Документ z0438-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.10.2018, підстава - z1059-18

Висновок посадової особи, яка проводила вивчення особистих якостей кандидата:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___"____________ 20 ___ року

Висновок військового комісара (для військовослужбовців строкової військової служби - висновок командира військової частини):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                            (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___"____________ 20 ___ року

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство оборони № 181 від 19.03.2013}Додаток 8
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

КАРТКА
професійного відбору кандидата

______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові кандидата)

______________________________________________________________________
(військова частина, посада, номер ВОС)

Результати професійного відбору

№ з/п

Напрями професійного відбору

Стисла характеристика кандидата за напрямом відбору

Висновок

Підпис посадової особи, яка проводила відбір

1

Вивчення особистих якостей
2

Фізична підготовленість
3

Психологічний відбір
Висновок за результатами професійного відбору:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                           (підпис особи, яка проводила відбір)

З результатами і висновком ознайомлений:
_____________________________________________________________________________
                                                                      (підпис особи, щодо якої проводився відбір)

Висновок посадової особи, яка проводила вивчення особистих якостей кандидата:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                  (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___"____________ 20 ___ року

Висновок військового комісара (для військовослужбовців строкової військової служби - висновок командира військової частини):
_____________________________________________________________________________
                                                                 (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___"___________ 20 ___ року

__________
Примітки:


1. Посадові особи, які здійснювали професійний відбір, результати відбору за напрямами заносять до картки професійного відбору кандидата.


2. Висновок за результатами професійного відбору кандидата видається:
щодо громадян призовного віку, які мають відповідний рівень освіти і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язаних та жінок - керівництвом військового комісаріату;
щодо військовослужбовців строкової військової служби - посадовою особою військової частини, на яку рішенням командира військової частини покладено виконання цих обов'язків.


3. У разі позитивного висновку за результатами проходження кандидатом професійного відбору картка професійного відбору кандидата разом з особовою справою направляються командиру військової частини.


4. Відомості та матеріали професійного відбору зберігаються у військовому комісаріаті (штабі військової частини) протягом трьох років.


5. Картки професійного відбору кандидатів, які не пройшли професійного відбору, зберігаються:
на громадян призовного віку, які мають відповідний рівень освіти, та жінок - протягом трьох років у районному (міському) військовому комісаріаті;
на військовослужбовців строкової військової служби до звільнення їх з військової служби - у штабі військової частини разом з обліково-послужною картою військовослужбовця.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство оборони № 181 від 19.03.2013}
Додаток 9
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

АТЕСТАЦІЯ
на присвоєння первинного військового звання офіцерського складуДодаток 10
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

Зразок

АРКУШ БЕСІДИ

"___" ____________ 20___ року

з ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Присутні під час проведення бесіди ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________

У Збройних Силах (з якого часу) _________________________________________________

Сімейний стан ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Вислуга років: календарна ______________________________________________________

пільгова _________________________________________________________________

Ставлення до звільнення _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Забезпеченість житлом ________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Прохання (побажання) військовослужбовця _______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Бажання військовослужбовця проходити службу у військовому резерві
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Районний (міський) військовий комісаріат, куди військовослужбовець буде направлений
на облік після звільнення _______________________________________________________

Претензії до порядку та терміну подання до звільнення ______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Рішення щодо терміну подання до звільнення ______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дано роз'яснення про пільги і переваги щодо працевлаштування та матеріального забезпечення
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


Бесіду провів _________________________________________________________________
                                                          (посада, військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

З аркушем бесіди ознайомлений _________________________________________________
                                                                                              (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20 __ року

__________
Примітка.


Аркуш бесіди за необхідності заповнюється і під час вирішення інших питань проходження військової служби військовослужбовцем.

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}
Додаток 11
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України
(у редакції наказу Міністерства
оборони України
19.03.2013  № 181)

ПЕРЕЛІК
посад офіцерського складу та граничних строків перебування на них

Найменування групи ВОС

Група ВОС

Характер службової діяльності

Строки перебування на посадах, у роках

молодшого офіцерського складу

старшого офіцерського складу

вищого офіцерського складу

1

2

3

4

5

6

Управління бойовими діями військ (сил). Бойове застосування військ (сил) Збройних Сил України

01

Командний профіль


5

5

Управління бойовими діями військ (сил). Бойове застосування механізованих, танкових, аеромобільних військ і морської піхоти

02

Командний профіль

4

5

5

Бронетанкова техніка

42

Інженерний і технічний профілі

5

6

8

Управління бойовими діями ракетних військ і артилерії та берегових ракетно-артилерійських військ. Бойове застосування оперативно-тактичних і тактичних ракет, наземної артилерії та берегового ракетно-артилерійського озброєння

03

Командний профіль

4

5


Ракетно-артилерійське озброєння

43

Інженерний і технічний профілі

5

6


Управління бойовими діями зенітних ракетних та радіотехнічних військ. Бойове застосування зенітного ракетного, зенітного артилерійського та радіотехнічного озброєння протиповітряної оборони

04

Командний профіль

4

6

8

Зенітне ракетне, зенітне артилерійське та радіотехнічне озброєння протиповітряної оборони

44

Інженерний і технічний профілі

5

7


Управління бойовими діями авіації. Бойове застосування авіації

06

Командний профіль

5

5

6

Авіаційна техніка та озброєння Повітрянодесантна (парашутно-десантна) техніка

46

Інженерний і технічний профілі

5

6


Управління бойовими діями ВМС ЗСУ. Бойове застосування підводних човнів і надводних кораблів

07

Командний профіль

5

5

6

Корабельна техніка та озброєння

47

Інженерний і технічний профілі

5

6


Космічні засоби

48

Інженерний і технічний профілі

5

6


Організація і ведення розвідки

09

Командний профіль

4

5

6

Засоби військової розвідки

49

Інженерний і технічний профілі

5

6


Інженерне забезпечення бойових дій військ (сил)

10

Командний профіль

4

5


Інженерне озброєння

50

Інженерний і технічний профілі

5

6


Радіаційне, хімічне і біологічне забезпечення бойових дій військ (сил)

11

Командний профіль

4

5


Озброєння і засоби радіаційного, хімічного, біологічного захисту

51

Інженерний і технічний профілі

5

6


Організація зв’язку. Застосування засобів зв’язку

12

Командний профіль

4

5

8

Засоби зв’язку

52

Інженерний і технічний профілі

5

6


Організація автоматизації управління військами (силами)

13

Командний профіль

4

5


Математичне, програмне, інформаційне та технічне забезпечення функціонування автоматизованих систем управління

53

Інженерний і технічний профілі

5

6


Організація радіоелектронної боротьби. Застосування засобів радіоелектронної боротьби

14

Командний профіль

4

5


Засоби радіоелектронної боротьби

54

Інженерний і технічний профілі

5

6


Організація відновлення та будівництва автомобільних доріг. Організація дорожньо-комендантської служби

18

Командний профіль

5

7


Відбудова та будівництво автодоріг і мостів на автомобільних шляхах

58

Інженерний і технічний профілі

5

7


Топогеодезичне забезпечення військ (сил)

19

Командний профіль

5

8


Топогеодезичні роботи і техніка

59

Інженерний і технічний профілі

8

8


Гідрометеорологічне (метеорологічне) та геофізичне забезпечення військ (сил)

20

Командний профіль

5

8


Гідрометеорологічні (метеорологічні) та геофізичні роботи і техніка

60

Інженерний і технічний профілі

8

8


Навігаційно-гідрографічне, геофізичне та гідрометеорологічне забезпечення ВМС ЗСУ

21

Командний профіль

5

8


Навігаційно-гідрографічні, геофізичні та гідрометеорологічні роботи. Навігаційно-гідрографічна техніка

61

Інженерний і технічний профілі

8

8


Організація та здійснення військового будівництва та експлуатації будівель та споруд

22

Командний профіль

5

8


Проведення та забезпечення будівельних робіт. Технічна експлуатація будівель і споруд

62

Інженерний і технічний профілі

8

8


Організація тилового забезпечення військ (сил)

23

Командний профіль

4

6

6

Організація забезпечення ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами військ (сил)

24

Командний профіль

4

6


Організація продовольчого, речового, шкіперського і торговельно-побутового забезпечення військ (сил)

25

Командний профіль

4

6

8

Технологія та товарознавство харчових продуктів і речового майна. Технічні засоби продовольчої та речової служби

65

Інженерний і технічний профілі

5

6


Транспортне забезпечення військ (сил)

26

Командний профіль

5

6


Автотехнічне забезпечення

56

Інженерний і технічний профілі

5

6


Протипожежна охорона

28

Командний профіль

6

7


Мобілізаційно-кадрова робота. Оборонне планування

29

Командний профіль

5

6

8

Захист інформації та криптології

30

Командний профіль

6

7


Фінансове забезпечення

31

Командний профіль

5

6


Фізична культура і спорт

32

Командний профіль

5

6


Інформаційно-аналітичне забезпечення та військова журналістика

33

Командний профіль

5

6


Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил)

34

Командний профіль

4

5


Інші спеціальності

39

Командний профіль

5

5


Метрологічне забезпечення

67

Інженерний і технічний профілі

8

8


Спеціальності юридичного профілю

85

Юридичний профіль

5

6


Організація медичного забезпечення військ (сил)

90

Медичний профіль

5

6


Спеціальності ветеринарного профілю

99

Ветеринарний профіль

5

6
вгору