Документ z0443-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.11.2009, підстава - z1089-09

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
11.04.2006 N 235
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2006 р.
за N 443/12317
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1284 ( z1089-09 ) від 27.10.2009 }
Про продовження строку подання щоквартальної
інформації за перший квартал 2006 року
акціонерними та холдинговими компаніями
зі значною державною часткою в статутному
капіталі та строку подання регулярної інформації
за 2005 рік відкритими акціонерними товариствами
підприємствами - емітентами облігацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісія з цінних паперів та фондового ринку
N 1591 ( z0097-07 ) від 19.12.2006 }

Відповідно до пунктів 10 та 15 частини другої статті 7 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
{ Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 248 ( z0875-01 ) від 04.09.2001, до якого вносились
зміни } 1. Продовжити строк подання щоквартальної інформації за
перший квартал 2006 року акціонерними товариствами та холдинговими
компаніями зі значною державною часткою в статутному капіталі,
передбаченої рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 4 вересня 2001 року N 248 ( z0875-01 ) "Про
порядок подання щоквартальної інформації акціонерними товариствами
та холдинговими компаніями зі значною державною часткою в
статутному капіталі", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 11 жовтня 2001 року за N 875/6066, до 25 червня 2006 року.
{ Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 72 ( z0431-98 ) від 09.06.1998, до якого вносились зміни }
2. Продовжити строк подання регулярної інформації за 2005 рік
відкритими акціонерними товариствами та підприємствами -
емітентами облігацій, передбаченої Положенням про надання
регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та
підприємствами - емітентами облігацій, затвердженим рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 червня
1998 року N 72 ( z0431-98 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 8 липня 1998 року за N 431/2871 (у редакції рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 січня
2000 року N 3 ( z0063-00 ), до 30 червня 2006 року.
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити: державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; опублікування цього рішення відповідно до чинного
законодавства України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 11 квітня 2006 року N 11
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
вгору