Документ z0439-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.01.2013, підстава - z0007-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держпідприємництва
України
16.04.2007 N 49
( z0438-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2007 р.
за N 439/13706
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 1974/5 ( z0007-13 ) від 27.12.2012 }
ЗМІНИ
до порядку оформлення бланка виписки
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців
( z0540-04 )

1. У розділі 2 "Оформлення бланка":
1.1. Пункт 2.5 викласти в редакції: "2.5. У полі 2 розміщується текст "Ідентифікаційний код
юридичної особи" або текст "Ідентифікаційний номер фізичної особи
- платника податків та інших обов'язкових платежів", або текст
"Серія і номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні
органи державної влади та мають відмітку у паспорті)", а в полі 3
- ідентифікаційний код юридичної особи за Єдиним державним
реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний
номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та
інших обов'язкових платежів, або серія і номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання
відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно
повідомили про це відповідні органи державної влади та мають
відмітку в паспорті)".
1.2. Пункт 2.6 вилучити. У зв'язку з цим пункти 2.7-2.14 вважати відповідно пунктами
2.6-2.13.
1.3. У пункті 2.6 слова і цифру "у полі 6" замінити словами і
цифрою "у полі 4", а слова і цифру "а в полі 7" замінити словами і
цифрою "а в полі 5".
1.4. У пункті 2.7 слова і цифру "у полі 8" замінити словами і
цифрою "у полі 6", а слова і цифру "а в полі 9" замінити словами і
цифрою "а в полі 7".
1.5. У пункті 2.8 слова і цифру "у полі 10" замінити словами
і цифрою "у полі 8", а слова і цифру "а в полі 11" замінити
словами і цифрою "а в полі 9".
1.6. У пункті 2.9 слова і цифру "у полі 12" замінити словами
і цифрою "у полі 10", а слова і цифру "а в полі 13" замінити
словами і цифрою "а в полі 11".
1.7. У пункті 2.10 слова і цифру "у полі 14" замінити словами
і цифрою "у полі 12", а слова і цифру "а в полі 15" замінити
словами і цифрою "а в полі 13".
1.8. У пункті 2.11 слова і цифру "у полі 16" замінити словами
і цифрою "у полі 14".
1.9. У пункті 2.12 слова і цифру "у полі 17" замінити словами
і цифрою "у полі 15", а слова і цифру "а в полі 17" замінити
словами і цифрою "а в полі 16".
1.10. У пункті 2.13 слова і цифру "у полі 19" замінити
словами і цифрою "у полі 17".
2. У додатку 1 до пункту 1.3 "Зразок оформлення бланка
виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців":
2.1. Поле 2 доповнити словами: "або тексту "Серія і номер паспорта фізичної особи (для
фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання
відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно
повідомили про це відповідні органи державної влади та мають
відмітку в паспорті)".
2.2. Поле 3 доповнити словами: "або серія і номер паспорта фізичної особи".
2.3. Поле 4 та поле 5 вилучити. У зв'язку з цим поля 6-19 вважати відповідно полями 4-17.
Директор
департаменту реєстрації
Держпідприємництва України О.Барбелюквгору