовою здійснення підприємницької
діяльності з судово-експертної діяльності є наявність у особи, яка
залучена до проведення експертного дослідження, вищої освіти з
певної спеціальності, свідоцтва про присвоєння кваліфікації
судового експерта з правом проведення конкретних видів експертиз
та ліцензії Мін'юсту на здійснення судово-експертної діяльності. 3.2. Суб'єкт підприємницької діяльності для проведення
експертних досліджень відповідно до ст.ст. 4, 20 Закону України
"Про судову експертизу" ( 4038-12 ), ст.79
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05) та ст.54
Цивільно-процесуального кодексу України ( 1501-06 ) повинен мати
умови для діяльності судового експерта. 3.3.Суб'єкт підприємницької діяльності при виконанні
процесуальних дій повинен мати при собі і пред'являти на вимогу
відповідних посадових осіб свідоцтво про присвоєння йому
кваліфікації судового експерта та копію ліцензії на здійснення
судово-експертної діяльності. 3.4. У письмових висновках експерта, крім даних, передбачених
чинним законодавством, обов'язково зазначаються номери, дати
видачі і строки дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового
експерта та ліцензії на здійснення судово-експертної діяльності. 3.5. В ліцензії на здійснення судово-експертної діяльності
обов'язково зазначається вид експертної спеціальності, а також
номер свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта та
термін його дії. 3.6. Суб'єкт підприємницької діяльності може проводити
судово-експертну діяльність тільки з тих видів судових експертиз і
експертних спеціальностей, які зазначені в ліцензії. 3.7. У разі закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння
кваліфікації судового експерта, експерт втрачає право на
проведення судових експертиз, що може бути підставою для прийняття
рішення про зупинення дії ліцензії, до проходження експертом
переатестації. 3.8. Номери висновків проведених експертиз зазначаються в
журналі "Реєстрації експертиз".
4. Контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької
діяльності умов і правил провадження судово-експертної
діяльності
4.1. Метою контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької
діяльності, є перевірка дотримання ними умов і правил провадження
судово-експертної діяльності. 4.2. Контроль за додержанням суб'єктами підприємницької
діяльності умов та правил провадження судово-експертної діяльності
здійснюється управлінням експертного забезпечення правосуддя
Мін'юсту із залученням спеціалістів підвідомчих науково-дослідних
інститутів судових експертиз та обласними, районними управліннями
юстиції, а також Ліцензійною палатою України та її
представництвами. 4.3. Суб'єкти підприємницької діяльності, відповідно до
ст.ст.2, 8 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), у
кінці поточного року надсилають до Мін'юсту статистичні звіти про
кількість проведених експертиз. 4.4. Контрольна перевірка суб'єктів підприємницької
діяльності щодо дотримання умов і правил провадження
судово-експертної діяльності на підприємницьких засадах
проводиться один раз на рік, а також у разі потреби, зумовленої
надходженням скарг та заяв від установ та громадян. Під час зазначеної перевірки у суб'єктів підприємницької
діяльності перевіряються: - наявність журналу реєстрації висновків експертиз; - наявність других примірників висновків проведених експертиз
та відповідність їх реєстрації в журналі; - наявність матеріально-технічної бази (приміщення,
інструментального оснащення, спеціального обладнання, методичної
літератури: довідників, посібників, типових нормативів); - відповідність видів експертиз, проведених суб'єктами
підприємницької діяльності, зазначеним у ліцензії; - відповідність терміну дії ліцензії терміну дії свідоцтв про
присвоєння кваліфікації судового експерта; - наявність в кадровому складі юридичної особи, що займається
судово-експертною діяльністю, фахівців, атестованих за відповідною
експертною спеціальністю; 4.5. Під час зазначеної перевірки особи, які перевіряють,
мають право вимагати пояснення у суб'єктів підприємницької
діяльності з приводу заяв і скарг від установ та громадян щодо
судово-експертної діяльності підприємця. 4.6. Про заплановану перевірку суб'єкт підприємницької
діяльності повинен бути попереджений за 10 днів до її проведення.
У випадку наявності скарг або заяв громадян про порушення
ліцензійних умов та чинного законодавства, перевірка діяльності
суб'єкта підприємницької діяльності може бути проведена без
попередження. 4.7. При виявлені порушень умов і правил здійснення
судово-експертної діяльності Мін'юст та Ліцензійна палата України
направляють суб'єкту підприємницької діяльності обов'язкове для
виконання розпорядження про усунення цих порушень. 4.8. У випадках, передбачених законодавством, Мін'юст приймає
рішення про зупинення дії ліцензії чи її анулювання. 4.9. Судовий експерт може бути притягнутий до
відповідальності на підставах і в порядку, передбаченими
законодавством.вгору