Документ z0438-09, попередня редакція — Редакція від 28.11.2017, підстава - z1286-17
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

З аркушем бесіди ознайомлений _________________________________________________
                                                                                              (військове звання, підпис, ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20 __ року

__________
Примітка.


Аркуш бесіди за необхідності заповнюється і під час вирішення інших питань проходження військової служби військовослужбовцем.

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015}
Додаток 11
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України
(у редакції наказу Міністерства
оборони України
19.03.2013  № 181)

ПЕРЕЛІК
посад офіцерського складу та граничних строків перебування на них

Найменування групи ВОС

Група ВОС

Характер службової діяльності

Строки перебування на посадах, у роках

молодшого офіцерського складу

старшого офіцерського складу

вищого офіцерського складу

1

2

3

4

5

6

Управління бойовими діями військ (сил). Бойове застосування механізованих, танкових, аеромобільних військ і морської піхоти

02

Командний профіль

4

5

5

Бронетанкова техніка

42

Інженерний і технічний профілі

5

6

8

Управління бойовими діями ракетних військ і артилерії та берегових ракетно-артилерійських військ. Бойове застосування оперативно-тактичних і тактичних ракет, наземної артилерії та берегового ракетно-артилерійського озброєння

03

Командний профіль

4

5


Ракетно-артилерійське озброєння

43

Інженерний і технічний профілі

5

6


Управління бойовими діями зенітних ракетних та радіотехнічних військ. Бойове застосування зенітного ракетного, зенітного артилерійського та радіотехнічного озброєння протиповітряної оборони

04

Командний профіль

4

6

8

Зенітне ракетне, зенітне артилерійське та радіотехнічне озброєння протиповітряної оборони

44

Інженерний і технічний профілі

5

7


Управління бойовими діями авіації. Бойове застосування авіації

06

Командний профіль

5

5

6

Авіаційна техніка та озброєння Повітрянодесантна (парашутно-десантна) техніка

46

Інженерний і технічний профілі

5

6


Управління бойовими діями ВМС ЗСУ. Бойове застосування підводних човнів і надводних кораблів

07

Командний профіль

5

5

6

Корабельна техніка та озброєння

47

Інженерний і технічний профілі

5

6


Космічні засоби

48

Інженерний і технічний профілі

5

6


Організація і ведення розвідки

09

Командний профіль

4

5

6

Засоби військової розвідки

49

Інженерний і технічний профілі

5

6


Інженерне забезпечення бойових дій військ (сил)

10

Командний профіль

4

5


Інженерне озброєння

50

Інженерний і технічний профілі

5

6


Радіаційне, хімічне і біологічне забезпечення бойових дій військ (сил)

11

Командний профіль

4

5


Озброєння і засоби радіаційного, хімічного, біологічного захисту

51

Інженерний і технічний профілі

5

6


Організація зв’язку. Застосування засобів зв’язку

12

Командний профіль

4

5

8

Засоби зв’язку

52

Інженерний і технічний профілі

5

6


Організація автоматизації управління військами (силами)

13

Командний профіль

4

5


Математичне, програмне, інформаційне та технічне забезпечення функціонування автоматизованих систем управління

53

Інженерний і технічний профілі

5

6


Організація радіоелектронної боротьби. Застосування засобів радіоелектронної боротьби

14

Командний профіль

4

5


Засоби радіоелектронної боротьби

54

Інженерний і технічний профілі

5

6


Організація відновлення та будівництва автомобільних доріг. Організація дорожньо-комендантської служби

18

Командний профіль

5

7


Відбудова та будівництво автодоріг і мостів на автомобільних шляхах

58

Інженерний і технічний профілі

5

7


Топогеодезичне забезпечення військ (сил)

19

Командний профіль

5

8


Топогеодезичні роботи і техніка

59

Інженерний і технічний профілі

8

8


Гідрометеорологічне (метеорологічне) та геофізичне забезпечення військ (сил)

20

Командний профіль

5

8


Гідрометеорологічні (метеорологічні) та геофізичні роботи і техніка

60

Інженерний і технічний профілі

8

8


Навігаційно-гідрографічне, геофізичне та гідрометеорологічне забезпечення ВМС ЗСУ

21

Командний профіль

5

8


Навігаційно-гідрографічні, геофізичні та гідрометеорологічні роботи. Навігаційно-гідрографічна техніка

61

Інженерний і технічний профілі

8

8


Організація та здійснення військового будівництва та експлуатації будівель та споруд

22

Командний профіль

5

8


Проведення та забезпечення будівельних робіт. Технічна експлуатація будівель і споруд

62

Інженерний і технічний профілі

8

8


Організація тилового забезпечення військ (сил)

23

Командний профіль

4

6

6

Організація забезпечення ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами військ (сил)

24

Командний профіль

4

6


Організація продовольчого, речового, шкіперського і торговельно-побутового забезпечення військ (сил)

25

Командний профіль

4

6

8

Технологія та товарознавство харчових продуктів і речового майна. Технічні засоби продовольчої та речової служби

65

Інженерний і технічний профілі

5

6


Транспортне забезпечення військ (сил)

26

Командний профіль

5

6


Автотехнічне забезпечення

56

Інженерний і технічний профілі

5

6


Протипожежна охорона

28

Командний профіль

6

7


Мобілізаційно-кадрова робота. Оборонне планування

29

Командний профіль

5

6

8

Захист інформації та криптології

30

Командний профіль

6

7


Фінансове забезпечення

31

Командний профіль

5

6


Фізична культура і спорт

32

Командний профіль

5

6


Інформаційно-аналітичне забезпечення та військова журналістика

33

Командний профіль

5

6


Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил)

34

Командний профіль

4

5


Інші спеціальності

39

Командний профіль

5

5


Метрологічне забезпечення

67

Інженерний і технічний профілі

8

8


Спеціальності юридичного профілю

85

Юридичний профіль

5

6


Організація медичного забезпечення військ (сил)

90

Медичний профіль

5

6


Спеціальності ветеринарного профілю

99

Ветеринарний профіль

5

6


__________
Примітки:


1. Для командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів та науково-дослідних установ Збройних Сил України, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів строк перебування на посаді встановлюється 5 років. Для керівників закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України строк перебування на посаді визначається з моменту призначення на посаду на конкурсній основі на строк контракту перебування на займаній посаді, що укладається відповідно до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я з посадовими особами, визначеними пунктом 16 Положення.


2. До початку навчального року в усіх кадрових органах формуються контрольні списки офіцерів, строк перебування на посадах яких закінчується в наступному році, із зазначенням посад, на які доцільно їх призначати. Визначення посад для призначення здійснюється на підставі висновків оцінних карток, складених за підсумками навчального року. Усі зазначені офіцери включаються до відповідних планів переміщень осіб офіцерського складу на наступний рік.


3. Питання про продовження строків перебування осіб офіцерського складу на посадах науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, порушується посадовими особами, які мають право призначати на посади, що займають ці офіцери, лише в разі їх переобрання за підсумками конкурсу в порядку, визначеному наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2016 року № 542/1255 "Про затвердження Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2016 року за № 1461/29591.

{Додаток в редакції Наказу Міністерства оборони № 181 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 570 від 20.10.2015, № 51 від 01.02.2016, № 684 від 14.12.2016, № 499 від 27.09.2017}
Додаток 12
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України

СКОРОЧЕНА ОЦІННА КАРТКА
військовослужбовця

{Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства оборони № 684 від 14.12.2016}Додаток 13
до Інструкції про організацію
виконання Положення
про проходження громадянами
України військової служби
у Збройних Силах України
(у редакції наказу Міністерства
оборони України
19.03.2013  № 181)

Зразок

СПИСОК
військовослужбовців, які оцінені до призначення на посади, переміщення по службі

№ з/п

Військове звання (дата присвоєння)

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада, яку обіймає, з якого часу, особистий номер, посадовий оклад

ВОС

Дата народження, військова і вища освіта

Висновок та рекомендації за останнім щорічним оцінюванням, сума балів

Додаткові фактори, які характеризують військовослужбовця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

На вищі посади
На рівнозначні посади
На нижчі посади
У зв’язку із закінченням строку перебування на посаді або із закінченням строку проходження служби в місцевостях з установленим строком військової служби


вгору