Документ z0443-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2005, підстава - z1209-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
21.04.2005 N 124/182
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2005 р.
за N 443/10723
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 308/519 ( z1209-05 ) від 05.10.2005 )
Про внесення змін до наказу Міністерства праці
та соціальної політики України та Міністерства охорони
здоров'я України від 06.04.2001 N 161/137

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від
22.01.2005 N 86 ( 86-2005-п ) "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" та від 09.04.2005 N 267 ( 267-2005-п ) "Про
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
Н А К А З У Є М О:
1. Унести до наказу Міністерства праці та соціальної політики
України та Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2001
N 161/137 ( z0333-01 ) "Про впорядкування та затвердження Умов
оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 11.04.2001 за N 333/5524 (із змінами та
доповненнями), такі зміни:
1.1. У пункті 2 наказу: 1.1.1. Підпункт 2 "б" доповнити абзацом такого змісту: "Посадові оклади працівників підвищуються, якщо діяльність
працівників за профілем збігається з наявним почесним або
спортивним званням"; 1.1.2. Підпункт 2 "в" вилучити; 1.1.3. Підпункт 3 доповнити підпунктом "в" такого змісту: "в) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі
25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Доплати за науковий ступінь встановлюються, якщо діяльність
працівників за профілем відповідає науковому ступеню".
1.2. Розділ 2 Умов оплати праці працівників закладів охорони
здоров'я та установ соціального захисту населення (далі - Умови)
викласти в новій редакції (додається).
1.3. У розділі 3 Умов: 1.3.1. Пункт 3.2 вилучити. У зв'язку з цим пункти 3.3, 3.4,
3.5, 3.6, 3.7 та 3.8 вважати, відповідно, пунктами 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 3.6 та 3,7; 1.3.2. В абзаці першому пункту 3.7 вилучити цифри "3.5".
1.4. У розділі 4 Умов: 1.4.1. Назву пункту 4.3 доповнити словами "та за науковий
ступінь"; 1.4.2. Доповнити пункт 4.3 підпунктами 4.3.4 та 4.3.5 такого
змісту: "4.3.4. Працівникам закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення встановлюються доплати за науковий
ступінь доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати), кандидата наук - у
граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати). Зазначені доплати встановлюються, якщо діяльність працівників
за профілем відповідає вченому званню або науковому ступеню. 4.3.5. Доплата за наявності наукового ступеня проводиться як
за основною роботою, так і за сумісництвом у залежності від обсягу
фактично виконаної роботи"; 1.4.3. В абзаці другому пункту 4.4.9 вилучити слова
"наукового ступеня і".
1.5. В абзацах четвертому, п'ятому, сьомому та восьмому
пункту 6.9 розділу 6 Умов слово та цифри "125 грн." замінити
словами та цифрами "з 1 квітня 2005 року - 300 грн., з 1 липня
2005 року - 321 грн."
1.6. Додаток 1 до Умов викласти у новій редакції (додається).
1.7. Доповнити додаток 5 до Умов приміткою такого змісту: "Працівникам санаторіїв, що проводять оздоровлення громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі
дітей, схемні посадові оклади підвищуються на підставі укладених
договорів з органами, що організовують ці оздоровлення, залежно
від обсягів цієї роботи."
2. Керівникам закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення установити працівникам посадові
оклади (ставки заробітної плати), виходячи з розмірів та у
терміни, передбачені розділом 2 Умов для відповідних посад
(професій) працівників.
Міністр праці та соціальної
політики України В.Кириленко
Міністр охорони здоров'я України М.Поліщук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України В.Матвійчук
Голова Центрального Комітету
профспілки працівників охорони
здоров'я України Т.Казаріна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
06.04.2001 N 161/137
( z0333-01 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
від 21.04.2005 N 124/182)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2005 р.
за N 443/10723

2. Схеми посадових окладів працівників закладів
охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення
2.1. Визначення схемних посадових окладів лікарів
------------------------------------------------------------------ | | Схемні посадові | | Посади | оклади (грн.): | | |-----------------| | |з 01.04.|з 01.07.| | | 2005 | 2005 | |----------------------------------------------+--------+--------| |2.1.1.|Лікарі-хірурги всіх найменувань* і | | | | |лікарі-ендоскопісти, | | | | |лікарі-анестезіологи, сімейні | | | | |лікарі**, які мають: | | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 549 | 587 | | | першу кваліфікаційну категорію | 499 | 533 | | | другу кваліфікаційну категорію | 453 | 484 | | | без категорії | 406 | 434 | |------+---------------------------------------+--------+--------| |2.1.2.|Лікар-інтерн, лікар-стажист | 393 | 420 | | |хірургічного профілю | | | |------+---------------------------------------+--------+--------| |2.1.3.|Лікарі інших спеціальностей, які мають:| | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 524 | 560 | | | першу кваліфікаційну категорію | 477 | 510 | | | другу кваліфікаційну категорію | 441 | 471 | | | без категорії | 393 | 420 | |------+---------------------------------------+--------+--------| |2.1.4.|Лікар-інтерн, лікар-стажист | 381 | 407 | ------------------------------------------------------------------ _______________
* Лікарі-хірурги всіх найменувань: лікар-хірург,
лікар-комбустіолог, лікар-хірург-проктолог,
лікар-ортопед-травматолог, лікар-уролог, лікар-нейрохірург,
лікар-хірург судинний, лікар-хірург серцево-судинний,
лікар-хірург-онколог, лікар-хірург торакальний, лікар-радіолог
(лікар з променевої терапії, лікар з радіонуклідної діагностики),
лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог;
лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює
хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в
умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог,
лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює
оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог,
лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її
компонентів, клітин та їх трансфузіологію. ** Лікарям, призначеним на посади лікарів загальної
практики - сімейних лікарів, у тому числі на посади керівників
підрозділів сімейної медицини та головних лікарів сімейних
амбулаторій, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна
категорія за спеціальностями: "терапія", "підліткова терапія",
"педіатрія", "медицина невідкладних станів" та "суднова медицина".
2.1.5. Схемні посадові оклади лікарів-хірургів усіх
найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів
підвищуються за здійснення оперативних втручань у залежності від
обсягу, складності й характеру їх праці при роботі: в
амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) - до 15 відсотків
схемного посадового окладу; денному стаціонарі хірургічного
профілю - до 25 відсотків; стаціонарі - до 40 відсотків.
2.1.6. Лікарям усіх спеціальностей (провізорам), які отримали
диплом з відзнакою після закінчення вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних закладів, схемний посадовий оклад
підвищується протягом 5 років на 5 відсотків.
2.1.7. Фахівцям з вищою немедичною освітою (психологи,
біологи, ентомологи, зоологи та інші) схемні посадові оклади
встановлюються на рівні окладів, передбачених для лікарів інших
спеціальностей (пункт 2.1.3).
2.1.8. Лікарям медичних відділів протезно-ортопедичних
підприємств та об'єднань схемні посадові оклади встановлюються
згідно з пунктом 2.1.1.
2.1.9. Схемні посадові оклади, передбачені пунктами 2.1.1 та
2.1.3, встановлюються для посад лікарів усіх найменувань незалежно
від типу закладу та місця його розташування.
2.1.10. Лікарям медико-соціальних експертних комісій (далі -
МСЕК), центрів (бюро) медико-соціальних експертиз (далі - ЦМСЕ),
що виїжджають у вихідні дні на засідання комісій поза місцем
постійної роботи, доплата здійснюється згідно з чинним
законодавством.
2.2. Визначення схемних посадових окладів керівників
структурних підрозділів
2.2.1. Лікарям - керівникам структурних підрозділів
(відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) схемні посадові
оклади встановлюються відповідно до пунктів 2.1.1-2.1.5 з
урахуванням кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розмірів на
10-25 відсотків у залежності від обсягу робіт, кількості
лікарських посад згідно зі штатним розписом, з урахуванням посад
завідувачів (посади лікарів-інтернів не враховуються) у розмірах: на 10 відсотків - при кількості лікарських посад до 3 одиниць
(включно); на 20 відсотків - при кількості лікарських посад понад 3 до
6 одиниць (включно); на 25 відсотків - при кількості лікарських посад понад 6
одиниць. 2.2.2. Завідувачам підстанцій швидкої медичної допомоги
схемні посадові оклади підвищуються на 10-25 відсотків у
залежності від напруженості й обсягу роботи: на 10 відсотків - підстанцій третьої категорії, у штатному
розписі яких є 2-5 виїзних бригад швидкої медичної допомоги
(40-120 посад персоналу); на 20 відсотків - підстанцій другої категорії, у штатному
розписі яких є 6-12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги
(120-240 посад персоналу); на 25 відсотків - підстанцій першої категорії, у штатному
розписі яких є понад 12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги
(понад 240 посад персоналу). 2.2.3. Лікарям - головам медико-соціальних експертних комісій
схемні посадові оклади встановлюються згідно з пунктами 2.1.1 та
2.1.3 в залежності від кваліфікаційної категорії з підвищенням їх
розмірів на 25 відсотків. 2.2.4. Лікарям - головам лікувально-льотних та
лікарсько-консультаційних комісій, міським, районним педіатрам,
старшим лікарям гірничорятувальних частин установлюється схемний
посадовий оклад за пунктом 2.1.3 з підвищенням його розміру на
20 відсотків, старшим лікарям оперативного відділу
(диспетчерської) станції швидкої медичної допомоги - на 10
відсотків. 2.2.5. Завідувачам відділень соціальної допомоги вдома,
соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації*,
стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги тощо,
територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян установлюються посадові оклади (у
залежності від кількості осіб, які обслуговуються):
------------------------------------------------------------------ | Кількість осіб | Розміри посадових окладів | | | (грн.), які встановлюються| | |---------------------------| | |з 01.04.2005 |з 01.07.2005 | |------------------------------------+-------------+-------------| |до 160 осіб | 417 | 446 | |------------------------------------+-------------+-------------| |від 161 до 320 | 430 | 460 | |------------------------------------+-------------+-------------| |від 321 до 480 | 441 | 471 | |------------------------------------+-------------+-------------| |від 481 до 640 | 453 | 484 | |------------------------------------+-------------+-------------| |від 641 до 800 | 464 | 496 | |------------------------------------+-------------+-------------| |понад 800 | 477 | 510 | ------------------------------------------------------------------
______________
* У разі зайняття даної посади лікарем відповідної
спеціальності, розмір схемного посадового окладу визначається за
пунктом 2.2.1.
2.3. Визначення схемних посадових окладів
середнього медичного персоналу
------------------------------------------------------------------ | Посади | Схемні посадові | | | оклади (грн.), | | | які встанов- | | | люються | | |-----------------| | |з 01.04.|з 01.07.| | | 2005 | 2005 | |----------------------------------------------+--------+--------| |2.3.1.|Сестри медичні, рентгенолаборанти, | | | | |інструктори, медичні статистики, зубні | | | | |техніки, гіпсові техніки - ортезисти; | | | | |сестри з дієтичного харчування, | | | | |які мають: | | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 369 | 394 | | | першу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 | | | другу кваліфікаційну категорію | 346 | 370 | | | без категорії | 334 | 357 | |------+---------------------------------------+--------+--------| |2.3.2.|Акушерки, сестри медичні: операційних, | | | | |перев'язувальних, відділень (груп, | | | | |палат) анестезіології та інтенсивної | | | | |терапії, пологових будинків (відділень,| | | | |палат), відділень (палат) | | | | |новонароджених та недоношених дітей, | | | | |станцій (відділень) швидкої медичної | | | | |допомоги та невідкладної медичної | | | | |допомоги, екстреної медичної допомоги, | | | | |аудіометристи, оптометристи; помічники:| | | | |санітарного лікаря, | | | | |лікаря-епідеміолога, | | | | |лікаря-паразитолога, ентомолога; | | | | |фельдшери, лаборанти | | | | |(фельдшери-лаборанти), медичні сестри | | | | |загальної практики*, які мають: | | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 406 | 434 | | | першу кваліфікаційну категорію | 381 | 407 | | | другу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 | | | без категорії | 346 | 370 | |------+---------------------------------------+--------+--------| |2.3.3.|Зубні лікарі, які мають: | | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 406 | 434 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 381 | 407 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 | | |- без категорії | 334 | 357 | |------+---------------------------------------+--------+--------| |2.3.4.|Реєстратори медичні, дезінфектори | 321 | 343 | ------------------------------------------------------------------
2.3.5. Старшим: сестрам медичним, фельдшерам, акушеркам,
зубним технікам та іншим фахівцям схемні посадові оклади
встановлюються за пунктом 2 з урахуванням відповідної
кваліфікаційної категорії з підвищенням на 10 відсотків. 2.3.6. Керівникам закладів охорони здоров'я та їх структурних
підрозділів із числа середнього медичного персоналу схемні
посадові оклади встановлюються за пунктом 2.3 у залежності від
кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розміру на
10-20 відсотків: на 10 відсотків - при кількості посад середнього медичного
персоналу згідно зі штатним розписом з урахуванням посади
керівника до 3 одиниць (включно); на 15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць (включно); на 20 відсотків - понад 10 одиниць. 2.3.7. Старшим сестрам медичним, медичним сестрам та медичним
реєстраторам МСЕК та ЦМСЕ, що виїжджають у вихідні дні на
засідання комісій поза місцем постійної роботи, доплата
здійснюється за фактичний час роботи згідно з чинним
законодавством. _______________
* Сестрам медичним, призначеним на посади сестер медичних
загальної практики, зберігається протягом 3 років кваліфікаційна
категорія за спеціальностями "фельдшер", "фельдшер швидкої
допомоги", "акушерка жіночої консультації", "медична сестра
стаціонару", "медична сестра поліклініки", "медична сестра
дитячого стаціонару", "медична сестра дитячої поліклініки".
2.4. Визначення схемних окладів молодшого
медичного персоналу
------------------------------------------------------------------- | Посади (професії) | Схемні оклади | | | (грн.), | | | які встанов- | | | люються | | |-----------------| | |з 01.04.|з 01.07.| | | 2005 | 2005 | |-----------------------------------------------+--------+--------| |2.4.1.|Молодші медичні сестри: операційних, | 300 | 321 | | |перев'язувальних, палатні, з догляду за | | | | |хворими | | | |------+----------------------------------------+--------+--------| |2.4.2.|Сестри-господині | 300 | 321 | |------+----------------------------------------+--------+--------| |2.4.3.|Молодші медичні сестри | 288 | 308 | | |(санітарки-буфетниці, санітарки-ванниці,| | | | |санітарки-прибиральниці та інші), інший | | | | |молодший медичний персонал | | | -------------------------------------------------------------------

2.5. Схемні оклади працівників територіальних
центрів соціального обслуговування пенсіонерів
та одиноких непрацездатних громадян, відділень
соціальної допомоги вдома і служб милосердя
------------------------------------------------------------------ | Посади (професії) | Схемні оклади | | | (грн.), | | | які встанов- | | | люються | | |------------------| | |з 01.04. |з 01.07.| | | 2005 | 2005 | |---------------------------------------------+---------+--------| |2.5.1.|Фахівці із соціальної роботи (із | | | | |соціальної допомоги вдома): | | | | |провідний | 453 | 484 | | |I категорії | 430 | 460 | | |II категорії | 406 | 434 | | |без категорії | 381 | 407 | |------+--------------------------------------+---------+--------| |2.5.2.|Соціальні працівники: | | | | |першої кваліфікаційної категорії | 369 | 394 | | |другої кваліфікаційної категорії | 346 | 370 | | |без категорії | 321 | 343 | |------+--------------------------------------+---------+--------| |2.5.3.|Молодша сестра милосердя, соціальний | 288 | 308 | | |робітник | | | ------------------------------------------------------------------
2.6. Визначення схемних посадових окладів керівних
працівників закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення
------------------------------------------------------------------ | Посади | Схемні посадові оклади, | | | які встановлюються за | | | групами з оплати праці | | | (грн.) | | |--------------------------| | | I | II |III | IV | V | | |--------------------------| | | з 01.04.2005 | |-------------------------------------+--------------------------| |2.6.1.|Керівник (головний лікар, | 597 | 570|536 |499 |477 | | |генеральний директор, | | | | | | | |директор, головний державний | | | | | | | |санітарний лікар, начальник, | | | | | | | |завідувач) | | | | | | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.2.|Головна медична сестра | 453 | 430|406 |393 |381 | | |(головний фельдшер) | | | | | | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.3.|Завідувач аптеки (структурний | | | | | | | |підрозділ | | | | | | | |лікувально-профілактичного | | | | | | | |закладу) | | | | | | | | провізор | 453 | 430|417 |406 | - | | | фармацевт | 417 | 406|393 |381 | - | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.4.|Начальник планово-економічного| 393 | 381|369 |360 |346 | | |відділу | | | | | | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.5.|Головні фахівці | 393 | 381|369 |360 | - | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.6.|Керівник молочної фабрики - | 406 | 393|381 |369 |360 | | |кухні | | | | | | | |Завідувач молочної кухні | 381 | 369|360 |346 |334 | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.7.|Начальники служб, відділів | 381 | 369|360 |346 | - | | |(крім планово-економічного | | | | | | | |відділу), начальник штабу | | | | | | | |цивільної оборони | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2005 | |----------------------------------------------------------------| |2.6.1.|Керівник (головний лікар, | 638 | 609|573 |533 |510 | | |генеральний директор, | | | | | | | |директор, головний державний | | | | | | | |санітарний лікар, начальник, | | | | | | | |завідувач) | | | | | | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.2.|Головна медична сестра | 484 | 460|434 |420 |407 | | |(головний фельдшер) | | | | | | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.3.|Завідувач аптеки (структурний | | | | | | | |підрозділ | | | | | | | |лікувально-профілактичного | | | | | | | |закладу) | | | | | | | | провізор | 484 | 460|446 |434 | - | | | фармацевт | 446 | 434|420 |407 | - | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.4.|Начальник планово-економічного| 420 | 407|394 |385 |370 | | |відділу | | | | | | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.5.|Головні фахівці | 420 | 407|394 |385 | - | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.6.|Керівник молочної фабрики - | 434 | 420|407 |394 |385 | | |кухні | | | | | | | |Завідувач молочної кухні | 407 | 394|385 |370 |357 | |------+------------------------------+-----+----+----+----+-----| |2.6.7.|Начальники служб, відділів | 407 | 394|385 |370 | - | | |(крім планово-економічного | | | | | | | |відділу), начальник штабу | | | | | | | |цивільної оборони | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2.6.8. Заступникам керівників закладів охорони здоров'я та
установ соціального захисту населення схемні посадові оклади
встановлюються на 5-15 відсотків нижче схемного посадового окладу
відповідного керівника, визначеного за пунктом 2.6.1
(без підвищення за кваліфікаційну категорію): заступникам керівника - лікарям - на 5 відсотків; заступнику керівника з економічних питань - на 10 відсотків; іншим заступникам - на 15 відсотків, головному бухгалтеру -
на 10-15 відсотків. 2.6.9. Керівникам лепрозоріїв, пунктів охорони здоров'я,
лікарських амбулаторій схемний посадовий оклад установлюється з
01.04.2005 в розмірі 441 грн., керівникам жіночих консультацій,
які не входять до складу інших лікувально-профілактичних
закладів, - 453 грн., з 01.07.2005 в розмірі 471 грн. та 484 грн.
відповідно. 2.6.10. Керівникам республіканської (Автономна Республіка
Крим), обласних, міських міст Києва і Севастополя ЦМСЕ - головним
експертам медико-соціальної експертизи республіки, області, міста
схемний посадовий оклад установлюється з 01.04.2005 в розмірі
570 грн., з 01.07.2005 в розмірі 609 гривень. 2.6.11. Схемні посадові оклади керівних працівників закладів
охорони здоров'я, фармацевтичних закладів та установ соціального
захисту населення встановлюються відповідно до показників
віднесення цих закладів до груп з оплати праці, які визначені в
додатку 2, із підвищенням їх розмірів за кваліфікаційну категорію: а) керівникам та їх заступникам - лікарям - за спеціальністю
"організація і управління охороною здоров'я", провізорам - за
спеціальністю "провізор-організатор", які мають:
з 01.04.2005 з 01.07.2005
вищу кваліфікаційну категорію на 130 грн. на 139 грн.
першу кваліфікаційну категорію на 93 грн. на 99 грн.
другу кваліфікаційну категорію на 70 грн. на 75 грн.
б) керівникам із числа середнього медичного (фармацевтичного)
персоналу та головним медичним сестрам, які мають:
з 01.04.2005 з 01.07.2005
вищу кваліфікаційну категорію на 82 грн. на 88 грн.
першу кваліфікаційну категорію на 53 грн. на 57 грн.
другу кваліфікаційну категорію на 25 грн. на 27 грн.
2.7. Схемні посадові оклади
працівників аптечних закладів
------------------------------------------------------------------ | Посади | Схемні посадові | | | оклади (грн.), | | | які встанов- | | | люються | | |------------------| | |з 01.04.| з 01.07.| | | 2005 | 2005 | |---------------------------------------------+--------+---------| |2.7.1.|Старший провізор, провізор | | | | |контрольно-аналітичної лабораторії, | | | | |провізор-аналітик, робота якого | | | | |пов'язана з перевірками підвідомчої | | | | |мережі, які мають: | | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 524 | 560 | | | першу кваліфікаційну категорію | 477 | 510 | | | другу кваліфікаційну категорію | 441 | 471 | | | без категорії | 406 | 434 | |------+--------------------------------------+--------+---------| |2.7.2.|Провізори, які мають: | | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 477 | 510 | | | першу кваліфікаційну категорію | 441 | 471 | | | другу кваліфікаційну категорію | 417 | 446 | | | без категорії | 393 | 420 | |------+--------------------------------------+--------+---------| |2.7.3.|Провізор-інтерн | 381 | 407 | |------+--------------------------------------+--------+---------| |2.7.4.|Фармацевти, які мають: | | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 406 | 434 | | | першу кваліфікаційну категорію | 381 | 407 | | | другу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 | | | без категорії | 346 | 370 | |------+--------------------------------------+--------+---------| |2.7.5.|Лаборанти контрольно-аналітичної | | | | |лабораторії, які мають: | | | | | вищу кваліфікаційну категорію | 369 | 394 | | | першу кваліфікаційну категорію | 360 | 385 | | | другу кваліфікаційну категорію | 346 | 370 | | | без категорії | 334 | 357 | |------+--------------------------------------+--------+---------| |2.7.6.|Продавець оптики | 310 | 331 | |------+--------------------------------------+--------+---------| |2.7.7.|Молодший фармацевт, продавець кіоску | 300 | 321 | |------+--------------------------------------+--------+---------| |2.7.8.|Фасувальник-пакувальник, молодша | 288 | 308 | | |медична сестра-мийниця | | | |------+--------------------------------------+--------+---------| |2.7.9.|Молодша медична сестра-мийниця, яка | 300 | 321 | | |використовує дезінфекційні засоби | | | ------------------------------------------------------------------
2.7.10. Посадові оклади провізорів, які зайняті винятково
інформаційною роботою, встановлюються на 5 відсотків вище
посадового окладу провізора з відповідною кваліфікаційною
категорією.
2.8. Схемні посадові оклади керівних працівників
аптечних закладів (крім баз, складів)
------------------------------------------------------------------ | Посади | Схемні посадові оклади, які | | | встановлюються за групами з | | | оплати праці (грн.) | | |-----------------------------| | | I | II | III | IV | V | | |-----------------------------| | | з 01.04.2005 | |----------------------------------+-----------------------------| |2.8.1. |Керівник (завідувач) | 477 | 453 | 430 | 417 | 406 | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.8.2. |Завідувач відділу: | | | | | | | | провізор | 430 | 406 | 393 | - | - | | | фармацевт | 406 | 381 | 369 | - | - | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.8.3. |Начальник господарського | 360 | 334 | - | - | - | | |відділу | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2005 | |----------------------------------------------------------------| |2.8.1. |Керівник (завідувач) | 510 | 484 | 460 | 446 | 434 | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.8.2. |Завідувач відділу: | | | | | | | | провізор | 460 | 434 | 393 | - | - | | | фармацевт | 434 | 407 | 394 | - | - | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.8.3. |Начальник господарського | 385 | 357 | - | - | - | | |відділу | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2.8.4. Посадові оклади завідувачів аптечних пунктів
установлюються з 01.04.2005 в розмірі 360 грн. - для провізорів,
346 грн. - для фармацевтів, з 01.07.2005 - в розмірі 385 грн. та
370 грн. відповідно. При обсязі робіт аптечного пункту, коли товарообіг відповідає
III групі з оплати праці, посадові оклади завідувачів аптечних
пунктів - провізора, фармацевта встановлюються на 15 та
20 відсотків нижче посадового окладу керівника аптечного закладу. 2.8.5. Завідувачу кіоску з обсягом річного планового
товарообігу на наступний рік нижче ніж 30 тис. грн. установлюється
схемний посадовий оклад з 01.04.2005 у розмірі 334 грн. та з
01.07.2005 - 357 грн.(перерахунок показників у додатку 2). 2.8.6. Посадові оклади керівних працівників аптечних
закладів, обсяг роботи яких перевищує удвічі показники щодо
I групи з оплати праці, установлюються на 10 відсотків вище, а при
перевищенні показників утричі - на 15 відсотків вище розмірів
окладів, визначених у пунктах 2.8.1-2.8.3. 2.8.7. Посадові оклади керівних працівників Центральної
районної аптеки (далі ЦРА): завідувача ЦРА, його заступників,
головного бухгалтера ЦРА, його заступника, завідувачів відділів та
їх заступників, які здійснюють постачання аптек усього району,
встановлюються за пунктом 8 з підвищенням: на 10 відсотків - при прикріпленні до ЦРА від 5 до 15 аптек; на 15 відсотків - при прикріпленні до ЦРА понад 15 аптек.
2.9. Схемні посадові оклади працівників
аптечних баз, складів
------------------------------------------------------------------ | Посади | Схемні посадові оклади, які | | | встановлюються за групами з | | | оплати праці (грн.) | | |-----------------------------| | | I | II | III | IV | V | | |-----------------------------| | | з 01.04.2005 | |----------------------------------+-----------------------------| |2.9.1.|Завідувач | 499 | 477 | 453 | 441 | 430 | |------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.9.2.|Завідувач відділу: | | | | | | | | провізор | 441 | 430 | 417 | 406 | 393 | | | фармацевт | 430 | 417 | 406 | 393 | 381 | |------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.9.3.|Начальник | 393 | 381 | - | - | - | | |планово-економічного | | | | | | | |відділу | | | | | | |------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.9.4.|Начальники (завідувачі) | 381 | 369 | 360 | 346 | 334 | | |інших відділів | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | з 01.04.2005 | |----------------------------------------------------------------| |2.9.1.|Завідувач | 533 | 510 |484 |471 | 460 | |------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.9.2.|Завідувач відділу: | | | | | | | | провізор | 471 | 460 | 446 | 434 | 420 | | | фармацевт | 460 | 446 | 434 | 420 | 407 | |------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.9.3.|Начальник | 420 | 407 | - | - | - | | |планово-економічного | | | | | | | |відділу | | | | | | |------+---------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.9.4.|Начальники (завідувачі) | 407 | 394 | 385 | 370 | 357 | | |інших відділів | | | | | | ------------------------------------------------------------------
2.9.5. Схемні посадові оклади керівників баз
спецмедпостачання
------------------------------------------------------------------ | Посади | Центральна база | Інші бази спецмедпостачання | | | спецмедпостачання | за групою з оплати праці | | | (грн.) | (грн.) | | | |-----------------------------| | | | I | II | III | IV | V | | | |-----------------------------| | | | з 01.04.2005 | |-------------+--------------------+-----------------------------| |Керівник | 570 | 536 | 510 | 489 | 464 | 441 | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2005 | |----------------------------------------------------------------| |Керівник | 609 | 573 | 545 | 523 | 496 | 471 | ------------------------------------------------------------------
2.9.6. Схемні посадові оклади керівників складів
спецмедпостачання
------------------------------------------------------------------ | Посади |Схемні посадові оклади, які встановлюються за| | | групами з оплати праці (грн.) | | |---------------------------------------------| | | I | II | III | IV | | |---------------------------------------------| | | з 01.04.2005 | |------------------+---------------------------------------------| |Керівник | 477 | 453 | 430 | 406 | |----------------------------------------------------------------| | з 01.04.2005 | |----------------------------------------------------------------| |Керівник | 510 | 484 | 460 | 434 | ------------------------------------------------------------------
2.9.7. Посадові оклади керівних працівників аптечних баз,
складів, обсяг роботи яких перевищує вдвічі показники щодо І
групи з оплати праці, підвищуються на 10 відсотків, а при
перевищенні показників утричі - на 15 відсотків. 2.9.8. Схемні посадові оклади керівників та їх заступників
з числа провізорів (фармацевтів) підвищуються за наявність
кваліфікаційної категорії у розмірах, наведених у пункті 2.6.11.
2.10. Посадові оклади працівників централізованих
бухгалтерій при закладах охорони здоров'я та органах
соціального захисту населення
2.10.1. Керівнику групи обліку встановлюється посадовий оклад
з 01.04.2005 у розмірі 369 гривень, з 01.07.2005 - у розмірі
394 гривні. 2.10.2. Фахівцям та технічним службовцям централізованих
бухгалтерій посадові оклади встановлюються відповідно до
пункту 2.12. 2.10.3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії
розмір посадового окладу визначається за пунктом 2.6.8, виходячи з
найвищої групи з оплати праці керівників закладів, які
обслуговуються централізованою бухгалтерією.
2.11. Схемні посадові оклади керівних працівників
будинків відпочинку, будинків творчості, пансіонатів,
туристських баз, профілакторіїв
------------------------------------------------------------------ | Посади | Схемні посадові оклади, які | | | встановлюються за групами з | | | оплати праці (грн.) | | |-----------------------------| | | I | II | III | IV | V | | |-----------------------------| | | з 01.04.2005 | |----------------------------------+-----------------------------| |2.11.1.|Директор (начальник) | 406 | 381 | 360 | 346 | 334 | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.11.2.|Начальник служби | 360 | 334 | - | - | - | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.11.3.|Начальник відділу | 360 | 334 | - | - | - | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2005 | |----------------------------------------------------------------| |2.11.1.|Директор (начальник) | 434 | 407 | 385 | 370 | 357 | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.11.2.|Начальник служби | 385 | 357 | - | - | - | |-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----| |2.11.3.|Начальник відділу | 385 | 357 | - | - | - | ------------------------------------------------------------------
2.12. Місячні посадові оклади керівників
інших структурних підрозділів, фахівців
та технічних службовців
------------------------------------------------------------------ | Посади | Місячні посадові | | | оклади (грн.), | | | які встанов- | | | люються | | |-------------------| | |з 01.04. |з 01.07. | | | 2005 | 2005 | |--------------------------------------------+---------+---------| |2.12.1. |Фахівці, які зайняті на роботах із | | | | |рентгенівськими, радіологічними, | | | | |радіаційними, радіометричними, | | | | |дозиметричними, радіохімічними, | | | | |лазерними, плазмовими, | | | | |компресорними, вакуумними, | | | | |електронними, телеметричними, | | | | |ультразвуковими апаратами, | | | | |приладами, препаратами та | | | | |обладнанням; інженери з охорони | | | | |праці, метрологи: | | | | |інженери: | | | | |провідний | 406 | 434 | | |I категорії | 381 | 407 | | |II категорії | 360 | 385 | | |без категорії | 346 | 370 | | |техніки: | | | | |I категорії | 346 | 370 | | |II категорії | 334 | 357 | | |без категорії | 321 | 343 | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.2. |Інженери служб (водопровідно- | | | | |каналізаційної, газової, ліфтової, | | | | |енергетичної, кондиціонування | | | | |повітря, опалення, ремонту): | | | | |провідний | 360 | 385 | | |I категорії | 346 | 370 | | |II категорії | 321 | 343 | | |без категорії | 310 | 331 | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.3. |Інженери всіх спеціальностей, | | | | |економіст, бухгалтер, бухгалтер- | | | | |ревізор, юрисконсульт, ветеринарний| | | | |лікар, агроном, інші фахівці: | | | | |провідний | 360 | 385 | | |I категорії | 346 | 370 | | |II категорії | 321 | 343 | | |без категорії | 310 | 331 | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.4. |Художник ектопротезного кабінету, | | | | |художник-окопротезист, редактор | 321 | 343 | | |центру здоров'я, художник | | | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.5. |Гідрогеолог: | | | | |I категорії | 346 | 370 | | |II категорії | 334 | 357 | | |без категорії | 321 | 343 | | |старший лаборант (з вищою освітою) | 334 | 357 | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.6. |Техніки всіх спеціальностей, | | | | |ветеринарний фельдшер, зоотехнік: | | | | |I категорії | 321 | 343 | | |II категорії | 310 | 331 | | |без категорії | 300 | 321 | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.7. |Завідувач виробництва (шеф-кухар): | | | | |у лікарнях до 500 ліжок | 310 | 331 | | |від 500 до 800 ліжок | 321 | 343 | | |понад 800 ліжок | 334 | 357 | | |у госпіталях та санаторіях до | 310 | 331 | | |150 ліжок | | | | |від 150 до 250 ліжок | 321 | 343 | | |понад 250 ліжок | 334 | 357 | | |в установах соціального захисту | 334 | 357 | | |населення | | | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.8. |Завідувач: | | | | |центрального складу, канцелярії | 334 | 357 | | |друкарського бюро, копіювально- | | | | |розмножувального бюро, | | | | |фотолабораторії, експедиції, | 310 | 331 | | |господарства, архіву, складу, | | | | |гуртожитку, пральні, клубу тощо | | | | |камери схову, віварію, кінного | 288 | 308 | | |двору | | | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.9. |Старші: товарознавець, касир, | | | | |інспектор, табельник, перекладач- | 310 | 331 | | |дактилолог, стенографістка | | | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.10.|Інші фахівці та технічні службовці:| | | | |товарознавець, експедитор, секретар| | | | |учбової частини, касир, інспектор, | | | | |агент з постачання, діловод, | | | | |архіваріус, табельник, | | | | |копіювальник, кресляр, | | | | |обліковець, друкарка, | | | | |секретар, стенографістка, | | | | |інкасатор, комендант, | | | | |паспортист, обліковець, | 300 | 321 | | |евакуатор, секретар-друкарка, | | | | |інші | | | | |Оператор диспетчерської служби | 300 | 321 | | |Диспетчер | 300 | 321 | | |Старший диспетчер | 310 | 331 | | |Оператор комп'ютерного набору | 300 | 321 | | |Старший оператор комп'ютерного | 310 | 331 | | |набору | | | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.11.|Старші: виконавець робіт (начальник| | | | |дільниці), майстер (у т.ч. | | | | |виробничого навчання), контрольний | 346 | 370 | | |майстер, інструктор з трудової | | | | |терапії | | | |--------+-----------------------------------+---------+---------| |2.12.12.|Майстер (у т.ч. виробничого | | | | |навчання), контрольний майстер, | 334 | 357 | | |механік, виконроб, інструктор з | | | | |трудової терапії | | | ------------------------------------------------------------------
2.13. Робітники, яким встановлюються місячні оклади
------------------------------------------------------------------ | Найменування професії | Місячні оклади | | | (грн.), | | | які встанов- | | | люються | | |-----------------| | |з 01.04.|з 01.07.| | | 2005 | 2005 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Береговий: матрос, робітник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Береговий: матрос, робітник (старший) | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Банник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Водій електро- та автовізка | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Водій транспортно-прибиральних машин | 300 | 321 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Водій самохідних механізмів | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Гардеробник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Єгер | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Єгер (старший) | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Опалювач | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Кастелянка | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Комірник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Комірник (старший) | 300 | 321 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Конюх | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Кубівник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Кур'єр | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Лісник | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Ліфтер | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | | | |від 2,5 до 5 метрів за сек | 280 | 299 | |від 5 до 7 метрів за сек | 288 | 308 | |більше 7 метрів за сек | 300 | 321 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Двірник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Робітник ритуальних послуг | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Черговий гуртожитку, поверху | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Старший електромеханік | 310 | 331 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Електромеханік | 300 | 321 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Оператор електрозв'язку | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Телеграфіст, телефоніст: | | | |I кл. | 310 | 331 | |II кл. | 300 | 321 | |III кл. | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Лаборант, який не має вищої освіти | 300 | 321 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Оператор заправних станцій | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Сторож | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Гідрометеоспостерігач | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Візник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Візник з вивезення нечистот з вигрібних ям | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Маркувальник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Машиніст із прання та ремонту спецодягу | 288 | 308 | |(білизни) | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Комплектувальник білизни | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Прасувальник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Апаратник хімічного чищення | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Оператор апаратів мікрофільмування та | 300 | 321 | |копіювання | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Оператор електронно-обчислювальних та | | | |обчислювальних машин: | | | |I категорії | 310 | 331 | |II категорії | 300 | 321 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Оператор електронно-обчислювальних та | 310 | 331 | |обчислювальних машин (старший) | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Оператор копіювальних і розмножувальних машин:| | | |при одержанні копій на папері | 288 | 308 | |при виготовленні друкарських форм із текстових| 300 | 321 | |і штрихових оригіналів | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Палітурник документів | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Натирач підлоги | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Натирач підлоги з цінних порід деревини | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Приймальник золота стоматологічних установ | 300 | 321 | |(підрозділів) | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Перукар | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Офіціант | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Провідник із супроводження вантажів | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Робітник з благоустрою (на роботах з видалення| 288 | 308 | |нечистот вручну) | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Робітник з обслуговування й ремонту будинків | 300 | 321 | |(обладнання) | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Садівник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Сатураторник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Склографіст (ротаторник) | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Підсобний робітник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Ремонтувальник висотних частин будинків | 310 | 331 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Препаратор | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Склопротиральник | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Робітник з догляду за тваринами | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Прибиральник територій | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Прибиральник службових приміщень | 280 | 299 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Прибиральник виробничих приміщень | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Прибиральник сміттєпроводів | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Фотограф | 300 | 321 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Швачка | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Вантажник | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Електроосвітлювач | 288 | 308 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Робітники з наладки, експлуатації та ремонту | 310 | 331 | |електронного та іншого особливо складного | | | |обладнання | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Висококваліфіковані робітники, які зайняті на | 321 | 343 | |особливо важливих і відповідальних роботах | | | |(у т.ч. з ремонту взуття та з виробничого | | | |навчання) | | | |----------------------------------------------+--------+--------| |Робітники, які зайняті комплексним | | | |обслуговуванням і ремонтом будинків: | | | |за 2-5 професіями | 310 | 331 | |за 6 і більше професіями | 321 | 343 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Оптик медичний | 321 | 343 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Механік дизельної та холодильної установок | 310 | 331 | ------------------------------------------------------------------
2.14. Місячні оклади робітників, які зайняті
на вантажно-розвантажувальних роботах
------------------------------------------------------------------ | Найменування робіт | Місячні оклади | | | (грн.), | | | які встанов- | | | люються | | |-----------------| | |з 01.04.|з 01.07.| | | 2005 | 2005 | |----------------------------------------------+--------+--------| |2.14.1.|При навантаженні (розвантаженні) на | 288 | 308 | | |судна шкідливих для здоров'я вантажів,| | | | |що змерзлись, і вантажів з вагою | | | | |одного місця понад 50 кг: у гарячому | | | | |стані металу, агломерату і шлаку, | | | | |руди, пеку, вугілля, вугільного | | | | |брикету, креозоту, подової й анодної | | | | |маси, азбесту, негашеного вапна та | | | | |мінеральної вати, цементу | | | |-------+--------------------------------------+--------+--------| |2.14.2.|При навантаженні (розвантаженні) у | 288 | 308 | | |залізничні вагони, автомобілі та інший| | | | |рухомий склад шкідливих для здоров'я | | | | |вантажів, що змерзлись, і вантажів з | | | | |вагою одного місця понад 50 кг на | | | | |судна інших вантажів | | | |-------+--------------------------------------+--------+--------| |2.14.3.|При навантаженні (розвантаженні) у | 280 | 299 | | |залізничні вагони, автомобілі та інший| | | | |рухомий склад решти вантажів, на | | | | |внутрішньоскладській переробці | | | | |вантажів | | | ------------------------------------------------------------------
2.14.4. Оплата праці вантажників, які зайняті на виконанні
підсобних, допоміжних і господарських робіт, пов'язаних із
вантажно-розвантажувальними роботами (прибирання вантажних
складів, територій вантажних дільниць тощо), за години переходів,
переїздів на інші дільниці робіт, а також години простою не з їх
вини проводиться за пунктом 2.14.3.
2.14.5. Вантажникам, які працюють у нічний час,
установлюються місячні оклади: при відрядній оплаті з 01.04.2005 - 280 гривень; з 01.07.2005 - 299 гривень; при погодинній оплаті з 01.04.2005 - 288 гривень; з 01.07.2005 - 308 гривень.
2.15. Працівники підсобних сільських господарств
2.15.1. Посадові оклади керівників підсобних сільських
господарств
------------------------------------------------------------------ | Посади |Місячні посадові | | |оклади (грн.), | | |які встанов- | | |люються | | |-----------------| | |з 01.04.|з 01.07.| | | 2005 | 2005 | |----------------------------------------------+--------+--------| |Директор, завідувач підсобного сільського | | | |господарства з обсягом виробництва продукції: | | | |до 50 тис.грн. | 334 | 357 | |понад 50 тис.грн. | 360 | 385 | ------------------------------------------------------------------
2.15.2. Місячні оклади робітників підсобних сільських
господарств
------------------------------------------------------------------ | Професії |Місячні оклади, які встановлюються | | | за кваліфікаційними розрядами | | | (грн.) | | |-----------------------------------| | | I | II | III | IV | V | VI | | |-----------------------------------| | | з 01.04.2005 | |----------------------------+-----------------------------------| |Механізатори | 288 | 290 | 296 | 301 |304 |310 | |----------------------------+------+------+-----+-----+----+----| |Робітники, зайняті: | | | | | | | | на ремонтних і верстатних | 288 | 290 | 296 | 301 |304 |310 | |роботах | | | | | | | | на верстатних роботах з | 300 | 302 | 306 | 314 |317 |321 | |обробки металу та інших | | | | | | | |матеріалів різанням на | | | | | | | |металообробних верстатах | | | | | | | |----------------------------+------+------+-----+-----+----+----| |Робітники, які зайняті на | | | | | | | |ручних роботах: | | | | | | | | у тваринництві | 280 | - | - | - | - | - | | у рослинництві | 288 | - | - | - | - | - | | трактористи-машиністи | 280 | 288 | 290 | 296 |301 |304 | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2005 | |----------------------------------------------------------------| |Механізатори | 308 | 310 | 316 | 322 |325 |331 | |----------------------------+------+------+-----+-----+----+----| |Робітники, зайняті: | | | | | | | | на ремонтних і верстатних | 308 | 310 | 316 | 322 |325 |331 | |роботах | | | | | | | | на верстатних роботах з | 321 | 323 | 327 | 336 |339 |343 | |обробки металу та інших | | | | | | | |матеріалів різанням на | | | | | | | |металообробних верстатах | | | | | | | |----------------------------+------+------+-----+-----+----+----| |Робітники, які зайняті на | | | | | | | |ручних роботах: | | | | | | | | у тваринництві | 299 | - | - | - | - | - | | у рослинництві | 308 | - | - | - | - | - | | трактористи-машиністи | 299 | 308 | 310 | 316 |322 |255 | ------------------------------------------------------------------
2.16. Місячні тарифні ставки працівників
автомобільного транспорту
2.16.1. Водії вантажних автомобілів
----------------------------------------------------------------------- | | Місячні тарифні ставки, які встановлюються | | | за групами автомобілів (грн.) | | |-----------------------------------------------------| | | I група | II група | III група | | |-----------------+-----------------+-----------------| | Вантажо- |бортові |спеціалізовані і |автомобілі для | | підйомність |автомобілі, |спеціальні |перевезення | | |автомобілі- |автомобілі: |цементу, | | |фургони |самоскиди, |отрутохімікатів, | | |загального |технічної |трупів, | | |призначення |допомоги, |безводного | | | |снігоочищувальні,|аміаку, аміачної | | | |поливально-мийні,|води, сміття, що | | | |підмітально- |гниє, | | | |прибиральні, |асенізаційних | | | |автонавантажувачі|вантажів | | | |та інші | | | |-----------------+-----------------+-----------------| | |з 01.04.|з 01.07.|з 01.04.|з 01.07.|з 01.04.|з 01.07.| | | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | |---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |до 1,5 | 288 | 308 | 290 | 310 | 296 | 316 | |понад 1,5 до 3 | 290 | 310 | 296 | 316 | 301 | 322 | |понад 3 до 5 | 296 | 316 | 301 | 322 | 304 | 325 | |понад 5 до 7 | 301 | 322 | 304 | 325 | 310 | 331 | |понад 7 до 10 | 304 | 325 | 310 | 331 | 315 | 337 | |понад 10 до 20 | 310 | 331 | 315 | 337 | 319 | 341 | |понад 20 до 40 | 315 | 337 | 319 | 341 | 321 | 343 | |понад 40 до 60 | 321 | 343 | 321 | 343 | - | - | |понад 60 | - | - | 321 | 343 | - | - | -----------------------------------------------------------------------
2.16.2. Водії легкових (у т.ч. спеціальних) автомобілів
------------------------------------------------------------------ | Клас | Робочий обсяг | Місячні тарифні ставки (грн.),| | автомобіля | двигуна (л) | які встановлюються | | | |-------------------------------| | | |загальні |при роботі на | | | | |легкових автомобілях | | | | |у м. Києві і в містах| | | | |з чисельністю | | | | |населення 500 тис. | | | | |чоловік і більше; на | | | | |санітарних | | | | |автомобілях (крім | | | | |швидкої допомоги) | | | |-------------------------------| | | | з 01.04.2005 | |-------------+------------------+-------------------------------| |Особливо |до 1,8 | 288 | 296 | |малий і малий| | | | |Середній |понад 1,8 до 3,5 | 290 | 301 | |Великий |понад 3,5 | 296 | 304 | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2005 | |----------------------------------------------------------------| |Особливо |до 1,8 | 308 | 316 | |малий і малий| | | | |Середній |понад 1,8 до 3,5 | 310 | 322 | |Великий |понад 3,5 | 316 | 325 | ------------------------------------------------------------------
2.16.3. Водії автомобілів швидкої медичної допомоги та
оперативних автомобілів із спеціальним звуковим сигналом (типу
"сирена")
------------------------------------------------------------------ | Клас автомобіля | Робочий обсяг |Місячні тарифні ставки| | | двигуна (л) | (грн.), | | | | які встановлюються | | | |----------------------| | | | з 01.04. | з 01.07. | | | | 2005 | 2005 | |------------------------+----------------+----------+-----------| |Особливо малий і малий |до 1,8 | 304 | 325 | |Середній (а також |понад 1,8 до 3,5| 310 | 331 | |автобуси спеціальні та | | | | |швидкої медичної | | | | |допомоги) | | | | |Великий (а також |понад 3,5 | 315 | 337 | |автобуси спеціальні та | | | | |швидкої медичної | | | | |допомоги) | | | | ------------------------------------------------------------------
2.16.4. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
---------------------------------------------------------------------------- | | Габаритна | Місячні тарифні ставки (грн.), | | Клас автобуса |довжина автобуса | які встановлюються | | | (м) |----------------------------------------| | | | |при роботі на | | | | загальні |автобусах у м. Києві | | | | |та інших містах із | | | | |чисельністю населення | | | | |500 тис. чоловік і | | | | |більше; на санітарних | | | | |автобусах (крім | | | | |швидкої медичної | | | | |допомоги) | | | |-----------------+----------------------| | | |з 01.04.|з 01.07.| з 01.04. | з 01.07. | | | | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | |---------------+-----------------+--------+--------+-----------+----------| |Особливо малий |до 5 | 290 | 310 | 296 | 316 | |Малий |а) понад 5 до 6,5| 296 | 316 | 301 | 322 | | |б) понад | 301 | 322 | 304 | 325 | | |6,5 до 7,5 | | | | | |Середній |понад 7,5 до 9,5 | 304 | 325 | 310 | 331 | |Великий |а) понад 9,5 | 310 | 331 | 315 | 337 | | |до 11 | | | | | | |б) понад 11 до 12| 315 | 337 | 319 | 341 | | |в) понад 12 до 15| 319 | 341 | 321 | 343 | | |г) понад 15 до 18| 321 | 343 | 321 | 343 | ----------------------------------------------------------------------------
2.16.5. Водії мотоциклів, моторолерів і мотонарт з
01.04.2005 - 288 грн., з 01.07.2005 - 308 гривень. 2.16.6. Начальнику гаража із рухомим складом від 50 до
100 одиниць (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин)
установлюється посадовий оклад з 01.04.2005 у розмірі 360 грн., а
більше 100 одиниць - 406 грн., з 01.07.2005 - у розмірі 385 грн.
та 434 грн. відповідно. 2.16.7. Старшим механікам, які здійснюють керівництво
автотранспортними підрозділами закладів охорони здоров'я і установ
соціального захисту населення з рухомим складом від 25 до
50 наявних автомобілів, шляхових машин, посадовий оклад
установлюється з 01.04.2005 в розмірі 321 грн., механікам з
рухомим складом від 15 до 25 одиниць - 310 грн., з 01.07.2005 - у
розмірах 343 грн. та 331 грн. відповідно. 2.16.8. Водіям санітарних автомобілів місячні тарифні ставки
підвищуються на 20 відсотків.
2.17. Місячні оклади робітників, зайнятих на ремонті
рухомого складу, устатковання, на верстатних роботах
і на роботах у спеціалізованих цехах (із нормальними
умовами праці)
------------------------------------------------------------------ | Професії | Місячні оклади, які | | | встановлюються за розрядами | | | (грн.) | | |-----------------------------| | | I | II |III | IV | V | VI | | |-----------------------------| | | з 01.04.2005 | |----------------------------------+-----------------------------| |2.17.1. Робітники з ремонту | 280| 288| 290| 296|301| 304 | |устаткування (рухомого складу, | | | | | | | |суден та автомобілів), | | | | | | | |контрольно-вимірювальних приладів | | | | | | | |та автоматів; | | | | | | | |ремонтно-будівельних, | | | | | | | |енергетичних, ливарних, | | | | | | | |ковальських, паросилового | | | | | | | |обладнання, електролітичних, | | | | | | | |компресорних, | | | | | | | |вентиляційно-зволожувальних і | | | | | | | |кисневих установок, очисних споруд| | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.2. Робітники, що виконують | 288| 290| 296| 301|304| 310 | |верстатні роботи з обробки металу| | | | | | | |та інших матеріалів різанням на | | | | | | | |металообробних верстатах, роботи з| | | | | | | |холодної штамповки металу та інших| | | | | | | |матеріалів, виготовлення і ремонту| | | | | | | |інструменту і технологічної | | | | | | | |оснастки | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.3. Робітники у виробничих | 288| 290| 296| 301|304| 310 | |цехах, безпосередньо зайняті | | | | | | | |ремонтом і наладкою основного | | | | | | | |технологічного | | | | | | | |електроенергетичного, | | | | | | | |експериментального і наукового | | | | | | | |обладнання, машин, механізмів, | | | | | | | |суден, автомобілів та іншого | | | | | | | |рухомого складу, | | | | | | | |електронно-вимірювальної техніки, | | | | | | | |контрольно-вимірювальних приладів | | | | | | | |і автоматики | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.4. Робітники у виробничих | 296| 301| 304| 310|315| 319 | |цехах та підрозділах, | | | | | | | |безпосередньо зайняті ремонтом | | | | | | | |автомобільних шин та | | | | | | | |виготовленням гумово-технічних | | | | | | | |виробів | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.5. Робітники, зайняті | 280| 288| 290| 296|301| 304 | |ремонтом та обслуговуванням | | | | | | | |водопровідних та каналізаційних | | | | | | | |систем, ремонтом та виготовленням | | | | | | | |меблів та інших виробів із | | | | | | | |дерева, ремонтом та виготовленням | | | | | | | |взуття, експлуатацією та | | | | | | | |обслуговуванням котелень; | | | | | | | |газозварювальники | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.6. Робітники, зайняті | 288| 290| 296| 301|304| 310 | |ремонтом та обслуговуванням | | | | | | | |технологічного обладнання та | | | | | | | |електрообладнання | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.7. Робітники, зайняті в | 290| 296| 301| 304|310| 315 | |будівництві, на | | | | | | | |ремонтно-будівельних і | | | | | | | |ремонтно-вантажних роботах, та | | | | | | | |робітники учбово-виробничих | | | | | | | |(учбових) майстерень | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.8. Кухарі та інші виробничі | 280| 288| 290| 296|301| 304 | |робітники громадського харчування | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.9. Ливарники, полірувальники | 296| 301| 304| 310|317| 321 | |----------------------------------------------------------------| | з 01.07.2005 | |----------------------------------------------------------------| |2.17.1. Робітники з ремонту | 299| 308| 310| 316|322| 325 | |устаткування (рухомого складу, | | | | | | | |суден та автомобілів), | | | | | | | |контрольно-вимірювальних приладів | | | | | | | |та автоматів; | | | | | | | |ремонтно-будівельних, | | | | | | | |енергетичних, ливарних, | | | | | | | |ковальських, паросилового | | | | | | | |обладнання, електролітичних, | | | | | | | |компресорних, | | | | | | | |вентиляційно-зволожувальних і | | | | | | | |кисневих установок, очисних споруд| | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.2. Робітники, що виконують | 308| 310| 316| 322|325| 331 | |верстатні роботи з обробки металу| | | | | | | |та інших матеріалів різанням на | | | | | | | |металообробних верстатах, роботи з| | | | | | | |холодної штамповки металу та інших| | | | | | | |матеріалів, виготовлення і ремонту| | | | | | | |інструменту і технологічної | | | | | | | |оснастки | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.3. Робітники у виробничих | 308| 310| 316| 322|325| 331 | |цехах, безпосередньо зайняті | | | | | | | |ремонтом і наладкою основного | | | | | | | |технологічного | | | | | | | |електроенергетичного, | | | | | | | |експериментального і наукового | | | | | | | |обладнання, машин, механізмів, | | | | | | | |суден, автомобілів та іншого | | | | | | | |рухомого складу, | | | | | | | |електронно-вимірювальної техніки, | | | | | | | |контрольно-вимірювальних приладів | | | | | | | |і автоматики | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.4. Робітники у виробничих | 316| 322| 325| 331|337| 341 | |цехах та підрозділах, | | | | | | | |безпосередньо зайняті ремонтом | | | | | | | |автомобільних шин та | | | | | | | |виготовленням гумово-технічних | | | | | | | |виробів | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.5. Робітники, зайняті | 299| 308| 310| 316|322| 325 | |ремонтом та обслуговуванням | | | | | | | |водопровідних та каналізаційних | | | | | | | |систем, ремонтом та виготовленням| | | | | | | |меблів та інших виробів із | | | | | | | |дерева, ремонтом та виготовленням| | | | | | | |взуття, експлуатацією та | | | | | | | |обслуговуванням котелень; | | | | | | | |газозварювальники | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.6. Робітники, зайняті | 308| 310| 316| 322|325| 331 | |ремонтом та обслуговуванням | | | | | | | |технологічного обладнання та | | | | | | | |електрообладнання | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.7. Робітники, зайняті в | 310| 316| 322| 325|331| 337 | |будівництві, на | | | | | | | |ремонтно-будівельних і | | | | | | | |ремонтно-вантажних роботах, та | | | | | | | |робітники учбово-виробничих | | | | | | | |(учбових) майстерень | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.8. Кухарі та інші виробничі | 299| 308| 310| 316|322| 325 | |робітники громадського харчування | | | | | | | |----------------------------------+----+----+----+----+---+-----| |2.17.9. Ливарники, полірувальники | 316| 322| 325| 331|339| 343 | ------------------------------------------------------------------
2.18. Визначення посадових окладів працівників
центрів медичної статистики, інформаційно-аналітичних
центрів та автоматизованих систем управління
2.18.1. Посадові оклади керівників центрів медичної
статистики, інформаційно-аналітичних центрів та автоматизованих
систем управління
------------------------------------------------------------------ |Чисельність населення, що |Групи з|Посадові оклади (грн.),| |обслуговується |оплати |які встановлюються | |лікувально-профілактичними | праці | | |закладами, які закріплені за | | | |центрами медичної статистики, | |-----------------------| |інформатики та автоматизованих | | з 01.04. | з 01.07. | |систем управління (тис. чол.) | | 2005 | 2005 | |--------------------------------+-------+-----------+-----------| |понад 2500 | I | 510 | 545 | |від 1500 до 2500 | II | 489 | 523 | |від 500 до 1500 | III | 464 | 496 | |до 500 | IV | 441 | 471 | ------------------------------------------------------------------
За наявності у керівників центрів медичної статистики,
інформаційно-аналітичних центрів кваліфікаційної категорії за
спеціальністю "організація та управління охороною здоров'я" їх
посадові оклади підвищуються у розмірах, установлених у пункті
2.6.11.
2.18.2. Керівникам відділів (бюро) автоматизованих систем
управління посадові оклади встановлюються за пунктом 2.12.3 із
підвищенням на 20 відсотків. 2.18.3. Посадові оклади інших працівників центрів медичної
статистики, інформаційно-аналітичних центрів та автоматизованих
систем управління встановлюються за пунктами 2.12, 2.13. 2.18.4. Керівнику центру статистики МОЗ України схемний
посадовий оклад установлюється з 01.04.2005 у розмірі 536 грн., з
01.07.2005 - 573 гривні.
2.19. Ставки погодинної оплати праці працівників,
які залучаються закладами та організаціями
для проведення консультацій
------------------------------------------------------------------ |Науковий ступінь, вчене звання |Ставки погодинної оплати (грн.) | | | які встановлюються | | |--------------------------------| | | з 01.04.2005 | з 01.07.2005 | |-------------------------------+---------------+----------------| |Професор, доктор медичних наук | 31,34 | 33,5 | |-------------------------------+---------------+----------------| |Доцент, кандидат медичних наук | 26,38 | 28,2 | |-------------------------------+---------------+----------------| |Особи, які не мають наукового | 23,1 | 24,69 | |ступеня, зі стажем роботи не | | | |менше 5 років | | | ------------------------------------------------------------------
2.19.1. Ставки погодинної оплати праці академіка та
члена-кореспондента підвищуються на 25 відсотків від ставок
погодинної оплати праці професора та доктора медичних наук. 2.19.2. Разова консультація тривалістю менше однієї години
сплачується як за годину. 2.19.3. Оплата за час, витрачений на перебування в дорозі,
проводиться лікарям-консультантам, виходячи із посадового окладу
лікаря відповідної спеціальності за фактичний час перебування у
дорозі. 2.19.4. Цей порядок оплати праці лікарів-консультантів не
застосовується при оплаті праці лікарів, які залучаються до
проведення консультацій у закладах, у штаті яких вони є.
Начальник Управління організації
заробітної плати Міністерства
праці та соціальної політики
України Л.І.Колеснікова-Гузевата
Директор Департаменту
економічного розвитку охорони
здоров'я, управління фінансовими
і матеріальними ресурсами
Міністерства охорони здоров'я
України Л.І.Карамушка

Додаток 1
до Умов оплати праці
працівників закладів охорони
здоров'я та установ
соціального захисту
населення України
( z0333-01 )
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України,
Міністерства охорони
здоров'я України
від 21.04.2005 N 124/182)

ТАРИФІКАЦІЙНИЙ СПИСОК
працівників _____________________ на _______ рік
(назва закладу)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Назва |Пріз-|Ква- | | Обсяг | Доплати, | Надбавки, |Місячний | |з/п|струк- |вище |ліфі-| | роботи | що мають | що мають |фонд | | |турного|ім'я |ка- | Посадовий оклад |за даною | обов'язковий | обов'язковий |заробітної| | |підроз-|та по|ційна| | посадою | характер | характер |плати | | |ділу та|бать-|кате-| | (1,0; | | |(у грн.) | | |посад |кові |горія| | 0,75; | | | | | | | | | | 0,5; | | | | | | | | | | 0,25) | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+---------+----------------+----------------| | | | | | |схемний | підвищення |усього| інші |усього|за |за |за | |за | | | | | | | |посадо- | схемного |схем- | підвищення |поса- |ос- |су- |нау- | розмір |трива-| розмір | | | | | | |вий | посадового |ний | схемного |довий |нов-|міс-|ковий | доплати |лість | надбавки| | | | | | |оклад, | окладу |поса- | посадового |оклад |ною |ниц-|сту- | |без- | | | | | | | |установ-| |довий | окладу |(гр.9+|по- |твом|пінь, | |пере- | | | | | | | |лений за|------------------|оклад |---------------|+ 10 +|са- | |шкід- |---------|рвної |---------| | | | | | |розді- |за |за |за |(гр.5-|за |за |інші|+ 11 +|дою | |ливі |у |аб- |робо- |у |аб- | | | | | | |лом 2 |опе- |заві-|ква- |8) |шкід-|по- | |+ 12) | | |умови |від-|со- |ти, |від-|со- | | | | | | |Умов |ратив-|дува-|ліфі-| |ливі |чес-| | | | |робіт-|сот-|лют-|клас- |сот-|лют-| | | | | | | |ні |ння, |ка- | |умо- |не | | | | |никам |ках |ний |ність,|ках |ний | | | | | | | |втру- |стар-|ційну| |ви, |зва-| | | | |(дода-| |роз-|май- | |роз-| | | | | | | |чання |шин- |кате-| |зас- |ння | | | | |ток | |мір |стер- | |мір | | | | | | | | |ство,|горію| |тосу-| | | | | |8), | | |ність,| | | | | | | | | | |сані-|ке- | |вання| | | | | |шеф- | | |за | | | | | | | | | | |тар- |рів- | |дез. | | | | | |кухарю| | |спец- | | | | | | | | | | |ний |никам| |засо-| | | | | | | | |кон- | | | | | | | | | | |тран-|та їх| |бів | | | | | | | | |тин- | | | | | | | | | | |спорт|зас- | | | | | | | | | | |гент | | | | | | | | | | | |туп- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |никам| | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-----+-----+--------+------+-----+-----+------+-----+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |---+-------+-----+-----+--------+------+-----+-----+------+-----+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-----+-----+--------+------+-----+-----+------+-----+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-----+-----+--------+------+-----+-----+------+-----+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------+-----+-----+--------+------+-----+-----+------+-----+----+----+------+----+----+------+----+----+------+----+----+----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом
у т. ч.
лікарі
середній медперсонал
молодший медперсонал
інший персонал
Керівник закладу
Головний бухгалтер
Члени комісії:

Для проведення роботи з визначення посадових окладів
працівників закладів охорони здоров'я та розмірів надбавок за
наказом керівника створюється постійно діюча комісія у складі:
заступник керівника з економічних питань (спеціаліст-економіст),
головний бухгалтер, працівник, який займається питаннями кадрів,
голова профспілкового комітету та інші особи, які можуть
залучатися керівником закладу. Тарифікаційну комісію очолює
керівник закладу. Тарифікаційна комісія у своїй роботі керується діючими
умовами оплати праці та іншими нормативними актами з цих питань. Порядок роботи тарифікаційної комісії визначається головою
комісії. Тарифікаційний список складається щорічно, є документом для
складання штатного розпису, додається до нього і підписується
всіма членами комісії. У разі зміни протягом року розміру посадового окладу, доплат
та надбавок тарифікаційною комісією вносяться відповідні зміни до
тарифікаційного списку. Тарифікаційний список заповнюється окремо за кожним
структурним підрозділом та посадою. Кількість посад у тарифікаційному списку повинна збігатися з
кількістю посад у штатному розписі. Вакантні посади відображаються у відповідних структурних
підрозділах з установленням середніх окладів, передбачених схемою
посадових окладів. Нарахування заробітної плати бухгалтерією провадиться окремо
за основною посадою, при роботі за сумісництвом та виконанні
обов'язків тимчасово відсутнього працівника.вгору