Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України від 24.04.2014680/5
Документ z0442-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.08.2018, підстава - z0877-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2014  № 680/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2014 р.
за № 442/25219

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1470/5 від 10.08.2015
№ 1079/5 від 11.04.2016
№ 3004/5 від 21.10.2016
№ 2484/5 від 27.07.2018}

Відповідно до підпункту 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 27 лютого 2014 року № 795-VII «Про внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» щодо приведення його у відповідність із Конституцією України» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н.А.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І.В.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної реєстраційної
служби України

Голова Державної виконавчої служби України
І.С. Алексєєв

Д.А. Сторожук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
24.04.2014 № 680/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2014 р.
за № 442/25219

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

{Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства юстиції № 30/5 від 17.04.2002, до якого вносились зміни}

1. У Типовому положенні про відділ державної реєстрації актів цивільного стану районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління юстиції, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 17 квітня 2002 року № 30/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2002 року за № 371/6659 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 22 квітня 2008 року № 643/5):

1) у пункті 2 слова «актами Президента України та» замінити словами «указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами»;

2) абзац другий пункту 7 виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.

2. У Порядку взаємодії Міністерства юстиції України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 6 червня 2011 року № 1495/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 червня 2011 року за № 682/19420:

1) у розділі VI:

у пункті 6.1 слова «доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, листів» замінити словами «указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів»;

в абзаці другому пункту 6.17 слова «Президентом України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;

2) у пунктах 7.1, 7.3 - 7.5 розділу VIІ слова «актам Президента України та Кабінету Міністрів України», «актів Президента України, Кабінету Міністрів України» замінити відповідно словами «указам Президента України та постановам Верховної Ради України, прийнятим відповідно до Конституції та законів України, актам Кабінету Міністрів України», «указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України»;

3) у підпунктах «е», «є» пункту 8.1 розділу VIІІ слова «доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, листів» замінити словами «указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів».

3. У пункті 1 Порядку проведення Міністерством юстиції України перевірок діяльності територіальних органів юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 8 серпня 2011 року № 1955/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 року за  № 964/19702 (зі змінами), слова «актів і доручень Президента України» замінити словами «указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів».

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2484/5 від 27.07.2018}

{Пункт 5 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства юстиції № 1019/5 від 06.07.2012, до якого вносились зміни}

5. У пункті 2 та підпункті 4.25 пункту 4 Типового положення про відділ державної реєстрації актів цивільного стану головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 6 липня 2012 року № 1019/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2012 року за № 1166/21478 (зі змінами), слова «актами Президента України та» замінити словами «указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами».

6. У пункті 1.1 розділу І Порядку проведення Державною реєстраційною службою України перевірок діяльності реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 березня 2013 року № 569/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2013 року за  № 511/23043, слова «актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України» замінити словами «указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України».

7. У пункті 1.2 розділу І Типового положення про Науково-методичну раду Центрального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 квітня 2013 року № 667/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 592/23124, слова «актами Президента України,» замінити словами «указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами».

{Пункт 8 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства юстиції № 1494/5 від 25.07.2013, до якого вносились зміни}

8. У пункті 1 розділу І Порядку проведення Державною виконавчою службою України перевірок діяльності структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 липня 2013 року № 1494/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2013 року за № 1260/23792, слова «актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України» замінити словами «указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України».

Директор Департаменту
реєстрації та систематизації
нормативних актів,
правоосвітньої діяльності
Н.А. Железняквгору