Документ z0433-95, поточна редакція — Скасування державної реєстрації від 22.11.2004, підстава - v8_31323-04

                                                          
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
П Р А В И Л А
N 11 від 20.10.95 Затверджено в Міністерстві
м.Київ юстиції України
4 грудня 1995 р.
vd951020 vn11 за N 433/969
Затверджено
наказом Українського союзу об'єднань,
підприємств і організацій побутового
обслуговування населення від
20 жовтня 1995 року N 11 (z0432-95 )

Правила
присвоєння категорій підприємствам індивідуального
пошиття, в'язання та ремонту трикотажних виробів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Укрсоюзсервісу
N 21 ( z0608-96 ) від 12.09.96 )
( Рішення про державну реєстрацію Правил скасовано
на підставі Висновку Міністерства юстиції
N 8/31 ( v8_31323-04 ) від 22.11.2004 )

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила визначають умови щодо присвоєння відповідних
категорій господарюючим суб'єктам - підприємствам індивідуального
пошиття, в'язання та ремонту трикотажних виробів (далі -
підприємства) всіх форм власності і разом з Положенням про порядок
присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові послуги
населенню, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
23 серпня 1995 року N 674 ( 674-95-п ) "Про затвердження Положення
про порядок присвоєння категорій підприємствам, що надають
побутові послуги населенню", є обов'язковими нормативними
документами для проведення роботи, пов'язаної з присвоєнням
категорій підприємствам. 1.2. Для підприємств залежно від видів, складності та якості
послуг (робіт), рівня технології та оснащення, що застосовуються,
кваліфікації фахівців основних професій та наявності необхідних
комфортних умов для замовників установлюється вища, перша або
друга категорія. У випадках, коли підприємство має в своєму складі кілька
структурних підрозділів (ательє, майстерень тощо), розташованих в
окремих приміщеннях, атестація кожного підрозділу проводиться
окремо. Кожному підрозділу видається свідоцтво про присвоєння
категорії. ( Пункт 1.2 доповнено абзацом другим згідно з Наказом
Укрсоюзсервісу N 21 ( z0608-96 ) від 12.09.96 ) Дрібні майстерні, приймальні пункти тощо на одне робоче
місце, а також окремі робочі місця, що розташовані в приміщеннях
магазинів, готелей, вокзалів і таке інше атестуються без
присвоєння категорій. ( Пункт 1.2 доповнено абзацом третім згідно
з Наказом Укрсоюзсервісу N 21 ( z0608-96 ) від 12.09.96 ) Присвоєння категорій структурним підрозділам, що надають
побутові послуги населенню і підпорядковані підприємствам, для
яких побутове обслуговування населення не являється основною
діяльністю, проводиться у порядку, визначеному цими Правилами. ( Пункт 1.2 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом
Укрсоюзсервісу N 21 ( z0608-96 ) від 12.09.96 )
1.3. Основні види послуг (робіт) з індивідуального пошиття,
в'язання та ремонту трикотажних виробів: пошиття та в'язання чоловічих, жіночих і дитячих виробів
різного асортименту; пошиття та в'язання комплектів, ансамблів, складних малюнків
і переплетінь, комбінованих трикотажних виробів з хутром, шкірою
та іншими матеріалами; виготовлення панчішно-шкарпеткових виробів; ремонт та оновлення трикотажних виробів; ремонт панчішно-шкарпеткових виробів. 1.4. Підприємства можуть надавати зазначені в пункті 1.3 цих
Правил послуги (роботи) в комплексі або спеціалізуватися з окремих
видів послуг. 1.5. Індивідуальне пошиття, в'язання та ремонт трикотажних
виробів здійснюється згідно з діючими нормативними документами. 1.6. Виробничі приміщення та устаткування повинні відповідати
правилам і нормам техніки безпеки, протипожежної безпеки та
виробничої санітарії.
2. Вимоги до підприємств вищої категорії
2.1. Підприємства вищої категорії забезпечують виготовлення
високоякісних, високохудожніх модних трикотажних виробів і
комплектів будь-якої складності та призначення, а також
перспективних та авторських моделей. 2.2. Приймання замовлень на виготовлення трикотажних виробів
проводиться за моделями художника-модельєра, за зразками, що
демонструються у виставочному залі, та пропозицією замовника. 2.3. Виконання основних видів робіт здійснюється фахівцями,
що мають вищий розряд, передбачений Єдиним тарифно-кваліфікаційним
довідником робіт та професій робітників (ЄТКД). 2.4. На підприємствах вищої категорії: а) повинні застосовуватись сучасні технології та оснащення,
які забезпечують: - виготовлення високохудожніх, модних трикотажних виробів,
складних малюнків та переплетінь, що виділяються особливою
вишуканістю форм і конструкцій; - виготовлення оригінальних комплектів і ансамблів у
поєднанні з головними уборами, шарфами, рукавичками та інше; - використання різноманітних видів оздоблюючих робіт із
застосуванням матеріалів різних структур (художня вишивка,
аплікація, оздоблення кантом, бісером та інше); б) має бути виставочний зал, в якому розміщується експозиція
зразків високохудожніх, особливо модних, перспективних та
авторських моделей, а також наочна інформація про перспективний та
сучасний напрями моди; в) необхідно використовувати фірмову технологію обробки та
оздоблення виробів, фірмовий знак, затверджений в установленому
порядку, мати фірмовий одяг для працівників, вироби видавати
замовнику у фірмовій упаковці; г) обслуговування замовників належить проводити в комфортному
та художньо оздобленому приймальному салоні; д) мають бути впорядкованими фасад та приміщення
підприємства, а також навколишня територія.
3. Вимоги до підприємств першої категорії
3.1. Підприємства першої категорії забезпечують виготовлення
якісних трикотажних виробів, які відповідають сучасному напряму
моди, вимогам замовника, а також оновлення і ремонт виробів
будь-якої складності. 3.2. Приймання замовлень на виготовлення трикотажних виробів
проводиться за зразками, що вміщені в журналах мод, фотоальбомах
або демонструються в приймальному салоні, а також за малюнком та
пропозицією замовника. 3.3. Виконання основних видів робіт здійснюється фахівцями,
що мають кваліфікаційний розряд згідно з ЄТКД відповідно до
складності робіт. 3.4. На підприємствах першої категорії: а) повинні застосовуватись сучасні технології та оснащення,
які забезпечують: - якісне виготовлення модних трикотажних виробів, комплектів,
ансамблів; - використання оздоблюючих матеріалів різних структур; - якісний ремонт та оновлення трикотажних виробів; б) обслуговування замовників належить проводити в комфортному
та художньо оздобленому приймальному салоні, в якому розміщується
виставка зразків трикотажних виробів.
4. Вимоги до підприємств другої категорії:
4.1. Підприємства другої категорії забезпечують виготовлення,
оновлення та ремонт трикотажних виробів нескладного асортименту. 4.2. Приймання замовлень на виготовлення виробів проводиться
за зразками-моделями, малюнками закрійника або замовника. 4.3. Виконання основних видів робіт здійснюється фахівцями,
що мають кваліфікаційний розряд згідно з ЄТКД відповідно до
складності робіт. 4.4. На підприємствах другої категорії: а) повинні застосовуватись технології та оснащення відповідно
до номенклатури послуг та складності робіт, які забезпечують
надання послуг належної якості; б) обслуговування замовників належить проводити в оздобленому
приймальному приміщенні.
5. Порядок проведення атестації та
присвоєння категорій підприємствам
5.1. Атестація підприємств здійснюється з метою оцінки їх
можливостей забезпечити рівень обслуговування населення відповідно
до вимог вищої, першої або другої категорії. 5.2. Атестації підлягають діючі та новостворені підприємства. Атестація діючих підприємств проводиться в строки,
передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня
1995 року N 674 ( 674-95-п ) "Про затвердження Положення про
порядок присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові
послуги населенню". Атестація новостворених підприємств проводиться протягом
трьох місяців після їх реєстрації відповідно до Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ). Переатестація здійснюється за ініціативою підприємств або
відповідних державних адміністрацій (виконкомів) у разі появи змін
в показниках, встановлених вимогами для присвоєння підприємствам
категорій, але не рідше одного разу за три роки. 5.3. Атестація (переатестація) підприємств проводиться
постійно діючими атестаційними комісіями, створеними районними,
районними у містах Києві та Севастополі державними
адміністраціями, міськвиконкомами, райвиконкомами у містах (там,
де вони створені), на території яких розташовані підприємства. Порядок створення і функціонування атестаційних комісій
визначається органами, які їх створюють. 5.4. Для проведення атестації підприємства подають такі
документи: - заяву з визначенням категорії, на яку атестується
підприємство; - копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства; - загальні відомості про підприємство (напрями діяльності,
види послуг (робіт), техніко-економічні показники за останні три
місяці, стан приміщень та оснащення, склад та рівень кваліфікації
основних фахівців); - перелік нормативних документів, які використовуються під
час виконання послуг (робіт). 5.5. Атестаційна комісія протягом місяця з дня подачі
документів вивчає одержані матеріали, проводить перевірку
фактичного стану безпосередньо на підприємстві та готує висновок
про надання підприємству відповідної категорії, який оформляється
протоколом. 5.6. За поданням атестаційних комісій районні, районні у
містах Києві та Севастополі державні адміністрації,
міськвиконкоми, райвиконкоми у містах (там, де вони створені)
приймають рішення за результатами атестації (переатестації)
підприємств і у двотижневий термін оформляють та видають свідоцтва
про присвоєння категорій. Облік видачі свідоцтв ведеться в книзі обліку і реєстрації
свідоцтв про присвоєння категорій підприємствам за зразком згідно
з додатком. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована та
скріплена печаткою державної адміністрації (виконкому). 5.7. Свідоцтво про присвоєння відповідної категорії
розміщується в приймальному приміщенні на видному місці, а на
фасаді підприємства поряд з його назвою має бути прописом
зазначена категорія підприємства. 5.8. У разі невідповідності підприємства вимогам до заявленої
категорії йому у двотижневий термін надсилається мотивована
відмова. Рішення про строки проведення повторної атестації
(переатестації) приймає державна адміністрація (виконком). 5.9. Контроль за своєчасністю проведення атестації
(переатестації) підприємств, що надають побутові послуги,
здійснюється органами, які створюють атестаційні комісії. 5.10. Скарги щодо вирішення зазначених цими Правилами питань
розглядаються згідно з чинним законодавством. 5.11. Зазначені Правила погоджені з Міністерством економіки
України, Державним комітетом України у справах захисту прав
споживачів та Держстандартом України.
Додаток
до Правил присвоєння категорій
підприємствам індивідуального
пошиття, в'язання та ремонту
трикотажних виробів
Форма
книги обліку і реєстрації свідоцтв про присвоєння категорій
підприємствам _____________________________________________
назва державної адміністрації (виконкому) —————————————————————————————————————————————————————————————————— |N |Найменуван-|Присвоє- |Номер і дата|Реєстра|Підпис |Приміт| |п/п|ня підприєм|на катего|рішення дер-|ційний |представ- |ка | | |ства та |рія |жавної ад- |номер |ника під- | | | |його місце | |міністрації |свідоц-|приємства | | | |знаходження| |(виконкому) |тва |про одер- | | | | | | | |жання сві-| | | | | | | |доцтва | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————вгору