Про затвердження Правил організації діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
Наказ Міністерства юстиції України; Правила, Форма типового документа, Акт, Вимоги, Перелік, Журнал, Справа, Опис від 15.03.2013447/5
Документ z0431-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0721-18


Підстава: _________________________________________________________________
                                                            (зміст рішення, номер і повна назва фонду, що передається;

_____________________________________________________________________________
                   арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)

_____________________________________________________________________________
                                                                   та адреса його контори (офісу))

________________________________________________________________________ здав,
а ____________________________________________________________________ прийняв
                                                          (найменування та адреса архівної установи)

документи за __________ роки, а також довідковий апарат до них:

№ з/п

Номер і назва описів

Кількість примірників кожного опису

Кількість справ

Примітка

1

2

3

4

5

Номери відсутніх справ _________________________________________.

Разом прийнято ______________________________ фонд № __________.
                                                      (цифрами і словами)

Передавання здійснив:

Приймання здійснив:

________
(підпис)

___________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

________
(підпис)

____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Дата

Дата

{Додаток 30 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 458/5 від 30.03.2015}
Додаток 31
до Правил організації діловодства
та архіву арбітражного керуючого
(розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора)

ЖУРНАЛ
прийому громадян арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором)*

№ з/п

Дата прийому

Прізвище, ім’я, по батькові, адреса, місце роботи, категорія (соціальний стан) заявника

Порушені питання

Термін виконання

Наслідки розгляду, дата направлення відповіді

1

2

3

4

5

6

__________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.Додаток 32
до Правил організації діловодства
та архіву арбітражного керуючого
(розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора)

ЖУРНАЛ
реєстрації відряджень*

№ з/п

Прізвище, ініціали

Місце відрядження

Підстава відрядження

Дата вибуття у відрядження

Дата прибуття з відрядження

1

2

3

4

5

6

__________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.Додаток 33
до Правил організації діловодства
та архіву арбітражного керуючого
(розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора)

ЖУРНАЛ
реєстрації листків непрацездатності*

№ з/п

Номер листка непрацездатності

Кому видано (прізвище, ім’я та по батькові)

Звільнений від роботи

Усього календарних днів, звільнених від роботи

Дата виходу на роботу

з якого числа

по яке число

1

2

3

4

5

6

7

__________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.вгору