Документ z0438-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.01.2013, підстава - z0007-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
16.04.2007 N 49
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2007 р.
за N 438/13705
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 1974/5 ( z0007-13 ) від 27.12.2012 }
Про затвердження змін до Форми виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців та Порядку оформлення бланка
виписки з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців" ( 3575-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Форми виписки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,
затвердженої наказом Держпідприємництва України від 13.04.2004
N 47 ( z0539-04 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
26.04.2004 за N 539/9138, що додаються.
2. Затвердити Зміни до Порядку оформлення бланка виписки з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців, затвердженого наказом Держпідприємництва
України від 13.04.2004 N 47 ( z0540-04 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 26.04.2004 за N 540/9139, що
додаються ( z0439-07 ).
3. Департаменту реєстрації Держпідприємництва України
(Барбелюк О.Б.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України згідно з Указом
Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади" (із змінами і доповненнями).
4. Департаменту реєстрації Держпідприємництва України
(Барбелюк О.Б.) та Департаменту стратегічного планування,
інформативного забезпечення та взаємодії з територіями
Держпідприємництва України (Жерибор Т.В.) довести цей наказ до
відома голів представництв Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Головам представництв Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до
відома державних реєстраторів.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держпідприємництва
України
16.04.2007 N 49
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 квітня 2007 р.
за N 438/13705

ЗМІНИ
до Форми виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
( z0539-04 )

1. На лицевому боці:
1.1. Запис "Ідентифікаційний код юридичної особи або
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів" доповнити словами "або номер та серія
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші
переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера,
офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і
мають відмітку в паспорті)".
1.2. Вилучити запис: "Форма власності юридичної особи __________________________ __________________________".
Директор
департаменту реєстрації
Держпідприємництва України О.Барбелюквгору