Документ z0439-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.05.2007, підстава - z0415-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.04.2006 N 188/346/132
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2006 р.
за N 439/12343
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики
N 274/516/107 ( z0415-07 ) від 20.04.2007 }
Про затвердження Змін до наказу
Міністерства аграрної політики України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України
від 04.03.2005 N 88/223/52

Відповідно до Закону України "Про фермерське господарство"
( 973-15 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004
N 1102 ( 1102-2004-п ) "Про затвердження Порядку використання
коштів державного бюджету для надання підтримки фермерським
господарствам" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства аграрної політики
України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та
з питань європейської інтеграції України від 04.03.2005
N 88/223/52 ( z0324-05 ) "Про затвердження Переліку документів,
які подаються новоствореними фермерськими господарствами та
фермерськими господарствами з відокремленими садибами для
отримання фінансової підтримки на безповоротній основі, Порядку та
умов проведення конкурсів, переліку документів, що подаються
новоствореними фермерськими господарствами та фермерськими
господарствами з відокремленими садибами для отримання фінансової
підтримки на поворотній основі", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.03.2005 за N 324/10604, що додаються.
2. Департаменту розвитку сільської місцевості та
підприємництва (Гайдар М.В.) у встановленому порядку:
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
2.2. Довести наказ до відома структурних підрозділів
Міністерства аграрної політики України, Міністерства аграрної
політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь
агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій,
управління агропромислового розвитку Севастопольської міської
державної адміністрації, Українського державного фонду підтримки
фермерських господарств та його регіональних відділень.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Павлюк Н.А., заступника
Міністра фінансів України Мярковського А.І., першого заступника
Міністра економіки України Романюка С.А.
Міністр аграрної
політики України О.П.Баранівський
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
Міністр економіки України А.П.Яценюк
ПОГОДЖЕНО:
Президент Асоціації фермерів
та приватних землевласників України І.Ф.Томич
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України,
Міністерства економіки
України
10.04.2006 N 188/346/132
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2006 р.
за N 439/12313

ЗМІНИ
до наказу Міністерства аграрної політики України,
Міністерства фінансів України, Міністерства економіки
та з питань європейської інтеграції України
від 04.03.2005 N 88/223/52
( z0324-05 )

1. У назві після слів "що подаються", у преамбулі та
підпункті 1.2 пункту 1 наказу слова "новоствореними фермерськими
господарствами та фермерськими господарствами з відокремленими
садибами" у всіх відмінках замінити словами "фермерським
господарствам" у відповідному відмінку.
2. У Переліку документів, які подаються новоствореними
фермерськими господарствами та фермерськими господарствами з
відокремленими садибами для отримання фінансової підтримки на
безповоротній основі ( z0324-05 ), затвердженому зазначеним
наказом:
2.1. У пункті 1 після слів "для надання фінансової підтримки"
слова "новоствореним фермерським господарствам та фермерським
господарствам з відокремленими садибами" замінити словами
"фермерським господарствам".
2.2. Пункт 2 після слова "садибою" доповнити словами "довідку
(виконавчого комітету міської, районної у місті ради або районної,
районних у місті Севастополі державних адміністрацій) про те, що
фермерське господарство знаходиться у трудонедостатньому
населеному пункті, довідку про банківські реквізити фермерського
господарства".
2.3. У пункті 3: підпункт 2 доповнити абзацом шостим такого змісту: "довідка Міністерства аграрної політики Автономної Республіки
Крим, головного управління агропромислового розвитку відповідної
обласної або Управління агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації про те, що фермерське господарство
не отримувало компенсацію витрат, пов'язаних зі сплатою відсотків
за користування кредитами банків (кредитних спілок)".
2.3.1. Підпункт 3 викласти в такій редакції: "3) придбанням першого трактора, комбайна, вантажного
автомобіля у розмірі 30 відсотків, додаються: копія документа про оплату трактора, комбайна, вантажного
автомобіля; копія видаткової накладної (акта приймання-передавання) на
одержання трактора, комбайна, вантажного автомобіля; копія свідоцтва про реєстрацію (технічні паспорти, технічні
талони старого зразка) трактора, комбайна, вантажного автомобіля в
установленому порядку та довідки, що підтверджує прийняття його на
балансовий облік; довідку про форму оподаткування; довідка Міністерства аграрної політики Автономної Республіки
Крим, головного управління агропромислового розвитку відповідної
обласної або Управління агропромислового розвитку Севастопольської
міської державної адміністрації про те, що фермерське господарство
не отримувало компенсацію 30 відсотків вартості складної
сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (трактора,
комбайна або вантажного автомобіля)".
2.3.2. Доповнити підпунктом 4 такого змісту: "4) компенсацією витрат, пов'язаних з будівництвом
(реконструкцією) тваринницьких приміщень (у тому числі
виготовленням проектно-кошторисної документації), у розмірі
30 відсотків, додаються: копія проектно-кошторисної документації (при здійсненні
будівництва, реконструкції підрядним способом); копія акта експертної оцінки вартості будівництва,
реконструкції (при здійсненні будівництва, реконструкції
господарським способом); копія акта про прийняття в експлуатацію тваринницького
приміщення із зазначенням фактичних витрат на будівництво,
реконструкцію; копії платіжних документів, що підтверджують витрати на
будівництво (реконструкцію) тваринницьких приміщень". У зв'язку з цим підпункти 4-6 уважати відповідно підпунктами
5-7.
2.4. Пункт 4 доповнити абзацом другим такого змісту : "Новостворене фермерське господарство, яке подало документи
на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі, може
отримати таку підтримку протягом бюджетного року, у якому були
подані відповідні документи."
3. У Порядку та умовах проведення конкурсів, переліку
документів, що подаються новоствореними фермерськими
господарствами та фермерськими господарствами з відокремленими
садибами для отримання фінансової підтримки на поворотній основі
( z0325-05 ), затвердженому зазначеним наказом ( z0324-05 ):
3.1. У назві й тексті слова "новоствореними фермерськими
господарствами та фермерськими господарствами з відокремленими
садибами" у всіх відмінках замінити словами "фермерськими
господарствами" у відповідному відмінку.
3.2. Пункт 1.1 розділу 1 викласти у такій редакції: "1.1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору
фермерських господарств щодо надання їм фінансової підтримки на
поворотній основі відповідно до цілей, визначених пунктом 5
Порядку використання коштів державного бюджету для надання
підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1102
( 1102-2004-п ), у розмірі, що не перевищує 100 тис. гривень: новоствореним фермерським господарствам та фермерським
господарствам з відокремленими садибами - строком від трьох до
п'яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої
продукції, провадження виробничої діяльності; іншим фермерським господарствам - строком до п'яти років для
придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів,
виробництва та переробки сільськогосподарської продукції,
будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень,
у тому числі житлових (загальною площею не більш як
125 кв. метрів), для закладення багаторічних насаджень, розвитку
кредитної та обслуговуючої кооперації, зрошення та меліорації
земель".
3.3. У пункті 2.3 розділу 2 слова "агропромислового
комплексу" та "сільського господарства і продовольства" замінити
відповідно словами "аграрної політики" та "агропромислового
розвитку".
3.4. У розділі 3: пункт 3.1 після слів "фермерські господарства" доповнити
словами "які не мають заборгованості перед Українським державним
фондом підтримки фермерських господарств та його регіональними
відділеннями на момент подання заявки на участь у конкурсі"; пункт 3.2 після абзацу дев'ятого доповнити абзацом десятим
такого змісту: "довідку про банківські реквізити фермерського господарства"; пункт 3.8 після слів "на місяць" доповнити словами "при
наявності заявок на участь у конкурсі"; у пункті 3.14. слово "трьох" замінити словом "п'яти".
Начальник Департаменту
розвитку сільської місцевості
та підприємництва Міністерства
аграрної політики України М.В.Гайдар
Директор Департаменту
фінансів АПК та
природоохоронних заходів
Міністерства фінансів України А.А.Данилишин
Директор Департаменту
економічної конкуренції
та секторальних перетворень
Міністерства економіки України О.В.Пендзинвгору