Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Міністра оборони України

08.04.2009  № 158


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2009 р.
за № 428/16444

Про затвердження Положення про комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 80 від 14.02.2011
№ 719 від 30.10.2012
№ 171 від 13.03.2013
№ 800 від 10.11.2014}

З метою виконання вимог Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (із змінами), від 13 січня 1995 року № 16 "Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та від 8 лютого 1994 року № 63 "Про організаційні заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" НАКАЗУЮ:

{Преамбула в редакції Наказу Міністерства оборони № 719 від 30.10.2012}

1. Затвердити:

Положення про комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України, що додається;

Інструкцію про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України, що додається.

2. Для розгляду питань, пов'язаних із визначенням учасників бойових дій, у Міністерстві оборони України, військовій частині А0515, військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних та Київському міському військових комісаріатах створити комісії.

Для вивчення документів осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у Генеральному штабі Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, оперативних командуваннях, командуванні високомобільних десантних військ, управліннях армійських корпусів (повітряних командуваннях) створити комісії.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 800 від 10.11.2014}

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 80 від 14.02.2011}

3. Директору Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, начальнику Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, командиру військової частини А0515, військовому комісару військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласним та Київському міському військовим комісарам військових комісаріатів на підставі рішень комісій з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій та рішень міжвідомчої комісії про визнання учасників бойових дій організувати видачу посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України громадянам та ведення їх персонального обліку.

Начальникам кадрових органів видів Збройних Сил України, оперативних командувань, командування високомобільних десантних військ, управлінь армійських корпусів (повітряних командувань) на підставі рішень міжвідомчої комісії про визнання учасників бойових дій організувати видачу посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Збройних Силах України громадянам та ведення їх персонального обліку.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 80 від 14.02.2011; в редакції Наказу Міністерства оборони № 800 від 10.11.2014}

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністра оборони України від 31 березня 1996 року № 87 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень, нагрудних знаків ветеранів війни та листів талонів на право одержання проїзних квитків безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості ветеранам війни - військовослужбовцям, які проходять військову службу у Збройних Силах України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 квітня 1996 року за № 193/1218, та від 26 липня 1996 року № 208 "Про затвердження Положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу ветеранів війни та визначенням осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 серпня 1996 року за № 484/1509.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних повноважень).

6. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

Ю.І. Єхануров

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра праці та соціальної політики України

Голова ЦК Всеукраїнської профспілки працівників
Збройних Сил України
П. Розенко


Д.Т. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони України
08.04.2009 № 158


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2009 р.
за № 428/16444

ПОЛОЖЕННЯ
про комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України

1. Комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Збройних Силах України (далі - Комісії) створюються в Міністерстві оборони України, військовій частині А0515, військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим, обласних та Київському міському військових комісаріатах.

Комісії з питань вивчення документів осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, створюються у Генеральному штабі Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, оперативних командуваннях, командуванні високомобільних десантних військ та управліннях армійських корпусів (повітряних командувань).

{Пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства оборони № 800 від 10.11.2014}

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 80 від 14.02.2011}

2. До складу Комісії Міністерства оборони України входять: голова Комісії - заступник Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних повноважень), члени Комісії - керівники кадрових, юридичних, фінансових структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, секретар Комісії - працівник кадрового органу.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 719 від 30.10.2012, № 800 від 10.11.2014}

До складу Комісії можуть включатися керівники інших структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністерства оборони України.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 800 від 10.11.2014}

3. До складу комісій Генерального штабу Збройних Сил України, військової частини А0515, видів Збройних Сил України, оперативних командувань, командування високомобільних десантних військ, управлінь армійських корпусів (повітряних командувань) входять:

голова комісії - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, заступник командира військової частини А0515 - директор департаменту, перший заступник (заступник) командувача (командира) виду Збройних Сил України, оперативних командувань, командування високомобільних десантних військ, управлінь армійських корпусів (повітряних командувань);

члени комісій - керівники структурних підрозділів кадрового, фінансового та юридичного забезпечення, керівники інших органів військового управління Генерального штабу Збройних Сил України та структурних підрозділів військової частини А0515, видів Збройних Сил України, оперативних командувань, командування високомобільних десантних військ, управлінь армійських корпусів (повітряних командувань);

секретар комісії - працівник кадрового органу.

Персональний склад комісій затверджується наказом відповідного командира (начальника).

{Положення доповнено пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства оборони № 80 від 14.02.2011; в редакції Наказу Міністерства оборони № 800 від 10.11.2014}

4. До складу Комісій військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського військових комісаріатів уходять: голова Комісії - заступник військового комісара, члени Комісії - начальники відділів кадрового, фінансового та соціального забезпечення, юрисконсульт, працівники інших відділів, секретар Комісії - працівник кадрового підрозділу.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 719 від 30.10.2012}

Персональний склад Комісії затверджується наказом відповідного військового комісара.

5. У своїй діяльності Комісії керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства оборони України та цим Положенням.

{Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства оборони № 719 від 30.10.2012}

6. На комісії Міністерства оборони України та військової частини А0515 покладається вирішення питань про визначення учасників бойових дій з числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які проходять військову службу (державну службу), працюють у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та військовій частині А0515, вивчення і подання документів до міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

На комісії Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, оперативних командувань, командування високомобільних десантних військ, управлінь армійських корпусів (повітряних командувань) покладаються вивчення і подання документів до комісії Міністерства оборони України осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони № 80 від 14.02.2011, № 719 від 30.10.2012; в редакції Наказу Міністерства оборони № 800 від 10.11.2014}

7. На комісії військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського військових комісаріатів покладається вирішення питань про визначення учасників бойових дій з числа осіб, звільнених зі Збройних Сил, колишніх партизанів та підпільників - за місцем їх реєстрації, вивчення і подання документів до комісії Міністерства оборони України осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

{Пункт 7 в редакції Наказів Міністерства оборони № 719 від 30.10.2012; № 800 від 10.11.2014}

8. Комісії зобов'язані:

приймати до розгляду заяви громадян про визнання їх учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

реєструвати заяви у спеціальній книзі обліку;

інформувати заявника про прийняття заяви до розгляду і дату засідання Комісії;

робити запити до відповідних архівних установ, про що повідомляти заявника;

розглядати заяви громадян, що надійшли до Комісій, у місячний строк;

{Абзац шостий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 719 від 30.10.2012}

заслуховувати пояснення громадян, які подали заяви, свідків, представників організацій, установ та громадських організацій ветеранів, досліджувати інші докази;

у разі відмови в задоволенні вимог, викладених у заяві, рішення доводити до відома громадянина в письмовій формі, а також роз'яснювати порядок оскарження прийнятого рішення;

вивчати документи стосовно надання статусу учасника бойових дій учасникам антитерористичної операції і подавати їх на розгляд міжвідомчої комісії, а в разі відсутності підстав, які підтверджуються документами, повертати їх до військових частин (органів, підрозділів), установ, закладів з метою подальшого доопрацювання;

{Пункт 8 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 800 від 10.11.2014}

засідання Комісії проводити не рідше одного разу на місяць (за наявності документів).

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 719 від 30.10.2012}

9. Комісії приймають рішення щодо визнання громадян учасниками бойових дій на підставі документів:

довідок відповідного періоду, підписаних і завірених печаткою;

партизанського квитка;

посвідчення учасника підпілля;

посвідчення до знака "За разминирование";

грамот, фотографій (оригіналів);

газетних матеріалів того періоду, який потребує підтвердження;

історичних довідок, документів та інших архівних матеріалів;

документів потрібного періоду, де зазначені прізвище, ім'я та по батькові заявника;

партійних документів, які підтверджують службу чи роботу заявника у відповідний період;

інших документів, на підставі яких можливо зробити достовірний висновок про участь у бойових діях або розмінуванні (траленні бойових мін);

для військовослужбовців, які були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії, та для військовослужбовців постійного складу (особовий склад національного контингенту чи персоналу):

{Абзац дванадцятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 171 від 13.03.2013}

витягу з наказу (по особовому складу) Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача виду Збройних Сил України відповідно про призначення на посаду в частину, яка перебуває у складі національного контингенту;

{Абзац тринадцятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 171 від 13.03.2013}

витягу з відповідного розділу особової справи військовослужбовця про проходження військової служби у складі національного контингенту чи персоналу;

{Абзац чотирнадцятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 171 від 13.03.2013}

довідки про проходження військової служби у складі національного контингенту чи персоналу;

{Абзац п'ятнадцятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 171 від 13.03.2013}

для військовослужбовців, які перебували у відрядженні:

рішення Міністра оборони України або начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України про відрядження;

витягу з наказу по стройовій частині відповідного командира (начальника) про направлення у відрядження;

копії посвідчення про відрядження з відповідними відмітками про прибуття та вибуття;

для військовослужбовців, які брали участь у розмінуванні або траленні бойових мін:

витягу з наказу командира військової частини про призначення до групи розмінування (тралення бойових мін);

витягу з наказу командира військової частини про виїзд у складі групи на розмінування (тралення бойових мін);

акта на виконання робіт із розчистки місцевості (територіальних і нейтральних вод) від вибухонебезпечних речовин (бойових мін);

для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції:

{Пункт 9 доповнено абзацом двадцять четвертим згідно з Наказом Міністерства оборони № 800 від 10.11.2014}

довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

{Пункт 9 доповнено абзацом двадцять п'ятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 800 від 10.11.2014}

витяги з наказів, директив, розпоряджень; журналів бойових дій, бойових донесень, дислокацій, книг нарядів, графіків несення служби, звітів, зведень, донесень;

{Пункт 9 доповнено абзацом двадцять шостим згідно з Наказом Міністерства оборони № 800 від 10.11.2014}

посвідчення про відрядження;

{Пункт 9 доповнено абзацом двадцять сьомим згідно з Наказом Міністерства оборони № 800 від 10.11.2014}

матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень.

{Пункт 9 доповнено абзацом двадцять восьмим згідно з Наказом Міністерства оборони № 800 від 10.11.2014}

10. За відсутності через незалежні від заявника причини необхідних документів, які підтверджують його право на отримання статусу учасника бойових дій, дозволяється брати до уваги показання свідків (не менше двох), які в період, що потребує підтвердження, проходили військову службу чи працювали разом із заявником.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 719 від 30.10.2012}

11. У разі звернення громадян до суду стосовно встановлення факту участі в бойових діях чи інших подіях, які дають право на визначення їх учасниками бойових дій, і прийняття судом відповідного позитивного рішення таке рішення суду визнається як документ, що підтверджує право громадянина на визнання його учасником бойових дій. Копія рішення суду підлягає збереженню разом з іншими документами.

12. Матеріали, які подаються на розгляд Комісій, готують відповідні кадрові органи або особисто заявник.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 719 від 30.10.2012}

13. Рішення Комісії вважається правомочним тоді, коли за нього проголосувало не менше половини її членів.

14. Рішення з усіх розглянутих Комісією питань заносяться до протоколу.

15. Протокол з рішенням Комісії і документи здаються до архівних установ Міністерства оборони України.

16. Витяги з протоколів рішень Комісій військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних та Київського міського військових комісаріатів надсилаються до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України для обліку.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 800 від 10.11.2014}

Заступник
Міністра оборони України


І.Л. Монтрезор


Публікації документа