Документ z0437-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.05.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.05.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.05.2008 N 389
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2008 р.
за N 437/15128

Про внесення змін до наказу Міністерства
освіти і науки України від 26.09.2005 N 557

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
22.02.2008 N 74 ( 74-2008-п ) "Про запровадження III етапу оплати
праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України
від 26.09.2005 N 557 ( z1130-05 ) "Про впорядкування умов оплати
праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за
N 1130/11410 (із змінами), виклавши додаток 1 у новій редакції
(додається).
2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра О.П.Гребельника.
Міністр І.О.Вакарчук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Онищук
Заступник Міністра фінансів
України В.Матвійчук
Голова ЦК профспілки працівників
освіти і науки Л.С.Сачков

Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
26.09.2005 N 557
( z1130-05 )
(у редакції наказу
Міністерства освіти
і науки України
08.05.2008 N 389)

РОЗМІРИ
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників навчальних закладів,
установ освіти та наукових установ
на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
( 1298-2002-п )

------------------------------------------------------------------ | Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти, що застосовуються | | |----------------------------------------------| | |з 1 червня 2007 року |з 1 листопада 2008 року | |-----------------+---------------------+------------------------| | 1 | 1,00 | 1,00 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 2 | 1,06 | 1,09 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 3 | 1,12 | 1,18 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 4 | 1,18 | 1,27 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 5 | 1,24 | 1,36 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 6 | 1,3 | 1,45 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 7 | 1,37 | 1,54 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 8 | 1,47 | 1,64 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 9 | 1,57 | 1,73 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 10 | 1,66 | 1,82 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 11 | 1,78 | 1,97 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 12 | 1,92 | 2,12 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 13 | 2,07 | 2,27 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 14 | 2,21 | 2,42 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 15 | 2,35 | 2,58 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 16 | 2,5 | 2,79 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 17 | 2,66 | 3 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 18 | 2,83 | 3,21 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 19 | 3,01 | 3,42 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 20 | 3,25 | 3,64 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 21 | 3,41 | 3,85 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 22 | 3,5 | 4,06 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 23 | 3,71 | 4,27 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 24 | 3,8 | 4,36 | |-----------------+---------------------+------------------------| | 25 | 3,93 | 4,51 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника
1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо
визначеного розміру мінімальної заробітної плати. 2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 - відкидаються,
від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор департаменту
економіки та фінансування П.М.Куліковвгору