Документ z0429-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.03.2013. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.03.2013 N 434/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2013 р.
за N 429/22961

Про затвердження Змін до Інструкції
про порядок та умови одержання інформації
з інформаційного фонду Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів

Відповідно до підпункту 16 пункту 4 Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента
України від 6 квітня 2011 року N 395 ( 395/2011 ), постанов
Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року N 1272
( 1272-99-п ) "Про державне підприємство "Інформаційний центр"
Міністерства юстиції", від 23 квітня 2001 року N 376
( 376-2001-п ) "Про затвердження Порядку ведення Єдиного
державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним",
пункту 2 Змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
щодо зарахування до державного бюджету коштів за надання права
доступу, користування, внесення та одержання інформації з
реєстрів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
12 вересня 2012 року N 1077 ( 1077-2012-п ), пункту 2 Переліку
положень наказів центральних органів виконавчої влади, що
скасовуються, який додається до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 12 вересня 2012 року N 940-р ( 940-2012-р ), а також з
урахуванням рішення конкурсної комісії від 1 червня 2001 року щодо
результатів розгляду пропозицій, поданих на конкурс на визначення
адміністратора Єдиного реєстру нормативно-правових актів, та у
зв'язку з необхідністю приведення нормативно-правового акта
Міністерства юстиції України до норм чинного законодавства України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок та умови
одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року N 57/5
( z0546-02 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
27 червня 2002 року за N 546/6834 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних
актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н.А.) забезпечити
державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента
України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра юстиції Ємельянову І.І.
Міністр О.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
14.03.2013 N 434/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 2013 р.
за N 429/22961

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок та умови
одержання інформації з інформаційного фонду
Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів
( z0546-02 )

1. У розділі I:
1.1. Після пункту 1.1 доповнити розділ новими пунктами 1.2,
1.3 такого змісту: "1.2. Держатель Реєстру - Міністерство юстиції України, яке
розробляє організаційні та методологічні принципи ведення Реєстру,
приймає рішення про включення нормативно-правових актів до
Реєстру, здійснює їх опрацювання, ідентифікацію, класифікацію,
відповідає за автентичність та контрольний стан еталонних текстів,
забезпечує внесення нормативно-правових актів до еталонного фонду
і його збереження та здійснює контроль за наданням інформації з
Реєстру.
1.3. Адміністратор Реєстру - уповноважена Міністерством
юстиції України юридична особа, яка здійснює супроводження
програмно-інформаційного забезпечення Реєстру, відповідає за його
функціонування, збереження даних і захист їх від руйнування,
технічну підготовку текстів нормативно-правових актів для внесення
їх до відповідного фонду Реєстру із збереженням спеціальних ознак
для забезпечення їх цілісності, формування і підтримання
інформаційного фонду, відповідність інформації, що надається
юридичним і фізичним особам з інформаційного фонду Реєстру,
еталонним текстам Реєстру, здійснює обслуговування і веде облік
користувачів Реєстру та організовує контроль доступу до нього.
Адміністратором Реєстру може бути визначена на конкурсних
засадах юридична особа, яка відповідає встановленим Міністерством
юстиції України кваліфікаційним вимогам та з якою Мін'юст України
в установленому порядку уклав договір на виконання цих функцій.".
У зв'язку з цим пункти 1.2-1.4 вважати відповідно пунктами
1.4-1.6.
1.2. Абзаци перший та другий пункту 1.4 викласти в такій
редакції: "1.4. Супроводження програмно-інформаційного забезпечення
Реєстру, збереження даних і захист їх від руйнування, формування і
підтримання інформаційного фонду Реєстру, ведення обліку
користувачів Реєстру, забезпечення дотримання правил і процедур
одержання та використання інформації з інформаційного фонду
Реєстру покладаються на визначених Міністерством юстиції України
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня
2001 року N 376 ( 376-2001-п ) "Про затвердження Порядку ведення
Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та
користування ним" адміністраторів Реєстру: Адміністратора обліку користувачів та контролю доступу до
Реєстру (далі - Адміністратор обліку) - державне підприємство
"Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, яке здійснює
обслуговування і веде облік користувачів Реєстру та організовує
контроль доступу до нього. Для забезпечення контролю за доступом
до інформаційного фонду Реєстру кожному користувачеві видається
унікальний програмно-технічний ключ-ідентифікатор;".
2. Пункт 4.3 розділу IV викласти в такій редакції: "4.3. Порядок одержання інформації шляхом безпосереднього
доступу до інформаційного фонду Реєстру 4.3.1. Юридичні і фізичні особи можуть одержати копії
еталонних текстів нормативно-правових актів з інформаційного фонду
Реєстру шляхом безпосереднього санкціонованого доступу до
інформаційного фонду Реєстру. 4.3.2. Після укладення договору, обов'язкової реєстрації у
базі даних обліку користувачів Реєстру та сплати авансу
Адміністратор Реєстру надає користувачеві код авторизації,
унікальний програмно-технічний ключ-ідентифікатор та відповідне
програмне забезпечення. 4.3.3. Код авторизації представляє собою унікальну
послідовність символів, яка призначена для перевірки та
підтвердження цілісності копії еталонного тексту Реєстру і діє в
межах сплаченого авансу. Код авторизації виготовляється Технічним
адміністратором. 4.3.4. Унікальний програмно-технічний ключ-ідентифікатор
представляє собою унікальну послідовність символів, яка є паролем
безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру і діє в
межах сплаченого авансу. Унікальний ключ-ідентифікатор
виготовляється Адміністратором обліку. 4.3.5. Програмне забезпечення, яке передається користувачеві
Реєстру, призначене для встановлення безпосереднього доступу до
інформаційного фонду Реєстру через мережу Інтернет та забезпечує
базові операції пошуку і відбору інформації і перевірку цілісності
копій еталонних текстів Реєстру. Програмне забезпечення
запускається після вводу користувачем коду авторизації та
унікального ключа-ідентифікатора і працює в межах сплаченого
авансу. Програмне забезпечення розробляється і супроводжується
Технічним адміністратором, який здійснює технічну підтримку
користувачів Реєстру.".
Заступник директора
Департаменту - начальник
Управління систематизації
законодавства О.Г.Пушенковгору