Документ z0443-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.04.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2017  № 1084/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 квітня 2017 р.
за № 443/30311

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5

Відповідно до підпунктів 32-1, 83-28 пункту 4, підпунктів 1, 3, 3-2, 4 пункту 5 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, постанов Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 17 "Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції" та від 11 лютого 2016 року № 99 "Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги", а також у зв’язку зі зміною штатної структури Міністерства юстиції України НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до пункту 2 наказу Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством юстиції України перевірок діяльності територіальних органів юстиції", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 року за № 964/19702 (зі змінами), замінивши слова "Департамент взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.)" словами "Управління взаємодії з органами державної влади (Лозінський І.С.)".

2. Внести до Порядку проведення Міністерством юстиції України перевірок діяльності територіальних органів юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 року за № 964/19702, такі зміни:

1) абзац шостий пункту 2 викласти в такій редакції:

"територіальні органи юстиції - Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі;";

2) в абзацах першому, третьому пункту 9 слова "працівники Державної виконавчої служби України, Державної реєстраційної служби України," виключити;

3) у пункті 19 слова ", та за потреби працівників підвідомчих територіальних органів юстиції" виключити;

4) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. Управління взаємодії з органами державної влади надає інформацію про результати комплексної та контрольної перевірок державному секретарю Міністерства юстиції.

Державний секретар Міністерства юстиції приймає рішення про способи реалізації висновків та пропозицій за результатами комплексної, цільової та контрольної перевірки, про що повідомляється Міністру юстиції.";

5) пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. За результатами перевірок державним секретарем Міністерства юстиції може бути ініційовано дисциплінарне провадження стосовно керівників територіальних органів юстиції та їх заступників, яке здійснюється дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ Міністерства юстиції відповідно до Закону України "Про державну службу.";

6) пункт 26 виключити.

У зв`язку з цим пункти 27-29 вважати відповідно пунктами 26-28;

7) у тексті Порядку слова "Департамент взаємодії з органами влади", "Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності", "заступник Міністра юстиції - керівник апарату", "Департамент кадрової роботи та державної служби" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Управління взаємодії з органами державної влади", "Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку", "державний секретар Міністерства юстиції", "Департамент персоналу" у відповідних відмінках.

3. Управлінню взаємодії з органами державної влади (Лозінський І.С.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

П. Петренковгору