Документ z0442-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.01.2011, підстава - z0026-11

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.04.2007 N 233
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2007 р.
за N 442/13709
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
податкової служби
N 1010 ( z0026-11 ) від 24.12.2010 }
Про затвердження Змін
до форми податкового розрахунку збору
за забруднення навколишнього природного середовища
та Інструкції щодо складання податкового
розрахунку збору за забруднення
навколишнього природного середовища

Відповідно до зміни, внесеної постановою Кабінету Міністрів
України від 18.10.2006 N 1423 ( 1423-2006-п ) до додатка 1 до
Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього
природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 N 303
( 303-99-п ), та керуючись статтею 8 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) та підпунктом "ї"
підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до:
1.1. Форми податкового розрахунку збору за забруднення
навколишнього природного середовища, затвердженої наказом
Державної податкової адміністрації України від 17.03.2005 N 111,
( z0357-05 ) зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
01.04.2005 за N 357/10637, що додаються.
1.2. Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору
за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої
наказом Державної податкової адміністрації України від 17.03.2005
N 111 ( z0357-05 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
01.04.2005 за N 357/10637, що додаються.
2. Департаменту податку на прибуток та інших податків і
зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.):
2.1. Подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.
2.2. Після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з
питань фінансів і банківської діяльності подати цей наказ до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Департаменту інформатизації процесів оподаткування
(Годунов О.Л.) унести відповідні зміни до програмного забезпечення
комп'ютерної обробки даних податкових розрахунків збору за
забруднення навколишнього природного середовища.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Боєнка Л.Є.
Голова А.І.Брезвін
ПОГОДЖЕНО:  
Перший заступник
Міністра фінансів України  В.А.Копилов
Перший заступник Міністра
охорони навколишнього
природного середовища України  С.С.Куруленко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.В.Дашкевич

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Наказ Державної податкової
Ради України з питань фінансів адміністрації України
і банківської діяльності 16.04.2007 N 233
від 03.04.2007 N 33
Голова Комітету П.О.Порошенко

ЗМІНИ
до форми податкового розрахунку збору за забруднення
навколишнього природного середовища
( z0357-05 )

1. У податковому розрахунку збору за забруднення
навколишнього природного середовища:
назву колонки 3 викласти у такій редакції: "Нормативи збору (7), грн/т (грн/одиницю (2)";
назву колонки 4 викласти у такій редакції: "Коефіцієнт індексації нормативів збору (8)";
назву колонки 10 викласти у такій редакції: "Загальні суми збору (9), грн коп. (к.2 х к.3 х к.4 х к.5 х к.6) або (к.8 + к.9)";
виноски після розрахункової частини доповнити виносками (7),
(8) і (9) такого змісту: "(7) Записуються базові нормативи збору, якими вважаються
значення нормативів збору на 31 грудня 2006 року, а для
нововведених - на 31 грудня року їх введення. (8) Коефіцієнт обчислюється шляхом ділення на 100 значення
індексу споживчих цін (індексу інфляції) за попередній рік у
відсотках.
Якщо індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік
не перевищує 100 відсотків, у відповідних рядках колонки 4
ставиться позначка "х". (9) Формула (к.2 х к.3 х к.4 х к.5 х к.6) використовується
для визначення загальної суми збору платниками, щодо яких
відповідно до законодавства не встановлюються ліміти на викиди, та
платниками - власниками відходів, які відповідно до законодавства
звільняються від одержання лімітів на розміщення відходів; формула
(к.8 + к.9) - платниками, які одержують ліміти на скиди та
розміщення відходів".
2. У додатку до податкового розрахунку збору за забруднення
навколишнього природного середовища "Перерахунок податкового
зобов'язання збору за забруднення навколишнього природного
середовища за минулий період":
назву колонки 3 викласти у такій редакції: "Нормативи збору(5), грн/т (грн/одиницю (3))";
назву колонки 4 викласти у такій редакції: "Коефіцієнт індексації нормативів збору (6)";
назву колонки 10 викласти у такій редакції: "Загальні суми збору (7), грн коп. (к.2 х к.3 х к.4 х к.5 х к.6) або (к.8 + к.9)";
виноски після розрахункової частини доповнити новими
виносками (5), (6) і (7) такого змісту: "(5) Записуються базові нормативи збору, якими вважаються
значення нормативів збору на 31 грудня 2006 року, а для
нововведених - на 31 грудня року їх введення. (6) Коефіцієнт обчислюється шляхом ділення на 100 значення
індексу споживчих цін (індексу інфляції) за попередній рік у
відсотках.
Якщо індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік
не перевищує 100 відсотків, у відповідних рядках колонки 4
ставиться позначка "х". (7) Формула (к.2 х к.3 х к.4 х к.5 х к.6) використовується
для визначення загальної суми збору платниками, щодо яких
відповідно до законодавства не встановлюються ліміти на викиди, та
платниками - власниками відходів, які відповідно до законодавства
звільняються від одержання лімітів на розміщення відходів; формула
(к.8 + к.9) - платниками, які одержують ліміти на скиди та
розміщення відходів".
Директор Департаменту
податку на прибуток
та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів) Н.В.Хоцянівська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
16.04.2007 N 233
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28.04.2007 р.
за N 442/13709

ЗМІНИ
до Інструкції щодо
складання податкового розрахунку збору за забруднення
навколишнього природного середовища
( z0357-05 )

1. Пункт 1.1 розділу 1 "Загальні положення" після слів у
дужках "(далі - Порядок)" доповнити словами та цифрами "Порядку
розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та
розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 03.08.1998 N 1218 ( 1218-98-п ) (із змінами) (далі -
Порядок N 1218)" і далі за текстом.
2. У пункті 3.3 розділу 3 "Порядок заповнення розрахунку": підпункти 3.3.3 і 3.3.4 викласти у такій редакції:
"3.3.3. в колонці 3 (к.3) "Нормативи збору" рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т.д.,
2.1, 2.2, 2.3 і т.д.,
3.1, 3.2, 3.3 і т.д.,
4.1, 4.2, 4.3 і т.д. - записуються базові нормативи
збору, якими вважаються значення нормативів збору на 31
грудня 2006 року, а для нововведених - на 31 грудня року їх
введення. 3.3.4. в колонці 4 (к.4) "Коефіцієнт індексації нормативів
збору" рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т.д.,
2.1, 2.2, 2.3 і т.д.,
3.1, 3.2, 3.3 і т.д.,
4.1, 4.2, 4.3 і т.д. - записується коефіцієнт
індексації нормативів збору, що розраховується шляхом ділення
на 100 значення індексу споживчих цін (індексу інфляції) за
попередній рік у відсотках. Якщо індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік
не перевищує 100 відсотків, у відповідних рядках колонки 4 (к.4)
ставиться позначка "х";
підпункт 3.3.6 доповнити абзацом такого змісту: "У разі, якщо відповідно до законодавства платники - власники
відходів звільняються від одержання лімітів на розміщення
відходів, у рядках 4.1, 4.2, 4.3 і т.д. ставиться позначка "х";
підпункт 3.3.7 доповнити абзацом такого змісту: "У разі, якщо відповідно до законодавства платники - власники
відходів звільняються від одержання лімітів на розміщення
відходів, у рядках 4.1, 4.2, 4.3 і т.д. ставиться позначка "х";
підпункт 3.3.8 викласти у такій редакції: "3.3.8. в колонці 9 (к.9) "Суми збору, обчисленого за
понадлімітні обсяги" рядки 3.1, 3.2, 3.3 і т.д., 4.1, 4.2, 4.3 і т.д. - заповнюються, якщо значення
відповідних рядків колонки 2 перевищують значення відповідних
рядків колонки 7. У такому разі записуються у гривнях з копійками,
з відповідним округленням до двох десяткових знаків за
загальновстановленими правилами суми збору, які розраховуються як
добуток значень колонок 3, 4, 5, 6, різниці значень колонок 2 і 7
відповідних рядків і коефіцієнта 5, що застосовується за
понадлімітні обсяги скидів і розміщення відходів відповідно до
пункту 8 Порядку ( 1218-98-п ); якщо значення відповідних рядків колонки 2 не перевищують
значення відповідних рядків колонки 7, то такі рядки
прокреслюються; у разі, якщо відповідно до законодавства платники - власники
відходів звільняються від одержання лімітів на розміщення
відходів, у рядках 4.1, 4.2, 4.3 і т.д. ставиться позначка "х";
підпункт 3.3.9 викласти у такій редакції: "3.3.9. в колонці 10 (к.10) "Загальні суми збору" Загальні суми збору записуються у гривнях з копійками, з
відповідним округленням до двох десяткових знаків за
загальновстановленими правилами, що розраховуються для рядків: 1.1, 1.2, 1.3 і т.д., 2.1, 2.2, 2.3 і т.д. - як добуток значень відповідних рядків
за колонками 2, 3, 4, 5 і 6; 3.1, 3.2, 3.3 і т.д. - як сума значень відповідних рядків
колонок 8 і 9; 4.1, 4.2, 4.3 і т.д. - як сума значень відповідних рядків
колонок 8 і 9, якщо відповідно до законодавства платники одержують
ліміти на розміщення відходів; як добуток значень відповідних
рядків за колонками 2, 3, 4, 5 і 6, якщо відповідно до
законодавства платники - власники відходів звільняються від
одержання лімітів на розміщення відходів".
Директор Департаменту
податку на прибуток
та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів) Н.В.Хоцянівськавгору