Документ z0443-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.04.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.05.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2014  № 180


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2014 р.
за № 443/25220

Про затвердження Змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання

Відповідно до Указу Президента України від 18 жовтня 2013 року № 566 „Про внесення зміни до пункту 7 Положення про Державну службу зайнятості України” та з метою забезпечення єдиного підходу в діяльності територіальних органів Державної служби зайнятості України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, а також міжрегіональних територіальних органів Державної служби зайнятості України при відборі навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2013 року за № 843/23375, що додаються.

2. Департаменту ринку праці та зайнятості (Зінкевич Н.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванкевича В.В.

Міністр

Л. Денісова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Заступник Міністра освіти і науки України –
керівник апарату

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок,
заступник Голови Федерації профспілок України

М.Ю. Бродський


О.С. ДніпровО. Мірошниченко
С.М. Кондрюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
03.04.2014  № 180


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2014 р.
за № 443/25220

ЗМІНИ
до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання

1. У пункті 1:

після слів „районах у містах” доповнити словами „а також відповідними міжрегіональними територіальними органами”;

слово „для” замінити словами „які надають платні освітні послуги з”.

2. У пункті 4 слова „інформації та” замінити словами „інформації або”.

3. У пункті 5:

абзац другий викласти в такій редакції:

„копію ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою окремою професією (спеціальністю, напрямом або галуззю знань); копію сертифіката про акредитацію навчального закладу (спеціальності) і додатка до нього чи у разі наявності - копію свідоцтва про атестацію з додатками;”;

абзаци четвертий та п’ятий після слова „гуртожитку” доповнити словами „або місць для забезпечення проживання безробітних у гуртожитках інших навчальних закладів”.

4. Пункт 11 викласти в такій редакції:

„11. Критеріями прийнятності навчальних закладів - претендентів на участь у відборі - є подання всіх документів, визначених пунктом 5 цього Порядку, відповідність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення для здійснення повного виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, умов проживання у гуртожитку (за наявності гуртожитку або місць для забезпечення проживання безробітних у гуртожитках інших навчальних закладів) вимогам законодавства.

Роботодавці, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних та з цією метою здійснюють їх професійне навчання за індивідуальними навчальними планами та індивідуальними навчальними програмами, у тому числі стажування, відбір не проходять. На період такого навчання роботодавці можуть забезпечувати безробітних місцем для проживання відповідно до законодавства.

Професійне навчання зареєстрованих безробітних за індивідуальними навчальними планами та індивідуальними навчальними програмами здійснюється у навчальних закладах на замовлення роботодавця без застосування процедури відбору.”.

5. У пункті 12:

абзац третій викласти в такій редакції:

„У першому етапі можуть брати участь представники навчальних закладів, що подали пропозиції про участь у відборі.”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

„третій - за результатами розгляду поданих документів Комісія, враховуючи вартість навчання, матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення, місце розташування навчального закладу, приймає рішення про відбір одного чи декількох навчальних закладів за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), які забезпечать професійну підготовку або перепідготовку, підвищення кваліфікації для зареєстрованих безробітних, проживання (за наявності гуртожитку або місць для забезпечення проживання безробітних у гуртожитках інших навчальних закладів) таких безробітних відповідно до законодавства.”.

6. У пункті 13 слово „п’яти” замінити словом „десяти”.

7. В абзаці другому пункту 16 слова „в якій проводився відбір, за умови подачі” замінити словами „за умови подачі йому”.

8. У пункті 17 слова „у період навчання між підпорядкованими їм територіальними органами у районах, містах, районах у містах та відібраними навчальними закладами” замінити словами „(за наявності гуртожитку або місць для забезпечення проживання безробітних у гуртожитках інших навчальних закладів) у період навчання між цими територіальними органами або підпорядкованими їм територіальними органами у районах, містах, районах у містах, відповідними міжрегіональними територіальними органами.”.

Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості


Н. Зінкевичвгору