Документ z0441-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.05.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

16.03.2018  № 60


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2018 р.
за № 441/31893

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Національного агентства України з питань державної служби

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України «Про державну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Національного агентства України з питань державної служби (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню кадрового менеджменту та персоналу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Керівникам структурних підрозділів апарату Національного агентства України з питань державної служби забезпечити стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, відповідно до Порядку, затвердженого цим наказом.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

К.О. ВащенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України
з питань державної служби
16.03.2018  № 60


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2018 р.
за № 441/31893

ПОРЯДОК
стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Національного агентства України з питань державної служби

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Національного агентства України з питань державної служби.

2. У цьому Порядку термін «молодь» означає громадян України віком до 35 років, які є студентами вищих навчальних закладів або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

3. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою діяльності НАДС та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.

4. Зарахування на стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті НАДС (далі - стажист), і згоди керівника відповідного структурного підрозділу апарату НАДС, що оформлюється наказом Голови НАДС, а у разі відсутності Голови НАДС - одного із заступників, який виконує його обов’язки. До заяви стажист додає резюме у довільній формі.

5. Стажування молоді в апараті НАДС може здійснюватися з ініціативи Голови НАДС або його заступників, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та осіб, які бажають пройти стажування.

6. Стажування молоді здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників апарату НАДС, а саме:

повний робочий день - понеділок-четвер з 9:00 до 18:00 год, п’ятниця з 9:00 до 16:45 год, обідня перерва з 13:00 до 13:45 год;

неповний робочий день передбачає роботу стажиста не менше ніж 4 години у робочі дні.

7. На період стажування в апараті НАДС за стажистом закріплюється керівник стажування із числа керівників структурних підрозділів апарату НАДС.

8. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток), який затверджує керівник стажування.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформаційних довідок, проектів розпорядчих і нормативних документів).

Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі.

Терміни завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.

9. Керівник стажування:

складає та затверджує індивідуальний план стажування;

забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу;

залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

10. Стажист:

зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

зобов’язаний додержувати правил внутрішнього службового розпорядку НАДС, етики та культури поведінки;

може брати участь у роботі структурного підрозділу та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів;

має право отримувати інформацію для виконання покладених на нього завдань та індивідуального плану стажування.

11. Стажист після закінчення стажування повинен підготувати письмовий звіт про виконання індивідуального плану стажування з власними висновками про його організацію та проведення, який засвідчує своїм підписом.

12. Керівник стажування після закінчення стажування готує довідку або характеристику, яка містить інформацію про результати стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажиста, одержаних ним знань та навичок, професійних, ділових та особистих якостей, у двох примірниках, один з яких надається стажисту, а другий передається для зберігання до служби управління персоналом разом з усіма документами про проходження стажування.

13. Стажування проходить на безоплатній основі. НАДС не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті НАДС, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найм житла.

Начальник відділу управління
персоналом апарату НАДС
та територіальних органів
Управління кадрового
менеджменту та персоналу

Л. ЛимаренкоДодаток
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в апараті
Національного агентства України
з питань державної служби
(пункт 8)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯвгору