Документ z0429-09, попередня редакція — Редакція від 05.12.2014, підстава - z1484-14
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
08.04.2009 N 158
( z0428-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2009 р.
з N 429/16445

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі посвідчень учасника
бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран
війни - учасник бойових дій" та листів
талонів на право одержання проїзних
квитків з 50-відсотковою знижкою
їх вартості у Збройних Силах України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони
N 80 ( z0307-11 ) від 14.02.2011
N 719 ( z1962-12 ) від 30.10.2012
N 800 ( z1484-14 ) від 10.11.2014 }

1. Інструкція про порядок видачі посвідчень учасника бойових
дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та
листів талонів на право одержання проїзних квитків з
50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України
(далі - Інструкція) визначає порядок їх видачі (замовлення,
отримання, обліку).
2. Підставою видачі посвідчення учасника бойових дій,
нагрудного знака та листа талонів є протокол з рішенням Комісії з
питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у
Збройних Силах України, про визначення особи учасником бойових дій
або витяг з цього протоколу;
підставою для видачі посвідчення учасника бойових дій,
нагрудного знака та листа талонів для учасників антитерористичної
операції є рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду
матеріалів про визнання учасниками бойових дій. { Пункт 2
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони
N 800 ( z1484-14 ) від 10.11.2014 }
3. Посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки та листи
талонів видаються: військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України, які
проходять військову службу (працюють) у Міністерстві оборони
України, військових частинах, військових навчальних закладах,
установах, організаціях безпосереднього підпорядкування
Міністерства оборони України, - Департаментом кадрової політики
Міністерства оборони України; військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України, які
проходять військову службу (працюють) в Генеральному штабі
Збройних Сил України, в органах військового управління, військових
частинах, військових навчальних закладах, установах та
організаціях, які підпорядковані Генеральному штабу Збройних Сил
України, - Головним управлінням персоналу Генерального штабу
Збройних Сил України; { Абзац третій пункту 3 в редакції Наказу
Міністерства оборони N 800 ( z1484-14 ) від 10.11.2014 } військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України, які
проходять військову службу (працюють) у військовій частині А0515,
військових частинах, військових навчальних закладах, установах, що
підпорядковані військовій частині А0515, - військовою частиною
А0515; { Пункт 3 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом
Міністерства оборони N 80 ( z0307-11 ) від 14.02.2011 } військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України, які
проходять військову службу (працюють) в командуваннях видів
Збройних Сил України, оперативних командуваннях, командуванні
високомобільних десантних військ, управліннях армійських корпусів
(повітряних командувань), органах військового управління,
військових частинах, військових навчальних закладах, установах та
організаціях, які їм підпорядковані, - кадровими органами видів
Збройних Сил України, оперативних командувань, командування
високомобільних десантних військ, управлінь армійських корпусів
(повітряних командувань); { Пункт 3 доповнено абзацом п’ятим
згідно з Наказом Міністерства оборони N 800 ( z1484-14 ) від
10.11.2014 } громадянам з числа осіб, звільнених зі Збройних Сил,
колишніх партизанів та підпільників, - військовими комісаріатами
Автономної Республіки Крим, обласними та Київським міським
військовими комісаріатами за місцем їх реєстрації. { Абзац пункту
3 в редакції Наказу Міністерства оборони N 719 ( z1962-12 ) від
30.10.2012 }
{ Абзац сьомий пункту 3 виключено на підставі Наказу
Міністерства оборони N 800 ( z1484-14 ) від 10.11.2014 }

4. Громадянам інших держав, які перебували у складі Союзу
РСР, у разі переїзду на постійне проживання в Україну посвідчення
учасника бойових дій, нагрудні знаки та листи талонів видаються
військовим комісаріатом Автономної Республіки Крим, обласними та
Київським міським військовими комісаріатами за місцем реєстрації.
5. Бланки посвідчень учасників бойових дій та листи талонів є
документами суворого обліку.
6. Облік, збереження, видача бланків посвідчень учасників
бойових дій, нагрудних знаків та листів талонів здійснюються
відповідно до чинного законодавства України.
7. Відповідає за облік, збереження цих документів посадова
особа установи, яка призначається для цього наказом керівника
установи.
8. Персонально відповідають за організацію роботи з видачі
посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків та листів
талонів, здійснення контролю за виконанням цієї роботи та її
законністю директор Департаменту кадрової політики Міністерства
оборони України, начальник Головного управління персоналу
Генерального штабу Збройних Сил України, командир військової
частини А0515, військовий комісар військового комісаріату
Автономної Республіки Крим, військові комісари обласних та
Київського міського військових комісаріатів. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони N 80 ( z0307-11 ) від 14.02.2011, N 800 ( z1484-14 ) від
10.11.2014 }
9. Видача посвідчень учасникам бойових дій реєструється в
Книзі персонального обліку військовослужбовців (інших осіб), яким
видані посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки "Ветеран
війни - учасник бойових дій" та листи талонів на право одержання
проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (додаток 1).
10. У разі коли в посвідчення учасника бойових дій або лист
талонів внесено помилковий запис, за заявою особи їй видається
нове посвідчення або лист талонів, а зіпсовані знищуються, про що
складається акт, який зберігається в установі, де були видані нове
посвідчення, лист талонів. У разі втрати нові листи талонів не видаються.
11. Якщо посвідчення стало непридатним або було втрачене, то
за заявою громадянина видається нове посвідчення після отримання
від нього письмових пояснень щодо обставин зіпсування або втрати.
12. Відповідно до пункту 13-1 Положення про порядок видачі
посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року
N 302 ( 302-94-п ), у разі виникнення підстав, за якими особа
втрачає право на статус, визначений Законом України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ),
видане їй раніше посвідчення вилучається уповноваженим на видачу
посвідчень органом з повідомленням органу, який видав таке
посвідчення.
13. Замовлення на виготовлення бланків посвідчень, нагрудних
знаків та листів талонів проводиться за заявками Департаменту
кадрової політики Міністерства оборони України та Головного
управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України
відповідним органом Міністерства оборони України один раз на рік
до 1 квітня. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 800 ( z1484-14 ) від 10.11.2014 }
14. Звіт про вручення посвідчень учасників бойових дій,
нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів
талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою
знижкою їх вартості відповідно до статті 6 Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ) та витяги з протоколів подаються військовими
комісаріатами до Головного управління персоналу Генерального штабу
Збройних Сил України до 10 січня та 10 липня щорічно (станом на 1
січня та 1 липня відповідно (додаток 2)). Узагальнені відомості за Збройні Сили України подаються до
Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України до
20 січня та 20 липня відповідно. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 800 ( z1484-14 ) від 10.11.2014 }
15. Загальний облік бланків посвідчень, нагрудних знаків та
листів талонів за Міністерство оборони України та Збройні Сили
України ведеться в Департаменті кадрової політики Міністерства
оборони України.
16. Щорічно до 1 січня проводиться інвентаризація посвідчень
учасника бойових дій, нагрудних знаків і листів талонів. Крім
цього, інвентаризація проводиться в разі зміни відповідальної
посадової особи, встановлення фактів втрати бланків посвідчень в
установі, а також в інших необхідних випадках за рішенням
керівника установи. Для проведення інвентаризації призначається інвентаризаційна
комісія. Акти інвентаризації бланків зберігаються у справах
установ, які мають право зберігати та видавати посвідчення.
Заступник Міністра
оборони України І.Л.Монтрезор

Додаток 1
до Інструкції про порядок
видачі посвідчень учасника
бойових дій, нагрудних
знаків "Ветеран
війни - учасник бойових дій"
та листів талонів на право
одержання проїзних квитків
з 50-відсотковою знижкою
їх вартості у Збройних Силах
України

КНИГА ПЕРСОНАЛЬНОГО ОБЛІКУ
військовослужбовців (інших осіб),
яким видані посвідчення учасника бойових дій,
нагрудні знаки "Ветеран війни - учасник бойових дій"
та листи талонів на право одержання
проїзних квитків з 50-відсотковою
знижкою їх вартості
у ______________________________________________
(ДКП МОУ, ГУОС ГШ ЗСУ, військовому комісаріаті)

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Військове|Прізвище,| Підстава | N, дата | Серія та | Дата і | Серія | Дата і | Дата і | |з/п| звання | ім'я |визначення|протоколу| номер | підпис | та | підпис | підпис | | | | та по |учасником | комісії |посвідчення| про | номер | про | про | | | |батькові | бойових | | | отримання| листа |отримання|отримання | | | | | дій | | |посвідчення|талонів| листа |нагрудного| | | | | | | | | | талонів | знака | |---+---------+---------+----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+---------+---------+----------+---------+-----------+-----------+-------+---------+----------| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Інструкції про порядок
видачі посвідчень учасника
бойових дій, нагрудних
знаків "Ветеран
війни - учасник бойових дій"
та листів талонів на право
одержання проїзних квитків
з 50-відсотковою знижкою
їх вартості у Збройних Силах
України
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ, ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ ____________________________________________
(станом на "___" ___________ 20___ року)

ЗВІТ
про вручення посвідчень учасників бойових
дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник
бойових дій" та листів талонів на право
одержання проїзних квитків з 50-відсотковою
знижкою їх вартості відповідно до статті 6
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"

------------------------------------------------------------------ | N |Учасники бойових | Загальна | Вручено | |з/п|дій |чисельність|----------------------------| | | | |посвідчень|нагрудних| листів| | | | | | знаків |талонів| |---+-------------------+-----------+----------+---------+-------| | 1 |Військовослужбовці,| | | | | | |які перебувають на | | | | | | |військовій службі | | | | | |---+-------------------+-----------+----------+---------+-------| | 2 |Інші особи, які | | | | | | |перебувають на | | | | | | |обліку у військових| | | | | | |комісаріатах | | | | | |-----------------------+-----------+----------+---------+-------| | УСЬОГО: | | | | | ------------------------------------------------------------------
Залишок бланків:
посвідчень учасника бойових дій _______
нагрудних знаків _______
листів талонів _________
Найменування посади _____________________________________________ _________________________________________________________________
(військове звання, ініціали та прізвище)вгору