Документ z0441-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
15.03.2011 N 121-р
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 квітня 2011 р.
за N 441/19179

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Антимонопольного комітету України

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону
України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) та з
метою приведення нормативно-правових актів Антимонопольного
комітету України у відповідність до Закону України від 22.12.2010
N 2850-VI ( 2850-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо статутного капіталу" Антимонопольний комітет
України П О С Т А Н О В И В:
1. У тексті Положення про порядок подання заяв до органів
Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені
дії суб'єктів господарювання (Положення про узгоджені дії),
затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України
від 12.02.2002 N 26-р ( z0238-02 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 07.03.2002 за N 238/6526, слова "статутний фонд" в
усіх відмінках і числах замінити словами "статутний капітал" у
відповідному відмінку й числі.
2. У тексті Положення про порядок подання заяв до
Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу
на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про
концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 19.02.2002 N 33-р ( z0284-02 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.03.2002 за
N 284/6572, слова "статутний фонд" в усіх відмінках і числах
замінити словами "статутний капітал" у відповідному відмінку й
числі.
3. Юридичному департаменту подати це розпорядження на
державну реєстрацію в установленому порядку.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Комітету В.П.Цушковгору