Документ z0430-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.06.2007, підстава - z0598-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО МАШИНОБУДУВАННЯ, ВІЙСЬКОВО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
І КОНВЕРСІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 230 від 23.07.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 серпня 1996 р.
vd960723 vn230 за N 430/1455
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
промислової політики
N 266 ( z0598-07 ) від 25.05.2007 }
Про затвердження Положення про порядок заміни кінескопів,
що не витримали гарантійного терміну експлуатації

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
12.05.96 р. N 6269/4 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок заміни кінескопів, що не
витримали гарантійного терміну експлуатації (додається). 2. Ввести у дію Положення про порядок заміни кінескопів, що
не витримали гарантійного терміну експлуатації з 02.01.97 р. Положення про порядок забезпечення кінескопами підприємств
побутового обслуговування та повернення несправних кінескопів на
підприємства, які їх виробляють, в період гарантійного терміну
експлуатації телевізорів, затверджене постановою Державного
арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 29.06.83 р. N 18 із змінами
та доповненнями внесеними постановою Державного арбітражу при Раді
Міністрів СРСР від 11.11.83 р. N 26 - вважати таким, що в Україні
не застосовується. 3. Керуючому справами Приймаку А.І. забезпечити розсилку
даного наказу з додатком згідно зі списком. 4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого
заступника Міністра Портного М.М.
Міністр В.І.Малєв
До наказу міністра від
23.07.96 р. N 230
Про затвердження
"Положення про порядок
заміни кінескопів, що не
витримали гарантійного
терміну експлуатації"
Список розсилки —————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Організація | Адреса |Кількість | | | | |примірників| —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Мінмашпром України Управління 2-3; 3-3 по 1
2. Державна фірма "Укрелект- 254074, м.Київ, 1
ронпобутсервіс" провулок Попова, 5-А
3. Мінекономіки України 252008, м.Київ-8, 1
вул.Грушевського, 12/2
4. Міністерство зовнішніх 254655, м.Київ-53, 1
економічних зв'язків і Львівська площа, 8
торгівлі України
5. Держкомзахист України 252601, м.Київ-23, 1
вул.Еспланадна, 8/10
6. Держмитком України 252055, м.Київ, 1
провулок Політехніч-
ний, 4-А
7. ВО "Кінескоп" 290015, м.Львів, 1
вул.Тургенєва, 73
8. Держ НДІ приймальних 290044, м.Львів, 1
електронно-променевих вул.Антоновича, 90
трубок "Еротрон"
9. ВО "Знамя" 314002, м.Полтава, 1
вул.Автобазовська, 2/9 __________________________________________________________________
Затверджено
наказом Міністерства машинобудування,
військово-промислового комплексу і
конверсії України від 23 липня 1996 р.
N 230
Положення
про порядок заміни кінескопів, що не витримали
гарантійного терміну експлуатації
Це Положення встановлює правила заміни кінескопів в
телевізорах, що не витримали гарантійного терміну експлуатації,
визначає порядок взаєморозрахунків виробників кінескопів та
виробників телевізорів, а також підприємств торгівлі та
організацій, що надають послуги по ремонту телевізорів. З урахуванням того, що кінескопи потребують специфічних умов
зберігання та перевірки, реалізація їх споживачеві дозволяється
тільки через магазини та ремонтні підприємства, які мають
спеціалізоване обладнання.
1. Заміна кінескопів в телевізорах вітчизняного
виробництва протягом гарантійного терміну експлуатації
1.1. Заміна кінескопів, що не витримали гарантійного терміну
експлуатації, виконується виробником телевізора або ремонтним
підприємством (виконавцем) за дорученням виробника телевізора,
протягом 14 днів від дати одержання телевізора для ремонту від
споживача чи продавця або за згодою сторін в інший термін. При
цьому гарантійний термін експлуатації заміненого кінескопа повинен
бути не менше гарантійного терміну експлуатації телевізора і
закінчується одночасно з ним. 1.2. Під час встановлення кінескопа в телевізор у виробника
телевізора гарантійний талон на кінескоп вилучається, а в
гарантійному талоні телевізора позначається заводський номер
кінескопа та дата його виготовлення. 1.3. При заміні кінескопа виробником телевізора або, за його
дорученням, виконавцем, гарантійний талон на кінескоп вилучається,
а в гарантійному талоні на телевізор робиться позначка про заміну
кінескопа з наданням заводського номера. Позначка скріплюється
штампом виконавця. Гарантійні обов'язки несе виконавець, який
робив заміну кінескопа. 1.4. Кінескопи закордонного виробництва (в телевізорах з
індексом "И") повинні замінюватись на аналогічні, заміна на
кінескоп іншої моделі - за погодженням із споживачем.
2. Заміна кінескопів в телевізорах закордонного виробництва
2.1. Заміна кінескопів в телевізорах закордонного виробництва
виконується в ремонтних підприємствах (фірмах), що зазначені
продавцем телевізора в паспорті (Керівництво з експлуатації), з
якими продавець має договір про гарантійне обслуговування. У разі відсутності даних про ремонтне підприємство, що
виконує гарантійне обслуговування, ремонт, гарантійне
обслуговування та обмін телевізорів має виконувати продавець
телевізорів.
3. Заміна кінескопів, придбаних споживачем в магазинах
або в ремонтних підприємствах в термін їх гарантійної
експлуатації
3.1. Факт несправності кінескопа в обов'язковому порядку
встановлюється в складі телевізора або на спеціалізованому стенді. Висновок про несправність кінескопа дається ремонтним
підприємством або спеціалізованим магазином при перевірці. Перевірка кінескопа виконується на відповідність вимогам, що
наведені в додатку N 1 до даного Положення. Заміна кінескопа виконується на основі заяви споживача, форма
якої наведена в додатку N 2 до даного Положення. 3.2. У разі реалізації та встановлення кінескопа ремонтним
підприємством в гарантійному талоні кінескопа ставиться позначка
про дату його реалізації та встановлення (з наданням заводського
номера телевізора). Позначка скріплюється штампом ремонтного
підприємства. Гарантійний термін експлуатації кінескопа
обчислюється від дня видачі споживачеві телевізора після ремонту. 3.3. При встановленні в телевізор кінескопа, придбаного
споживачем в магазині, ремонтне підприємство вказує в гарантійному
талоні на кінескоп дату його встановлення (з наданням заводського
номера телевізора) і скріплює штампом ремонтного підприємства.
Гарантійний термін експлуатації на кінескоп встановлюється з дати
його продажу. 3.4. Гарантійний термін експлуатації кінескопа, встановленого
на заміну останнього, що вийшов з ладу в гарантійний термін
експлуатації, встановлюється з дати його заміни.
4. Взаєморозрахунки та розв'язання розбіжностей при
заміні кінескопів, які не витримали гарантійного
терміну експлуатації
4.1. Для здійснення безрекламаційного обміну та забезпечення
вимог споживача про заміну недоброякісного виробу відповідно до
Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) виробники
телевізорів при укладанні договорів з виробниками
(постачальниками) кінескопів повинні передбачати постачання
кінескопів до обмінного фонду за рахунок виробника кінескопів. Договором може бути передбачена квота на постачання до
обмінного фонду. Кількість кінескопів в обмінному фонді за типами формується в
залежності від якості кінескопів та обумовлюється сторонами при
укладанні договору. 4.2. Обмінний фонд є власністю виробника телевізорів і
поповнюється за рахунок постачальника кінескопів відповідно до
прийнятих претензій. 4.3. При порушенні термінів ремонту телевізорів внаслідок
недопостачання в обумовлений договором строк кінескопів до
обмінного фонду виробника (ремонтного підприємства),
відповідальність перед виробником телевізорів, з урахуванням
штрафних санкцій і пені (від вартості телевізора), несе
постачальник кінескопів, а якщо це не передбачено договором, - то
виробник телевізорів (ремонтне підприємство). 4.4. Забраковані кінескопи приймаються їх виробником або
постачальником через виробника телевізорів або, за його
дорученням, через ремонтне підприємство за узгодженою технологією. 4.5. Порядок та строки постачання кінескопів на заміну
забракованих узгоджуються договором між виробниками телевізорів і
виробниками (постачальниками) кінескопів. 4.6. Відносини між виробником, продавцем, виконавцем і
споживачем регулюються Законом України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ). Розбіжності між виконавцем, виробниками та споживачами
телевізорів і кінескопів регулюються відповідно до чинного
законодавства України.
Додаток N 1
до Положення про порядок заміни
кінескопів, що не витримали
гарантійного терміну експлуатації
Перелік параметрів,
що перевіряються при проведенні контролю кінескопів
1. Зовнішній вигляд. 2. Якість поверхні екрану кінескопа. 3. Стан покриття зовнішнього конуса. 4. Відсутність тріщин та сколів на місці зварного шва, між
лицевою стороною та конусом, уводом другого анода та конусом, стан
ізолюючого покриття біля другого анода. 5. В комплекті з відхиляючою системою перевірка відповідності
таким вимогам електричних та світлотехнічних параметрів: 5.1. Щільність прилягання опорних площадок відхиляючої
системи з наклеєним ущільненням до кінескопа. 5.2. Нерівномірність кольору в основних кольорах. 5.3. Відсутність затемнених кутів екрана. 5.4. Геометричні викривлення (подушка, трапеція,
паралелограм). 5.5. Зведення променів. 5.6. Вимірювання сумарного струму трьох прожекторів
кінескопа. 5.7. Вимірювання струму та різниці струму кожного прожектора. 5.8. Перевірка режиму "Баланс білого".
Примітка: 1. Електричний пробій кінескопа не допускається.
2. При забракуванні кінескопа перевірка виконується за
методами, узгодженими між виробниками кінескопів та
телевізорів.
Додаток N 2
до Положення про порядок заміни
кінескопів, що не витримали
гарантійного терміну експлуатації
Форма заяви __________________________________________________________________
Керівнику
________________________________________
(назва підприємства роздрібної торгівлі) ________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) ________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) ________________________________________
(місце проживання заповнюється за згодою
споживача)
Заява
Прошу обміняти, повернути вартість __________________________
(непотрібне - викреслити) __________________________________________________________________
(найменування кінескопу, його номер та дата виготовлення) придбаного "___" _____________ 199__ р. у зв'язку з ______________ __________________________________________________________________
(характер недоліку кінескопу) ______________________________
(підпис споживача)
"____" ______________ 199__ р. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(висновок спеціаліста про наявність несправності) _____________________ ________________________________
(підпис) (організація, штамп організації,
виконавця, продавця)
Замість зданого кінескопу одержано: __________________________________
(найменування) ___________________________ вартість _____________________________
(N, дата випуску) (сума прописом) повернено вартість кінескопу _____________________________________
(сума прописом) оплата вартості доставки _________________________________________
(сума прописом)
____________________________ ________________________________
(дата, підпис споживача) (дата, підпис продавця, штамп)вгору