Документ z0430-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.04.2019, підстава - z0319-19

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2018  № 140


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2018 р.
за № 430/31882

Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
№ 170 від 20.03.2019}

Відповідно до пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою на період до 31 грудня 2018 року включно та застосовувати їх на передплату видань з доставкою з 01 липня 2018 року;

2) Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою на період з 01 січня 2019 року та застосовувати їх на передплату видань з доставкою з 01 січня 2019 року.

3) Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження, та застосовувати їх на передплату видань з доставкою з 01 липня 2019 року.

{Пункт 1 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 170 від 20.03.2019}

2. Департаменту управління об’єктами державної власності забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 08 квітня 2017 року № 137 «Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 500/30368.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 3 цього наказу, який набирає чинності з 01 липня 2018 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної регуляторної служби України

Виконувач обов'язків Міністра
економічного розвитку і торгівлі УкраїниГ.В.ОсовийР.Іллічов

К.М.Ляпіна


Максим НефьодовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
27.03.2018  № 140


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2018 р.
за № 430/31882

ТАРИФИ
на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою на період до 31 грудня 2018 року включно

I. Загальні положення

1. Ці Тарифи застосовуються суб’єктами господарювання, що надають послуги з приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою і розташовані на території України, незалежно від підпорядкування та форми власності.

2. Тарифи на приймання передплати встановлено з урахуванням строку, на який здійснюється передплата.

3. Вартість операцій, пов’язаних із доставкою періодичних друкованих видань передплатникам, розраховується залежно від обсягу видання (шпальт) та мінімального строку, на який здійснюється передплата.

4. Тарифи розраховано на газети формату А3, 4 шпальти. Для визначення тарифу на газети інших форматів застосовуються коефіцієнти у такому співвідношенні:

А2, 2 = А4, 8 = А3, 4 х 1;

А2, 4 = А3, 8 = А4, 16 = А3, 4 х 2.

За кожне наступне збільшення кількості шпальт, кратне А3, 4 шпальти, до результату, отриманого за розрахунком із застосуванням коефіцієнта 2, додається фіксований тариф:

для видань загальнодержавної сфери розповсюдження - 23,56 коп., з них за:

перевезення до обласних центрів або пунктів обміну на магістральних маршрутах - 9,69 коп.;

перевезення в межах області та району - 8,62 коп.;

експедирування - 5,25 коп.;

для видань обласної сфери розповсюдження - 8,62 коп.;

для видань районної та місцевої сфер розповсюдження - 7,50 коп.

У разі якщо формати та кількість шпальт не є кратними А3, 4 шпальти, фіксований тариф розраховується за фактичним форматом та кількістю шпальт.

Тарифи на розповсюдження журналів розраховано за кожні повні або неповні 50 г ваги. Журнал вагою 50 г прирівнюється до ваги чотирьох примірників газети формату А3, 4 шпальти.

У разі збільшення ваги журналів застосовуються коефіцієнти у співвідношенні:

вагою до 50 г включно = (А3, 4) х 4 х 1;

вагою понад 50 г до 100 г включно = (А3, 4) х 4 х 2.

За наступне збільшення маси за кожні повні або неповні 50 г до результату, отриманого за розрахунком із застосуванням коефіцієнта 2, додається:

для видань загальнодержавної сфери розповсюдження - 94,24 коп., з них за:

перевезення до обласних центрів або пунктів обміну на магістральних маршрутах - 38,76 коп.;

перевезення в межах області та району - 34,48 коп.;

експедирування - 21,00 коп.;

для видань обласної сфери розповсюдження - 34,48 коп.;

для видань районної та місцевої сфер розповсюдження - 30,00 коп.

5. Вартість послуг з приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою формується відповідно до цих Тарифів.

У разі надання видавцем (редакцією) довідки про плановану та фактичну собівартість виготовлення одного примірника передплатного видання, погодженої в порядку, встановленому законодавством, на дату укладання договору про розповсюдження видання за передплатою розрахунок вартості послуг здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів». Тариф на оформлення передплати та доставку передплатникам державних друкованих засобів масової інформації повинен становити не більше ніж 40 відсотків собівартості виготовлення одного примірника передплатного видання.

6. У разі пересилання передплачених видань за адресною системою поштовими відправленнями застосовуються граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку, затверджені в установленому законодавством порядку.

ІІ. Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою на період до 31 грудня 2018 року включно

№ з/п

Назва операцій

Тарифи без податку на додану вартість, коп.

регіональні та загальнодержавні видання

місцеві видання

обласні

міські та районні

1

2

3

4

5

1

Приймання передплати (за 1 абонемент):
один місяць

245,00

245,00

245,00

два - три місяці

565,00

565,00

565,00

чотири - шість місяців

687,00

687,00

687,00

сім - дванадцять місяців

1055,00

1055,00

1055,00

2

Доставка періодичних видань (одного примірника):
газети формату А3, 4 шпальти

54,69

43,20

39,17

журналу за кожні повні або неповні 50 г ваги

218,76

172,80

156,68

у тому числі:
2.1

оброблення замовлень:
газети формату А3, 4 шпальти

2,16

-

-

журналу за кожні повні або неповні 50 г ваги

8,64

-

-

2.2

експедирування за картковою системою з урахуванням упаковки:
газети формату А3, 4 шпальти

5,25

9,50

9,50

журналу за кожні повні або неповні 50 г ваги

21,00

38,00

38,00

2.3

перевезення за картковою системою експедирування до обласних центрів або пунктів обміну на магістральних маршрутах:
газети формату А3, 4 шпальти

9,69

-

-

журналу за кожні повні або неповні 50 г ваги

38,76

-

-

2.4

перевезення за картковою системою експедирування в межах області, району, у тому числі транзитне оброблення в районних вузлах зв’язку:
газети формату А3, 4 шпальти

14,85

11,53

7,50

у тому числі внутрішньообласне та районне перевезення

8,62

8,62

7,50

транзитне оброблення

6,23

2,91

-

журналу за кожні повні або неповні 50 г ваги

59,40

46,12

30,00

у тому числі внутрішньообласне та районне перевезення

34,48

34,48

30,00

транзитне оброблення

24,92

11,64

-

2.5

вручення споживачу (оброблення у відділенні зв’язку та доставка):
газети формату А3, 4 шпальти

22,74

22,17

22,17

журналу за кожні повні або неповні 50 г ваги

90,96

88,68

88,68

Директор Департаменту
управління об’єктами
державної власностіК. Лупичвгору