Документ z0442-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.04.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2017   № 434


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 квітня 2017 р.
за № 442/30310

Про затвердження Норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою приведення норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, у відповідність до чинних нормативно-правових актів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 29 грудня 2016 року № 1650 „Про затвердження Норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 січня 2017 року за № 44/29912.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, а Норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, застосовуються з 01 січня 2017 року.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України
з питань європейської інтеграції

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілокЮ. БуцаД. ОлійникО.О. Шубін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної  політики України
20.03.2017  № 434


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 квітня 2017 р.
за № 442/30310

НОРМИ
оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету

Види робіт

Розміри оплати праці, гривень

за індивідуальну експертизу
(з 01 січня 2017 року)

за експертизу в складі експертної групи
(з 01 січня 2017 року)

Керування роботою експертної групи

-

591

Участь у засіданні експертної групи

-

83

Складання висновків за розділом чи окремим питанням об’єкта наукової та науково-технічної експертиз

591

512

Складання висновку в цілому (зведеного висновку) щодо об’єкта наукової та науково-технічної експертиз

896

591

Складання висновку в цілому про виконання робіт за державними, міждержавними, галузевими, міжгалузевими, інноваційними програмами та проектами державного значення

990

-

Консультування з окремих питань експертизи, попередній аналіз об’єкта наукової та науково-технічної експертиз

110

110

__________
Примітки:


1. Якщо експерт при розгляді одного об’єкта наукової та науково-технічної експертиз виконує кілька видів вищезазначених робіт, сумарний розмір оплати з 01 січня 2017 року не повинен перевищувати:
591 грн – за експертизу в складі експертної групи, індивідуальну експертизу;
896 грн – за складання висновку в цілому щодо об’єкта наукової та науково-технічної експертиз;
990 грн – за складання висновку в цілому про виконання робіт за державними, міждержавними, галузевими, міжгалузевими, інноваційними програмами та проектами державного значення.
2. При експертизі об’єкта наукової та науково-технічної експертиз, виконаного іноземною мовою (крім російської), розмір оплати за проведення експертизи підвищується на 15 відсотків.
3. В окремих випадках за поданням Міністерства освіти і науки України та погодженням із Міністерством соціальної політики України і Міністерством фінансів України оплата за проведення експертизи великомасштабних об’єктів може перевищувати розміри оплати, визначені цими Нормами, за умови обов’язкового дотримання обмежень, установлених Законом України „Про наукову і науково-технічну експертизу”, у межах коштів, передбачених на відшкодування витрат на експертизу.

Заступник директора
Департаменту заробітної плати
та умов праці – начальник відділуА. Литвинвгору